Економічна соціалізаціяСторінка1/14
Дата конвертації14.04.2019
Розмір1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
    Навігація по даній сторінці:
  • ВступЗміст

Вступ 4

5

Вступ 61.1.Визначення поняття "економічна соціалізація" та його складові 16

1.2. Соціалізуюча функція грошей 23

1.2.1.Особливості формування уявлень про гроші у дітей 27

1.3. Стадійний характер економічної соціалізації 29

1.4. Економічна соціалізація підлітків 32

1.5. Сім’я як соціально-психологічний простір економічної соціалізації дітей 34

1.6. Економічна соціалізація особистості як чинник її соціальної адаптації. 38

1.7. Підприємливість як міра економічної соціалізованості особистості ринкової економіки 45

Розділ 2. Формування підприємливості особистості як інструмент реформування України 52

2.1. Підприємливість та ініціативність серед інших ключових компетентностей 59

2.2. Ініціативність і підприємливість як ключова компетентність 60

2.3.Розвиток творчого мислення як один із компонентів підприємницької компетентності 64

2.3.1. Творче мислення як уміння 64

2.3.2. Техніки тренування творчого мислення: [12]. 66

2.4. Формування компетентності «підприємливість та ініціативність» у шкільній практиці 69

2.5. Шляхи творення підприємницького тла уроку 74

2.5.1. Творення підприємницького тла через зміст уроку 77

2.5.2. Творення підприємницького тла через форми роботи на уроці 79

2.6. Конспекти уроків економіки із підприємницьким тлом 84

Післямова 107

Список використаних джерел 109Розвиток підприємливості через інтерактивні форми навчанняc:\users\учень\desktop\aurora_light_2.jpg

Вступ


картинки по запросу социальныеc:\users\admin\desktop\img_0014.jpg«Час, що наближається, - це епоха інтелектуального працівника, який, крім формальної освіти, володіє ще й практичним застосуванням знань та навичками неперервного навчання». (Петер Дракер)

c:\users\admin\desktop\dsc06670.jpg

Вступ


Соціалізація є надзвичайно важливим процесом як для суспільства, так і для окремих індивідів. В цьому процесі не тільки людина набуває якостей, необхідних їй для життєдіяльності в суспільстві, але й відбувається становлення всього соціального досвіду, тобто світу людини. Соціалізація особистості забезпечує спадкоємність історичного розвитку. Цей процес відбувається завдяки складним соціальним, соціально - психологічним та психологічним механізмам, які діють в інтегральній єдності.

В широкому розумінні слова термін "соціалізація" використовується для означення процесу, в ході якого людська істота з певними біологічними задатками набуває соціальних якостей, що є необхідними їй для життєдіяльності у суспільстві. Оскільки немає суспільства взагалі, а є конкретно-історична його форма, то і соціальні властивості, які необхідні для існування людини у суспільстві, теж мають конкретно-історичне виявлення. Тому соціалізація - це становлення не соціальних якостей взагалі, а становлення тих конкретних соціальних якостей, які зумовлені соціальним простором, що визначається особливостями певного історичного часу.

Поняття "соціальний" означає "спільний ", тобто мова йде про якості, які є однаковими у всіх членів спільноти, в якій відбувається життєдіяльність людини. Ця однаковість потрібна для організації життєдіяльності спільноти. Жодна спільнота не змогла б існувати, якби її члени не засвоїли в процесі спілкування загальних для неї властивостей, які потрібні індивідам для взаємодії. Через механізм взаємодії члени спільноти набувають соціальності, тобто всезагальності, типовості своїх властивостей. Соціалізація спрямована на формування у індивідів типових для даної спільноти властивостей і структури особистості. [ 18].

Це не означає, що теорія соціалізації ігнорує індивідуальні особливості особистості. Індивідуальність особистості розглядається в ній як своєрідне (особливе) виявлення "загальності" людського. Для процесу соціалізації характерним є дві тенденції: типізація та індивідуалізація, які існують в єдності. Індивідуалізація в аспекті соціалізації розглядається як формування особистісних якостей ( норм, переконань, здібностей, ціннісних орієнтацій тощо), в яких відображено досвід людства. Будь-який процес розвитку людини - це процес її індивідуального розвитку в межах певних умов суспільства, соціальної групи, соціальних контактів, спілкування. Останнє визначає загальний напрямок, загальний характер і рамки розвитку індивідуальних властивостей особистості. Кожна людина сама, індивідуально, проходить шлях соціального розвитку, але цей щлях здійснюється у відповідності з вимогами певного типу соціально-економічної системи суспільства. Індивідуальність людини розглядається в теорії соціалізації як форма здійснення її соціального

Отже, соціалізація - це процес формування і розвитку соціальності індивіда у відповідності з "вимогами" і "цілями" суспільства.

Соціалізація індивіда є процесом поетапного засвоєння таких рівнів систем соціально-культурних формотворень людини як, по-перше, систем формотворень, в яких "світ людини" сприймається і засвоюється через конкретно-особистісне спілкування на рівні "я-ти" на етапі первинної соціалізації. По-друге, рівня систем формотворень людини проміжного, перехідного характеру, в яких домінують цінності групового "ми". Цей другий рівень є системою формотворень людини на етапі засвоєння індивідом досягнутих суспільством відносин розподілу праці, котра є головним фактором соціалізації на етапі оволодіння індивідом сферою професійної діяльності. Носіями цих формотворень людини здебільш є підліткові та юнацькі групи.

Третій рівень - соцієтальний, на якому зв'язок індивіда зі світом здійснюється через норми і цінності соціуму. Суб'єктами соціалізації цього рівня є у більшості індивіди зрілого віку, а носіями цих соціально - культурних формотворень культури є великі соціальні групи (професійні, етнічні, конфесійні тощо), в межах яких їх представники взаємодіють опосередковано. Соціалізація індивіда як становлення соціальної зрілості людини, передбачає обов'язкове поетапне засвоєння індивідом трьох рівнів соціально-культурних систем формотворень людини. Переорієнтація індивіда з однієї системи формотворень на іншу в процесі соціалізації відбувається з метою поступового входження його в загальний соціальний простір через розширення та узагальнення соціальних відносин між усіма індивідами - членами суспільства.

Кожне суспільство вимагає від індивідів послідовного засвоєння індивідами певного рівня системи формотворень людини, який відповідає історичним особливостям культури суспільства та віковим особливостям людини. Якісний аналіз цього процесу, оцінка норм, цінностей, установок, орієнтацій тощо, які характеризують засвоєний людиною як представником спільноти або групи рівень культурних форм, дозволяє з'ясувати загальний характер і рамки процесу соціалізації особистості.

Актуальність дослідження проблеми соціалізації особистості зумовлено, перш за все, затребуваністю знань про закономірності формування особистості у відповідності зі змінами суспільства, його системи соціальних цінностей. Знання закономірностей та механізмів процесу соціалізації особистості потрібно для створення методологічних засад організації системи виховання, яка здатна була б в ситуації швидких соціальних змін управляти умовами формування особистості як тими формами діяльності, в які включається людина на основі потреб соціально-економічного розвитку суспільства та потреб самореалізації особистості в процесі освоєння будь-яких сфер людської життєдіяльності. Оскільки в кризові періоди розвитку суспільства системи життєвих смислів, базових цінностей, моральних та інших ідеалів є дуже нестійкими, то проблема соціалізації особистості в такі періоди стає особливо актуальною. [ 2].

похожее изображение

d:\documents and settings\admin\рабочий стол\на презентацію\p1290004.jpg
Спільні справи сприяють економічній соціалізації
c:\users\учень\desktop\aurora_light_2.jpg
Розділ 1

Економічна соціалізація особистості


c:\users\учень\desktop\aurora_light_2.jpg

картинки по запросу урок екскурсія на підприємство

Творення підприємницького тла через вихід за межі класу
картинки по запросу урок екскурсія на підприємство

Розділ 1. Економічна соціалізація особистостіЕкономіка будь-якого суспільства здатна функціонувати через суб'єкта економічних відносин, особистісні риси якого узгоджувались би з основними принципами економіки цього суспільства. Ринкова економіка, наприклад, вимагає від індивідів особистісних рис, які б узгоджувались з такими принципами, як лібералізація виробництва, фінансів, приватна власність. Тому актуальним стає питання економічної соціалізації особистості.

Економічна соціалізація стосується тих процесів, завдяки яким люди навчаються ефективно діяти в економічній сфері суспільства, процесів формування економіко-психологічних характеристик особистості, які роблять її суб'єктом економічної діяльності.

Економічна соціалізація особистості, яка визначається в широкому розумінні як соціально-психологічний процес входження індивіда в економічну систему суспільства, є надзвичайно важливою як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому. Викривлення в цьому процесі заважають не тільки життєдіяльності окремої особистості, але й суттєво впливають на стан економічної системи суспільства. Економічна соціалізація особистості - конкретно-культурне й історичне явище. На кожному етапі історії суспільство по-своєму вирішує питання, пов'язані з економічною соціалізацією. На переломних етапах соціально-економічного розвитку, на якому знаходиться сучасне українське суспільство, вони набувають особливої актуальності.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка