Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Світова література»Скачати 60.03 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір60.03 Kb.

Експертний висновок

на електронну версію оригінал-макета підручника

«Світова література » підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В.)
Зміст підручника відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (К., Освіта, 2013), надає інформацію щодо змісту літературних творів, які вивчаються у 7 класі. 

Підручником легко користуватися за допомогою словника, виносок внизу сторінки, змісту, проте не пояснений механізм використання умовних позначок.

Структурування навчального матеріалу побудовано на проблемно-тематичному і жанровому принципах, які дають можливість продемонструвати взаємозв’язок між творами, що вивчаються у 7 класі. Наприклад, при вивченні творчості В.Скотта  спочатку подано визначення поняття «історичний роман», його особливості, а вже потім подано завдання й запитання до твору «Айвенго». Виходячи з можливості планувати  роботу над творами та види робіт, у підручнику є основні та додаткові тексти (або рекомендується матеріал для самостійного опрацювання), наприклад,  у розділі «Билини і балади»  подано билину «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» уривками, а «Садко» пропонується для самостійного опрацювання (із запитаннями та завданнями для роботи). Але дуже уже широко подане пояснення «Як працювати з підручником» - аж на дві сторінки! Інформація на стор. 3 «Лицарям ХХ сторіччя» сприймається нав’язливо.

Відволікають увагу рубрики «Зауважте», «Мудра думка», що втручається в інформаційний простір тематичної статті, навіть переривають речення. Доречно їх друкувати з нового рядка після викладу основної інформації (стор 6 та ін.).

Теоретичний матеріал переобтяжений як в обсязі та і інформативно. Немає чіткості й стислості, практично відсутні таблиці. Термінологія подана поширено, академічно, як для студентів-філологів. Дуже багато імен, які діти не в змозі запам’ятати. Дитина має «продиратися» через багатослівність і самотужки виокремлювати головне, що відбирає час, втомлює. Багато повторень. Наприклад, якщо вже подані основні поняття про переклад та переспів, то чи варто подавати ще й порівняльну таблицю «Відмінності перекладу й переспіву», тим більше, що при вивчені курсу світової літератури учні мають справу переважно з перекладами (стор. 8). З одного боку це призводить до нераціонального використання поліграфічного простору, з іншого – перевантажує дитину, відволікає її увагу від головної наукової інформації та відбирає час, який варто використати на аналітичне дослідження твору. Теоретичні відомості про новелу як жанр та її особливості займають дві сторінки (стор. 203-204), хоча було б достатньо двох абзаців. Недоречною є деталізована інформація з історії виникнення жанру новели та завдання № 3 на стор. 204: «Яких представників новели у світовій літературі ви знаєте?» Ніяких, бо діти тільки приступають до вивчення цього розділу, й перелік імен на чотири рядки їм ще ні про що не говорить!

Багатослівні статті про письменників (забране місце на тексти! Наприклад, статті про О.Генрі та Г. Уеллса).

Інформативне переобтяження негативно позначилося на представленні в підручнику самих текстів. Деякі товори не представлені зовсім, хоча за Програмою вони не є текстами, що вивчаються на альтернативній основі (наприклад, відсутні тексті роману В. Скотта «Айвенго», повісті-феєрії О. Гріна «Пурпурові вітрила», оповідань А. Конан-Дойла «Спілка рудих», та «Пістрява стрічка», Діани Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула», Корнелії Функе «Чорнильне серце»). 

Деякі твори подано занадто скороченими, учням не зрозуміло до яких уривків подаються завдання. Неадекватні скорочення і відповідно до жанру твору (так обсяг невеликого оповідання Олдріджа «Останній дюйм» (стор. 106 – 117, 11 сторінок), а значно більша за обсягом повість Бикова «Альпійська балада» (стор. 86 -102, 16 сторінок). При цьому автори підручника подають перед текстом літературознавчі розвідки за текстом, що порушує сам принцип його опрацювання: від цілісного первинного враження через аналіз до рефлексії.

Система завдань у підручнику несе дидактичну  функцію, направлена на роботу з текстом, де можна осмислити прочитане, порівняти, обговорити, попрацювати в групах, а також застосувати знання з інформаційних технологій (при роботі з рубрикою «Книжка і комп’ютер»). Завдання дають можливість засвоїти новий матеріал, систематизувати його, застосувати на практиці, щоб виявити результати навчання.  Але відсутні завдання узагальнюючого характеру після вивчення розділів, які дають можливість підсумувати здобуті знання, підготуватися до контрольної роботи. Не в повному обсязі реалізовано спрямованість підручника на особистісно-орієнтоване навчання і засоби диференційованого навчання для дітей з різними  здібностями та навчальними можливостями. Система завдань і запитань носить у більшості випадків репродуктивний або рецептивний характер (відтворення прочитаного, інформування щодо почутого). Доцільним було б ширше використовувати різнорівневі тестові завдання,  проблемні, герменевтичні,  питання.

Дуже широко подане пояснення «Як працювати з підручником» Недоречним є й занадто часте членування текстів, що порушує цілісність його сприйняття (стор 6 та ін). Невдалим є відбір для практики перекладу псалмів, що дуже важко сприймаються семикласниками. Порушено принцип вікової відповідності й доступності.

Недоречно серед творів, які подаються для альтернативного вивчення , обирати два тексти одного автора (К. Галчинський, 2 вірша, стор. 66-67.) Більш доречно використовувати ті переклади, які належать до класики українського перекладу (наприклад, невдалий переклад В. Шевчука "Билини про Іллю Муромц». Чи можуть конкурувати переклади віршів К.Галчинського та Д.Р. Кіплінга Ольги Ніколенко з класичними варіріантами?). Також бажано надати уривок билини мовою оригіналу, бо російською наші учні володіють на достатньому рівні.

Неекономно використані сторінки з віршованими текстами. Немає потреби подавати повністю оригінали творів німецькою мовою (нею не володіє переважна більшість школярів в Україні), достатньо було б окремих строф з підрядниками. Це підручник для загальноосвітніх шкіл, а не гімназій з поглибленим вивченням декількох іноземних мов. Доречніше було б подати мовою оригіналу вірш С. Гудзенка «Нас не надо жалеть…» (стор. 86), використати одну сторінку, здійснивши паралельний друк оригіналу й перекладу.

Принцип науковості змісту, розкриття основних положень, використання термінології характеризують підручник як сучасний, спрямований на ознайомлення учнів з поняттями й термінами для подальшого використання їх у процесі аналізу й інтерпретації художніх творів. Наприклад, у розділі «Історичне минуле в літературі» дано визначення понять «художній час», «художній простір», але без прикладів з раніше вивчених творів ( тут порушується принцип доступності та зв’язку з раніше отриманими  знаннями).

Позитивним є те, що у підручнику вміщені завдання, які направлені на зв'язок із життям та мають практичну спрямованість. Так, проаналізувавши твір Дж.Олдріджа «Останній дюйм», автор пропонує творче завдання – написати твір-роздум про стосунки батьків і дітей на тему «Крок назустріч», після вивчення «Балади про Схід і Захід» Р.Кіплінга дається завдання для обговорення «Що потрібно для того, щоб об’єднати Схід і Захід, людей різних вірувань, рас, національностей?».

У посібнику вдало розміщено й  підібрано ілюстрації, фото, висловлювання письменників, епіграфи. Проте не всі наведені ілюстраційні матеріали представлені у гарній якості, серед них є тьмяні та нерозбірливі ( стор.13. 25, 34 та ін.). Також не визначений автор епіграфу до розділу "Як Робін Гуд став розбійником", а Альфред Маргул-Шпербер у назві розділу названий Маргул, а у епіграфі МаргулА.

Такі рубрики, як «Коментарі», «Ключи до твору», «Краса слова» допомагають зрозуміти особливості художнього твору, стилю письменника. Це все допомагає учням  при аналітико-інтерпретаційній діяльності. Мова викладу відповідає нормам літературної мови, проте інколи, як було зазначено раніше, складна для семикласників.

Українознавча лінія прослідковується через зв’язки зарубіжних авторів з Україною, подорожі до літературних музеїв України. 

Авторам вдалося вплинути на формування почуття патріотизму, національної свідомості, гуманістичних цінностей, життєвих пріоритетів, моральних якостей людини, створивши рубрику «Зауважте». Матеріал, який подається в ній, коротко та лаконічно допомагає розв’язати проблему, узагальнити історичний факт, прокоментувати літературну подію.

  Вдалою є рубрика «Література і мистецтво», в якій подаються приклади творів словесності та живопису, підготовлені завдання до них. Забезпечено міжпредметний зв'язок з творами мовою оригіналу (англійською, німецькою, російською), пропонується порівняти оригінали й переклади, наводяться історичні довідки. 

Висновок:«Підручник може використовуватися у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів».

Методист центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти

Кіровоградської міської ради Н.Романовська

18. 02.2015 р.
Підпис методиста Н. Романовської

засвідчую

Начальник управління освіти

Кіровоградської міської Л. Костенко


М. п.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка