Довідка про вивчення роботи факультативів І гуртків у Буштинській гімназії-інтернатіСкачати 117.69 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір117.69 Kb.
ТипДовідка

герб

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯУПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БУШТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ

ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ І – ІІІ СТУПЕНІВ
вул. Б.Хмельницького, 86, смт. Буштино; 90556, тел.: (03134) 69-3-26, 69-5-11, 69-2-56, факс 69-3-26,

web-cайт: www.bushtyno-gymnasium.edukit.uz.ua/, e-mail: bushtyno.int@gmail.com,

код ЄДРПОУ 22114862
Довідка
про вивчення роботи факультативів і гуртків


у Буштинській гімназії-інтернаті

Відповідно до річного плану роботи школи заступниками директора з навчальної та виховної роботи Подвич Н.В., Терпак О.В. в листопаді 2014 року проводилось вивчення роботи факультативів,студійної роботи та гуртків з метою оцінки їх ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. Перевірялися питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час проведення занять, результативність роботи гуртків (проведення виставок, участь в оглядах , творчих звітах,семінарах ).

Учителі працюють за рекомендованими програмами. Заняття факультативів та гуртків проводяться згідно з окремим графіком. Облік проведених занять гіртків здійснюється у спеціально відведених журналах, а факультативні заняття вчителі відображають в класних журналах 5-11 класів.
Робота усіх факультативів та гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення навчально-виховного процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знань і людської діяльності. До початку роботи з учнями обов’язково проводиться презентація програми, для батьків та отримується згода (заяви) батьків на участь учнів у бажаних факультативах, гуртках тощо.
Під час перевірки відвідано заняття, перевірено плани всієї варіативної складової , журнали, в яких фіксується облік проведених занять,стан відвідування учнями занять, проведено співбесіди з учителями та учнями. Необхідно відзначити, що всі вчителі ретельно готуються до проведення занять, пропагують роботу з першоджерелами, додатковою літературою, ресурсами Інтернету.
У 2014-2015 н. р. в гімназії організовано 7 факультативів :

Народознавство (5-А,5-Б,5-В, 6-А,6-Б) – учитель Серюга Г.В.;

Література Закарпаття (5,6 кл.) – учитель Осаг О.І.;

Психологія ( 8,9,10,11 кл.) – учитель Серюга Г.В.;

Риторика (10,11 кл.) – учитель Рошко І.І.;

Економіка (10-А,10-Б кл.) – учитель Чегіль Н.В.;

Валеологія (6,8 кл.) – Поп Л.М.;

Інформатика (10,11 кл.) – Крупко В.М.

Враховуючи побажання учнів, організовано роботу таких гуртків:

«Міфологія» (керівник Немеш К.Е.),

«Друзі - книги» (керівник Козак М.В.),

«Юний радіотехнік» (керівник Апацький Я.Я.).

«Туризм та краєзнавство» (керівник Гичко З.М.)

«Здоровий спосіб життя» (керівник Шваля Д.В.)


На заняття гуртків та факультативів учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.
Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах гімназії, району та області.
Цікаво і змістовно проходять заняття факультативу «Література Закарпаття» ( Орсаг О.І.). Тематика занять є актуальною, адже уроки літературного краєзнавства покликані формувати певну систему знань з літератури рідного краю, розвивати здатність учнів творчо мислити, самим творити щось нове й неповторне, усвідомлювати творчий потенціал набутих знань, забезпечити умови реалізації індивідуально творчого потенціалу учнів. Вчитель ставить собі за мету:

  • плекати почуття гордості за творчих людей, славних краян;

  • поглиблення відомостей про життя і творчість митців рідного краю;

  • прищеплювати естетичні смаки, виховувати почуття прекрасного, вміння насолоджуватися художнім твором.

Програма пропонує твори для вивчення напам’ять. Курс розрахований на 1 годину на тиждень. Навчанням охоплені всі учні 5-х,6-х класів. Під час вивчення факультативного курсу «Українське народознавство» ( Серюга Г.В.) п’ятикласники « Духовні вартості українців» впродовж року вивчають духовну культуру українців, відштовхуючись від одвічних загальнолюдських вартостей. Акцент робиться на традиційних морально - етичних цінностях українського народу. Школярі засвоюють такі світоглядні філософські категорії : віра,добро і зло, прекрасне і потворне, вивчають норми поведінки різних вікових категорій удома, в родині, на вулиці, у громадських місцях, у природному середовищі тощо. На цих заняттях Галина Василівна допомагає учням набувати знань з народної медицини, ботаніки, біології,способів виміру часу, вивчаються різні народні прикмети, народний календар.

Програма 6-го класу « Знання про народ» передбачає перший етап узагальнення одержаних народознавчих відомостей про народ, його ідентичність, а також наукових дисциплін – народознавства, етнографії, етнології. Учні засвоюють поняття « сім’я», « родина», « батьківський поріг», « краяни», « кревні», «сусіди» тощо. Акцентується увага на зв’язку людини з її навколишнім середовищем. Практикуються екскурсії, мандрівки з метою одержання народознавчої інформації та її фіксування (фотографування, зарисовки, записи легенд). Заняття поєднують у собі інтелектуальну діяльність із практичними вправами – диспутами, діловою грою, моделюючими та ситуаційними вправами.


Головна мета програми курсу «Риторика »( вч. Рошко І.І. 10,11-ті класи) – розвиток риторичної особистості, удосконалення комунікативних умінь учнів, прилучення школярів до ораторського мистецтва, формування в них основ майстерності публічного мовлення. На заняттях учні засвоюють відомості про історію риторики, риторичний ідеал як історично й суспільно зумовлену систему загальних вимог до мовлення й мовленнєвої поведінки носія певної культури. Іванна Іванівна ознайомлює учнів з теорією та практикою публічного мовлення, особливостями мовленнєвої поведінки промовця залежно від мети та аудиторії. В учнів формуються вміння і навички складати тексти різних жанрів, зміцнюється повага до української мови як державної.

Факультатив « Основи психології » допомагає гімназистам у пізнанні цінностей людського життя, самих себе. Цілеспрямовано формується база внутрішніх інтересів підлітків, розвивається психологічна культура. Юнаки та дівчата під керівництвом практичного психолога Серюги Г.В. опановують навички самоаналізу, розуміння мотивів поведінки оточуючих.

Учні 8-х класів займаються за факультативним курсом « Відверта розмова». Програма включає освітній компонент з інформацією про алкоголь та поведінковий компонент спрямований на посилення захисних чинників. Основна ідея курсу - виховати в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їхніми батьками. Програма розрахована на 17 годин. До початку роботи з учнями обов’язково проводиться презентація програми для батьків та отримується згода на участь учнів. Інформаційні повідомлення та зміст занять для підлітків побудовані таким чином, щоб учень мав можливість запам’ятати важливі профілактичні моменти. Саме з цією метою деяка інформація повторюється або має декілька різних форм для сприйняття. Головна мета полягає не в бажанні зробити профілактичні заняття веселими та різноманітними за інформаційними матеріалами, а закріпити важливі знання та сформувати корисні життєві навички.

Учні 10,11-х класів відвідують факультатив « Життєва компетентність особистості» ( керівник Серюга Г.В.). Мета курсу - психологічна підготовка старшокласників до майбутнього самостійного життя в процесі формування їх життєвої компетентності. На заняттях формуються уміння та навички самостійного розв’язання складних життєвих ситуацій у сфері міжособистісних стосунків( сімейні, професійні, соціальні взаємини). Програма розрахована на 70 годин ( 35год -10 клас та 35год - 11 клас) і складається з чотирьох модулів:

« Мій внутрішній потенціал»;

« Мої стосунки з оточуючими»;

« Психологія сімейних стосунків»;

« Проектування професійного життєвого шляху».

На заняттях застосовуються такі форми організації: індивідуальна, групова, фронтальна (лекційні і практичні заняття). Широко використовуються й практичні роботи спрямовані на формування адекватної самооцінки , рефлексії, конструктивного спілкування та взаємодії в різних сферах життя. Проводяться тренінгові заняття, розвивальні, корекційні вправи, дискусії,

«мозкові штурми», ділові і рольові ігри.


Факультатив «Уроки валеології», що проводить Поп Л.М.Головним завдання цих курсів є: пропаганда здорового способу життя, розвиток практичних навичок щодо збереження та зміцнення власного здоров’я, виховання всебічно розвиненої, валеологічно грамотної особистості.

Факультативний курс «Основи економіки»;керівник Чегіль Н.В.Виходячи з державних та особистісних потреб,предмет «Основи економіки» дає можливість опанування його змісту,значно поширює життєві можливості випускників гімназії . Під час занять факультативного курсу Наталія Володимирівна формує в учнів економічну і правову культуру,завдяки чому вони можуть швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки. Вчитель надає інформацію про професії, які найбільше потребує ринок. Факультативний курс сприяє навчанню компетентно приймати рішення,обговорювати й оцінювати отримані результати, працювати індивідуально і в групі,пізнавати особливості власного характеру виробляти у себе бажані риси. Дані заняття сприяють формуванню самодостатньої та соціально адаптованої особистості.

На заняттях факультативу «Основи веб- дизайну», керівник Крупко В.М. вчить дітей будувати привабливі,цікаві та інформативні сайти з елементами інтерактивності,а також розміщувати їх в Інтернеті. Курс містить дві основні складові – технологічну та дизайнерську. Технологічна складова полягає у вивченні мов, програмних засобів і принципів роботи технологій, пов’язаних з розробкою і функціонуванням веб-ресурсів, у той час як дизайн стосується проектування інтерфейсу користувача, правил структуризації вмісту веб-сторінок, їх графічного та стилістичного оформлення. Курс побудований так, що технологічна складова вивчається спочатку, дизайнерська — потім. Це пояснюється особливостями веб-дизайну: хоча він і є різновидом художнього дизайну взагалі, але вимагає від дизайнера дотримання певних стратегій і обмежень, які неможливо усвідомити, не розуміючи технологічної складової. Як результат вивчення курсу учні познайомляться з трьома підходами до створення веб-сайтів: автоматизоване створення веб-сайту на безкоштовному сервері, створення сайту в середовищі графічного редактора сайтів та програмування сайту на мові HTML. Курс має практичну спрямованість, на виконання учнями практичних робіт Віра Михайлівна відводить не менше 2/3 навчального часу, а завершується навчання виконанням індивідуального чи колективного проекту з розробки тематичного веб-сайту.
До роботи виховання та розвитку дітей в позаурочний час долучається і

«Студія по футболу» (керівник Михальчук В.В.). Учні 8-9 класів займаючись у цій спортивній секції неодноразово ставали переможцями різноманітних конкурсів та спортивно-масових заходів. Зокрема в 2013-2014 н.р. команда по футболу була нагороджена дипломом Тячівської РДА за ІІІ місце у першості району з футболу серед ЗНЗ та грамотою управління освіти, молоді та спорту Тячівської РДА за ІІІ місце в першості району серед команд ЗНЗ з футболу.

Цікаво і змістовно проходять заняття гуртків з краєзнавства,студії «Туристи краєзнавці» (Гичко З.М.). Завданнями цих програм є: прилучати дітей до народних традицій, звичаїв, стилю життя,тому що сила народної педагогіки саме в тому, що корінням своїм вона сягає в традиційні родинні зв'язки, скеровує життя людини в єдиний з природою біологічний ритм. Педагогічна культура українського народу знайшла своє відображення у фольклорі, народних виховних традиціях, етнографічних матеріалах, святах і обрядах, досвіді родинного виховання, у трудовому і громадському житті і стала важливим виховним компонентом. Всі ці аспекти і використовують у своїй роботі вчителі,керівники гуртків та студій. Цікаву роботу проводить і Апацький Я.Я.( 5-8 класи), гурток «Юний радіотехнік» неодноразово приймав участь у різноманітних конкурсах, захищаючи честь гімназії. Так, в 2013/14 н. р. учні гуртка були нагороджені грамотою управління освіти, молоді та спорту Тячівської РДА за І місце у І районному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість- тобі, Україно!». Розділ «Технічні науки». Керівник Апацький Я.Я.

Радіотехніка та електронне конструювання – це найцікавіший вид дитячої та юнацької науково-технічної творчості. Гурток надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів. На заняттях радіотехнічного гуртка, юні аматори отримують початкові знання з електроніки і радіотехніки, набувають певних практичних знань розрахунку та монтажу електричних кіл, складання електричних і радіоелектронних схем, обробки конструкційних матеріалів. Об’єм набутих тут гуртківцями теоретичних знань та практичних умінь сприяє успішному виконанню робіт, пов’язаних з побудовою функціонально діючих технічних саморобок та діючих технічних пристроїв. Студія з образотворчого мистецтва проводить Рущак О.В. Основні напрямки цього курсу – декоративно - прикладний, художньо – естетичний. Цей курс дає можливість учням навчитися розуміти мову різних видів образотворчого мистецтва. Діти отримують базові знання про історію виникнення образотворчого мистецтва, набувають навичок різних живописних технік. Навчаються основним законам образотворчого мистецтва. Також завдання виховного процесу в гімназії реалізовують різноманітні студії : музична, хорова , вокальна. Керівники: Росоха С.І.,Кепіч О.В. Сенек К.Ю., Богдан В.С. Цікавою , та змістовною є робота студій в нашій гімназії. Керівники студій докладають багато зусиль для розвитку у дітей естетичних смаків, розумінню музичної культури, передбачає сформованості у дітей естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в навколишній світ, зберігати прекрасне . Ці заняття є актуальними, та на сьогоднішній час необхідними.

На підставі вищезазначеного рекомендуємо:

Керівникам гуртків , учителям, які ведуть факультативні заняття: - постійно вдосконалювати систему гурткової роботи та факультативних курсів, знаходити нові форми і методи роботи;

- наприкінці навчального року проаналізувати реальні здобутки учнів з очікуваними результатами з метою подальшого планування ефективної позаурочної роботи;

- Провести творчі звіти роботи факультативів та гуртків й подати узагальнені матеріали заступникам директора з навчальної виховної роботи Н. Подвич, О. Терпак.

до 31.05.2015

- Передбачити залучення гуртківців до проведення масової роботи.

- Керівникам гуртків забезпечити виконання інструкції щодо ведення обліку журналу.
Постійно

- Учнів, які виявляють свої здібності, таланти в тій чи іншій сфері діяльності, залучити до роботи в гуртках.

Протягом року

Заступникам директора з навчальної та виховної роботи Н.Подвич та О.Терпак:

- контролювати роботу гуртків, факультативів, надавати методичну допомогу, планувати даний вид роботи з учнями на перспективу.

ПостійноДовідку підготували ЗДНР1 Н. Подвич

ЗДВР О. Терпак

28.11.2014 рік

Директор О.Орос

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка