Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка32/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53

РОЛЬ ІМІДЖУ В МАРКЕТИНГУ
асист. Голишева Є.О., cтудент гр. МК-11 Чикалова А.С.
Сучасний етап розвитку маркетингової стратегії стимулює пошук механізмів, які б ефективно впливали на споживача та сприяли популяризації певного товару чи організації в цілому на вітчизняному та міжнародному ринку. І в цьому значна роль відводиться іміджу.

На жаль, пересічний громадянин зазвичай ставиться до цього поняття, як до штучно створеного образу когось або чогось (компанії, політика, товару тощо), який з часом переростає у стереотип. І вже на цьому етапі життєздатність іміджу зростає, адже «Головне – не те, що Є, а те, як ми це РОЗУМІЄМО» (Геракліт). Так, наприклад, телефони фірми «Apple», «Vertu» завдяки певному сприйняттю, яке склалося, вважаються на сучасному етапі найбільш зручними у використанні та престижними, а автомобілі «Mercedes», «BMW», «Infiniti» – показниками розкоші та фінансової забезпеченості його володарів. Недарма, напевно, виникло й поняття «іміджевий товар».

Проблему ефективності іміджу та його ролі у сучасному маркетингу та рекламі підіймали та досліджували Г. Армстронг, С. Веселова, К. Келлер (формування іміджу в концепції маркетингу), І. Альошин, О. Блінов, В. Захаров (використання позитивного іміджу для підвищення конкурентоспроможності підприємств) та ін. Одним з перших, хто ввів поняття «імідж» в спеціальну російськомовну літературу, був О. Феофанов. У своїй роботі «США: реклама і суспільство», що з'явилася в 1974 році, він розглядає імідж як основний засіб психологічного впливу рекламодавця на споживача [4, с. 194-197].

Імідж у маркетингу та рекламі, безсумнівно, відіграє важливу роль. Проте, не можна забувати, що поняття імідж слід використовувати дуже обережно, адже найчастіше імідж – це стійкий образ. З одного боку – це добре, оскільки створивши його один раз у свідомості споживача, можна користуватися ним довгий період часу. Але з іншого боку – це досить небезпечно: невдалий імідж, який склався через прикрий промах, може назавжди перекреслити плани та очікування на краще. Як бачимо, правильно створений імідж вимагає не аби яких зусиль, досвіду та всебічних знань.

Відмінною рисою іміджу є і його висока вартість. За імідж треба платити. Це особливо чітко видно на прикладі малих та великих підприємств, фірм, магазинів та гіпермаркетів тощо. Так, наприклад, путівки у невеличкій новоствореній туристичній фірмі бувають дешевші, аніж у більш відомій агенції. Це пояснюється не лише престижністю та образом, який підсвідомо випливає у споживача, але й тим, що туроператор за рахунок переплати певним чином страхує себе від можливих неприємностей під час перебування туриста на відпочинку. Але коли споживач купує машину класу люкс, переплачуючи при цьому за імідж фірми-виробника, він тим самим не лише підтримує імідж компанії, але й створює свій власний імідж.

Починаючи працювати над іміджем, слід, перш за все, поставити перед собою та постаратися відповісти на питання: Чи співпадають мої плани і мої можливості? Чи допоможе це мені у досягненні моєї мети? Чи зацікавить це моїх потенційних клієнтів? Чи зможу я втілити це все у практику і чи приноситиме мені моя ідея гідну матеріальну винагороду? [5]

На ринку, де є багато фірм, які конкурують за одних й тих самих клієнтів, компанії повинні знаходити нові прогресивні ідеї самореклами. І допомогти їм у цьому можуть іміджмейкери (англ.: image builders).

Перш за все такий фахівець повинен створити фірмовий стильнабір кольорових, графічних, словесних, типографських, дизайнерських елементів, які забезпечують візуальну та змістову єдність товару (послуги), інформації фірми, її внутрішнього та зовнішнього оформлення [1, с. 16]. Адже не секрет, що завдяки фірмовому стилю, який є своєрідною гарантією якості, різко зростає позитивне ставлення споживача до реклами.

Таким чином, спираючись на аспекти значущості іміджу для маркетингу та реклами, можна зробити висновок, що робота по створенню позитивно діючого іміджу – це не окремо взяті дії, а системна робота всіх підрозділів підприємства, які повинні зробити свій внесок у якість, ціну, надійність товару (послуги) та реклами. Обираючи іміджмейкера для своєї компанії, слід звернути увагу на його професійні якості, вміння працювати з людьми, здатністю поєднувати у собі риси психолога, дизайнера, журналіста тощо. Лише тоді мрії та плани можуть стати дійсністю.


 1. Добробабенко Н.С. Фирменный стиль: принципы разработки / Н.С. Добробабенко. – М. : ИНФА-М, 1999. – 267 с.

 2. Имидж и реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newreferat.com/ref-1084-4.html

 3. Кабардинская И.С. Имидж в системе маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intalev.ru/agregator/marketing/id_26248/

 4. Феофанов О. США: реклама и общество / О.Феофанов. – М. : Мысль, 1974. – 266 с.

 5. Brown P.B. Image Building: Creating a winning corporate image [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inc.com/magazine/19901201/6233.html


ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНД ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА У МЕЖАХ 4Р
студент гр. МК-31 Закревська Т.
Сьогодні спостерігається нова тенденція в дослідженнях та аналізі іміджу, сутність якої полягає у ґрунтуванні на діяльності суб’єкта політики. На практиці це виявляється в тому, що стратегії іміджу вибудовуються з урахуванням відображення насправді сильних, діяльнісних аспектів суб’єкта, позиціонування і репрезентації його реальних досягнень у політичній та соціально-економічній діяльності. Кожен із нас має бренд, оскільки люди починають формувати про нас свої думки вже з першого погляду.

Останнім часом з’являються ґрунтовні методичні та наукові роботи щодо методів і технологій формування корпоративної репутації [1-3], не припиняються пошуки універсального визначення та розуміння понятійно-категоріального апарату [4]. Учені публікують результати досліджень, що доводять позитивний вплив репутації на інші параметри бізнес-моделі [5].

Проте, незважаючи на численні публікації, всі вони ґрунтуються вже на існуючій термінології та теоретичних поняттях, а проблема формування та управління діловою репутацією в сучасному бізнес-середовищі є багатогранною, що і пояснює актуальність даного дослідження. Відповідно метою роботи є дослідження персонального бренду політичного лідера на основі самостійно розроблених 4 Р.

Новизна теми полягає у співставлення понять концепції планування маркетингу та репутаційного менеджменту та розроблення на цій основі «координат» 4Р для формування персонального бренду політичного лідера. Слід нагадати, що на 25 травня 2014 року вже сплановані вибори Президента України та міських голів деяких міст, тож дане дослідження може мати і практичне застосування.Існуюча класична концепція маркетинг-мікс не може бути застосована до людини, а тому потребує певної адаптації. Відповідно пропонується 4Р для основи персонального бренду: Person, Pursuit, Progress, Profession (особа, цілі, які вона переслідує, прогрес/досягнення, професія).

Кожен уособлює певну цінність чи якість: успіх, розум, досвід, красу, привабливість, скандальність, влада, багатство, талант, винахідливість тощо. Для ряду професій важлива харизма. Якщо людина займає управлінську позицію, то основне його завдання – це керувати людьми, ставити перед ними цілі, вести за собою.

Імідж містить як природні властивості особистості, такі спеціально створені. Він пов'язаний із зовнішнім виглядом, і з внутрішнім змістом, психологічним типом, риси якого відповідають вимогам та запитам часу. Імідж надає об'єкту додаткових характеристик, виділяє його з низки схожих. Насправді об'єкт може не мати тих властивостей, які бачить глядач/пропонуються глядачу, проте загальна маса сприймає так, як це подають професіонали.

Один образ не дає повного уявлення про людину, яке складається виходячи з ряду асоціацій. Людина-бренд має власну ідентичність та індивідуальність, свій чіткий образ, на ниві діяльності, свої точки опори, спрямованість, призначення. Людинастає успішною, коли експонує особисті переконання, причинно-наслідковий зв'язок, що несе новий чи модифікує вже відомий соціальний закон.Друга складова – це цілі, які переслідує особа. Для політичного лідера завжди буде безпрограшною позиція «зробити життя кращим», «задовольнити всі потреби», «подолати кризу. Але у будь-якому випадку шлях до мети привертає увагу цільової аудиторії, в нашому випадку – виборців.

Будь-яка діяльність повинна приносити результат, тим паче від політичного лідера. Єдина проблема – це зрозуміти спосіб, який ми можемо найкраще висловити, представити власне «Я», адже інструменти у вигляді соціальних медіа із своєю різноманітністю соціальних платформ вже є. Найбільш ефективними є ті персональні бренди, які сфокусовані на певній ніші. Потрібно, щоб люди сприймали вас як професіонала в певній галузі, тому найперший крок в цій справі – обрати свою нішу.

Отже, бренд – це те як ти розв’язуєш неординарні завдання, бренд – це те як ти виглядаєш, і нарешті, бренд – це те як ти думаєш. Більше того, бренд – це те як ти доносиш іншим людям свою думку, бренд – це те як ти реалізовуєш власні думки [5]. Не треба забувати, що, незважаючи на застосування найсучасніших іміджевих технологій і значне зростання рейтингу політика, при випробовуванні такого політика справою вся його вивірена іміджева конструкція може бути вщент зруйнована.Імідж має підтримуватися постійно, інакше він просто перестає існувати. Імідж є нематеріальним та існує тільки в уяві його творців та виборців.


 1. Синяева И. Инфраструктурная составляющая паблик рилейшнз / И. Синяева, С. Земляк // Маркетинг. – 2001. – № 5 (60). – С. 44-56.

 2. Пашутин С.Б. Нечетная логика оценки стоимости бренда / С.Б. Пашутин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 1 (51). – С.29-34.

 3. Моисеев А. Репутация – неоценимый капитал компании / А. Моисеев // Эксперт. Спец. вып. Октябрь. – 2000. – С. 16-21.

 4. Лысак Г.Н. Репутация, паблисити, имидж и корпоративная культура каксоставляющиестратегического PR-ресурсафармацевтическогопредприятия / Г.Н. Лысак, З.Н. Мнушко, В.В. Страшный [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.provisor.com.ua/archive/2003/N8/art_09.htm.

 5. Персональний бренд – успішна кар’єра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : myway.in.ua

 6. Плис Р. Новая услуга Publicity Creating по аудиту PR-ресурса предприятия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dizel.in.ua/content/view/407.

 7. Brand Yourself to Fight the Bad Economy // BusinessWeek MCUa [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/interview/int145.html


Науковий керівник: асист. Сагер Л.Ю.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ЗАПОРУКА КАР’ЄРНОГО УСПІХУ
студент гр. МКмс-31/1м Кириченко Т.В.
Брендинг особистості дає можливість сформувати персональний бренд, бренд себе, який забезпечить створення відповідних умов вже для диктування своїх власних вимог до керівництва з метою отримання заробітної плати та поваги, як того насправді заслуговує особа, котра є професіоналом своєї справи.

Створити персональний бренд набагато простіше, ніж бренд компанії. В даному випадку головне бути впевненим у своєму таланті, вірити в свої навички та здібності, іншими словами – бути професіоналом своєї справи.

Персональний брендинг – це комплекс маркетингових заходів, спрямованих на популяризацію персони в очах цільової аудиторії та інформування останньої про професійні чи особисті якості персони.

Двигуном просування персонального бренду є репутація. Кожен першокласний фахівець повинен бути готовим у будь-який момент підтвердити свій статус, довести свою профпридатність. Це говорить про те, що з самого початку свого шляху необхідно піклуватися про свою репутацію, так як грамотно сформований позитивний статус – запорука успішного кар’єрного зростання.

Найбільш яскравими представниками успішно сформованого персонального бренду є: Коко Шанель, Луі Вітон, Джанні та Донателла Версаче – найуспішніші дизайнери, брати Клички – зірки світового боксу, Стів Джобс та Біл Гейтс – професіонали в сфері ІТ-технологій, брати МакДональди – засновники концепції ресторанів швидкого обслуговування.

З метою формування сильного бренду особистості необхідно дотримуватися основних правил його побудови, які грунтуються на поєднанні наступних складових (рис. 1).

Образ або Ваш бренд – він складається у свідомості інших людей, і грунтується на репутації – на тому як Вас сприймають оточуючі.

Ексклюзивність – передбачає формування бренду, який максимально вигідно відрізняє конкретну особистість від конкурентів (професійні здібності та навички).

Значимість – все, що робить особа, має бути цікавим і важливим для аудиторії.

Впевненість – демонстрація впевненості в собі, в своїй компетенції та профпридатності, готовність неухильно й наполегливо йти до своєї мети.

Підтримання статусу – необхідно постійно підтверджувати статус професіонала, в будь-якому місці і в будь-який час.

Цінності – в особистості повинні бути чітко сформульовані власні принципи, якими вона керується в житті і в роботі. Відступ від власних принципів може звузити аудиторію шанувальників та послідовників.

При побудові персонального брендингу необхідно уникати наступних базових помилок: Позиціонування. Під час формування звичайного бренду використовуються принципи товарного позиціонування, в той час як для бренду особистості важливою є самоідентифікація (ексклюзивність). Відсутність «великих вчинків». Становлення сильного бренду можливе за умови чіткого виокремлення у свідомості аудиторії конкретної особи (реалізація соціальних проектів, матеріальна підтримка). Боязнь критики. Відсутність критичних висловлювань в бік особистості свідчить про відсутність до неї інтересу на ринку. Помилки першого враження. Перше враження зберігається в пам’яті протягом доволі тривалого часу.
Складові персонального брендингу

Цінності

Підтримка статусу

Образ


Ексклюзивність

Значимість

Впевненість

Рис. 1 – Складові персонального брендингу
Отже, врахування основних складових персонального брендингу та уникнення найбільш розповсюджених помилок допоможуть сформувати сильний бренд особистості.


   1. Что такое персональный брендинг? [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://teenbiz.ru/?p=92

   2. Самые частые ошибки в персональном брендинге [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.personafactor.ru/index.php?id1&article=64


Науковий керівник: ст. викладач Івашова Н.В.
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ БРЕНДУ У ЗАГАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ВИВЕДЕННЯ НОВОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА ЛОКАЛЬНИЙ РИНОК
Студент гр. МКмс-31/1м Шевченко О.Ю.
Формування образу бренду – одна із найважливіших задач, яка постає перед підприємством. Бренд – це враження про товар у розумах споживачів, ярлик, який подумки наклеюється на товар. Процес створення бренду та керування ним називається брендингом. Він може містити в собі створення, посилення, репозиціонування, оновлення й зміна стадії розвитку бренда.

Особливу актуальність проблеми брендингу набувають у галузі нігтьової естетики. Ринок косметичних продуктів по догляду за нігтями і шкірою рук вкрай великий. Компанії, що займаються випуском декоративної косметики, виробляють не тільки засоби для обличчя і тіла, але і засоби по догляду за нігтями, декоративні лаки і т.п., намагаючись охопити всі можливі сегменти даного ринку, що є причиною високої конкуренції.

У 2010 році ринок нейл-індустрії пережив модний бум. Інновація у вигляді гібриду гелю та лаку перевернула модні пріоритети. Одним з перших гібридів гелю та лаку став гель-лак ТМ «Gelish». Нова система швидко стала популярною в усьому світі. Цільову аудиторію системи «Gelish» складають майстри з манікюру, що використовують у своїй роботі гель-лаки, працюють з гелевим та акриловим моделюванням, а також прибічники «класичного» манікюру. У результаті проведеного моніторингу ринку м. Суми, виявились наступні гравці ринку: CND Shellac, Kodi Professional, Jessica Nails, Perfect Lady, TRUGEL  від EZFLOW, Lady Victory, Gellini, Nila, Blaze Nails, Perfect Match LeChat. Основні характеристики конкурентів наведені у Таблиці 1.

Лідером за представленістю у салонах є компанія Kodi Professional. Причиною цьому є низька ціна та велика палітра гель-лаків.


Таблиця 1 – Аналіз конкурентів
Конкуренти

Ціна, грн

Відсоток салонів

Палітра

1.

CND Shellac

179

42%

51

2.

Jessica Nails

159

27%

80

3.

TRUGEL

159

12%

75

4.

Gellini

159

7%

41

5.

LeChat

130

10%

96

6.

Blaze Nails

119

9%

40

7.

Perfect Lady

110

23%

51

8.

Nila

99

11%

60

9.

Kodi Professional

70

52%

122

10.

Lady Victory

63

22%

92

ТМ «Gelish» займає вигідну позицію: за ціною вона нижча, ніж аналогічна продукція конкурентів, а за якістю не устапає «Ідолу» ринку SND Shellac. Розглянемо ті вигоди, які будуть позиціонуватися покупцям при виведенні марки. Раціональні мотиви вибору марки: Ціна гель-лаків ТМ «Gelish» нижча, ніж ціна аналогічних товарів у даному ціновому сегменті; Системі «Gelish» притаманні лікувальні властивості; Система «Gelish» є економічною, що дозволяє знизити собівартість послуги. Для прикладу, флакону «Gelish» вистачає на 50-60 клієнтів, а SND Shellac максимум на 30 клієнтів; Зручний спосіб доставки. Майстри з манікюру можуть замовити продукцію у регіонального менеджера.

Емоційні мотиви: Вподобання до кумирів (більшість зірок користуються «Gelish»); Тільки позитивні емоції (слоган нової колекції «Кохання в цвітінні»).

Додаткове підкреслення: «Матеріали для професіоналів», «Професіонали рекомендують». Модель Bates’ Brand Wheel (колесо бренду) представлена у вигляді інфографіки. Її перевага в тому, що вона дозволяє послідовно зв'язати сутність бренду, який пропонується споживачеві (картинку), із конкретними властивостями товару / послуги.

Розглянемо, що являють кожна з компонентів моделі для ТМ «Gelish».


 • Ядро бренду – головна пропозиція бренду, центральна ідея, яку підносять споживачеві. У даному випадку – це класична розкіш, адже дане покриття вже стало класикою.

 • Індивідуальність – наділення бренду людськими характеристиками, на які найчастіше звертають увагу покупці. Модний бум, що породжують нові палітри даної ТМ, беззаперечно говорять про Gelish, як основоположника моди.

 • Цінності – емоційні переваги бренду. Дарує впевненість у собі, підтверджує мій соціальний статус. Емоційна задоволеність від покриття.

 • Переваги – функціональні характеристики бренду. Можливість входу у певне соціальне оточення.

 • Атрибути – фізичні характеристики бренду. Жіночний, недоступний для усіх бажаючих.

Таким чином, нові тенденції диктують необхідність приділяти уваги саме процесу формування образу бренду, що особливо актуально за конкурентних умов.
Науковий керівник: ст. викладач Івашова Н.В.


РОЗДІЛ 22


МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

INTERNATIONAL MARKETING


ОСОБЛИВОСТІ РИЗІКІВ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ
студент гр. МК-11 Боярчук Ю.В.
Вихід фірми на зарубіжний ринок завжди вимагає серйозного аналізу маркетингового середовища. Це викликано тим, що підприємницька діяльність за кордоном пов'язана зі значним ризиком. Ризик означає ймовірність настання подій, які несприятливо позначаться на прибутку фірми чи її становищі на зарубіжному ринку. До ризиків, що загрожують компаніям на зовнішньому ринку і визначаються політичними факторами і факторами державного регулювання відносяться: ризик країни, ризик невідповідності, валютний, фінансовий, банківський ризик.

Ризик країни включає в себе: ризик втрати власності (у разі націоналізації), ризик втрат на відшкодуванні інвестицій іноземним інвесторам (при введенні обмежень на зовнішньоекономічну діяльність та економічні зв'язки з іноземними партнерами); ризик обмеження доступу на ринок та ризик введення обов'язкових преференцій (створення підприємств з встановленою часткою національного та іноземного капіталу). Також з боку іноземного партнера може виникнути ризик невиконання зобов'язань з незалежних від нього причин (невідвантаження товару, невчасна поставка, нездійснення оплати тощо).

Ризик невідповідності обумовлений неможливістю швидко і без втрат зорієнтуватися при змінах у соціально-політичній системі іншої держави або в умовах державного регулювання економіки .

Валютний ризик включає ризик втрат доходу при вивозі валюти, так як держава може встановити обмеження на конвертацію та вивезення валюти і ризик втрат при зміні курсу валют. Валютний ризик зростає при купівлі-продажу готових виробів, здійснюваних в кредит або з розстрочкою платежу, так як чим довше термін угоди, тим більша вірогідність змін на валютному ринку.

Крім ризику країни і валютного існує банківський ризик. З огляду на те, що розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюють через банківську систему, необхідно відслідковувати її стабільність і надійність банку, який обслуговує здійснення угоди. Через те, що фірмі складно оцінити надійність іноземного банку, слід звертатися за допомогою до національного банку, тим самим зменшивши банківський ризик.

Фінансовий ризик виникає, наприклад, при введенні підвищених ставок оподаткування для іноземних компаній, в результаті чого зменшується прибуток від підприємницької діяльності.

Валютний, банківський і фінансовий ризики в умовах політичної стабільності легше прогнозуються, внаслідок чого можна уникнути значних втрат.

Найнебезпечнішим для зовнішньоекономічної діяльності є вступ країни-партнера у військовий конфлікт. У цьому випадку виникають нові форми ризику країни: ризик знищення майна, в результаті чого фірма може припинити своє існування, ризик загибелі або втрати здоров'я працівниками фірми, ризик переорієнтації економіки країни на військові потреби, внаслідок чого сировина, енергія, матеріальні та трудові ресурси можуть стати недоступними підприємствам інших сфер та ін. Виникає і ціновий ризик, який полягає в зміні цін на продукцію фірми, сировину, енергію, паливо і т.д.

Аналіз політичної ситуації дає можливість визначати менш ризикові в даних умовах форми зовнішньоекономічної діяльності. Чим стабільніша політична ситуація, тим більш різноманітні форми діяльності можуть застосовуватися, а саме: експорт, створення філій і дочірніх підприємств, створення спільних підприємств. При політичній нестабільності можна здійснювати лише той вид діяльності, який менш вразливий та більш захищений правовими нормами.

Під час аналізу політичних чинників особливу увагу слід приділити відносинам, які склалися у цієї країни з Україною, наявності між ними договорів у різних галузях. Необхідно враховувати чи входить держава в політичні блоки, які партії мають найбільший вплив на політичне та економічне життя. Все це істотно впливає на бізнес як в цей час , так і в майбутньому.

Політична стабільність в міжнародному маркетингу характеризується прогнозованістю зовнішньої політики в країні бізнес-партнера. Політичну стабільність характеризує стійкість політичного режиму, так як будь-які зміни можуть привести до появи бар'єрів для здійснення діяльності зарубіжними фірмами, погіршенню економічних результатів роботи.

Ефективним засобом захисту від ризику в міжнародному маркетингу є страхування. Страхування здійснюється як державними, так і приватними страховими компаніями. Зменшити ризики дозволяє використання третьої валюти для розрахунків по операціях або використання компенсаційної угоди, коли в рахунок платежу надаються товарно-матеріальні цінності (сировина, матеріали і т. д.), вивезення яких держава не обмежує.

Детальне дослідження всього кола факторів, які формують міжнародну маркетингову середу, дозволяє уникнути неочікуваних бар'єрів для бізнесу, а отже, зменшити зовнішньоекономічний ризик .


 1. Багиев Г.Л. Міжнародний маркетинг: підручник [для студентів виш.навч.закл.] / Н.К.Моісеєва, В.І.Черенков. – Пітер, 2008. – 688 с.

 2. Котлер Ф. Основи маркетингу / Котлер Ф. – М. : 2007. – 656 с.


Науковий керівник: асист. Голишева Є.О.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка