European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка18/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

Форма контролю: іспит


1. Пояснювальна записка
ДИСЦИПЛІНА «Основи педмайстерності»

Кількість годин (кредитів): 54 (2)

Форма контролю: залікДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ»

Кількість годин (кредитів): 162 (4,5)

Форма контролю: залікДИСЦИПЛІНА «Географія рідного краю»

Кількість годин (кредитів): 108 (3)

Форма контролю: залік


І. Пояснювальна записка.

1.1. Мета даного курсу – полягає в поглибленому вивченні студентами географії рідного краю, фізико-географічних, соціальних, екологічних особливостей та екологічних проблем території, визначенні місця регіону на загальнодержавному рівні.

1.2. Головні завдання курсу – ознайомити студентів з формуванням території

Чернівецької області та історичними особливостями розвитку, розкрити

особливості природних умов і ресурсів та їх використання і охорони,

навчити студентів розуміти та оцінювати сучасні соціально-економічні

процеси та явища, показати значимість рідного краю на

загальнодержавному рівні,розвинути уміння складати комплекснугеографічну характеристику території.

1.3 Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни «Топографія з основами геодезії» студент повинен:

Знати: - Історичні особливості формування та розвитку території Чернівецької області;

  • особливості природних умов та природних ресурсів території;

  • динаміку чисельності населення, статево-віковий та етнічний склад населення;

  • особливості формування розвитку та функціонування господарського комплексу Чернівецької області.


ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ).

Змістовний модуль 1. Вступ. Територія, географічне положення та кордони. Природні умови та ресурси території їх використання та охорона.

НЕ 1.1. Територія, географічне положення та кордони. Вступ. Формування сучасної території Чернівецької області, та історичні особливості розвитку. Географічне положення та його оцінка. Кордони: етнічні межі, державні кордони та сучасний адміністративно-територіальний устрій. Географічні дослідження території.

НЕ1.2. Географічне положення та його оцінка. Кордони: етнічні межі, державні кордони та сучасний адміністративно-територіальний устрій.

НЕ 1.3. Географічні дослідження території.

НЕ 1.4. Геологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси. Особливості рельєфу території.

НЕ 1.5. Кліматичні та водні ресурси. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ. Рекреаційні ресурси.

НЕ 1.6. Фізико-географічне районування території. Використання та охорона природних ресурсів.

Змістовний модуль ІІ. Суспільно-георафічна та економіко-географічна характеристика Чернівецької області.

НЕ 2.1. Населення та трудоресурсна ситуація. Чисельність населення. Статево-вікова структура та природний рух населення. Міграційна ситуація. Особливості формування національного складу. Трудоресурсний потенціал та зайнятість населення. Розселення та розвиток поселень.

НЕ 2.2. Особливості формування, розвитку та функціонування промислового комплексу Чернівецької області. Сучасна оцінка ПРП території. Паливно-енергетичний комплекс. Характеристика комплексу виробництв конструкційних матеріалів і хімічних продуктів. Ефективність розміщення промислових підприємств та галузей.

НЕ 2.3. Агропромисловий комплекс Чернівецької області. Сучасна територіальна, галузева та функціональна структура комплексу. Сучасний стан землекористування в агровиробництві. Географія основних галузей рослинництва. Тваринництво та його територіальне розміщення. Особливості формування сучасної спеціалізації сільського господарства. Основні елементи територіальної структури АПК та АПТК. Вплив сільського господарства на довкілля.

НЕ 2.4. Особливості функціонування невиробничої сфери та зовнішньо-економічні зв’язки області. Склад формуючих галузей соціальної інфраструктури та особливості їх розвитку. Транспортний комплекс. Зовнішньо-економічні зв’язки та сучасна інвестиційна ситуація. Назрілі територіальні проблеми та способи їх розв’язання.
Література до дисципліни

1. Географія Чернівецької області / Навчальний посібник за ред. проф. Я.І. Жупанського. Чернівці, УОЧДОА, 1993. – 192 с.

2. Я.І. Жупанський, М.Д. Заячук, Я.П. Скрипник, П.О. Сухий, А.Г. Тюхтій. Географія рідного краю. Чернівецька область. Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл. – Чернівці, „Місто” – „Рута” – 2003. – 160 с.

3. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні системи. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

4. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2002, 2003 роки / За ред. В. Каменської. Чернівці, Чернівецьке обласне управління статистики. – 2002, 2003 рр. – 488 с.

5. Сухий П.О. Господарський комплекс Чернівецької області / Географія, краєзнавство, туризм № 29-31 (370-373) серпень 2004 р. С. 38-45.

6. Чернівецька область. Географічна енциклопедія України. Том 3. К.: Видавництво УРЕ, 1992 р.

7. Історія міс і сіл. Чернівецька область. К.: Видавництво УРЕ, 1969.

8. Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини. К.: Вид-во „Наукова думка”. 1973.

9. Природа Чернівецької області / За ред. К.І. Геренчука. Львів. Вид-во Львівського у-ту, 1978. – 168 с.

10. Чернівецька область. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 18. К.: Вид-во „Вища школа”, 1975.

11. Мінаков І.Ф., Онікієнко В.В. Чернівецька область. Чернівці, Облвидав, 1958.

12. Еколого-географічні проблеми дослідження природно-ресурсного потенціалу регіону. К.: Видавництво Мінвузу., 1992 р.

13. Козьмук П.Ф., Чернявський О.Н., Козьмук А.П. Земельні ресурси Буковини, стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Букрек. 2003. – 248 с.

14. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Географія. – Чернівці: „Рута”. 1996 – 2004.

15. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – К.: ВД.к. – М. Академія – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.


ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА»

Кількість годин (кредитів): 108 (3)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка