European credit transfer system ects – інформаційний пакетСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Затверджую

Декан _____________ проф. Кугутяк М.В.

Графік навчального процесу

на денній формі навчання напряму підготовки,

спеціальності «Міжнародні відносини» на 2016-2017 н. р.

осінньо-зимовий семестр
І-ІV, V курси (ОКР «спеціаліст», «магістр»1 рік 6 місяців навчання)


Термін

Кількість тижнів

Вид діяльності

1.09-16.12.2016р.

15

Теоретичне, практичне навчання, самостійна робота студентів

19.12-25.12.2016р.

1

Контроль за самостійною роботою студентів

26.12.2016р.-11.01.2017р.

2

Канікули

12-25.01.2017р.

2

Сесія

26,27.01.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №2)

30-31.01.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №3)


Весняно-літній семестр

І курс

Термін

Тижнів

Вид діяльності

1.02-12.02.2017р.

2

Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів

13.02-11.06.2017р.

16

Теоретичне, практичне навчання

12-28.06.2017р.

3

Сесія

29-30.06.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №2)

01.07-30.08.2017р.

9

Канікули

29-30.08.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №3)ІІ курс

Термін

Тижнів

Вид діяльності

1.02-12.02.2017р.

2

Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів

13.02-11.06.2017р.

16

Теоретичне, практичне навчання

12-28.06.2017р.

3

Сесія

29-30.06.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №2)

01.07-30.08.2017р.

9

Канікули

29-30.08.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №3)


ІІІ курс

Термін

Тижнів

Вид діяльності

1.02-12.02.2017р.

2

Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів

13.02-11.06.2017р.

16

Теоретичне, практичне навчання

12-28.06.2017р.

3

Сесія

29-30.06.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №2)

3.07-25.08.2017р.

3

Виробнича практика

01.07-30.08.2017р.

8

Канікули

29-30.08.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №3)


ІV курс

Термін

Тижнів

Вид діяльності

1.02-22.02.2017р.

3

Виробнича перекладацька практика

27.02-19.05.2017р.

12

Теоретичне, практичне навчання, самостійна робота студентів

22.05-10.06.2017р.

3

Сесія

12.06.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №2)

13.06.2017р.
Ліквідація академічної заборгованості (талон №3)

14.06-17.06.2017р.

1

Оглядові лекції

19.06-30.06.2017р.

2

Атестація

1 курс


2 курс
3 курс


4 курс


7. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОКР «БАКАЛАВР»
055«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ І РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»
Назва предмету: Зовнішня політика України
Статус: цикл професійної та практичної підготовки Рік/семестр: ІV рік, VІІ семестр
Мета навчальної дисципліни «Зовнішня політика України» вивчення концептуальних засад зовнішньої політики України, діяльності відповідних органів української держави, зорієнтованої на забезпечення її інтересів на міжнародній арені.
Завдання навчальної дисципліни «Зовнішня політика України» засвоєння студентами знань про ключові напрями та проблеми зовнішньополітичного курсу нашої держави, ознайомлення з науковими підходами до вивчення сучасної зовнішньої політики України, формування навиків самостійної роботи з науковою літературою та джерелами з відповідної проблематики, підготовка студентів до використання набутих в процесі навчання знань в ході майбутньої професійної діяльності.

Тривалість: всього 105 год., аудиторних 44 год., лекцій 30 год., семінарських 14 год., самостійних 61 год.
Форма контролю: іспит
Назва предмету: Переговорний процес у міжнародній практиці
Статус: цикл професійної та практичної підготовки Рік/семестр: ІІ рік, ІV семестр
Метою вивчення навчальної дисципліни «Переговорний процес у міжнародній практиці» є ознайомлення студентів з існуючими сучасними розробками у сфері міжнародних переговорів, формування у них практичних навичок їх застосування.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Переговорний процес у міжнародній практиці» є засвоєння студентами знань про особливості міжнародних відносин на сучасному етапі, головні стратегії та тактичні прийоми в ході міжнародних переговорів, роль посередників у переговорному процесі та особливості національних стилів міжнародних переговорів.
Тривалість: всього 90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.
Форма контролю: залік

Назва предмету: Зовнішня політика країн СНД
Статус: цикл професійної та практичної підготовки Рік/семестр: ІV рік, VІІІ семестр
Мета навчальної дисципліни «Зовнішня політика Росії і країн СНД» вивчення концептуальних засад зовнішньої політики країн СНД, діяльності відповідних інституцій, які зорієнтовані на забезпечення їх інтересів на міжнародній арені.
Завдання навчальної дисципліни «Зовнішня політика Росії і країн СНД» – засвоєння студентами знань про ключові напрями та проблеми зовнішньополітичного курсу держав співдружності, ознайомлення з науковими підходами до вивчення сучасної зовнішньої політики країн СНД, формування навиків самостійної роботи з науковою літературою та джерелами з відповідної проблематики, підготовка студентів до використання набутих в процесі навчання знань в ході майбутньої професійної діяльності.
Тривалість: всього 90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.
Форма контролю: іспит

Назва предмету: Дипломатична і консульська служба

Статус: цикл професійної та практичної підготовки Рік/семестр: І рік, ІІ семестрМета: ознайомити студентів із засадами, принципами і структурою дипломатичної і консульської служби, досвідом провідних країн світу в роботі зазначених підрозділів системи міжнародного спілкування.
Завдання: формування у студентів практичних навичок і вмінь розв’язання політико-управлінських, організаційно-правових, інформаційно -аналітичних, кадрових та інших завдань у межах професійного забезпечення діяльності органів державної влади у реалізації зовнішньополітичних інтересів держави; вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації і функціонування дипломатичної служби, адаптації кращого світового досвіду до умов сучасної України; формування професійних якостей дипломатичного службовця з урахуванням світового розвитку і функціонування дипломатичної служби у своїй країні та закордоном.
Тривалість: всього 90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.
Форма контролю: іспит

Назва предмету: Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи в пост-біполярний період
Рік/семестр: 4-й рік, VIIІ семестр

Мета викладання навчальної дисципліни «Трансформаційні процеси в
країнах Центрально-Східної Європи в пост-біполярний період» полягає у вивченні студентами внутрішньополітичних процесів в країнах ЦСЄ посткомуністичної доби і їх впливів на динаміку міжнародних відносин в умовах глобалізації міжцивілізаційних стосунків та формування нового світопорядку.

Завдання:


 • аналіз актуальної проблематики сучасних дискусій та досліджень трансформаційних процесів посткомуністичних країн ЦСЄ;
 • порівняльний аналіз векторів зближення та розходження перспектив трансформації у посткомуністичних країнах;

 • порівняння стратегій та методологій дослідження трансформаційних процесів у межах сучасних порівняльних дослідницьких проектів.

Тривалість: всього 90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.


Форма контролю: залік

Назва курсу: Міжнародні організації

Рік навчання: для студентів ІІІ курсу навчання (VI семестр)Мета курсу: навчальна дисципліна «Міжнародні організації» є складовою знань системи міжнародних відносин, що надає можливість опанувати широким спектром понять і уявлень про складний процес становлення і розвитку міжнародних організацій, поглиблення інтеграційної взаємодії між державами, створення нових міжнародних союзів як непорушне джерело стабільності і миру.

Тривалість: всього 60 год., аудиторних 20 год., лекцій 10 год., семінарських 10 год., самостійних 40 год.
Форма контролю: іспит

Назва предмету: Історія міжнародних відносин

Рік/семестр: 1-й рік, семестр 1, 2Мета курсу: вивчення та дослідження міжнародних відносин та зовнішньої політики Стародавнього світу, а також міжнародні відносини середньовічних держав Європи, Арабського халіфату, Монгольської імперії, починаючи з V ст.

Крім того, студенти повинні мати чітку уяву про роль та місце хрестових походів, Столітньої війни, Великих географічних відкриттів, Тридцятирічної війни в міжнародних відносинах XI – І пол. XVII ст. Міжнародні відносини та зовнішня політика країн Європи, Америки та Азії в XVII – I пол. XX ст.Завданнями даної дисципліни є вивчення:


 • періодизації історії міжнародних відносин;
 • джерел, літератури та методів дослідження проблеми;
 • понятійно-категоріального апарату;
 • програмного матеріалу з історії міжнародних відносин. Тривалість: всього 180 год., аудиторних 60 год., лекцій 32 год., семінарських 28 год., самостійних 120 год.

Форма контролю: залік – 1 семестр, іспит 2 семестр

Назва предмету: Вступ до спеціальності
Рік/семестр: 1-й, семестр 1

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами основних
концепцій та підходів, а також ключових проблем, що існують у міжнародних відносинах.
Завданнями даної дисципліни є:


 • навчити студентів розуміти природу сучасних міжнародних відносин;

 • критично оцінювати різні теоретичні школи і підходи, які існують в цій сфері;
 • вміти застосовувати теоретичні знання для аналізу ключових проблем міжнародних відносин.


Тривалість: всього 180 год., аудиторних 60 год., лекцій 30 год.,

семінарських 30 год., самостійних 120 год.


Форма контролю: іспит

Назва предмету: Основи та сучасні тенденції світової політики
Рік/семестр: 4-й, семестр 7

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи світової політики»
є висвітлення теоретичних та практичних аспектів світової політики. Завданнями даної дисципліни є:


 • розкриття змісту специфічних понять і підходів, що використовуються світовою наукою у вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені;

 • ознайомлення зі змістом сучасних наукових поглядів на характер світової політики;

 • розуміння значення політичних процесів, що розгортаються в сфері міжнародних відносин.

Тривалість: всього 90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.
Форма контролю: іспит

Назва предмету: Міжнародні конфлікти
Рік/семестр: 3-й, семестр 6
Мета та завдання дисципліни ознайомлення із поняттями, методами та концепціями теоретичної конфліктології, вивчення особливостей становлення та розвитку дисциплін, предметом дослідження яких є міжнародний конфлікт: набуття навичок наукового дослідження міжнародних конфліктів.

Тривалість: всього 60 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 30 год.
Форма контролю: іспит

Назва курсу: Взаємини України з ЄС
Рік навчання: ІІІ курсу навчання (VI семестр)

Мета курсу: вдосконалити рівень підготовки студентів -міжнародників у галузі європейської інтеграції України ; сприяти ефективному використанню досвіду євроінтеграції інших країн, вивчити основні напрямки євроінтеграційного процесу; дослідити переваги та недоліки вступу нашої держави до Європейського співтовариства, прослідкувати сучасні кроки євроінтеграційного процесу.
Тривалість: всього 60 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 30 год.
Форма контролю: залік

Назва курсу: Країнознавство
1 курс 1 – 2 семестр залік

Метою дисципліни є формування теоретичних знань про
закономірності й тенденції творення і функціонування держав, розвитку державотворчих процесів, політичних проблем, подій та явищ.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Країнознавство» є уявлення про формування у студентів сучасних уявлень про геополітичну картину світу.
Тривалість: всього 270 год., аудиторних 90 год., лекцій 46 год., семінарських 44 год., самостійних 180 год.
Форма контролю: іспит

Назва курсу: Міжнародний захист прав людини

Рік навчання: 2 курс 3 семестр

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:


 1. Передумови формування, сутність і структура міжнародно-правового механізму захисту прав людини
 1. Система міжнародно-правового контролю дотримання прав особи Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав

людини » є глибоке усвідомлення студентами особливостей міжнародного захисту прав людини.


Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний захист прав людини » – дати студентам цілісні й систематизовані знання про міжнародний захист прав людини.
Тривалість: всього90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.
Форма контролю: іспит

Назва предмету: Зовнішня політика Польщі
Рік навчання: 3 курс 5 семестр

Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів із засадами
становлення і розвитку зовнішньополітичної діяльності Польської держави протягом її історичного розвитку.
Завдання дисципліни спеціалізації «Зовнішня політика Польщі» :


 • дати студентам цілісні й систематизовані знання про принципи й основні риси зовнішньої політики Польщі розкрити чинники, що впливають на її формування, еволюцію та перспективи реалізації цілей.
 • сформувати у студентів об’єктивне уявлення про сутність зовнішньої політики Польщі, її основні завдання, які полягають у реалізації національної безпеки Польщі і спрямовані на збереження і захист держави, територіальної цілісності, забезпеченні економічного розвитку, інформаційної безпеки, захист прав i свобод людини.


Тривалість: всього90 год., аудиторних 30 год., лекцій 16 год., семінарських 14 год., самостійних 60 год.
Форма контролю: іспит

Назва предмета: Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
Рік навчання: 3 курс 5 – 6 семестр Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн
ЦСЄ та ПСЄ» є дати студентам цілісні й систематизовані знання про принципи й основні риси зовнішньої політики країн цих двох регіонів, розкрити чинники, що впливають на її формування, еволюцію та перспективи реалізації цілей. глибоке усвідомлення студентами особливостей зовнішньої політики країн ЦСЄ та ПСЄ. Студенти мають володіти порівняльним методом, уміти простежувати причинно-

наслідковий зв’язок, проводити певні історичні паралелі, робити самостійні узагальнення, навчитися вести аргументовану полеміку, переконливо доводити правильність власної оцінки.


Тривалість: всього150 год., аудиторних 60 год., лекцій 32 год., семінарських 28 год., самостійних 90 год.
Форма контролю: залік

Назва предмету: Внутрішньополітичний розвиток країн світу
Рік навчання: 4 курс 7 семестр

Метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішньополітичний
розвиток країн світу» є глибоке усвідомлення студентами особливостей розвитку політичних систем у державах світу, їх політичних інститутів, сутності політичних процесів, що відбуваються в країнах світу.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішньополітичний розвиток країн світу» дати студентам цілісні й систематизовані знання про внутрішньополітичний розвиток країн світу.
Тривалість: всього 60 год., аудиторних 20 год., лекцій 12 год., семінарських 8 год., самостійних 40 год.
Форма контролю: іспит

8. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ

Кваліфікаційні вимоги для студентів спеціальності підготовки 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії», ОКР «Бакалавр»
Аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів.
У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, спираючись на вітчизняний і світовий досвід інформаційно-аналітичного забезпечення, використовуючи фундаментальні знання напряму підготовки уміти:


 • аналізувати історичні корені виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах України з іншими країнами світу;
 • аналізувати історичні корені виникнення політичних теорій та їх реалізації в Україні й інших країнах світу;
 • використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин;
 • використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу;
 • виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служб;
 • використовувати знання про міжнародні організації і брати участь в їх діяльності як в Україні, так і за її межами;
 • використовувати в комунікаціях, бесідах, переговорах правила дипломатичного протоколу та етикету;
 • використовувати в своїй діяльності норми конституційного права України та інших держав;
 • використовувати в своїй діяльності норми міжнародного публічного права;
 • використовувати в своїй діяльності норми міжнародного приватного права;
 • аналізувати економічні причини виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах України з іншими країнами світу;
 • використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних економічних відносин;
 • використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних економічних зв’язків України з іншими країнами світу;
 • проводити ефективний менеджмент і маркетинг;

 • використовувати програмно-технічні засоби інформатики;

 • використовувати сучасні інформаційні системи і технології;
  • використовувати методи і засоби інформаційно-аналітичної діяльності;
 • використовувати методи міжнародної інформації;

 • використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій;

 • проводити наукові дослідження;
 • використовувати іноземну мову в практичній діяльності за спеціальністю;
 • провадити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка