Фінансовий облік необоротних активів бюджетних установСторінка1/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

кафедра ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Курсова робота


з дисципліни „Фінансовий облік”

на тему:

Фінансовий облік необоротних активів бюджетних установ

зміст
Закачано: Реферати і курсові роботи, повідомлення й контрольні всім тут.

ВСТУП_______________________________________________________________3

1.Економічна характеристика необоротних активів.______________________________________________________________ 6

2.Визнання, класифікація і оцінка необоротних активів______________________________________________________________11

3.Облік необоротних активів бюджетних установ_____________________14

4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ______________________________________17

4.1 Облік наявності та надходження основних засобів_______________________________________________________________20

4.2 Облік зносу і ремонтів основ­них засобів_______________________________________________________________25

4.3 Облік вибуття основних засобів_______________________________________________________________27

5. ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ________________________________________ __________________ 29

6. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ_______________ ______________ 32

Висновки__________________________________________________________ 34

Список використаної літератури.___________________________________ 35

ВСТУП


Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку

ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на

перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту.

Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів,

в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в

систему міжнародної практики обліку і статистики.

Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у

звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне

осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів —

нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для

господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця

розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними

доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних

програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому

оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові

зразки, знаки для товарів та послуг.

Багато елементів, пов’язаних з обліком НМА недостатньо законодавчо

врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато

питань.


На сьогодні методика і принципи побудови обліку нематеріальних

активів є об’єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики.Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів

ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно

розроблятися економістами всіх розвинених країн.

Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку

характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від

потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці

або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку

користувачам об’єктивної інформації.

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку

нематеріальних активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої,

В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича, Н.І. Дорош, В.І.

Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного,

Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С.Шатковської, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, й інших.

У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній

галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної облікової

практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт в

неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних

основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів, недостатня

увага приділяється питанням вдосконалення методології та практики

бухгалтерського обліку необоротних активів. Вищенаведене зумовило вибір

теми курсової роботи і її основні напрямки.

Дана курсова робота присвячена дослідженню теоретичних питань

методології обліку необоротних активів. В рамках даної теми буде

розглянуто:

- економічну характеристику категорії „необоротні активи”, а також

загальні принципи побудови їх обліку на підприємстві;

- види нематеріальних активів згідно з класифікацією, поданою в Інструкції

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від

30.11.99 № 291;

- питання аналітичного та синтетичного обліку необоротних активів, документальне оформлення операцій з їх руху та використання на

підприємстві, а також принципи відображення даної категорії активів у

звітному балансі підприємства;

- характеристику процедур обліку необоротних активів, таких як:

оцінка, амортизація, інвентаризація та інших у відповідності до

національних стандартів бухгалтерського обліку.

З огляду на той факт, що вітчизняне законодавство, яким регулюється

облік нематеріальних активів, далеке від ідеального, у даній роботі певну

увагу приділено конструктивній критиці законодавчих актів, згідно

з якими здійснюється облік даної категорії активів на підприємствах та

організаціях України. Крім того, у випадках, коли національне законодавство

не в силі відповісти на поставлені питання щодо певних моментів методології

обліку, автор залишає за собою право звертатися за відповіддю до

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на базі яких побудовані

П(С)БО.


1. Загальна характеристика теми дослідження.

Визначення основних понять

Відповідно до даного положення нематеріальний актив — це немонетарний

актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та

утримується підприємством з метою використання більше одного року (або

одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва,

торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.Вартість необоротного активу (як, власне, і будь-якого іншого) має бути

достовірно визначена.

Таким чином, процес прийняття рішення з приводу віднесення активу до

складу нематеріальних можна схематично зобразити наступним чином.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка