European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка22/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Топографічна практика


Шифр дисципліниНП. 1

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 54; 1,5 кредиту.Обов’язкова.

Мета та завдання практики. Ознайомлення і методикою польових і камеральних робіт при проведенні топографо-геодезичної зйомки місцевості, закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з курсу "Топографія з основами геодезії”.

Зміст практики: інструктаж та отримання інструментів; вибір та закріплення точок планової основи для топографічної зйомки, вимірювання горизонтальних кутів; геометричне нівелювання побудова висотної основи полігона; проведення тахеометричної зйомки з 1-2 точок; підготовка планшету для мензуальної зйомки; Проведення мензульної зйомки в масштабі 1:500; проведення окомірної зйомки ділянки 0,3-0,4 га в масштабі 1:1000; складання та оформлення звіту про практику; здача інструментів; проведення заліку з практики.

Керівник практики: Заячук Мирослав Дмитрович, к.геогр. н., доцент;

Методика викладання та методи навчання: індивідуальні консультації, дискусії, екскурсії.

Оцінювання: диференційований залік.

Геологічна практика

Шифр дисципліниНП. 2

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 18; 0,5 кредиту.Обов’язкова.

Мета та завдання практики - закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих студентами з курсу "Загальна та історична геологія", фактичних навичок ведення геологічних маршрутів спостережень.

Основним завданням є ознайомлення в польових умовах з основними рисами геологічної будови та історичного розвитку району, з сучасними геологічними процесами. На конкретних прикладах вивчається взаємозв'язок факторів геологічного середовища та господарської діяльності.Зміст практики. Практика складається з 3 етапів: підготовчого, польового або маршрутного, камерального.

Керівник практики: Чернега Петро Іванович, к.геогр. н., доцент;

Методика викладання та методи навчання: індивідуальні консультації, дискусії, екскурсії.

Оцінювання: диференційований залік.

Геоморфологічна практика


Шифр дисципліниНП. 3

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 18; 0,5 кредиту.Обов’язкова.

Мета та завдання практики. Ознайомлення з геоморфологічною будовою району проходження практики, польовими та камеральними методами досліджень основних типів рельєфу районів. Вивчення рельєфу як компоненту ПТК, його роль в системі господарської діяльності.

Зміст практики. Практика складається з трьох традиційних етапів: перед польового; польового; камерального. На першому етапі науковим керівником практики читається лекція про її мету та завдання, маршрути, структуру майбутнього звіту. За допомогою викладача і самостійно студенти працюють з літературними джерелами, довідниками, картами, розрізами, дистанційними матеріалами, колекціями, знайомлячись таким чином з геоморфологічною будовою району практики. На другому етапі студенти проходять маршрут, мета якого - вивчення флювіального, структурно-денудаційного, тектонічного рельєфу. Маршрут проходить на околицях м. Чернівці. Паралельно проводиться ознайомлення з методи проходження маршруту, ведення щоденника, опису точок спостереження. Останній етап присвячено написанню та захисту звіту з практики.

Керівник практики: Дутчак Микола Васильович, к.геогр. н., доцент;

Методика викладання та методи навчання: індивідуальні консультації, дискусії, екскурсії.

Оцінювання: диференціюваний залік.

Ґрунтознавча практика


Шифр дисципліниНП. 4

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 18; 0,5 кредиту.Обов’язкова.

Метою польової практики з ґрунтознавства є закріплення і поглиблення теоретичних знань, набутих студентами на лекційних та практичних заняттях; оволодіння методикою польового дослідження ґрунтів та набуття навичок самостійного вивчення та опису ґрунтів і умов грунтоутворення; практичне ознайомлення з грунтовим покривом прилеглих до м. Чернівці районів.

Завдання практики: встановлення основних факторів ґрунтоутворення території досліджень; обґрунтування місця закладення грунтових розрізів у геохімічному ландшафті; практичне ознайомлення з прийомами польового вивчення будови та головних морфологічних ознак грунтів; оволодіння навиками діагностики грунту в польових умовах; методика відбору зразків ґрунту по генетичним горизонтам для лабораторних досліджень; правила ведення польової документації, оформлення матеріалів та звіту про практику.

Зміст практики. Польова практика з грунтознавства складається з двох періодів – камерального та польового.

Керівник практики: Польчина Світлана Михайлівна, к.б. н., доцент;

Методика викладання та методи навчання: індивідуальні консультації, дискусії, екскурсії.

Оцінювання: диференційований залік.

соціально-Економіко-географічна практика

Шифр дисципліниНП. 3.1

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 108; 3 кредити.Обов’язкова.

Мета і завдання практики. Мета практики полягає у виробленні у студентів уяви про територію як певну єдність, утворену взаємодією природи та суспільства.

Завдання практики навчально-методичного характеру полягають в ознайомленні студентів з постановкою великомасштабних економі-географічних досліджень, у виробленні у них уявлення про основні методи польових економіко-географічних досліджень, особливості роботи із статистичними матеріалами, первинною економіко-географічною інформацією.

Зміст практики. Завдання і порядок їх виконання. На початку робот студенти знайомляться із об'єктом вивчення. Після цього студенти виконують наступні завдання: Оцінка стану природокористування; Аналіз демографічної ситуації й сільського розселення на прикладі опису демографічної ситуації й функціонального типу поселення; Ознайомлення із підприємством; Опис територіальної системи сфери обслуговування на прикладі сфери обслуговування заданого пункту району практики.

Керівник практики: Бурка Володимир Йосипович, асистент;

Методика викладання та методи навчання: індивідуальні консультації, дискусії, екскурсії.

Оцінювання: диференційований залік.

Виробничі практикиВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Шифр дисципліниНП. 4.1

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; 3 кредити.Вибіркова.

Мета і завдання практики. Метою практики є закріплення теоретичних знань з галузевих курсів і набуття навичок збирання і обробки первинних статистичних, економічних, літературних й картографічних матеріалів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка