Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка2/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


ЗМІСТ


РОЗДІЛ 10ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ECONOMICS OF ENTERPRISE


Бізюк А.

Методологія управління продуктивністю праці20

Бурлакова І.М., Біленко В.О.

Перспективи розвитку соціального підприємництва

20

Бурлакова І.М., Вакарчук В.В.

Особливості податкового навантаження на підприємства

22

Бурлакова І.М., Молодецький Д.Р.

Економічна криза в Україні23

Бурлакова І.М., Тесленко Л.А.

Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу24

Волк О.М., Бачал О.О.

Мотивація працівників та її значення для ефективної діяльності підприємства

26

Карінцева О.І., Босая Л.О.

Використання механізму мотивування персоналу на вітчизняних підприємствах27

Карінцева О.І., Матвєєв П.С.

Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств29

Карінцева О.І., Татарченко Н.О.

Особливості функціонування монополізованих ринків в Україні

30

Коваленко Є.В., Криловецький І.І.

Корпоратизація як механізм економічного зростання України в умовах глобалізації31

Ковальов Б.Л., Портянка А.Г.

Аналіз соціально-економічних передумов розвитку сільського зеленого туризму в Сумській області33

Ковальов Б.Л., П'ятаченко В.С.

Аналіз ефективності організації шоу-бізнесу в музичній сфері34

Ковальов Б.Л., Романченко Я.В.

Аналіз факторів негативного впливу соціальних мереж на економіку фірми36

Ковальов Б.Л., Червяцова О.В.

Аналіз діяльності українських та світових технологічних парків37

Котенко С.І.

Іноземні інвестиції: шляхи порятунку економіки39

Люльов О.В., Малюга М.С.

Підходи до оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємства40

Мішеніна Н.В., Говорушенко Р.В.

Напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції41


Пащенко Я.Ю.

Трансферт технологій – запорука подолання технологічної відсталості в України42

Пімоненко Т.В, Білан І.О.

Теоретико-методичні підходи до управління дебіторською заборгованістю підприємства44

Портянка А.Г.

Застосування функцій непропорційності в задачах управління45

Пух Ю.О.

Проблема безробіття в Україні47

Сагдуллаев Г.Т.

Экономика Узбекистана: проблемы и перспективы48

Солонюк Е.В.

Перспективы и недостатки интеграции Молдовы в Европейский союз49

Сотник І.М., Завдов’єва Ю.М., Завдов’єв О.І.

Ефективність застосування багатоставкових зонних тарифів на електроенергію50

Сотник І.М., Овсієнко Ю.Ю.

Методи конкурентної боротьби між підприємствами51

Сотник І.М., П'ятаченко В.С.

Проблеми регулювання експорту в Україні53

Харченко М.О., Гончаренко І.М.

Критерії оцінювання ефективності інтеграційних організаційних структур

54

Харченко М.О., Зябіна Є.А.

Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні

56

Харченко М.О., Лукавая А.М.

Вимірювання синергетичного ефекту злиття та поглинання підприємств

56

Харченко М.О., Татарченко Н.О.

Управління конкурентоспроможностю продукції

57

Чорток Ю.В., Байдаленко О.О.

Альтернативний підхід до розрахунку прибутковості підприємства58


РОЗДІЛ 11ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЭКОНОМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Денисенко П.А., Данилюк Ю.М.

Перспективи та напрями розвитку рекреаційних ресурсів Сумщини59

Денисенко П.А., Миколаєнко М.С.

Показники демографічної ситуації як індикатори соціально-економічного розвитку61

Зябіна Є.А.

Економічне обґрунтування напрямів формування відновлювальної енергетики економіки України61

Казбан Д.

Екологізація агропромислового комплексу62

Коваленко Є.В., Довга Л.В.

Екологічна безпека як передумова розвитку природоохоронної

діяльності України


63

Краснова Л.О., Михайлова Ю.В.

Екологізація виробництва як важливий фактор переходу до сталого розвитку64

Левченко В.О.

Реалізація стійкого розвитку суспільства шляхом створення еко-поселень66

Люльов О.В., Боровик О.В., Шинкаренко О.А.

Вплив електричного пасажирського транспорту на соціально-екологічний розвиток міста67

Марченко Т.В.

Виробництво та сертифікація екологічно чистих продуктів харчування68

Романченко Я.В.

Роль екосистемних послуг у забезпеченні сталого розвитку69

Сотник І.М., Дмитрієвський В.О.

Сталий економічний розвиток сільськогосподарських підприємств71

Сотник І.М., Довга Л.В.

Кліматичні наслідки парникового ефекту72

Шимко В.

Екологічне страхування та його перспективи в Україні73


РОЗДІЛ 12ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ECONOMIC THEORY


Анищенко И.В., Омельяненко В.А.

Анализ влияния IТ на экономический рост76

Бавикіна А.Ю.

Економічна природа фірми: підходи Р. Коуза та О. Вільямсона77

Демиденко Ю.С., Крапивний І.В., Омельяненко В.А.

Аналіз підходів до аналізу прояву дилеми інвестування в економіці78

Денисюк А.

Вплив ресурсного потенціалу на розвиток підприємств79

Гуменний Є.О., Омельяненко В.А.

Проблеми та перспективи оцінювання кредитоспроможності

економічних суб`єктів


81

Заяц О.Ю., Доценко С.Ю.

Недержавний пенсійний фонд як один із видів фінансового капіталу82

Зімокос К.Р., Омельяненко В.А.

Оцінка ефективності інформатизації83

Крапивний І.В., Гаврилова В.В., Ус Я.О.

Інтелектуальний капітал85

Крапивний І.В., Омельяненко В.А., Шуба Д.

Аналіз потенціалу та економічних наслідків конвергенції IT-технологій86

Литвиненко М.В., Омельяненко В.А., Сотник В.О.

Переваги та протиріччя інформаційної свободи в економіці87

Мінін Є.О., Омельяненко В.А.

Аналіз ролі інформаційних процесів в організаційно-економічній сфері89

Омельяненко Ю.О., Омельяненко В.А.

Національні заощадження: теорії і кількісні методи оцінки90

Петренко С.О., Омельяненко В.А.

Аналіз віртуалізації в контексті управління інноваційними процесами92

П’ятаченко В.Ю.

Оцінка соціально-економічної ефективності інформатизації93

Сасюк М.О., Омельяненко В.А.

Оцінка готовності до мережевої економіки94

Сидорук О.М., Омельяненко В.А.

Аналіз економічних наслідків інформаційного вибуху95

Тихомірова М.Я., Омельяненко В.А., Сотник В.О.

Аналіз ролі інформаційних процесів в управлінні економічною сферою96

Хаба Н.В.

Особливості управління сучасного туристського підприємства98

Шабло А.О., Омельяненко В.А., Вернидуб Н.О.

Аналіз дилеми виробника в економіці на прикладі ІКТ99

Швецов Д.А., Омельяненко В.А., Марочко С.С.

Оцінка економічних наслідків конвергенції IT-технологій100

Шинкар І.В., Омельяненко В.А.

Економічні наслідки інформаційного вибуху102


РОЗДІЛ 13МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS


Біленко В.О.

Міжнарожний досвід застосування соціальної мобілізації для вирішення економічних проблем103

Болдак Л.Є., Омельяненко В.А., Вернидуб Н.О.

Cвітовий IT-ринок та національні пріоритети105

Глущенко Д.О., Омельяненко В.А.

Роль інформаційних технології в глобальній економіці106

Гриценко Ю.В.

Аналіз міграційних процесів в Україні108

Данилюк Ю.М.

«Відплив інтелекту» в сучасних міграційних процесах108

Денисова І.В., Дворник Н.О.

Аналіз діяльності міжнародних організацій у напрямі сталого розвитку110

Заяц О.Ю., Семесенко О.В.

Зовнішньоекономічна стратегія підприємства як ефективний інструмент управління підприємством111

Захарченко С.І.

Підвищення ефективності фінансування сфери охорони здоров’я на основі аналізу зарубіжного досвіду112

Огороднікова О., Омельяненко В.А.

Аналіз закордонного досвіду інформатизації економіки113

Резніченко В.О., Омельяненко В.А.

Вплив «інформаційного вибуху» та цифрового розриву на світову економіку115

Сусіденко Ю.А., Колесова А.В.

Роль зовнішньої торгівлі в економіці України116

Туренко Ю.О., Омельяненко В.А.

Показники сталого розвитку в міжнародних рейтингах конкурентоздатності117

Ус Я.О., Рожкова Є.Ю.

Стан і перспективи сучасних інтеграційних процесів України119

Якушко Т.В., Рожкова Є.Ю.

Офшорні зони:переваги та недоліки120

Patoilo P.

Main problems of countries in transition: Еastern Еurope scope121


РОЗДІЛ 14НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

НАЦІОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY


Босик А., Омельяненко В.А.

Національна економіка в контексті суспільних та природних процесів123

Денисова І.В., Красовська А.О.

Перспективи розвитку туризму в сучасних умовах124

Лавріненко Ю.

Інвестиційна діяльність як основа розвитку національної економіки125

Леонтьєва Т.В., Журавльова А.О.

Розвиток сонячної енергетики в Україні126

Малюк Д.А., Омельяненко В.А.

Аналіз тенденцій розвитку ринків праці регіонів України127

Марченко А.

Проблеми працевлаштування молоді128

Обуховська А.В., Денисова І.В.

Оцінка сучасного стану розвитку туристсько-рекреаційних територій України129

Овсянко А.Л., Омельяненко В.А.

Особливості розвитку підприємництва в Україні130

Олійник І., Домашенко М.Д.

Аналіз вітчизняного ринку збуту132

Пігуль П.

Культурні процеси як чинник формування науково-освтінього потенціалу Сумщини133

Поліщук І.О., Денисова І.В.

Розвиток інформаційних технологій у сфері туризму134

Помаз В.В.

Шляхи підвищення конкурентоздатності туристської галузі135

Прохоренко А.В., Саливін А.В.

Промисловість як головна ланка народного господарства України136

Радченко Е.Є., Парасочка Д.П.

Індустріальні парки – ефективний механізм залучення інвестицій в економіку країни137

Рокитянський А.В., Омельяненко В.А.

Цифровий розрив і його вплив на національну економіку138

Руденко Р.О.

Характеристика національного багатства як частини національної економіки139

Старків І.

Вплив автодоріг на економічну ситуацію країни140

Cупрун O.В., Школа В.Ю.

Іннoвaцiйний рoзвитoк нaцioнaльнoї екoнoмiки України141

Тімченко А.В.

Концептуальні основи енергозбереження в Україні142


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка