Факультатив 9 класСкачати 349.35 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір349.35 Kb.


……………… загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Погоджено

Заступник директора

з навчально-виховної роботи
______________ …………..
"___" ______________ 2013р.

"___" ______________ 2014р.
Затверджую

Директор школи


____________ ……………….
"___" ______________ 2013р.

"___" ______________ 2014р.
Затверджую

Директор школи
__________ Г.Д. Марущенко


Календарно-тематичне планування

шкільного курсу

«Технології»

в 10-11 класах

Вчителя трудового навчання

……………………………………..Навчально-методичне забезпечення викладання курсу

«Технології» в 10-11 класах
1. Навчальна програма «Технології. 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі.» Схвалено комісією з трудового навчання і креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 01.06.2010, лист №1.4/18-Г-339 від 29.06.2010 Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України). Програму підготували: А.І.Терещук (керівник проекту), Н.І.Боринець, С.М.Дятленко, В.К.Сидоренко, Г.В.Терещук, І.Ю.Ходзицька.. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2010. – 140с.
2. Базовий підручник: Технології (рівень стандарту, академічний рівень), Коберник О.М. та ін.,10 клас. Літера ЛТД, 2010.
3. Альтернативні підручники та навчальні посібники:

 • Людина і праця (навчальний посібник)Побірченко Н.А., Сергєєнкова І.В., Підтілок І.В.. 10 клас. Київ „Наш час”, 2006.

 • Основи сучасного виробництва. Сидоренко В.К., Юрженко В.В.10-11 кл. Наш час. 2006.

 • Художня обробка деревини (посібник). Тимків В.М., Каваса К.М. 10-11 кл. Світ. 2003.


4. Навчально-методична література:

6. Науково-методичні та науково-популярні журнали та газети:

7. ППЗ (педагогічне програмне забезпечення):


Загальний тематичний план для 10 класу

(рівень стандарту)Назва модулів

Кільк. год

1.

Базовий модуль

12

2.

Варіативний модуль

20

3.

Резерв часу

3
Всього:

35Орієнтовний тематичний план базового модуля

"Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини"
Назви розділів і тем

Кільк. годин
ВступРозділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

2

1.1

Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. Види проектів.

1

1.2

Етапи та стадії проектування.

1
Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

4

2.1

Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету.

1

2.2

Технологія створення банку ідей.

1

2.3

Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту.

1

2.4

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту

1
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

4

3.1

Загальні відомості про дизайн.

1

3.2

Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.

1

3.3

Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу.

1

3.4

Складання проектно-технологічної документації.

1
Розділ 4. Економічний аналіз проекту

2

4.1

Економічне обґрунтування проекту.

1

4.2

Маркетингові дослідження проекту.

1
Всього

12


Варіативний модуль

Технологія ліплення
Назва теми

Кільк. годин

1.

Ліплення - вид декоративно-ужиткового мистецтва. Загальні відомості про технологію ліплення

2

2.

Проектування та виготовлення

16

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього:

20


Загальний тематичний план для 11 класу

(рівень стандарту)Назва модулів

Кільк. год

1.

Базовий модуль

12

2.

Варіативний модуль

20

3.

Резерв часу

3
Всього:

35


Орієнтовний тематичний план базового модуля

"Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини"
Назви розділів і тем

Кільк. годин
ВступРозділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

2

1.3

Методи творчого та критичного мислення в проектній технології.

2
Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

2

2.3

Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту.

1

2.4

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту

1
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

2

3.5

Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності

2
Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини

2

4.1

Глобальні проблеми людства.

1

4.2

Природоохоронні технології.

1
Розділ 6. Проектування професійного успіху

4

6.1

Проектування в соціальній сфері. Основи проектування власного професійного майбутнього.

1

6.2

Порт фоліо в професійній діяльності людини.

1

6.3

Орієнтовний проект „Моя професійна кар'єра.

2
Всього

12

Варіативний модуль

Технологія дизайну предметів інтер’єру
Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про художнє конструювання, принципи дизайну, стилістики

5

2

Проектування та виготовлення предметів інтер’єру

14

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

1
Всього

20

Пояснювальна записка

Програмою варіативного модуля “Технологія дизайну предметів інтер'єру передбачено ознайомлення учнів з основами художнього кон­ст­руювання невеликих за розміром аксесуарів для інтер’єру. Особ­ли­вістю модуля є розробка та виготовлення нескладних виробів, які гар­моніюють з навколишнім оточенням і враховують стиль оформ­лен­ня кімнати та меблів. В той же час аксесуари повинні робити інте­р’єр кімнати неповторним, оригінальним і стильним. До аксесуарів кім­нати відносимо рамки, декоративні панно, вази, підставки, полички, су­ве­ніри.

Виготовлення виробів, відповідно до структури та змісту програми, виконується через проектно-технологічну діяльність. Практичним ре­зуль­татом роботи учнів за даним модулем має бути проект.

Для розробки творчих виробів можна використовувати будь-яку доступну і безпечну технологію та поєднувати їх. За основу слід взяти власну кімнату учня або фото кімнати. Основним принципом тут є творчий підхід.

Для виготовлення можна використовувати залишковий матеріал (обрізки, шматки, тару), сучасні (ламіновані конструкційні матеріали, компакт-диски тощо) та класичні матеріали (деревина, металеві спла­ви). Оздоблення виконується традиційними декоративними або су­часними техніками залежно від стилю та творчої задумки.

Технологія виготовлення повинна базуватися на використанні на­явної матеріально-технічної бази шкільних майстерень. За необхідності слід виготовити прості пристосування, які дозволяють виконувати ви­ріб якісніше та безпечніше.

Основним джерелом пошуку ідей та зразків слід вважати Інтернет. Можуть бути використані сучасні глянцеві журнали, буклети.

На початку засвоєння модуля вчитель розкриває перед учнями тео­ретичний матеріал з основ художнього конструювання, принципів ком­позиції, стилістики, який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають пра­цю­вати. Слід пам’ятати, що деякі матеріали для виконання проекту (від зразків, технології виготовлення і матеріалів для роботи до технік деко­рування) учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і на цьому етапі ос­новним завданням учителя є формування відповідних умінь і навичок для виконання цієї творчої навчально-пошукової роботи.

Результатом творчої діяльності учня є дизайн-проект з портфоліо та виготовленим виробом. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Декоративна ваза, рамка для фото, рамка для композицій, підставка під компакт-диски, підставка під мобільний телефон, поличка, світиль­ник, сувенір, панно.10 класНазва розділу,

теми уроків,

практичних робіт

і варіативних

модулів

Зміст

навчального матеріалу

Дата уроку

Примітка

Базовий модуль

"Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини"

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва

та життєдіяльності людини 2 год

1

Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. Види проектів.

Практична робота

Аналіз проектів, виконаних учнями в попередні роки: доцільність обґрунтування, дотримання етапів тощо.Виробництво як перетворювальна діяльність людини. Створення матеріальних і життєвих благ у процесі виробництва.

Проектна технологія як складова виробничої діяльності людини. Сутність проектування та проекту. Основні ознаки проектної діяльності. Виробниче проектування. Види проектів.


2

Етапи та стадії проектування.

Практична робота

Аналіз та встановлення відмінностей між виробничим та навчальним проектом.Завдання проектно-конструкторської підготовки виробництва. Поняття про етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, розробка робочої документації тощо. Показники функціонального призначення та виготовлення у процесі проектування на виробництві. Критерії оцінювання нової продукції. Поняття про етапи навчального проектування: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний. Різні підходи до визначення етапів проектування. Стадія як елемент етапу проектування.Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології

в проектній діяльності. 4 год

3

Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету.

Практична робота

 1. Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті

 2. Пошук необхідної інформації для проекту.

Повторення основних понять про інформаційні джерела. Інформаційні джерела як засіб проектної технології. Класифікація джерел інформації. Пошук необхідної інформації в довідниках та журналах. Інтернет – світова інформаційна система. Використання в проектній діяльності засобів Інтернету. Пошукові системи Інтернет. Пошукові каталоги. Технологія пошуку інформації в Інтернеті. Ключові слова в пошуковій системі. Зв'язок між ключовими словами. Пошук за одним словом. Пошук за групою ключових слів. Web-сторінка, Web-каталог. Способи збереження інформації.4

Технологія створення банку ідей.

Практична робота

 1. Складання банку ідей та пропозицій з використанням клаузури.

 2. Виконання ескізних замальовок майбутнього виробу.

Накопичення інформації та її аналіз в дослідно-пошуковій діяльності людини. Формування ідей на основі зібраної інформації. Банк ідей та пропозицій як інформаційна база проекту. Призначення та структура банку. Використання клаузури для створення банку ідей та пропозицій.5

Аналіз існуючих ви-робів та визначення завдань проекту

Практична робота

 1. Аналіз конструкції майбутнього виробу.

 2. Визначення завдань та орієнтовного плану роботи над проектом.

Еволюція об’єктів технологічної діяльності як необхідна передумова для проведення їхнього аналізу. Поняття аналізу, його види. Класифікація об’єктів за певними ознаками (дитохомія). Основні напрямки за якими здійснюють аналіз об’єкту проектування. Особливості аналізу об’єкту проектування. Визначення завдань на основі проведеного аналізу.

6

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі.

Презентація майбутнього проекту.Практична робота

 1. Розробка рефератів з теми проекту.

 2. Аналіз інформації (план, тези, резюме, конспект)

Аналіз типів інформації. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел. Способи занотовування проаналізованої інформації: план, тези, резюме, конспект. Електронний спосіб аналізу та компонування інформації для проекту. Алгоритм роботи методом компоновки матеріалів в одному файлі. Сутність написання рефератів. Типи рефератів: навчальні, контрольні, службові, творчі. Технологія написання навчальних, контрольних, службових та творчих рефератів. Структура реферату. Складання бібліографії за темою проекту. Збереження ресурсів і адрес Інтернету.
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності 4 год

7

Загальні відомості про дизайн.

Практична робота

 1. Складання ритмічної композиції з стилізованих біоформ.

 2. Складання контрастних або нюансних композиції з геометричних фігур.

 3. Виконання симетричної або асиметричної композиції.

 4. Виконання кольорового кола з трьох основних кольорів

(синього, жовтого, червоного)

 1. Виконання схем кольорових гармоній.

 2. Виконання рядів відступаючих або наступаючих кольорів.

Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування.

Професійні обов’язки дизайнера. Художнє конструювання як практика дизайну.

Основні вимоги дизайну щодо формоутворення предметного середовища. Види, категорії, засоби, властивості та якості композиції. Методи складання композиції. Колір як елемент композиційної організації форм. Поняття про кольорові гармонії, кольорове коло. Основні закони кольорознавства. Психофізіологічні фактори впливу кольорів на людину. Принципи функціонального застосування кольорів.
8

Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.

Практична роботи

 1. Виконання аналізу запропонованого об’єкту з точки зору виконання основних вимог дизайну. Розробка пропозицій більш досконалого рішення.

 2. Провести аналіз пропорціювання конструктивних елементів лицьової панелі запропонованого побутового приладу. Виконати ескіз власного варіанту конструктивного рішення.

Основні принципи художнього конструювання. Мета художньо-конструк-торського аналізу виробів. Послідовність художньо-конструкторського аналізу об’єкту проектування.

Поняття аналоги та прототипи. Функціональні вимоги до промислових виробів. Положення про конструкційні, технологічні та композиційні відповідності виробів.

Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності. Поняття проектна пропозиція. Основні складові частини дизайн-проекту. Поняття робочій проект. Мета виконання дослідного зразка.
9

Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу.

Практичні роботи

 1. Виконання декількох варіантів проектних пропозиції запропонованого об’єкту .

 2. Виконання дизайн-проекту об’єкту технологічної діяльності у техніці графіки, у вигляді макету або моделі.

 3. Розробити анкету для проведення експертизи нескладного побутового виробу.

Технологія виконання проектної пропозиції: попередні дослідження на основі даних соціології та ергономіки; вивчення конструкційних матеріалів і технологій їх виготовлення; визначення основних вимог, що ставляться до об’єкту проектування; варіанти попередніх компоновок; виконання ескізного варіанту; аналіз та відбір ескізних варіантів.

Основні етапи розробки дизайн-проекту: виконання кінцевого варіанту конструктивного рішення об’єкту його моделювання або макетування; відбір конструкційних та оздоблювальних матеріалів; економічне обґрунтування; оформлення проекту.

Поняття експертиза виробу. Мета та алгоритм проведення експертизи об’єкту проектування.
10

Складання проектно-технологічної документації.

Практичні роботи

 1. Виконання складального креслення на об’єкт проектування.

 2. Виконання аксонометричного зображення об’єкту проектування.

 3. Виконання робочих креслень.

 4. Виконання специфікації.

 5. Оформлення технологічних карток.

Поняття проектно-технологічна документація. Структура проектно-технологічної документації. Поняття про складальне креслення, технічний малюнок, аксонометричне зображення, робочі креслення, специфікацію, технологічні картки. Вимоги ЕДСКД та ЕДСТД щодо оформлення документації. Послідовність складання проектно-технологічної документації.

Розділ 4. Економічний аналіз проекту. 2 год

11

Економічне обґрунтування проекту.

Практична робота

 1. Первинний розрахунок собівартості проекту

 2. Створення макету майбутнього виробу.

 3. Остаточний розрахунок собівартсості проекту.

Загальне поняття про економічну систему, продуктивні сили, засоби виробництва, три основних питання економіки; продуктивність праці та основні її показники (норма часу, норма продуктивності). Поняття прибутку та послідовності його розподілу. Прибуток і рентабельність сучасного виробництва.

Поняття собівартості. Визначення собівартості проекту. Шляхи зниження собівартості. Формування ринкової ціни кінцевого продукту даного проекту (матеріального чи інтелектуального).

Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо).
12

Маркетингові дослідження проекту.

Практична робота

 1. Розробка анкети для вивчення купівельної спроможності об’єкту проектування.

 2. Аналіз проведеного анкетування та внесення змін до проекту

Поняття маркетингу як дослідження ринку певного регіону. Дослідження потреб ринку. Прямі продажі. Анкетування як метод дослідження потреб ринку.Варіативний модуль.

Технологія ліплення. 20+3 год

Загальні відомості про технологію ліплення виробів з пластичних ма­теріалів.

2 год

13

Короткі історичні відомості.

Види ліплення із солоного тіста. Матеріали для ліплення.

Інструменти та пристосування.

Правила безпечної роботи та сані­тарно-гігієнічні вимоги.

Організація робочого місця.


Короткі історичні відомості про виникнення та розвиток ліплення із солоного тіста.

Місце та роль техніки ліплення у су­часному декоративно-ужитковому мистецтві.

Види ліплення із солоного тіста (ге­ометричні елементи, об'ємні форми, кольорові поєднання, поєднання з іншими матеріалами). Матеріали для ліплення із солоного тіста, їх властивості. Інструменти та пристосування для ліплення із солоного тіста. Правила безпечної роботи та сані­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.
14

Ознайомлення з технологією ліплення з солоного тіста.

Загальні відомості про технологію ліплення виробів з пластичних ма­теріалів. Ознайомлення з технологією ліплення з солоного тіста. Інгредієнти солоного тістаПроектування та виготовлення виробів технікою ліплення із солоного тіста.

19 год

15

Визначення завдань проекту.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.16

Пошук інформації для проекту.


Робота з інформаційними джерела­ми. Пошук інформації, яка необхідна для виконання завдань проекту.

Орієнтовні напрямки пошуку: все про пластичні матеріали для ліплення; техніки ліплення та інше.

17

Аналіз та систематизація зібраної інформації.

Аналіз та систематизація зібраної інформації (за технікою виконання, за об'єктами виготовлення, за кольоровою гамою, деталізацією тощо).18

Створення банку ідей.

Створення банку ідей на основі зібраної та проаналізованої інформації.19

Розроблення ескізного малюнка виробу.

Розроблення ескізного малюнка виробу з урахуванням знайдених зразків.20

Приготування тіста.

Виготовлення окремих деталей виробу.Технологічна послідовність виготовлення виробу:

 • приготування тіста;

 • виготовлення окремих деталей виробу;21

Виготовлення окремих деталей виробу.

 • виготовлення окремих деталей виробу;22

Виготовлення окремих деталей виробу та з'єднання їх між собою.

 • виготовлення окремих деталей виробу;

 • з'єднання деталей між собою та з основою виробу;23

Виготовлення окремих деталей виробу та з'єднання їх між собою.

 • виготовлення окремих деталей виробу;

 • з'єднання деталей між собою та з основою виробу;24

Виготовлення окремих деталей виробу та з'єднання їх між собою.

 • виготовлення окремих деталей виробу;

 • з'єднання деталей між собою та з основою виробу;25

Оздоблення виробу.

 • оздоблення виробу;26

Оздоблення виробу.

 • оздоблення виробу;27

Висушування виробу.

 • висушування виробу (деталей виробу);

 • запікання виробу;28

Остаточна обробка виробу.29

Остаточна обробка виробу.

 • остаточна обробка виробу.30

Контроль якості виробу та догляд.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.31

Економічне обґру-нтування виробу.

Економічне обґрунтування виробу.32

Маркетингові дослідження.

Маркетингові дослідження.33

Розроблення

реклами.


Розроблення рекламиПрезентація та оцінка проектної діяльності. 2 год

34

Компонування портфоліо проекту.

Компонування портфоліо проекту.35

Захист проекту

Захист проекту (за планом)
11 клас
Назва розділу,

теми уроків,

практичних робіт

і варіативних

модулів

Зміст

навчального матеріалу

Дата уроку

Примітка

Розділ 1. Проектування як складова сучасного

виробництва та життєдіяльності людини 2 год

1

Технології та методи творчої діяльності.

Практична робота

Розв’язування технічних задач з проблемним змістом

ВСТУП. Актуалізація основних понять, які вивчалися у 10 класі.. Обговорення плану дій на наступний рік.

Творчість як основа перетворювальної діяльності людини. Технології та методи творчої діяльності: метод мозкової атаки, метод контрольних запитань, синектика, морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод випадковостей, функціонально-вартісний аналіз, алгоритм розв’язування винахідницьких задач.

2

Винахідництво та раціоналізаторські пропозиції. Практична робота

Застосування морфологічного аналізу для роботи над проектомВинахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у розвитку виробництва.
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2 год

3

Презентація результатів роботи та її види. Практична робота Створення публікації за темою проблеми.

Презентація результатів роботи як один з видів перетворювальної діяльності людини. Види презентацій: мультимедійна, публікація, веб-сайт в Інтернеті.
4

Публікація роботи на сайті. Практична робота Створення веб-сайта для презентації проблеми в Інтернеті.

Технологія створення публікації. Добір необхідної інформації.

Створення веб-сайта. Технологія використання програми Microsoft Publisher для створення веб-сайта.

Розділ 3. Художнє конструювання ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ 2 год

5

Загальні поняття ергономіки.

Загальні питання ергономіки. Історія становлення та сутність ергономічної науки. Методи і засоби ергономічних досліджень. Санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці. Ергономічний підхід до організації праці.6

Ергономічний аналіз технологічного процесу.

Практична робота

Розробка робочого місця учня з урахуванням основних вимог ергономіки.Ергономічний аналіз технологічного процесу по виготовленню певного об’єкта.
Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНІ І ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ

В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 2 год

7

Глобальні проблеми людства

Проблеми загальносвітового рівня – демографічні, екологічні, енергетичні. Сучасна енергетика в екосистемі. Техногенні проблеми в суспільстві. Види виробництв та їх вплив на екосистему. Можливі шляхи подолання енергетичних та екологічних проблем.8

Природоохоронні технології

Практична робота

Проект на створення екологічно стійкої системи, наприклад “Збережемо річку”, “Закладемо парк” тощоІнформаційна система спостереження та аналізу стану природи. Технології переробки побутових відходів. Сучасні технології безвідходного виробництва продукції. Замкнені системи як один з видів безвідходного виробництва.Розділ 6. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 4 год

9

Основи професійного самовизначення.

Практична робота

Визначення основних компонентів процесу вибору майбутньої професіїОсновні функції професійної діяльності. Основні види діяльності людини. Професійна діяльність та професійне самовизначення. Сфери та галузі професійної діяльності людини. Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна кар’єра.
10

Портфоліо в професійній діяльності людини.

Практична робота

Вправи на обговорення портфоліо в парах.Суть та призначення портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Основні частини портфоліо в залежності від майбутньої професії. Компонування портфоліо. Відбір та оцінка кращих результатів власної діяльності над проектом.11

Орієнтовний проект „Моя професійна кар'єра Практична робота Складання плану дій для реалізації проекту.

Мета і завдання проекту. Поняття професійної кар’єри. Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, соціально-економічні тощо).12

Практична робота

1. Збір інформації про види професій.

2. Обгрунтування теми проекту на основі зібраної

інформації.
Варіативний модуль.

Технологія дизайну предметів інтер’єру 20+3 год

Загальні відомості про художнє конструювання, принципи дизай­ну,

стилістики. 5 год

13

Стилі минулого та сучасності.

Короткі історичні відомості про стилі (стилі стародавніх цивіліза­цій, відродження, бароко, рококо, кла­сицизм, ампір, модерн). Сучасні стилі: хай-тек, мінімалізм, кіч (ек­лектика).14

Принципи дизайну.

Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність форми та змісту.15

Засоби художнього конструювання.

Засоби художнього конструювання: пропорції, повтори, симетрія, конт­раст16

Основи колористики

Основи колористики.17

Методи художнього констру­юван­ня.

Методи художнього констру­юван­ня: комбінаторика, біоніка, метод фо­кальних об’єктівПроектування та виготовлення предметів інтер’єру. 14+1 год

18

Визначення завдань для виконання проекту.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми.

19

Пошук інформації.

Пошук інформації, яка необ­хід­на для виконання завдань проекту.20

Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей.21

Розробка ескізного малюнка виробу.

Розробка ескізного малюнка виробу з урахуванням:

 • знайдених зразків;

 • стилю та особливостей кім­на­ти;

 • засобів художнього конст­рую­вання;

 • технології виготовлення;

 • техніки декорування.22

Виготовлення

виробу.


Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.23

Виготовлення

виробу.


Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.24

Виготовлення

виробу.


Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.25

Виготовлення

виробу.


Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.26

Виготовлення

виробу.


Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.27

Деко­ру­вання виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.28

Контроль якості виробу.

Контроль якості виробу.29

Маркетингові дослідження.

Маркетингові дослідження.30

Розроб­лення реклами.

Розроб­лення реклами.31

Економічне обґрунтування виробу

Економічне обґрунтування виробу.32

Компонування портфоліо проекту.

Компонування портфоліо проекту.33

Компонування портфоліо проекту.

Компонування портфоліо проекту.Презентація та оцінка проектної діяльності. 1+2 год

34

Презентація

та захист проекту.Захист проекту35

Презентація

та захист проекту.Захист проектуПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка