Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школіСкачати 450.73 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір450.73 Kb.
ТипУрок

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністраціїФормування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школіАвтор методичної розробки:

учитель  початкових класів

КНЗ «Лозуватська ЗШ І-ІІІ ступенів №1

імені Т.Г.Шевченка»

Ягодка Ірина Дмитрівна


2015 рікУкладач

Ягодка І.Д.


учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» Комунального навчального закладу «Лозуватська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г.Шевченка»

Рецензенти


Леонтьєва А.О.


Шевченко Т.М.


методист Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, Комунального навчального закладу «Лозуватська ЗШ

І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г.Шевченка»


Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі. Практико-орієнтований посібник. – село Лозуватка, Криворізький район, 2015 р.


В посібнику представлено шляхи формування мовленнєво-комунікативних здібностей школярів початкової школи, запропоновано розробки уроків та виховних заходів, які показують досвід роботи вчителя із даної теми.

Матеріали, представлені в посібнику, можуть бути корисними вчителям початкових класів під час підготовки до уроків, в позакласній роботі та роботі класного керівника.Передмова……………………………………………………………………...

4

Інтегрований урок з навчання грамоти та малювання в 1 класі з теми «Кого зустрів Колобок»…………………………………………………………………

8

Хвилинка спілкування в 1 класі з теми «Країною доброти»…………………..

11

Хвилинка спілкування в 4 класі з теми «На Чорнобиль журавлі летіли»…….

13

Урок-заочна екскурсія з природознавства у 2-му класі з теми «В гості до осені»………………………………………………………………………………

18

Хвилинка спілкування в 4 класі з теми «День Святого Валентина»………….

24

Список використаних джерел……………………………………………………

27

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Мова віддзеркалює душу народу, його історію. Збагнути таємницю мови, прочитати історію слова може тільки той, хто знає рідну мову, уміє вправно користуватися словом.

Як слово входить у свідомість дитини? Як навчити дитину сприймати і розуміти його? Як навчити використовувати слово в усному й писемному мовленні?

Найінтенсивніший період опанування рідної мови, слова — два-три дошкільних та два-три перших роки шкільного навчання. У цей час перед дитиною немовби відчинене вікно у навколишній світ, вона вперше бачить безліч речей, предметів, явищ, відносин. І саме від того, наскільки міцно учень побачене пов'яже з мовою, наскільки тонким і багатомірним буде цей зв'язок, здебільшого залежить подальший мовний розвиток, успішність у навчанні, духовне життя.

Роль рідного слова в початковій школі, коли в дітях пробуджується почуття захоплення навколишнім світом, важко переоцінити. Слово повинне увійти в душу дитини, стати її надбанням.

Словесна творчість — могутній стимул духовного життя дитини, високоефективний засіб її духовного розвитку, джерело натхнення в опануванні мови, мовленнєвої культури, надійний засіб вираження, самоутвердження особистості. І найголовнішим завданням початкового курсу рідної мови є навчання зв'язного мовлення, оскільки вільне володіння мовленням забезпечує успішне опанування учнями навчальних предметів, сприяє повноцінному спілкуванню, розвитку пізнавальних і творчих здібностей школярів.

Основна мета мовленнєвого розвитку молодших школярів - формування вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.

Важливе місце в цьому процесі займає робота над розвитком монологічного мовлення учнів. У 1-2 класах вона має пропедевтичний характер. Основне її завдання полягає у збагаченні лексичного запасу школярів, формуванні вмінь будувати словосполучення, речення, невеликі усні розповіді за малюнком, серією малюнків, на основі спостережень (про пробачене за вікном, у класі, про події з повсякденного життя); записувати складені в 2—8 речень зв'язні висловлювання.

Робота над розвитком зв'язного мовлення учнів здійснюється на всіх уроках української мови. Крім того, відповідно до чинної навчальної програми, один раз на дна тижні проводяться окремі уроки розвитку мовлення. Їх мета полягає у збагаченні, узагальненні, застосуванні набутих на уроках мови знань та вмінь у процесі побудови зв'язних висловлювань.

У кожному класі початкової школи уроки розвитку зв'язного мовлення мають свої конкретні завдання.

Першокласників на зазначених уроках доцільно ознайомлювати з тематичними групами слів (наприклад: «Іграшки», «Навчальне приладдя», «Явища природи» та ін.), активізувати їхній словниковий запас шляхом добирання до назв предметів їх ознак, слів, що називають їхні дії; формувати в учнів уміння будувати з вивченими словами словосполучення, речення, пов'язувати 2-3 речення у зв'язну розповідь.

У 1 класі зв'язні висловлювання будуються усно. Важливо, щоб теми були цікаві дітям, стосувалися подій з їхнього повсякденного життя. Уже з першого року навчання слід спонукати учнів до висловлювання власних думок, своїх оцінних суджень, висновків, порад тощо.

Уроки розвитку зв'язного мовлення в 2 класі повинні присвячуватися ознайомленню школярів із виражальними засобами мови: порівняннями, епітетами, метафорами без уживання термінів. Учні мають навчитися правильно їх розуміти і доречно вживати у своєму мовленні. У другокласників також формуються вміння редагувати деформовані речення і тексти, будувати розповіді за запитаннями, серією малюнків, даним початком, малюнком і опорними словами, складати опис предмета за запитаннями й опорними словами.

У 3 класі на всіх уроках розвитку зв'язного мовлення в учнів формуються вміння будувати письмові висловлювання, а саме: перекази текстів, описи, розповіді, міркування з використанням певних допоміжних матеріалів - запитань, опорних слів, плану тощо.

Робота над розвитком зв'язного мовлення в 4 класі передбачає формування в учнів умінь писати твори па основі власних спостережень, вражень від екскурсії, з обґрунтуванням власної думки, аргументацією свого вибору, власною оцінкою героїв прочитаного твору тощо. Значна частина уроків розвитку зв'язного мовлення відводиться на розвиток умінь писати докладний переказ тексту, а також ознайомлення а іншими видами переказів: стислим, вибірковим, творчим.

Для кожного школяра розвинене мовлення — це засіб спілкування, здобуття вмінь і знань, інструмент пізнання навколишнього середовища. Від ріння опанування мовленнєвих навичок залежать шкільні успіхи дітей.

Молодший шкільний вік уважається початком становлення мотивації навчання, коли в дітей складається «внутрішня потреба школяра», що виявляється у бажанні відвідувати школу, навчатися, займати нову соціальну роль серед оточуючих. Позитивному становленню учнів до мовлення сприяє широта інтересів, їхня допитливість, емоційність. Важливо пробудити і закріпити ці якості у процесі мовленнєвої діяльності, викликати інтерес до самостійного висловлювання думки і внаслідок цього сформувати стійкі бажання реалізовувати будь-який намір у мовленні (що говориться і чому саме це, для чого).

Створенню необхідного мотиваційного настрою шестирічок сприятиме вміле введення до процесу навчання ігрових і мовленнєвих ситуацій, у яких визначатиметься мотивація власного мовлення учнів, розвиватимуться їхні інтереси, потреби й можливості самостійного висловлювання думки. Гра — той вид діяльності, у якому учні навчаються спілкуватися, набувають перших навичок поведінки в колективі, пізнають різноманітні явища навколишньої дійсності. Саме через гру діти можуть успішно засвоїти відповідні мовні знання, опанувати мовлення як засіб організації спільної діяльності, а також планування своїх дій.

Розмовні ігри спонукають школярів слухати й сприймати мовлення співбесідника та реагувати на цього висловлюванням в обсязі 1-2 речень. Це сюжетно-рольові ігри на зразок: «У магазині іграшок», «В автобусі», «У школі», «На прогулянці у парку» тощо.

Стимулюючий вплив на розвиток зв'язного мовлення молодших школярів мають дидактичні ігри. Методика проведення таких ігор полягає у досконалій підготовці роботи над змістом і мовленнєвим оформленням зв'язного висловлювання. Завдання виконуються під час гри чи ігрової ситуації, коли дитина з цікавістю дізнається про нові знання і способи дій.

Уведення в ігрові ситуації казкових персонажів — Петрушки, Незнайка, Буратіно, Барвінка, які припускаються помилок у вимові слів, побудові речень, складанні тексту,- привертає увагу першокласників до самого завдання, постановки запитань, а бажання навчити Петрушку, допомогти Незнайкові, виправити Барвінка, підказати Буратіно завжди є стимулом для навчання.

Важливе значення має комунікативна настанова на самостійне висловлювання: шестирічний школяр повинен розповідати так, щоб слухачі зрозуміли його думку, уявили описувану картину, відчули ставлення учня до висловлюваного.

Добирання ілюстрацій, що сприяють формуванню у першокласників добрих почуттів до людей, природи, можуть бути різноманітними, але мають відповідати віковим особливостям школярів. Наприклад, предметні малюнки відтворюють опис навколишніх предметів: овочі, фрукти, звірі, птахи, одяг, посуд, транспорт, шкільне приладдя; сюжетні передають події у динаміці, в русі: «У зоопарку», «Зимові розваги», «У лісі» тощо.

Таким чином, у систематичній роботі, спрямованій на розвиток і вдосконалення комунікативних умінь дітей шестирічного віку, в них поступово формується мовлення, що є засобом інтелектуальної діяльності та спілкування, показником їхнього загального розвитку.

Розвиток зв'язного мовлення - необхідна умова формування соціально-активної особистості. Учителі початкових класів повинні систематично збагачувати словник, удосконалювати граматичну структуру мовлення дітей, учити розуміти і свідомо будувати зв'язні висловлювання різних типів і стилів.

Для розвитку діалогічного мовлення доцільно широко використовувати роботу в парах і невеликих групах. Мовленнєвий розвиток молодших школярів забезпечується в процесі слухання і розуміння усних висловлювань (аудіювання), що передбачає сприймання потоку звуків, слів, речень та усвідомлення їх значень, розуміння загального змісту, визначення в ньому цікавого, важливого, головного, а також менш важливого і другорядного (визначити слова, ужиті в переносному значенні, знайти порівняння тощо).

Значну увагу варто приділяти формуванню вмінь учнів ставити запитання, добирати підписи до малюнків, добирати заголовки до текстів, характеризувати персонажів, описувати предмети, працювати зі словником, складати скоромовки і загадки.

Ось як, наприклад, можна організувати роботу над складанням загадок.

— Уважно розгляньте предмет, про який складатимемо загадку (чи пригадайте явище), опишіть його за планом.

Предмет: форма, розмір, колір, смак, запах; який на дотик; які звуки утворює (видає); з якого матеріалу; що цікавого про нього знаєте?

Явище: що це за явище; коли відбувається; які почуття викликає?

Тварина (рослина): розмір; форма; колір (смак, запах); який на дотик; які звуки видає; де мешкає (росте); чим харчується; чим укрите тіло; корисність — шкідливість; що цікавого знаєте про неї?

— Зробіть висновок про суттєві особливості предмета (що відрізняє його серед інших предметів?). За висновками складіть загадку.

За своєю природою діти — великі фантазери, вони люблять вигадувати, домислювати. Але їх необхідно вчити яскраво говорити. І допоможуть у цьому вправи, що спрямовані на розвиток мовлення:


 • різні види переказу (близько до тексту, стисло, вибірково, із перебудовою тексту, з творчим завданням);

 • словесне малювання окремих епізодів, персонажів;

 • словесне малювання опису, протилежного до прочитаного (почутого, побаченого);

 • словесне малювання двох картин (про одне й те саме, тільки в різні моменти) і порівняння малюнків;

 • доповнення речень, текстів;

 • прогнозування того, про що читатимуть (слухатимуть) на основі заголовка, па основі прочитаного зачину (кінцівки);

 • складання продовження казки, оповідання;

 • придумування власної кінцівки (зачину) тексту;

 • складання розповіді кінцівки (зачину) тексту за аналогією;

 • складання вірша, розповіді, опису, міркування, казки на основі прочитаного;

 • складання діалогу на основі прочитаного (почутого).

Керуючись принципами особистісно-зорієнтованого навчання, необхідно забезпечити емоційне благополуччя учнів на уроці, що сприяє успішній реалізації завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів, адже, за словами Марії Монтессорі, «у розумі дитини нема нічого такого, чого колись не було б у почуттях». Саме тому уроки з розвитку зв'язного мовлення повинні бути справжньою «педагогічною майстернею», де слово жило б, трепетало всіма барвами і відтінками в душі кожної дитини, щоб кожний вислів діти сприймали не лише розумом, а й серцем, намагалися побачити живу картину, почути звуки, прислухатися до переданих почуттів й уміли висловити свої.

Ми, вчителі, покликані прищеплювати дітям любов до мови, уміння відчувати й осягти її глибокій зміст і красу бо, як писав В. О. Сухомлинський, без поваги, без любові до рідного слова не може бути ані всебічної людської вихованості, ані духовної культури. З перших днів навчання у школі дуже важливо створити для дітей такі умови, щоб їхнє бажання вивчати українську мову не зникло.Інтегрований урок з навчання грамоти та малювання в 1 класі
Тема: Кого зустрів Колобок

Мета: Закріпити знання змісту казок «Колосок» , «Колобок», «Курочка ряба»,

практикуватись у малюванні жовтим кольором. Закріпити знання геометричної фігури - кола. Продовжувати вчити малювати предмети круглої форми, правильно тримати пензель, зафарбовувати зображення гуашшю, промивати пензель. Розвивати вміння орієнтуватися на аркуші паперу. Розвивати моторику руки, естетичні почуття,старанність, охайність під час малювання.
Хід уроку

1. Організація класу до уроку.

- Діти, давайте утворимо коло. Уважно подивіться один на одного. Усміхніться один одному. Які у вас чарівні усмішки. Я вас всіх дуже люблю. І ви любіть один одного!
Правила в нас веселкові,

Честі, добра і любові Основне в нас правило яке?

«люби себе, люби інших, як себе»
А зараз сідайте за свої парти, і послухайте загадки, не прості, про ваші улюблені казки. А я подивлюся, хто з вас добре знає казки.
У селі у діда й баби

Гарна курочка була,

Щось маленьке і кругленьке

Вона дідові знесла.

Мишка,хоч і не хотіла,

Зачепила і розбила.(Курочка)

Хтось знайшов колосок,

Змолов борошна мішок.

Спік негайно у печі

Пиріжки і калачі,

Мишенят не пригощав.

Бо жоден з них не помагав...

(Колосок)

В лісі всім звірям на втіху

Щось згубив старенький дід.

Влізли мишка туди й зайчик,

Жаба, лиска,вовк, ведмідь.

Ще й кабан - іклан. Будь ласка,

Пригадайте, що за казка.

(Рукавичка)


Я бачу, що ви добре знаєте казки. Ой, а це хто?

(В клас закотився колобок)

Діти, ви знаєте, що колобок загубився. Він не знає, з якої він казки. Скажіть йому, з якої він казки? (Діти дають відповіді)Дидактична гра « Знайомство з колобком»

Добрий день діти, мене звати колобок. У мене буде до вас питання : 1. Хто спік колобка?

 2. Куди його поклали?

 3. Куди він утік?

 4. Хто живе в лісі?

 5. Як називаються тварини, що живуть у лісі?

Діти. Ми не всіх тварин пригадали, які живуть у лісі. Давайте їх згадаємо. А щоб ви швидше пригадали, я загадаю вам загадки.

Влітку сіре одягає,


Взимку-білого кожуха,
Тріснуту губу він має
Косі очі й довгі вуха.

(Заєць)

Влітку любить полювати,


А зимою у барлозі спати.
Як зачує він весну.
Прокидається від сну.

(Ведмідь)

Що за дивна непосида


На стежину шишки кида?

(Білка)

Ходить хмуро між дубами,


Хижо клацає зубами.
Весь , як є - жорстока лють
Очі так її і ллють.
Зачаївся ось,примовк
Грізний звір цей.звісно,...

(Вовк)

Котився клубочок,


Зовсім без ниточок
Замість ниточок
Триста голочок.

(Їжак)

Хвостата,носата,руда і зубата,


Уміє хвостата нечутно ступати,

В курник залізати,

Тягнути курчата

Як злодійку звати?(Лисиця)

Довгі вуха,

Куций хвіст,

Моркву і капусту їсть

В сніжну зиму залюбки

Обгризає яблуньки.(Заєць)

Вчитель: Ці тварини також живуть у лісі. Як ми їх називаємо? А кого з цих тварин зустрів колобок?

А зараз давайте допоможемо колобку пригадати, що з ним трапилося в лісі.Хвилинка відпочинку: у країні казок жив веселий колобок, разом з яким усі звірята стали дружно на зарядку, похитали головою раз притупнули ногою, руки в гору піднесли, трішки ними потрясли, нахилимось вправо, вліво, руки вгору, руки вниз, раз присіли, піднялись, головою похитали й працювати знов почали.

Інсценування уривка казки «Колобок».

Автор : Котиться , котиться Колобок по лісі, а назустріч йому Зайчик.

Зайчик: Колобок, колобок , я тебе з'їм.

Колобок: Не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю.

Зайчик: Так заспівай.

Колобок : Я Колобок, Колобок,

По засіку метений,

Я на яйцях печений

Я від баби утік.

Я від діда утік.

І від тебе утечу.

Автор : Котиться , котиться Колобок по лісі, а назустріч йому Вовк

Вовк: Колобок, колобок , я тебе з'їм.

Колобок : Я Колобок, Колобок,

По засіку метений,

Я на яйцях печений

Я від баби утік.

Я від діда утік.

І від тебе утечу.

Автор : Котиться , котиться Колобок по лісі, а назустріч йому Ведмідь

Ведмідь : Колобок, колобок , я тебе з'їм.

Колобок: Не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю.

Ведмідь: Так заспівай

Колобок : Я Колобок, Колобок,

По засіку метений,

Я на яйцях печений

Я від баби утік.

Я від діда утік.

І від тебе утечу.

Автор : І покотився колобок далі.Вчитель: Молодці, діти, ви допомогли колобку пригадати, з якої він казки. А зараз подивіться на нього уважно, на що він схожий? А на яку геометричну фігуру?

Візьмемо його в руки, обведемо його пальчиком. Який він? (круглий)

Давайте спробуємо пальчиком у повітрі намалювати колобка. (малюють)

Молодці, а зараз ми з вами намалюємо колобка.

Але спочатку подивіться всі уважно на мене. Я беру у праву руку пензлик, опускаю його у склянку з водою. Я намочила пензлик. Прибрала залишок води об край склянки. Опускаю пензлик у фарбу, набираю пензлем фарбу, прибираю зайву фарбу об краєчок.

А тепер , не відриваючи руки, починаю малювати колобка.

Малюю коло,потім зафарбовую.

Після цього я мию пензлик і промокаю об серветку.

А зараз візьмемо в руки пензлик і всі разом намалюємо у повітрі колобка.

Тепер замалюємо фарбою.

Діти кого зустрів ваш колобок. Він дякує за те, що ви допомогли пригадати з якої він казки. Але на жаль йому вже час вирушати до бабусі й дідуся. Йому дуже сподобалося, як ви малюєте, йому сподобалося у вас Він вам дуже дякує і прощається.
Підсумок уроку.

Працювали всі старанно

І почули у кінці

Що у нас в першому класі

діти просто молодці.

Хвилинка спілкування в 1 класі
Тема: Країною доброти.

Мета. Розвивати зв'язне мовлення, поширювати словниковий запас за рахунок введення образних виразів. Розвивати творче мислення, уявлення, логічне мислення.

Виховувати почуття чуйності, доброти, любові до тварин.

Обладнання. М'які іграшки; малюнки птахів; комах; маски котика, собачки, поросяти; грамзапис.

Учитель. Доброта — це слово із сонечком схоже. Воно зігріває, огортає теплом душу живої істоти, робить життя ясним, світлим, радісним. Особливо людської доброти потребують наші друзі-тварини, яких ми приручили вдома або дружимо з ними в природі.

Ось дивіться, скільки їх у нас! Називайте їх: кіт, собачка, білка, кінь, зайчик, лиска, папуга, поросятко, голуб і т.д. Необхідно не лише милуватися ними, гратися, відпочивати з ними, а й доглядати їх: годувати, поїти, мити, чесати, водити прогулянку, лікувати, жаліти, поводитися бережливо, ніжно. Тоді засяють очі тваринки яскравими вогниками до вас, радісно замахає вона хвостиком, притулиться до вас, лизне язичком, подасть лапку. Людина, яка дружить із живою природою, сама стає кращою.Учень.

Нас у різний час року

Вчить мудра природа.

Учить по календарю —

По живому букварю.

Учениця. Птахи вчать співати.

Учень. Паучок терпіти.

Учениця. Відображення в воді навчає нас правдивості.

Учень. Учить сніг нас чистоти.

Учениця. Учить сонце доброти.

Учень. А дерева різні, вчать дружити міцно.

Учитель. Сьогодні ми казковим поїздом поїдемо в гості до Доброти. Друзі, поспішаймо в путь!

Увага! Увага! Відходить потяг до країни Доброти. Просимо пасажирів зайняти свої місця.(Звучить грамзапис пісні «Голубой вагон. Начальник поїзда дає свисток, піднімає жезл. Провідник піднімає жовтий прапорець.)

Увага! Увага!

Поїзд прибув до країни Доброти!

(Діти сідають за парти. До класу заходить п'ятикласниця «Цариця Доброти»).

Цариця Доброти. Добрий день. Діти! Я — Цариця Доброти. Вітаю вас у своїй країні.

Перепустку в мою країну ви одержите тоді, коли відгадаєте 3 загадки. Називати тваринку не треба, а лише видайте звуки, які для неї притаманні.Загадка перша.

Бочка стогне біля тину, завалившися бочком. (Свиня)Загадка друга.

Іде вояк
Стежиною.


Несе кілка
За спиною.
Іде він, грізний,
На війну,
Загубить душу
Не одну.
А бій закінчить –
Диво з див! –
Розводимо руками:
Навіщо ж він
Кілка носив,
Коли давив
Зубами?

(Кіт)
Загадка третя.

Гавкає, кусає , а в дім не пускає. (Собака)Цариця Доброти. Діти, я вам хочу розповісти одну історію про маленьке собача.

Собача сиділо і тихо плакало. Повз нього проходили люди, але ніхто не звертав на нього уваги. Над ним пролітав сніжок, на лапках не танули шматочки льоду. Воно замерзло і трусилося. І раптом воно почуло: «Дружок! Йди сюди!» Собача кинулося на голос. Але це була " не хазяйка, а схожа на неї дівчинка і з такими ж добрими ,очима. Вона його взяла, притисла до себе, витерла лапки і дала шматочок пирога. Поруч була школа. Дівчинка вирішила знайти хазяйку собачки. Пролунав дзвінок на перерву і їх оточили діти. Вони гладили собача, чим могли пригощали, а воно було сумне.

Раптом діти розступилися і стало враз тихо. По снігу швидко бігла дівчинка і кричала: «Знайшовся! Рябко!». Собача від радості застрибало і загавкало, побігло назустріч дівчинці.

Діти, подумайте і скажіть, а що могло б бути із Рябком, якби всі пройшли мимо? (Діти говорять про свої припущення).

— Діти, а зараз подумайте і скажіть, як би ви зробили? На якого хлопчика ви хотіли б бути схожим, у кого з них добре серце?

Руслан знайшов пораненого голуба і віддав коту. А Саша швидко забрав птаха, поніс додому, вилікував зламане крило. Коли голуб зовсім одужав, випустив його.

Ви хороші, добрі діти. Я буду ще запрошувати вас до себе в гості.

Учень. Спасибі тобі, царице Доброти, за гостинний прийом і за мудру науку.

Будемо пам'ятати твої добрі слова.Учитель. Дітки, а тепер давайте згадаємо пісні про тварин.

(Діти співають «Пропала собака», «Не дразните собак», «Про жука»).

— Діти, я знаю, що у кожного з вас є домашня тваринка.

Розкажіть всім нам про неї.

(Діти розказують про своїх домашніх тварин).

— Ви у мене молодці, добрі і чуйні діти. У кожного з вас співчутлива і прекрасна душа. Завжди будьте такими гарними, бережіть, допомагайте, любіть звірят, пташок, рибок, всіх, хто оточує вас.(Пісня про доброту)

Хвилинка спілкування в 4 класі
Тема: На Чорнобиль журавлі летіли.

Мета: розповісти дітям про аварію на ЧАЕС; виховувати любов до Вітчизни, рідного краю; повагу до ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Обладнання: стіл; ікона Божої Матері; вишитий рушник.

Хід заходу

З одного боку дерево, з іншого — порожнє гніздо (або на мультимедійному екрані).

Заходять хлопець із дівчиною у шкільній формі, засвічують біля ікони свічку. Гудуть дзвони тривоги.

Ведучий

Церковний дзвін —

То подзвін на Чорнобиль...

Свічки у церкві жевріють в імлі.

Лунає спів невидимого хору:

Ми молимось про всенародне горе

На цьому боці матері-Землі.

Ведучий

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає,

Годинник життя безупинно іде...

Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає.

Сходять зі сцени і розпочинають вечір - пам’яті.


Сьогодні всі зібралися ми знову,

Щоб нашу пам'ять повернуть назад.

Згадати тих, хто двадцять шість років

потому


Поклав життя і вистраждав для нас
Щасливі дні дитинства і любові
До рідної землі, і для всіх тих, хто

з нами зараз є.Учитель. Шановні діти! Сьогодні ми зібралися для того, щоб ще раз нагадати собі про ті страшні дні ядерної катастрофи, щоб пом'янути людей, які віддали своє життя у страшній пожежі за наше яскраве майбутнє, і щоб ми пам'ятали, що атом є не тільки мирним, але й смертоносним, «тихою і лагідною підступною смертю».

Ведуча. Чорною плямою на нашій блакитній планеті стала трагедія Чорнобиля.

1986 рік. Весна буяє первоцвітом садів. Квітуча, пишна і ошатна. Сонце пригріває особливо лагідно, а в повітрі пливуть Терпкі пахощі, настояні на білому мареві квітучих садів. Час надій і чекань, час юності й любові.Ведучий. Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і найтемнішою. Ніщо не сповіщало біду. Ще звечора під вихідні природа містечка атомників подарувала гарну погоду.

Проте в ту саму ніч, з 25 на 26 квітня, відлік часу став уже далеко не мирним, а бойовим і аварійним.Ведуча. Відлік пішов на години, хвилини, секунди.

О першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли Всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано велетенське полум'я розірвало нічну темряву.Ведучий. Полум'я бурхливої пожежі висвітлило кожного, хто там жив, хто був поруч із бідою в ту трагічну хвилину, хто першим і поміж перших, ризикуючи життям, кинувся до реактора для боротьби з наслідками атомного спалаху. Першими прибули пожежники ВПЧ-2 на чолі з начальником караулу лейтенантом Правиком.

Учень, який підготувався заздалегідь, розповідає історію гасіння пожежі.

Ведуча. Пожежу було ліквідовано ціною життя відважних і безсмертних. Тільки ситуація була зовсім незвичайна — поруч «дихав» реактор і дихання його було смертельним. Реактор «дихав» і забирав сотні людських життів. Гнав із домівок мирних атомників до інших куточків рідної України.

Ведучий. Чорнобиль походить від назви різновидності гіркого полину — чорнобилки. Спочатку так і називали давнє поселення, потім місто, а згодом сучасну атомну електростанцію.

Звучить тривожна музика, що переходить у дзвін.

І сьогодні дзвін скорботи, що став символом чорнобильського лиха, уже 26 років б'є на сполох, на тривогу, разом із тим закликаючи нас до розуму.Перша учениця:

По кожному плачуть дзвони...

По кожному із нас.

Це — крик душі, це — стогін,

Наш сум, наш біль, наш час.

Другий учень:

І плачуть-тужать дзвони

По всіяній землі.

Чорнобильська мадонно,

Прости нас... і спаси.

Третій учень:

Плачуть і тужать дзвони, плачуть овдовілі дружини, тужать осиротілі тепло ваших сердець по-весняному ніжно зігрівають наші душі. Ми доземно вклоняємось вам. І вашу печаль і нашу біду нині розділяє весь український народ.Ведучий.

Пам'ять — це не тільки данина минулому. Пам'ять — це основа майбутнього. Вона не дає нам забути сторінки нашої історії.Ведуча. Славних героїв Чорнобиля, цвіт нашого народу, що в розквіті духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас,— життя згасадаємо хвилиною мовчання

На екрані — фото ліквідаторів ЧАЕС. Хвилина мовчання.

Ведучий.

Народе мій! Чуєш? Озвись!

Чи знаєш ти, яке то слово — «зона»?

О лихо, змилуйся та схаменись,

Подай хоч крапельку всім нам озону!

Звучить пісня «Свіча»

Ведуча. Чути птаха з непроглядних нетрів.

Світить сонце з голубих небес.

Грізне зона. Тридцять кілометрів

З центром на Чорнобильську АЕС.Перший учень:

Буслику, чого ти прилетів?

Рано ще у ті краї вертатися

Повний найсвятіших почуттів,

Ти забув, що треба шануватися

Всупереч недолі та біді

На лужку, край лісу вікового,

Ти ґаздуєш у пустім гнізді.

Краше б ти сюди не прилітав.

Переждав би люте горе наше,

А тоді б в безпеці вікував...

Але я, я б теж не міг інакше.Другий учень:

Хатино рідна, сонячна така.

Як же покинути тебе навіки?

Земля моя, і щедра, і свята,

Ще вчора дарувала мені квіти.

А на чорнобильських подвір'ях

Обпалить душу чуйна тиша:

Земля — і та не обізветься

Людським, ще незабутнім кроком.

Звучить пісня «Лелеченька»

Третій учень:

Сьогодні ж, Более мій,

Все, як колись:

Сади цвітуть так смачно й соковито.

Та тільки цвіт отой, зелений лист

Отрутою смертельною повито.Четвертий учень:

Чи буде квітень, як завжди

Дарунком весняної здоби?

Чи власним іменем біди

Ми назвемо його «Чорнобиль»?

Чи, може, викинем його

З календарів своїх допоки?

Ведучий

Сумлінна мисль не має меж,

її спинити годі,

І ти, Чорнобилю, ти теж

Не маєш меж сьогодні.

В ракетно-ядернім змаганні

За крок від атомної смерті

Ми живемо, як на вулкані,

На давній матінці-планеті,

І все-таки плекаєм віру,

У силу розуму і миру.

Ведуча

Весна. В Чорнобилі весна...

Але якась вся безпритульна,

Мовчазна і оперезана колючим дротом

То нам усім нагадує вона

Про дзвін Чорнобильський,

Про всенародне горе.

Про сонце ядерне палке,

Що променем своїм жагучим здавило світ

Ведучий

Знову немов би ожило покинуте село.

Зазеленіло, розцвіло, біди, як не було.

В Чорнобиль прийшла весна

Курличуть журавлі,

В давно занедбаних садках

В'ють гнізда солов'ї.

Колючим терном поросли

Несходжені стежки,

Та знову до своїх осель

Вернулися пташки.

Ніким не скошена трава

Буяє на лугах,

Ростуть осот і будяки

В садах і на полях.

Уже колючий чорний дріт

Берізка обплела,

А над вікном гніздо нове

Знов ластівка звила.

Звучить пісня «Моїй Україні».

Ведуча

Вже двадцять шість потому літ

Не чути голосів, бо тут, у Прип'яті

Туман Чорнобильський осів.

Але життя іде вперед,

Його не зупинить...

«Весна в Чорнобилі, весна!» —

Тополя шелестить.Діти розповідають вірші про Чорнобиль.

Ведучий

Хай стане мир міцніший у стократ,

Хай над землею чисте небо буде.

Чорнобиль — попередження, набат.

Його уроків людство не забуде.

Ведуча. Вдячна пам'ять народу про героїв житиме вічно. Усі вони молоді, мало прожили, але так багато зробили!

Їм вічна пам'ять і людська шана.Виходить учениця, виносить глобус, читає вірш.

1-ша учениця

Люди! Зупиніться. Подивіться!

Що принесла сюди я —

Це ж бо наша найрідніша,

Найчарівніша Земля!

Ось вона — наша Планета!

Ось вона, сонцем зігріта!

Ось вона, дощами вмита!

Хлібами закосичена,

Лісами заквітчана,

Горами звеличена,

Надрами збагачена,

Морями оперезана,

Озерами прикрашена,

Ріками помережена.

Усі

Це наша планета Земля!

Вона одна у нас, для всіх одна.

Звучить пісня «Этот мир»
Урок-заочна екскурсія з природознавства у 2-му класі

Тема: В гості до осені.

Мета: учити учнів бачити розмаїття природи восени; узагальнити знання учнів про осінь як пору року; розвивати увагу, уяву, спостережливість, почуття прекрасного; виховувати любов до краси рідного краю, природи.

Обладнання: малюнки їстівних і отруйних грибів; осінні листочки; предмети для гри «Овочі й фрукти».

Тип уроку: урок — заочна екскурсія.

ХІД УРОКУI. Організаційний момент.

Звучить музика П. І. Чайковського із циклу «Пори року».II. Повідомлення теми уроку.

Звучить пісня «Ми прийшли сьогодні в клас».Учитель. Сьогодні ми здійснимо екскурсію в осінню природу, зокрема до лісу, на луки, в поле та сад.

Більше й більше листя з кленів

Облітає з кожним днем.

По траві іще зеленій

Між дерев у парку йдем.

Йдем по листю золотому,

Мов по килиму м'якому,

Що постелено для нас.

Листопад почавсь якраз.

Листя падає в садку

І танцює у танку.

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.

Звучить пісня «Лине осінь».Учитель. Привітаймо гостю, діти! Ця гостя не проста — з дарунками своїми вона до нас прийшла.

Осінь:

Я — красуня-осінь — до вас прийшла на свято,

І золотих листочків вам принесла багато.

Ці листочки, діти, вам зараз я роздам.

Осінь під музику роздає листочки.

Всі до мене вибігайте і таночок починайте.Учень. Осене, пограй з нами в гру! Проводиться гра «Кому забракло листочка».

Осінь

А чи знаєте, малята,

Що принесла я вам на свято?

Із садів і полів, і грядок

Повний клубок загадок.

Осінь загадує загадки.

У садах, полях блукає,

Жовті шати одягає.

Золотисту стелить постіль,

Жде сестрицю білу в гості. (Осінь)
По небу іде кучерявий баран

І рогом вогненним б'є в барабан. (Грім, блискава, хмара) • На городі молода, пишні коси розпускає.

Та у золоті хустинки ховає зернинки. (Кукурудза)

 • Стоять коні на припоні,

Не їдять, не п'ють,

А все гладкими стають. (Гарбузи.)

• Мене і смажать, і варять,

І дуже хвалять, бо я добра. (Картопля)

• Хто її роздягає,

той гіркі сльози проливає. (Цибуля) • Без рук, без ніг, а на тин лізе. (Квасоля)

Сидить дівчина в коморі,

А коса її на дворі. (Морква)Учитель. Тож завітаймо в сад.

Осінь, мила, будь із нами,

Веселися з малюками.

Діти вірші прочитають

І про тебе проспівають.

Звучить пісня «Що нам осінь принесе?».

Що нам осінь принесе?

Що нам осінь принесе?


 • Яблука рум'яні, пахучий мед!

 • Яблука рум'яні, пахучий мед! Що нам осінь принесе?

Що нам осінь принесе?

 • Хлібця золотого на цілий рік!

 • Хлібця золотого на цілий рік!

Гра «Чарівна торбинка»

Діти опускають руку в торбинку і на дотик упізнають фрукти.Учні (по черзі)

 1. Покосили пшениці й жита,

Ми не зчулись, як минуло літо.

Вже надходить осінь золота,

Молоде, зелене сходить жито.


 1. Зажурились квіти неспроста,

Вранці роси випадають білі.

Вже надходить осінь золота —

Жовкне листя у саду на гіллі.


 1. Осінь! Осінь! В гості тебе просимо.

З щедрими хлібами,

З високими снопами.

З листопадом і дощем,

З перелітним журавлем. 1. Малює осінь на деревах,

Гуля по травах і стежках.

Калини кетяги рожеві

Тримає в бронзових руках.


 1. Пливе туман сріблястий в лузі

Над синім поглядом ріки.

Верба за літечком у тузі

Скидає червоні кісники.


 1. Земля, ще сонечком полита,

Осінні фарби зігріває.

Читає лелека в книзі літа

Про землю-матінку слова.


 1. Перегортає крилом сторінку,

Холодні ночі в мандри звуть —

Йому озерце і домівку

Ніде у світі не забудь.

8. Літо осені у вічі


Синім вересом глядить.

В сад рожеву айстру кличе

І метеликом летить.

9. У ворота літа дзвонить


Юний вересень — школяр.
Золоте калини ґроно
Осінь хилить на буквар.

Учитель. Діти, а як називають осінні місяці? (Відповіді учнів.)

Осінь. А що ви знаєте про моїх синочків?

Вересень добре ґаздує,

Овоч маленький дітям дарує.

А місяць жовтень мряку розвіє

В лісах, в садочках лист жовтіє.

А листопад той жалю не має,

З дерев останнє листя зриває.

Учитель. А тепер запросимо їх до нас на урок!

Вересень

Добрий день!

У вересня щедра рука.

— Заходьте! — він з двору гукає.

І яблука трусить з гілок,

І сипле в портфелі сливок,

Солодкий зриває виноград.

І кожен з вас вересню рад,

Бо щедра, ой щедра рука

У вересня — садівника.Учитель. Назвіть прикмети вересня.

Орієнтовні відповіді:

 • Вересень — рум'янець року.

 • Садок у вересні, що кожух у січні.

 • Вересень студений, але ситний.

 • Вересень струшує груші в садочку.

 • Як вересень, то й дощик сіє.

Учитель

Подивись, на видноколі,

Мов змінилися ліси.

Хто ж це їх у жовтий колір

Так барвисто прикрасив?

А маляр цей — Місяць жовтень.

У відерцях чарівних

Жовту фарбу перебовтав

І розбризкує на них.

Жовтень

Я вересневі вдячний за старанність,

Врожай добротний зібрано без втрат.

І ось прийшов сьогодні на світанні

У гості жовтень — вересня я брат.

В садку те листя, що було зелене,

Зробилося одразу золоте.

Поникли дерева і кущі,

Уже осінні перші йдуть дощі.

Учитель. Що говорять про жовтень у народі?

Орієнтовні відповіді:


 • Вересень пахне яблучками, а жовтень — капустою.

 • Жовтень ходить по краю та й виганяє птахів із гаю.

 • Жовтень як не з дощем, то зі снігом.

 • Жовтень хоч і холодний, але листопад і його перехолодить.

Листопад

Я славний місяць листопад

Все листя обтрусив підряд.

Замів стежини чисто,

Прикрасив кожне місто.

Учитель. Що говорять про листопад у народі?

Орієнтовні відповіді:


 • Листопад вересню онук, жовтню — син, а зимі — рідний брат.

 • Листопад білими кіньми їде.

 • Листопад зимі ворота відчиняє.

 • Листопад не лютий, проте спитає чи одягнений, чи взутий.

Учні виконують пісню «Падає листя».

Учитель. А тепер завітаємо у ліс. Що там відбувається?

Ось і крапельки-краплинки

Пострибали по стежинках.

Хмароньки збираються,

Дощик починається.

Лунають звуки, що імітують краплини дощу.Осінь

Де пройшли дощі рясні,

Виросли гриби смачні.

Учитель. Діти, восени часто дощить, але коли ночі ще теплі, то в лісі з'являється багато грибів. І коли йдеш по гриби до лісу, то потрібно чітко знати, де гриб їстівний, а де — отруйний. Пограймо!

Гра «їстівні й отруйні гриби»

Учитель демонструє малюнки, а діти називають: їстівний це чи отруйний гриб.Учитель. Діти, вирушаймо в гай! Тихо осінь ходить гаєм, Ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, Дуб насуплений стоїть.

До зали заходить дівчинка Калинка в українському одязі.Учитель. Хто ти, дівчинко, маленька?

Калинка. Українка молоденька.

Діти (хором). Як тебе звати?

Дівчинка

Щоб дізнатись, як мене звати,

Треба загадку відгадати.

Загадка

За хатою в садочку у зеленому віночку,

У червоному намисті,

Дівчинонька чепуриться.

І збігаються всі діти,

Щоб на неї поглядіти.

За намисто кожен — смик,

Та й укине на язик. (Калина).Калинка

Я — Калинонька вродлива.

Я стою в зеленім листі,

У червоному намисті.

А чому я так убралась?

Бо на свято готувалась.Осінь. Добре, Калинонько, що ти завітала до нас на урок.

Діти, поведімо хоровод!

Ой є в лузі калина,

Ой є в лузі калина.

Калина, калина,

Комарики-чубрики, калина!

Там дівчина ходила,

Там дівчина ходила.

Ходила, ходила.

Комарики-чубрики, ходила!

Цвіт калини ламала,

Цвіт калини ламала.

Комарики-чубрики, ламала!

Та в пучечки в'язала,

Та в пучечки в'язала.

В'язала, в'язала.

Комарики-чубрики, в'язала!

Та й додому носила,

Та й додому носила,

Носила, носила,

Комарики-чубрики носила!

Калинка. Осінь господарює не тільки в лісі й на луках, але й на огороді.

Осінь

На городі урожай,Що захочеш, те й збирай.

Огірки і помідори,

Морквицю і салат,

Цибульку і перчики,

І капусти цілий ряд.

Проводиться гра «Збери овочі».Учитель. До нас завітав гість.

Боки він на сонці грів,

Його літній дощик мив.

От виріс він такий

І солодкий, і смачний,

А з ним і його родина.

►► Інсценізація «Ходить гарбуз по городу»

Автор

Ходить гарбуз по городу,Питається свого роду.

Гарбуз:

Ой, чи живі чи здорові

Всі родичі гарбузові?

Обізвалась жовта диня,

Гарбузова господиня.

Диня

Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові.

Обізвались огірочки,

Гарбузові сини й дочки.

Огірки

Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові.

Обізвалась морквиця,

Гарбузова сестриця.

Морква

Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові.

Обізвався старий біб...Біб

Я піддержав увесь рід!

Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові.

Ой гарбузе, ти перистий,

Із чим тебе будем їсти?


Миска пшона, шматок сала

Ось до мене вся приправа.

Бачу, бачу, що здорові

Всі родичі гарбузові.

Тож дозвольте, любі діти,

Кашею вас пригостити.Осінь

З вами весело, малята!

Тож буду Вас гарбузовою кашею частувати.

Учитель. Дякуємо тобі, Осене, за чудовий гостинець! Спасибі, що завітала до нас на гостину.

Осінь. Час і мені з вами прощатися. До побачення, друзі!

IV. Підсумок уроку.


 • Де ми побували?

 • Що ви запам'ятали?

 • Назвіть ознаки осені.


Хвилинка спілкування в 4 класі

Тема: День Валентина

Мета : ознайомити дітей з легендами виникнення даного свята, з традиціями святкування свята в різних країнах. Виховувати риси цікавості, поваги до почуття кохання.

Валентина ми сьогодні

будем святкувати

У закоханих сьогодні

Хочемо пограти.

Хай хлопці посміхаються

Сьогодні до дівчат,

І дружно всі співають,

І підуть танцювать .

Розкриються серденька

У квіточок-дівчат.

З любов'ю вони приймуть

Дарунки від хлоп'ят.

Цей день святкують всюди

Дорослі і малі.

Промінчики любові

Хай сяють на Землі.
Ведуча: 14 лютого ми святкуємо найромантичніше свято року - День Святого Валентина. Мабуть це свято для вас, діти, незвичайне, оскільки ви про нього ще мало знаєте. Існує легенда про його виникнення.

Ведучий: У III столітті римський імператор видав наказ , який забороняв людям одружуватися . Але молодий священник Валентин, дивлячись на страждання закоханих, вінчав їх таємно. За це його кинули за грати. Але доля подарувала йому перед смертю любов до сліпої дівчини - дочки тюремного наглядача.

З того часу Валентин є ангелом - хранителем, допомагає всім закоханим оберігає від лиха тих, хто вірно дружить та любить.Ведуча: Дорогі хлопчики й дівчатка, ви ще маленькі, але незабаром і до вас прийдуть почуття дружби, любові. Тому День Святого Валентина і ваше свято, свято люблячих сердець. Адже справжня дружба, любов робить людей красивішими, добрішими . Але на жаль, любов буває і нероздільною .
1 дитина : Хочу всіх вас привітати

З Валентиновим цим святом ,

І від серця побажати

З щирістю душі кохати !Ведуча: Кохання - одне з найкращих і найглибших людських почуттів, невичерпне та вічне , як саме життя . Як правило , кохання починається з побачення .

Танок «Вальс» .

Ведучий: В День Святого Валентина прийнято дарувати різні сувеніри, вироби, Солодощі, повітряні кульки, які мають форму сердечка.

Конкурс з цукерками :

Для цього потрібно швидко розгорнути цукерку двома виделками

Успіх залежить від вашої швидкості та спритності.

До гри запрошую з кожного класу по 1 хлопчику .

А після того, як розгорнете цукерку пригостіть дівчинку, яка вам більше подобається.

Ведуча : Природа завжди сприяє вияву прекрасних почуттів . А особливо, якщо це природа.

Вірші

Ведуча : Стрілися двоє , як човники в морі...

Хочеться лагідне слово сказати ...Ведучий : 3 далекої давнини чоловіки славляться шляхетністю , вишуканістю , уважністю, галантністю у відношенні до дівчат та жінок .

Які ж хороші манери поведінки виявляють наші хлопчики у конкурсі „ Допоможи одягнутися „(4 дітей : 2 хлопчиків і 2 дівчаток)

Уявіть, що ви запросили дівчинку на концерт чи до театру. Дівчаткам потрібно одягнути пальто, шапку, шарф. Допоможіть їм це зробити.( За сигналом одягають дівчаток)

Молодці, хлопчики впоралися із завданням і завжди будуть такими уважними до дівчаток .Ведуча: Хто не захоплюється талантом та неповторним співом Таїсії Повалій та Миколи Баскова, то цей дует є втіленням любові двох сердець .

Виконують пісню .

Ведучий: Дружба і любов - це невід'ємні почуття, а зароджуються вони ще в дитинстві . Про любов говорять тоді, коли двоє людей не можуть жити один без одного, коли одна половинка шукає свою другу половинку, і тоді вони стають одним цілим .

Конкурс: „ Знайди свою половинку."

На столі розрізані 5 яблук . Запрошую 5 хлопчиків і 5 дівчаток .

Кожен бере в руки одну половинку яблука, а потім відшукує іншу половинку яблука.

Молодці, ви дуже швидко знайшли свою половинку !Ведучий: Наше життя таке бурхливе і швидкоплинне, насичене різноманітною музикою. Пам'ятаймо, що символом цього свята є серце. Говорять, чим більше сердечок подаруєш в цей день другові чи подрузі, тим тривалішим і міцнішим буде почуття дружби.
Діти, а от серце - воно впало і розбилося. Допоможіть швидко скласти частинки в ціле. До конкурсу запрошую хлопчика і дівчинку.

Завдання : „ Хто скоріше складе розбите серце ."

Діти, ви швидко склали сердечко. І я хочу побажати, щоб ваші серця завжди були гарячими, люблячими і ніколи ніхто їх не розбивав .Ведуча: От і закінчилось наше свято - День Святого Валентина. І ви всі переконались, що дружба та любов завжди перемагають. Пам'ятаймо, що життя - це чаша, наповнена краплинами радощів і страждань, злетів і падінь, надій і розчарувань. І так хочеться, щоб у вашому житті було більше радощів, злетів і надій, менше страждань, падінь і розчарувань .

Ми бажаємо вам доброго настрою і пам'ятайте, що хороший настрій - це найкращий подарунок, який ви робите своїм близьким. Дружіть, любіть, кохайте сьогодні, завтра і завжди. Дякуємо за увагу !
Список використаних джерел :


 1. БібікН.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів. — К.: Віпол, 1987.

 2. Бутківська Т. Цінності: від учителя до учня // Початкова школа. — 1997. — № 2.

 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. — К., 2004.

 4. Марченко О. Г. Формування критичного мислення школярів. — X., 2007.

 5. Пометун О. І. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання — К.: Видавництво А.С.К., 2006.

 6. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. — 2002.

 7. Ярош Г. О., Седова Н. М. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення. — X.: ВГ «Основа», 2008.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка