Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка3/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Ус Я.О.

Принципи розвитку харчової та переробної промисловості Сумської області143

Школа В.Ю., Ночовний А.М.

Тіньова економіка як загроза національній безпеці144

РОЗДІЛ 15МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ

MARKETING


Біленко В.О.

Соціальний маркетинг: досвід та можливості146

Біленко В.О.

Економічні аспекти мотивації впровадження корпоративного волонтерства147

Біловодська О.А., Кириченко Т.В.

Формування критеріїв комплексної оцінки персоналу служби маркетингу149

Біловодська О.А., Шевченко О.Ю.

Вдосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства150

Боярчук Ю.В.

Особливості маркетингу сучасних успішних компаній152

Булатова А.С.

Етичні проблеми використання нейромаркетингу153

Голишева Є.О., Граділь А.А.

Соціальний маркетинг в Україні154

Голишева Є.О., Воротіна Ю.С.

Час купівлі як важливий фактор ціноутворення на авіаквитки156

Зарубіна В.В.

Сутність та специфіка маркетингу освітніх послуг в Україні157

Зарубіна В.В.

Практичне використання та значення дельфійського методу у маркетингу158

Коваленко Я.А.

Аутсорсинг як фактор успішного розвитку бізнесу159

Костенко А.Р.

Розвиток місцевих бюджетів як основа процвітання держави161

Масько Я.В.

Особливості сучасного політичного маркетингу162

Масько Я.В.

Холістичний маркетинг163

Овчаренко О.О.

Ризики в сфері маркетингу165

Прокопенко М.О.

Самомаркетинг як запорука успішного майбутнього166

Сагер Л.Ю., Данько А.С.

Використання засобів образотворчого мистецтва як інструментів вуличного маркетингу167

Сагер Л.Ю., Тімошова О.Є.

Методи оцінки ринкових позицій підприємства168

Сагер Л.Ю., Кириченко Т.В.

Аналіз стратегічних позицій та вибір стратегій росту

(на прикладі ПАТ «Полтавкондитер»)


169

Сєроклін Д.С.

Маркетинг в освіті171

Тесленко Л.А.

Мотивація праці персоналу підприємств172


Тімошова О.Є.

Інструменти маркетингу ВНЗ
173

Тімошова О.Є.

Особливості формування юридичного маркетингу175

Філатов В.Ю.

Політичний маркетинг як засіб маніпуляції думкою виборців176

Шипіль А.С.

Поетапний підхід до розроблення стратегії177


РОЗДІЛ 16МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

MARKETING RESEARCHES


Ахрамеєва М.В.

Використання якісних методів дослідження для аналізу бренду ФЦ «Барса»179

Грищенко О.Ф., Білан М.І.

Дослідження стану виставкової діяльності комерційного автотранспорту

України у 2013 році


180

Охріменко І.І.

Використання соціологічного інструментарію у маркетингових дослідженнях181

Панченко Т.

Використання соціологічних інструментів у дослідженнях маркетингу181

Тєлєтов О.С., Гайтина Н.М.

Маркетингові дослідження рекламних засобів дрібних ринкових торговців182

Тєлєтов О.С., Каптілова В.І.

Маркетингові дослідження комунального транспорту в м. Суми184

Тєлєтов О.С., Кириченко Т.В.

Маркетингові дослідження рекламних засобів національних торгових мереж184

Шатова В.М.

Практичне застосування емпіричних методів дослідження186


РОЗДІЛ 17ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ

ENVIRONMENTAL MARKETING


Біловодська О.А., Кулініч К.М.

Соціальний маркетинг як засіб поліпшення екологічного стану м. Суми187

Голишева Є.О., Чикалова А.С.

Вплив ризиків на діяльність підприємств зеленого туризму та шляхи їх нейтралізації189

Гайтина Н.М.

Формування бренда підприємства в галузі птахівництва190

Данилюк Ю.М.

Розвиток рекреаційних ресурсів Сумщини192

Тєлєтов О.С., Кулініч К.М.

Соціальний маркетинг в умовах зеленого господарства міста193

Чикалова А.С.

Мотивація підприємницької діяльності в сфері зеленого (сільського) туризму194РОЗДІЛ 18
МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ

MARKETING IN INNOVATIONS AND INNOVATIONS IN MARKETING

Біленко В.О.

Краудфандинг як новий інструмент ведення Інтернет-бізнесу196

Біловодська О.А., Граділь А.А.

Інноваційні методи просування продукції197

Гайтина Н.М.

Новітні інструменти маркетингових комунікацій198

Ілляшенко Н.С., Шатова В.М.

Інновації у дизайні упаковки200

Ілляшенко Н.С., Коваленко Я.А.

RTB: інновація в сфері Інтернет-реклами України201

Коваленко Я.А.

Маркетингові ресурси при забезпеченні інноваційного розвитку регіонів202

Коваленко Я.А.

Методи оцінки ефективності інновацій: порівняльна характеристика203

Макаренко Є.В.

Інноваційний товар в маркетинговій діяльності підприємства205

Молибог М.А.

Life placement як новий нестандартний спосіб просування продукції в провокаційному маркетингу206

Рибалка М.В.

Особливості сучасного управління інноваційною діяльністю підприємства208

Росохата А.С.

Фактори вибору методу прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства209


РОЗДІЛ 19ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

INTERNET MARKETING


Голишева Є.О., Рудь М.П.

Особливості використання Інтернет-маркетингу для різних видів товарів210

Іванова Т.Є.

Етапи створення Інтернет-магазину212

Кирилова А.М.

Особливості сучасного Інтернет-маркетингу213

Конопелько Г.М.

Використання PR в мережі Інтернет214


Короткіх С.Г.

Корпоративний твіттер як стимулюючий засіб привернення уваги до бренду216

Педич І.В.

Проблеми та перспективи розвитку Інтернет-банкінгу в Україні217

Сьомочкіна К.

Пошукові системи, голосовий пошук в Інтернет-браузері218

Тесленко Л.

Особливості віртуального франчайзингу219

Тимохіна Я.О., Соловей Н.А.

Інтернет-маркетинг220

Тимохіна Я.О., Дубовик М.О.

Інтернет-маркетинг у банківській сфері
221


РОЗДІЛ 20


КОМУНІКАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ

КОМУНИКАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ

COMMUNICATIONS IN MARKETING


Ахрамеєва М.В.

Основні тенденції розвитку реклами222

Бережна І.О.

Вірусний маркетинг223

Бикова В.О.

Графічне оформлення реклами як засіб впливу на споживача225

Біловодська О.А., Молибог М.А.

Вплив зовнішнього вигляду упаковки товару на вибір споживачів226

Голишева Є.О., Рудь М.П.

Особливості просування освітніх послуг227

Голишева Є.О., Степаненко Л.М.

Вплив упаковки на вибір споживача228

Іванова Т.Є.

Урахування демографічного фактору при визначенні впливу реклами на цільову аудиторію230

Ілляшенко Н.С., Коваленко Я.А.

Ефективність використання event-marketing в просуванні товарів в Україні231

Коршак Е.В.

Сущность и типпы рекламы232

Коцур Я.М.

Підходи до оцінки ефективності реалізації маркетингових комунікаційних стратегій233

Миколаєнко М.С.

Реклама як найголовніший маркетинговий комунікаційний інструмент235

Молодецький Д.Р.

Ефективність соціальної реклами236

Никонець М.О.

Сім законів візуального мерчандайзингу238

Тимохіна Я.О., Старків І.Л.

Аромамаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності239

Тимохіна Я.О., Литовська А.Є.

Мерчандайзниг як інструмент формування імпульсивного попиту240

Тимохіна Я.О., Біленко В.О.

Акція «Не купуй російське!»: економічні аспекти241

Тимохіна Я.О., Тесленко Л.А.

Основні елементи мерчандайзингу243

Цуненко С.М.

Total-look для мерчандайзингу: правила «тону»244РОЗДІЛ 21
БРЕНДИНГ

БРЕНДИНГ

BRANDING


Ахрамеєва М.В.

Аналіз можливості формування спортивного бренду м. Суми245

Бреус О.С.

Брендинг як важлива складова маркетингової стратегії підприємства246

Голишева Є.О., Чикалова А.С.

Роль іміджу в маркетингу248

Закревська Т.

Персональний бренд політичного лідера у межах 4Р249

Кириченко Т.В.

Персональний брендинг як запорука кар’єрного успіху251

Шевченко О.Ю.

Формування образу бренду у загальній концепції виведення нової торгової марки на локальний ринок
252

РОЗДІЛ 22


МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

INTERNATIONAL MARKETING


Боярчук Ю.В.

Особливості ризиків в міжнародному маркетингу254

Голишева Є.О., Стовпак О.

Особливості ведення бізнесу для іноземців в Австралії255

Ілляшенко С.М., Рот-Сєров Є.В.

Економіка знань як основа соціально-економічного зростання у ХХІ столітті257

Кисіль Т.В.

Щодо проблем реалізації політики імпортозаміщення на вітчизняних підприємствах промислового сектору258

Короткова Е.А.

Роль міжнародного маркетингу для підприємства в умовах глобалізації260

Коцур Я.М.

Ринок знань: сутність та характеристики261

Петрак Л.О.

Сучасні проблеми продукції промислових підприємств на зарубіжних ринках262


РОЗДІЛ 23МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ

ORGANIZATION MANAGEMENT


Артеменко В.А.

Оцінка ефективності аутсорсингу в АПК265

Байстрюченко Н.О., Стрига В.Д.

Механізм управління неформальними групами266

Бердыева Г.

Совершенствование системы управления затратами на предприятиях268

Дегтяренко А.Г., Федоришин Н.В.

Теоретические основы управления качеством продукции269

Жук М.С., Шкурат М.С.

Ризики, пов’язані з корпоративною соціальною відповідальністю компанії271

Жулавський А.Ю., Куценко К.Г.

Фінансовий менеджмент у системі управління промисловим підприємством272

Иорданов А.

Я-брендинг в современном мире273

Ковальов В.О.

Особливості оцінки інноваційних проектів у сфері ІТ274


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка