Енергодарської міської ради позашкільний навчальний закладСкачати 113.75 Kb.
Дата конвертації28.02.2019
Розмір113.75 Kb.
ТипПротокол засідання

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної ради НМЦ

управління освіти

Енергодарської міської ради від___________2016р. №_____ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

Енергодарської міської ради

від _________201 6р. №_____
РОЗГЛЯНУТО

на педагогічній раді

Протокол №___від____2016р.

Навчальна програма з позашкільної освіти

гуманітарного напрямку

студії раннього розвитку дитини

хореографічного гуртка

початковий рівень, 1 рік навчання, 1 година на тиждень, 36 годин на рік
Укладач:

Долгополова Тетяна Олександрівна

керівник гуртка позашкільного навчального закладу

«Центр дитячої та юнацької творчості»

Енергодар

2016


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Хореографія як вид музично-ритмічного виховання є важливим засобом навчання дітей вмінню емоційно відгукуватися на музику, розвитку сприймання музичних образів. Хореографія розвиває у дітей дошкільного віку вміння естетично ставитися до краси оточуючого світу, гармонії, творчості; допомагає формувати емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього. Завдяки заняттям з хореографії діти вчаться виразливості, грації, вишуканості.

Мета навчальної програми – навчити дітей основ танцювального мистецтва, дати їм необхідні знання, навички, танцювальну техніку, враховуючи їх вікові особливості.

Основні завдання навчальної програми:


 1. Задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку.

 2. Ознайомити дітей з різними видами танцювального мистецтва (народним, історично - побутовим, бальним, класичним, сучасним) та доступною термінологією відповідного хореографічного напрямку.

 3. Сприяти розвитку музичності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

 4. Формувати навички виконання хореографічних рухів, які відповідають віковим особливостям та індивідуаль­ним можливостям дітей, сприяти розвитку вміння вільно володіти своїм тілом і користуватися необхідними засобами рухової виразності (добирати до рухів відповідні пози, жести, міміку).

 5. Вчити співвідносити рухи з характером музики, роз­вивати почуття ритму (відображення в русі ритмічного малюнку мелодії за допомогою плескання або тупання).

 6. Розвивати силу та еластичність різних груп м'язів.

 7. Сприяти розвитку музичності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

 8. Розвивати вміння орієнтуватись у просторі під час виконання різних видів музично-ритмічних рухів, само­стійно перешиковуватись і виконувати композиційні ма­люнки («хвилі», «завиток», «великі та маленькі зіронь­ки», тощо).

 9. Розвивати вміння емоційно переживати ігрову ситу­ацію в танці, знаходити індивідуальну пластику для роз­криття музично-рухового образу, заохочувати до віль­ної імпровізації під час складання власних танцювальних форм, звертати увагу дітей на красу власних рухів.

 10. Виховувати інтерес до танцювальної діяльності, роз­вивати естетичні почуття та художній смак, формувати навички культури поведінки та культури одягу, вихову­вати морально-вольові якості.

Методами опрацювання навчального матеріалу є:

  • словесні: бесіда, розповідь, пояснення, інструктаж;

  • наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій, показу;

  • практичні: тренувальні вправи, індивідуальні та творчі завадання;

  • репродуктивні: відтворювальні вправи;

  • частково-пошукові: викоання за зарзком, під керівництвом педагога;

  • пояснювально-ілюстративні: демонстрація наочного навчання, організація сприймання, спостереження;

  • самостійної роботи;

  • стимулювання навчальної діяльності;

  • формування пізнавального інтересу: пізнавальні ігри, створення ситуації успіху.

Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок здійснюється під час поточного та підсумкового контролю у формі проведення виступів, відкритих та підсумкових занять. У кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття.

Навчальна програма побудована на основі програми мистецького спрямування для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О.А.Комаровська, О.О.Колонькова, О.В.Калюжна – К.: Шк.світ, 2013.- 64 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).

Рівень класифікації: початковий

І рік навчання – 36 годин на рік, 1 година на тиждень

Віковий склад: 5- 6 років;

Наповнюваність: 10 вихованцівНАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(перший рік навчання, початковий рівень)Розділ, тема

Кількість годин


Теорія


Практика


Разом

1

Вступне заняття

1

-

1

2

Колективно-порядкові вправи

2

4

6

3

Ритмічні вправи

2

4

6

4

Вправи на підлозі (партерна гімнастика)

1

3

4

5

Танцювальна абетка

-

6

6

6

Музичні ігри та ритмічні вправи

-

6

6

7

Танцювальні етюди

-

6

6

8

Підсумкове заняття

-

1

1

Разом

6

30

36ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (1 година)

Теоретична частина. Знайомство з дітьми. Мета і зміст роботи гуртка. Ознайомлення з програмою роботи гуртка на рік. Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності.

2. Колективно - порядкові вправи (6 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з термінами коло, колона, шеренга, інтервал, діагональ.

Практична частина. Марширування: ходіння по одному(по колу); розходження вправо, вліво через одного; з’єднання у пари. Шикування на марші: з колони по одному в пари; шикування кола з колони.

3. Ритмічні вправи (6 годин)

Теоретична частина. Поняття «мелодія руху», темп, музичний розмір, контрастна музика такт, затакт, вступ. Характер і образи музичних творів. Allegro – стрибки. Стрибок із двох ніг на дві, з однієї ноги на іншу, з двох ніг на одну.

Практична частина. Вправи на ритмічний малюнок у різних темпах за допомогою рухів тіла. Плескання в долоні за ритмічним музичним малюнком на слух. Вправи із заданими рухами. Вправи на розвиток музично-слухового сприйняття. Музично-ритмічне тренування, рухи згідно характеру та темпу музики. Суглобова гімнастика, розтяжка (шпагати, мостики), хореографія природних рухів, вправи на розвиток гнучкості. Імпровізація під задану музику.

4. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (4 години)

Теоретична частина. Бесіди про пластичну виразність танцівника. Темп і ритм.

Практична частина. Витягування і згинання ступнів ніг (виконується сидячи). Розтяжка: нахили корпусу до правої та лівої ноги (виконується сидячи, ноги розведені широко в різні боки). Нахили корпусу вперед до підлоги Вправа "метелик" (виконується сидячи, ноги з'єдненні одна до одної ступнями). Піднімання до гори правої та лівої нонги почергово (лежачи на спині). Піднімання до гори обох ніг разом (лежачи на спині). Вправа "жабка" - зустрічний рух ніг до голови (виконується лежачи на животі). Вправа "кошики" (виконуєтся лежачи на животі). Вправа «козенята». Шпагат.

5.Танцювальна абетка (6 годин)

Практична частина. Вправи для голови: повороти; нахили; переводи. Положення рук: на поясі, тримаючись за спідничку (у дівчаток), за спиною (у хлопчиків). Положення рук у парі (тримаючись за одну руку, вільна рука на поясі).

Ознайомлення з позиціями ніг: I; VI.

1. Уклін (у дівчаток ) руки тримаються за спідничку, (у хлопчиків руки на поясі).

2. Стрибки по VI позиції.

3. Підскоки на місці з підніманням колін поперемінно високо вперед.

4. Крок з носка.

5. Крок з п'яти.

6. Крок убік.

7. Перемінний крок.

6. Винесення ноги на носок на п'яту.

7. Купалочка з подвійним притупом.

8. Чосанка.

9. Притупування однією ногою.

10. Притупування двома ногами.

6. Музичні ігри та ритмічні вправи (6 годин)
Практична частина. Вправи та завдання на розвиток чуття сильної долі під час ходьби. Рухові імпровізації під музику. Розвиток музичного сприйняття. Музично - пластичні ігри «курчата», «вітер і вітерець», гра «цікава фігура» тощо.

7. Танцювальны етюди (6 годин)

Практична частина. Етюди на розвиток музично-слухового сприймання. Вправи на музично-ритмічне тренування, на розвиток рухової імпровізації; на розвиток емоційного сприймання музики: «А в мене черевички», «Танцюймо в парі», «Курчата».

8. Підсумкове заняття (1 година)

Практична частина. Підбиття підсумків. Підсумковий виступ з призентації набутих знань та умінь.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вихованці повинні знати:


 • основні танцювальні елементи;

 • назви вправ партерної гімнастики;

 • поняття «шеренга», «колона», «коло», «інтервал», «діагональ». «ланцюжок», «равлик».

Вихованці повинні вміти:

 • виконувати музично - ритмічні вправи під музику;

 • виконувати повороти вправо, вліво;

 • марширувати, фігурно марширувати (по колу, діагоналі), розходитись вправо-вліво через одного; розходитись парами, четвірками;ходити на півпальцях, п’ятах, з високим підніманням колін;

 • виконувати вправи партерної гімнастики: піднімання ніг, вправи для підйомів, «кішка», «метелик», «ножиці», «літак», «човник», «жабка», «козенята», «кошики», «потяг».

 • Танцювальні рухи:оплески, притупи, підскоки, винесення ноги на носок, на п’яту, «колупалочка», «куточок», «чосанка»;

 • Вправи для голови, для рук, стрибки по VІ позиції.

Вихованці мають набути досвіду:

 • розрізняти музичні стилі;

 • уміти розрізняти особливості музичного супроводу танцю;.

 • виконувати основні елементи сучасного та класичного танців.ЛІТЕРАТУРА

1. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. Березова.– К.: Музична література, 1990.

2. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами /Г. Березова. – К.: Музична Україна, 1989.

3. Беки С. И. Музыка и движение /С.И. Беки., Т.П. Ломова., Е.Н. Сковнина. – М.: Просвещение, 1984.

4. Бондаренко Л. Ритміка і танець /Л. Бондаренко. – К.: Музична Україна, 1976.

5. Гуменюк А. І. Українські народні танці /А.І. Гуменюк., П.П. Вірський. – К.: Наукова думка, 1969.

6. Костровицкая В. Школа классического танца /В. Костровицкая., А. Писарев. – Л.: Искусство, 1976.

7. Лопухов Ф. Хореографические откровенности /Ф. Лопухов.– М.: Искусство, 1972.

8. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии /Е.А. Лукьянова. – М.: Искусство, 1979.

9. Настюков Г. Народный танец на самодеятельной сцене /Г.Настюков. – М.: Профиздат, 1976.

10. Пасютинская В. Волшебный мир танца /В. Пасютинская. – М.: Просвещение, 1985.

11. Программы для внешкольных учреждений общеобразовательных школ – М.: Просвещение, 1978.

12. Серебреников Н. Поддержка в дуэтном танце /Н. Серебряников.– Л.: Искусство, 1979.

Каталог: 2016 -> programa
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Реферат (для ліцеїстів)
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
programa -> Енергодарської міської ради позашкільний навчальний заклад

Скачати 113.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка