Формування здоров`язберігаючих компетенцій на уроках сучасної школи ВступСкачати 147.53 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір147.53 Kb.
ТипДержавний стандарт

Формування здоров`язберігаючих компетенцій на уроках сучасної школи

1. Вступ

Дослідження Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України довели, що, значно погіршився стан здоров’я дітей шкільного віку. Серед дітей, які готуються до школи більше половини мають відхилення, а 30% мають хронічні захворювання. Понад 50% дітей шкільного віку мають таку розумову та фізичну працездатність, що не відповідає їхньому фізичному та психічному навантаженню в школі.

Сучасне життя ставить перед суспільством нові вимоги, насамперед у вихованні, у навчанні підростаючого покоління. Для того щоб суспільство відповідало вимогам сучасного життя, був затверджений новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.

За новим Держстандартом формування здоров’язбережувальної компетентності - це формування здатності учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Основною метою освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура", згідно з новим держстандартом, є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни.
2. Огляд здоров'язберігаючих технологій
Однак, необхідно розуміння, що нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов організації такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей та молоді і буде спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-виховного процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів в освіті і виховання на основі здоров’язбереження.

У класифікації освітніх технологій (управлінської діяльності, організації навчального процесу, виховної роботи та ін.) останнім часом виокремилася нова група - здоров’язберігаючі технології.

За думкою фахівців здоров’язберігаюча педагогіка не може бути представлена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття "здоров’язберігаючі технології" об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Систематичний вплив на організм та психіку учнів може бути успішним лише за умови доцільного використання методів здоров’язберігаючого впливу. На уроках Основ здоров'я, використовуючи різні методи (репродуктивний, інформаційно-рецептивний, проблемно-пошуковий, навчально-дослідницький), формуємо здоров'язберігаючі компетентності.

Дуже корисним для вчителів основ здоров'я звернути свою увагу на такий предмет, як українська література.

Ти знаєш, що ти – людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.


Бо ти на землі – людина,

І хочеш того чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

В. Симоненко

Кожна людина – особистість, яка має свій неповторний, унікальний "мікросвіт".

3. Літературна освіта як важливий чинник створення оптимальних передумов розвитку всебічно розвиненої, освідченої особистості

Предмет "Українська література" - один з предметів шкільної програми, який торкається людської душі, формує дитину як особистість, сприяє її всебічному розвитку.

Літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України, а її зміст базується на засадах загальнолюдських і національних цінностей, принципах гуманізму й демократії.

Отже, метою вивчення української літератури в загальноосвітній школі є: підвищення загальної освіченості громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння "читати й усвiдомлювати прочитане", "прилучатися до художньої літератури, а через неї — до фундаментальних цінностей культури", розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів; сприяння фізичному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації людини в сучасному світі; виховання національно свідомого громадянина України; формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.4. Приклади творів з української літератури, за допомогою яких можна сформувати здоров’язберігаючі компетенції
В українській літературі є багато творів,за допомогою яких можна сформувати основні складові здоров’язберігаючих компетенцій.

Соціальна складова здоров'язберігаючих компетенцій розкрита у багатьох творах української літератури. Кріпацтво – ганьба для людини; воно калічить не тільки тіло, а й душу. Панська сила, панський гніт – ось що протиприродне, ось що чуже, вороже і не гідне людини. Тому приниження, пригноблення панами простого народу – це соціальна дискримінація, проти якої палко виступав у своїх творах Т. Г. Шевченко.Ось так змальовує Кобзар закріпачених українців і закликає боротися, скинути ярмо неволі. Можна порадити учням прочитати віршТ. Шевченка "Мені тринадцятий минало" та порадити самостійно познайомитися з твором "І виріс я на чужині", у яких змальовані страшні картини панської неволі.

Т. Шевченко "Мені тринадцятий минало"

Село почорніло,

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята –

Не моїягнята!

Обернувся я на хати –

Нема в мене хати –

Не дав мені бог нічого!..

І хлинули сльози,

Тяжкі сльози!..

У школі вивчається байка П. П. Гулака-Артемовського "Пан та Собака", яку сам автор назвав "казка". Вона перейнята протипанськими настроями, викриває самодурство і розбещеність панів, висловлює співчуття до безправних селян. В образі Рябка, винятково сумлінного і чесного, автор показує долю кріпака, яка повністю залежить від пана. Рябко прагне догодити панові, але й тоді, коли не спить цілу ніч, охороняючи панське добро, і тоді, коли за порадою панського прислужника Явтуха заснув, він стає жертвою панської примхи. Рябко темний і забитий, він не мислить життя незалежно від пана, вірить у доброго, гуманного поміщика, сподівається на його ласку. І хоч у творі показано обурення героя проти панських знущань, однак воно не мало ще характеру соціального протесту: Нехай їм служить більш рябий в болоті біс!

Той дурень, хто дурним іде панам служити,

А більший дурень, хто їм дума угодити!

Годив Рябко їм, мов болячці й чиряку,

А що за те Рябку?

Сяку мать та таку!

А до того іще спороли батогами,

А за вислугу палюгами,

Чи гавкає Рябко, чи мовчки ніччю спить,

Все випада-таки Рябка притьмом побить.

Також за програмою з української літератури вивчається повість "Дорогою ціною" - один із найкращих творів Коцюбинського. Художник слова розкрив правдиві картини підневільного життя кріпаків, їх нестримне прагнення до волі, бо підневільне життя дедалі ставало все нестерпнішим: "Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежечка – все се було йому знайоме, промовляло до його. Тут, у товаристві однолітків-пастушків, заводив він безконечні грища. Тут він пас панську худобу. Панську! Тим-то й ба, що панську. Та й хіба він сам за весь свій двадцятилітній вік не був лишень панською худобою? Хіба його батько, мати, Соломія, навіть дідусь його, що ходив у Січ, а потім різав панів в Умані, - хіба ж вони не стали такою худобою?.. Коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити його з Соломією та силою оддати її за свого хурмана, не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями…не похвалився б оббілувати Остапа за сміливе слово".

Письменник у творі оспівує волелюбність українського трудового народу, закликає здобувати її, хоча б і дорогою ціною.Однією з форм протесту проти кріпаччини була втеча від пана, і саме на початку XX століття це явище набуло масового характеру.

Чарівним називає письменник слово "воля". Це слово, що передавало найзаповітнішу мрію народу, розпалювало кров і в Остапа. Він бунтував, нагадував й іншим кріпакам, що "пора вже висунути шию з панського ярма". Герой разом з коханою Соломією утікає на вільні землі.

Вивчаючи у 8 класі тему "Готовність до дорослого життя. Гуманізм людини" як соціальну складову здоров'язберігаючих компетенцій, можна використати як приклад з української літератури твір Л. Пономаренко "Гер переможений".

Гуманізм — це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку. Ідея гуманізму полягає в закріпленні норм людяності в суспільстві, в звільненні людини від рабського, феодального способу мислення.

Твір Л. Пономаренко "Гер переможений" - новела про любов до людини, про гуманізм у житті. Добра людина заслуговує на повагу навіть тоді, коли вона – переможений ворог.

Ще одна грань цієї проблеми – бути людиною, коли тобі важко, коли ти зазнав поразки, коли тебе принижують, коли, здається, про це й думати зайве. Очевидно, можна розділити людей за вірою, класовою, партійною, національною чи іншою приналежністю, однак є ще щось таке, що їх об’єднує, зближує. Любити людей, поважати їх, ставитися до них по-доброму – це значить виявляти гуманність.

Під час розгляду тем "Планування свого часу" або "Організація режиму дня" у 5 класі при формуванні фізичної складової здоров’язберігаючих компетенцій можна використати твір Г. Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії", який вивчається за новою програмою з української літератури.

Одним з досить цікавих жанрів дитячої літератури є повість-казка, яка на прикладі вигаданих ситуацій пропонує вам розібратися в стосунках людей, вчитися відрізняти погане від хорошого, оцінювати вчинки персонажів, навчитися планувати свій час, бути відповідальною. Повість-казка створює вигадані світи, але при цьому дає можливість знайомитися зі світом реальним, його правилами та особливостями. Крім того, в повісті-казці діють вигадані герої, відбуваються чарівні події.

У казці "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії" порушено дуже цікаве питання: "Чи треба доводити справи до кінця?" Дівчинка Аля, яка все полишала на половині, потрапила за це в чарівну країну Недоладію, де зрозуміла, що незакінчені справи можуть призвести до великих неприємностей. Почувши дивні слова "Недо-роби! Недо-пиши! Недо-почни! Недо-лиши! І недо-їж! І недо-ший! І в Недо-ладію мерщій!", звичайна дівчинка потрапила у чарівну країну: "А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка. Тобто виглядала вона звичайною: ластовиння на носі, дві кіски, ямочки на щоках. І морозиво любила, як усі. А от вдачу вона мала дуже незвичайну. Вона нічого, ну зовсім нічогісінько не могла доробити до кінця. Почнім з того, що насправді звали її Галя. Але ще як була вона маленькою, вимовляла своє ім’я не повністю. Казала: "Аля хоче! Алі дай!" Тато з мамою так і почализвати її не Галею, а Алею. За ними бабуся з дідусем. Потім - знайомі та сусіди. Так і залишилася вона Алею. Те, що їй клали на тарілку, вона не доїдала. Те, що давали пити, не допивала. Почне малювати - кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну - кине, бо нудно. Почне вишивати - кине, бо нецікаво. Навіть заплетися їй ні разу не вдалося до кінця. Заплете одну кіску, а другу й не береться. Так і ходить цілий день - одна коса заплетена, друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності".

Під час опрацювання теми "Фізіологічна та соціальна зрілість" у 8 класі можна прочитати рядки з поем Т. Шевченка "Катерина" та "Наймичка".

Юність - досить тривалий і складний період життя людини. Це перехід від безтурботного дитинства до дорослого світу. Соціальна зрілість - це вміння людини успішно пристосовуватися до спільного життя з іншими людьми. Доросла людина вміє аналізувати і передбачати власну поведінку. Вона зберігає і зміцнює своє здоров'я. Дружна сім'я, виховані високоосвічені діти - це також ознака дорослості. Доросла людина відповідальна перед собою та іншими людьми. Вона навчається на власних помилках, не звинувачуючи всіх у своїх "гріхах". Це період багатьох змін: фізіологічних, що відбуваються у тілі, психологічних - у думках, почуттях і потребах, а також у стосунках з іншими людьми (батьками, друзями, протилежною статтю). Щоб стати дорослим, треба "вирости" не лише фізично, а й психологічно, і соціально.

Висловлюючи глибоке співчуття покинутим дівчатам-покриткам, Т. Шевченко підносився до розуміння справжніх соціальних причин, які породжували аморальні явища. Народ, повний суворих традицій, сам починає розуміти невиправдану жорстокість, розчулюється, переймається співчуттям і любов’ю до тисяч таких, доля яких подібна до долі Катерини:

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль* любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

(*Москаль- офіцер царської армії. Найчастіше москалями в часи Т. Шевченка називали всіх, хто служив у царській армії, незалежно від чину й національності.)

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила. (…)

(…) Що весілля, доню моя?

А де ж твоя пара?

Де світилки з друженьками,

Старости, бояре?

В Московщині, доню моя!

Іди ж їх шукати,

Та не кажи добрим людям,

Що є в тебе мати.

Проклятий час-годинонька,

Що ти народилась!

Якби знала, до схід соня

Була б утопила…

Доню моя,доню моя,

Цвіте мій рожевий!

Як ягідку, як пташечку,

Кохала, ростила

На лишенько…Доню моя,

Що ти наробила?

Оддячила! Іди ж, шукай

У Москві свекрухи.

Не слухала моїх речей,

То її послухай.

Будь щаслива в чужих людях,

До нас не вертайся!

Під час розгляду теми "Ти – особливий" у 5 класі при формуванні фізичної складової здоров’язберігаючих компетенцій можна наводити приклади з повісті В. Рутківського "Джури козака Швайки" або з повісті Лесі Ворониної "Таємне товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9".

У своєму творі В. Рутківський створює реальний історичний образ козака-характерника – людини, чия любов і відданість, самозречення й Божа іскра дають змогу самотужки протистояти будь-кому в ім’я свого народу, заради його перемоги. Характерник, химородник, галдовник ("галдувати" - чаклувати) або заморочник (умів напускати "морок" - туман, сон) - назва віщуна, чаклуна на Запорозькій Січі, який займався не лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та фізичною підготовкою. У повісті письменник змалював кілька образів, наділених Божим даром, незвичайними фізичними та екстрасенсорними здібностями. Це волхв дід Кудьма, що розумів мову тварин та птахів, виховав вовків Барвінка та Сирітку, які допомагали козакам, зцілював рани, зберігав таємниці минулого й майбутнього: "У діда Кудьми Санько навчився не тільки ворожбитських таємниць, а й того, як слухати світ. Дід Кудьма казав, що … у просторі ніщо не щезає. Хіба що в ньому все перемішалося - і живе, і мертве, і минуле, і майбутнє. І щоб відібрати саме те, що тобі потрібно, треба дуже уважно вслухатися в світ".

Розкриттю психічної та духовної складових здоров'язберігаючих компетенцій приділено також багато уваги у творах української літератури. Вивчаючи тему "Екстремальні ситуації. Психологічне здоров’я підлітків" можна посилатися на твір Лесі Ворониної "Таємне товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9". Хто з нас не уявляв хоч раз себе суперагентом, який рятує Всесвіт від синьомордих прибульців? Хто з нас не мріяв про подорожі в часі і про розкриття неймовірних таємниць? Хто з нас не хотів би бути членом якогось таємного товариства? Товариства ТТБ! Мріяв про це і герой повісті Лесі Ворониної "Таємне товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9" Клим Джура, звичайний український хлопчик, який одного чудового ранку опиняється в штабі Таємного Товариства Боягузів. Згодом хлопчик з’ясовує, що Землю от-от мають захопити підступні космічні прибульці, які заразили більшість людей вірусом страху. І головне, що порятунок людства залежить тільки від нього! Виявляється, що головне - це вміти здолати свій страх: "ТТБ - це Таємне Товариство Боягузів, - чітко відповів механічний голос. - А тепер прошу сідати. Я відчув, що підлога в мене під ногами гойднулася. З неї ніби виросло м’яке крісло. Я зручно вмостився на ньому й приготувався до нових несподіванок. Та все ж, коли стіна переді мною розсунулася й перетворилася на велетенський екран, здригнувся. І навіть не через ці миттєві перетворення. На гігантському екрані я побачив вулицю, по якій щодуху мчала якась зіщулена перелякана істота. І раптом упізнав себе - та це ж моя вулиця, по якій я тікаю від Кактуса, і це мене б’є по ногах скрипка, яку я стискаю в руці. Стало так соромно, що я відчув, як палають мої щоки. І сльози набігли мені на очі".

У цій пригодницькій повісті добро знову дає відсіч злу. І героями - переможцями є не фантастичні супер істоти, а звичайні люди, що в нормальному житті малопримітні, та ще й боягузи по суті. У книгах не часто боягузи є героями - радше за старою звичкою їх шпетять і соромлять, протиставляють їм сміливців, чия рука не здригнеться. А даремно, бо деякі психологи, що вивчають феномен страхів, твердять, ніби боягузи в житті бувають чесніші в своїх почуттях за сильних духом героїв, бо всіма фібрами переляканих душечок своїх вони відчувають тонше небезпеку, швидко на неї реагують, вони чутливі, вони не покриті товстою корою. І якби світ складався з суцільних боягузів, то, можливо, він був би м'якший. "Смілива не та людина, яка декларує свою сміливість і надимає щоки, а, на мою думку, геройство полягає в тому, що ти долаєш свій страх", - стверджує Леся Воронина.

Вивчаючи у 5 класі тему "Про почуття та співчуття", звертаємося до твору Є. Гуцала "Лось".

Велике щастя для людини - користуватися благами природи, насолоджуватися її красою.Здавалося б, життя скрізь прекрасне. Але звідки ж тоді береться жорстокість, бездушність, підлість? Охороняти ліси, гаї, сади - зелене багатство нашої країни закликає відомий український письменник Євген Гуцало. Багато творів він присвятив природі. Його оповідання "Лось" наштовхує на роздуми про добро і зло. У лося багато ворогів: ведмідь, рись, вовк, а іноді й людина. Такою людиною в оповіданні зображений дядько Шпичак, який глухий і байдужий до всього прекрасного, прагне тільки наживи.

Вивчаючи у 6 класі теми "Учимося приймати рішення", "Психологічне благополуччя", можна навести приклади, взяті з повісті М. Вінграновського "Сіроманець".

Кажуть, що діти й тварини добре розуміють одне одного. Мабуть тому, що дитина має світлу, чисту, нехитру душу. Сашко, головний герой повісті М. Вінграновського, усім серцем сприйняв скрутне становище Сіроманця, поставив його в один ряд зі незрячими людьми, які потребують лікування в найкращих клініках, у знаменитих лікарів. Хлопчик дав урок моральності та гуманності дорослим, що прагнуть задовольнити власні амбіції та не шкодують зусиль для здійснення своїх злостивих замірів. Сашко, незважаючи на свій юний вік, стає для вовка не лише другом, але й рятівником.

Таким ми бачимо персонажа повісті М. Вінграновського «Сіроманець» Сашка. Він подружився з цим хижаком, який насправді виявився здатним відповідати на добре ставлення до себе також добротою.

Вивчаючи у 8 класі тему "Естетичні і моральні засади здоров’я", можна навести приклади, взяті з притчі Є. Ярошинської "Двір життя".

Для того щоб жити так, як хочеш, потрібно вміти долати перешкоди, труднощі. Мало одно го тільки бажання хотіти, потрібнівіра, витримка, відвага, упевненість,ще й праця, боротьба, щоб чогось досягти. У своєму творі письменниця стверджує, що людина повинна вміти вистояти перед спокусою примарного щастя, багатства і слави заради досягнення поставленої цілі.


5. Висновок
Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. Однак, необхідно розуміти, що нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов організації такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей та молоді і буде спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-виховного процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів в освіті і вихованні на основі здоров’язбереження. Для створення комфортних умов навчання, для збереження здоров'я майбутніх поколінь, для виконання замовлення Держстандарту необхідно використовувати методи, які дозволяють сформувати ключові компетенції. Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища. Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище, центром якого буде - Школа сприяння здоров’ю.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка