Донецька міська рада донецької області донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Цільовий проект правової освіти І виховання школярівСкачати 389.23 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір389.23 Kb.ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20
Цільовий проект правової освіти і виховання школярів

"Відвернути біду"
Укладачі:

заступник директора з ВР

Зарицька О.М.,

заступник директора з НВР

Скорук М.В.,

практичний психолог Криницька Т.О.м. Донецьк - 2013

f:\герб школы\gerb.png

Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості

ЗМІСТ


ВСТУП
АНОТАЦІЯ

Порядний той, хто своє правовимірює своїм обов'язком  

Г. Лакордер
Зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві ( соціальні, політичні, економічні) впливають на всі сфери його життя та діяльності, в тому числі й на освіту. Ці зміни потребують нових підходів у взаємовідносинах між школою і суспільством.

У Законі України «Про загальну середню освіту» написано, що «...загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, політкультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.»

Будь-яка нація будує державу, а держава розвиває націю. Найвища цінність нації – особистість, яка має високий духовний, інтелектуальний, освітній, культурний потенціал. В умовах величезних змін у соціальному, економічному, політичному житті України постала проблема перебудови в сфері виховання. Перед школою і суспільством стоїть задача розвитку не просто особистості, а свідомого українського громадянина, який максимально акумулює в собі національні риси та самобутність українського народу, здатного до життя в демократично-правовому суспільстві.Цільовий проект правової освіти і виховання школярів

"Відвернути біду"
Актуальність проекту

Проблема правового виховання та освіти завжди була і є приоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціальних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема є особливо гострою, оскільки молодь формується в складних соціально-культурних умовах екологічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, кримінальності суспільства. Спостерігається тенденція до загострення соціально-екологічних, психологічних та медико біологічних факторів, які детермінують деструктивну поведінку неповнолітніх. Зростає чисельність дітей з порушенням норм поведінки та тих, які відносяться до групи ризику і долучаються до раннього алкоголізму, наркоманії, проституції, Віл-інфікованості, збільшується питома воля протиправної агресивної поведінки підлітків під впливом алкогольного та наркоманійного сп'яніння. 

Тому виникла потреба реалізувати проект "Відвернути біду" з метою допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись; об'єднати активну, дієву учнівську молодь, яка має достатній потенціал для проведення серед однолітків соціальної роботи за принципом "рівний-рівному", і яка б стала "мозковим штурмом" у плануванні, здійсненні інформаційно-просвітницьких заходів. 

Термін дії: 2012 – 2015 рр.


Мета проекту:

створення системи роботи школи з попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх та запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.Завдання проекту:

 • реалізувати протягом 2012-2015 років роботу заплановану в проекті, з подальшим висвітленням матеріалів проекту в засобах масової інформації;

 • створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

 • використовувати інтерактивні форми і методи роботи при реалізації проекту;

 • забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації;

 • забезпечити участь і проведення масових заходів з правового та превентивного виховання;

 • провести відеолекторії "Не заганяй себе до пастки";

 • залучити учнів школи до волонтерського руху;

 • активізувати роботу правового клубу ;

 • надати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогиу тим неповнолітнім, які її потребують;

 • сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів, батьків, об'єднанню зусиль різних суб'єктів провової роботи.

Цільова група: 

Передбачаємо, що цільовою групою в ході реалізації проекту стануть учні віком від 6 до 17 років, які в результаті проводитимуть роз'яснювальну роботу серед однолітків. Принципи реалізації проекту:

 • диференціація;

 • співробітництво та педагогічна корекція;

 • гуманізація навчання;

 • єдність родини і школи.

Методи реалізації проекту:

 • пошукова робота;

 • групова співпраця;

 • спостереження;

 • практична робота;

 • соціологічні дослідження.

Система реалізації проекту з правової освіти і виховання

загальноосвітньої школи III ступенів № 20


Правоосвітня робота з учнями
Профілактика шкідливих звичок
Правоосвітня робота з батьками


Співпраця з правоохоронними органами, відомствами

ПРАВОВА ОСВІТА

І ВИХОВАННЯ
Попередження негативних проявів поведінкиробота шкільного органу самоврядуванняОчікувані результати:


 • удосконалення системи профілактичної роботи в школі;

 • усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

 • допомога учням та їх батькам в захисті прав та інтересів;

 • навчання дітей знаходити вихід з кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;

 • залучення до цієї роботи більшої кількості молодих людей;

 • залучення учнів школи до волонтерського руху;

 • зниження рівня правопорушень серед учнів школи.


Етапи реалізації проекту

І. Організаційно-підготовчий етап

(2012 – 2013 рр.) • На першому етапі створюється науково-методична рада керівництва процесом реалізації проекту, творча група вчителів, яка буде залучена до дослідної роботи.

Аналізується теоретична база з проблеми, відбираються для психологів, учителів методичні рекомендації, які будуть покладені в основу реалізації з метою перевірки їх ефективності. Збирається та систематизується практичний вітчизняний та зарубіжний досвід з проблеми.

 • Розробляються організаційна модель роботи з дітьми в урочний та позаурочний час, схеми, таблиці моніторингового супроводу, процесу дослідження педагогічного та психологічного середовища.

 • Визначаються контрольні та експериментальні класи і проводяться констатуючі заміри за критеріями, за допомогою яких оцінюється реальний стан педагогічного та психологічного супроводу.

 • Проводяться семінари з усіма педагогами гімназії і тренувально-практичні заходи із вчителями творчої групи, які будуть безпосередньо реалізовувати науково-методичні розробки з проблеми.

ІІ. Практико-дослідницький етап

(2013 – 2014 рр.) • Процес втілення в практику роботи інновацій.

 • Проведення педагогічних спостережень, їх фіксація .

 • Складання схем для проведення аналітичних методів дослідження та встановлення математичної статистики.

 • Здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної і учнівської діяльності.

 • Проведення моніторингових замірів у контрольних, експериментальних класах та проміжних замірів, їх узагальнення, співставлення з реальними результатами та розгляд на методичній раді школи.

 • Підготовка та написання статей, висвітлення в педагогічній пресі проміжних узагальнюючих результатів.

ІІІ. Узагальнюючий етап (2014 – 2015 рр.)

 • Проведення остаточних замірів у контрольних і експериментальних класах, їх співставлення з моніторинговими дослідженнями.

 • Систематизація накопиченого матеріалу за наслідками проведеного дослідження.

 • Узагальнення отриманих даних, розробка методичних рекомендацій та підготовка навчально-методичних, дидактичних матеріалів для педагогів.

 • Видання матеріалів за результатами проведеного дослідження.

План реалізації проекту

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Форми роботиАналіз стану роботи щодо профілактики правопорушень в учнівському середовищі.

2012-2015 роки


Адміністрація, соціально – психологічна служба.

педагогічні ради, наради при директорі, засідання шкільних методичних об′єднань класних керівниківОпрацювання системи відповідних профілактичних заходів та

2012-2015р.

Адміністрація, соціально – психологічна служба.

розробка рекомендаці для працівників закладу.

Методичний кейс.

Вивчення стану та регіональну поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності, криміногенний вплив злочинних елементів на підлітків, способи втягнення неповнолітніх у злочинні групи.

2012-2015р.

Соціально – психологічна служба спільно з ОКМДД


АналізВивчення Конституції України в початкових та середніх класах навчального закладу.

2012-2014 роки


Учителі

Методичні рекомендації для вчителів,

Лекторії.


Вивчення становища неповнолітніх в сім’ях, де батьки страждають на хронічний алкоголізм або наркоманію, розробити конкретні рекомендації по роботі з ними.

2012-2015р


Соціально – психологічна служба, класні керівники

Акти відвідування,

Аналіз.

Організація зустрічей старшокласників з працівниками прокуратури, кримінальної міліції, лікарями, інспекторами ОКМДД, представниками суду, прокуратури з проблеми профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань запобігання транспортного травматизму серед дітей та протипожежної безпеки.

2012-2015 р


Адміністрація соціально- психологічна служба, класні керівники

«круглий стіл»,

лекторії.

Розробка наочності профілактичного змісту з проблем наркоманії, алкоголізму, СНІДу, протиправних та аморальних вчинків для учнів, батьків, вчителів.

2012-2014р


Соціально – психологічна служба, класні керівники

Інформаційні буклети, плакати, пам’ятки, рекомендації,

кейс.
Зустрічі з підлітками щодо профілактики правопорушень та навчання їх правильної поведінки в кризових ситуаціях.

2012-2015 р


Соціально – психологічна служба, рада профілактики правопорушень

Корекційно – розвиваючі заняття заняття.Моніторинг щодо факторів прояву насилля над дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх та рівня обізнаності дітей та учнівської молоді з питань негативного впливу на життя та здоров’я алкоголю, тютюну, наркотиків.

2014-2015р


Соціально – психологічна служба

Анкетування,

Опитування.

Залучення учнів до участі у програмах «Твій вибір», «Майбутнє починається сьогодні» з метою запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі

2013-2015 р


Соціально – психологічна служба, тренери програм

Виступи

агітбригад.

Вивчення «Правил внутрішнього розпорядку» з метою максимального забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

2012-2015р.

Адміністрація

класні керівникиВиховні заходи,

години спілкування.

Активізація діяльністі педагогів школи щодо формування в дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві.

2013-2015 р


Адміністрація, класні керівники

Виховні заходи,

лекторії,

дебати,

круглі столи.

Залучення учнів різних соціальних категорій до позашкільної діяльності

2013-2015 р


Адміністрація

Керівники гуртків,

вчителі-предметники


Клуби,

гуртки,


секції,

пришкільні табори.

Розроблення методичних рекомендацій щодо організації роботи по запобіганню злочинності та правопорушень серед дітей та підлітків, дитячої бездоглядності, бродяжництва та жебрацтва.

2013-2015 р


Соціально – психологічна служб а

Методичний кейс.Введення у практику роботи соціального педагога індивідуальної «Карти спостережень» дітей які стоять на внутрішкільному обліку

2012-2015 р

Соціально – психологічна служба

Карта спостереженьВикористання шкільної медіатеки в виховній роботі для школярів з питань профілактики

насильства,жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, організації дієвої анти тютюнової, алкогольної та наркотичної пропаганди.2013-2015 р


Соціально – психологічна служба,

класні керівникиВідеолекторії,

Перегляд фільмів на морально – етичну тематику.


Посилення правової роботи з учнями

2012-2015 р


Соціально – психологічна служба,

класні керівникидебати,

корекційні заняття з елементами тренінгу.

Здійснення внутрішкільного обліку та систематичне інформування управління освіти і науки та службу у справах неповнолітніх про неблагополучні сім’ї та учнів навчальних закладів, схильних до пропусків занять без поважних причин, правопорушень, бродяжництва.

2012-2015 р


Заступник директора з ВР,

Соціально – психологічна служба,

класні керівники


Аналіз,

Протоколи засідань Ради профілактики

Організація індивідуальної та корекційно-відновлювальної роботи з учнями девіантної поведінки, що скоїли правопорушення та злочини, схильні до вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин та мають інші психо-педагогічні відхилення у поведінці, їх батьками та членами родини.

2012-2015 р


Соціально – психологічна служба,

класні керівникиКорекційно - розвиваючі заняття з елементами тренінгу.Активізація діяльністі педагогічного колективу з органами учнівського самоврядування та батьківською громадськістю та проведення індивідуальної профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки.

2012-2015 р


Заступник директора з виховної роботи, батьківський комітет


Індивідуальна діагностика та корекція.Проведення батьківських зборів, для батьків з питань профілактики правопорушень, шкідливого впливу алкоголю та наркотичних засобів на дитячий організм.

2012-2015 р


Заступник директора з виховної роботи


Лекторії,

семінари,

відеолекторії.


Виконання плану реалізації проекту виконується в межах фінансування навчального закладу.
Аналіз системи правоосвітньої

та правовиховної роботи і моніторинг результативності діяльності навчального закладу щодо формування правової компетентності учнів в рамках реалізації цільового проекту «Відвернути біду»
Усі міркування щодо того, що діти бувають різні, не мають сенсу. Дитина має потребу у вашій допомозі – вважайте це над завданням. Чим “важча” дитина тим більше любові в неї потрібно вкласти...”
Ель Тат
Педагогічний колектив ДЗШ № 20 працює над реалізацією проблеми: формування,розвиток і реалізація соціально активної особистості.

Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні аморальних антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність її частин – від директора до бібліотекаря і медперсоналу.

Головними пріоритетними тенденціями роботи нашої школи з питання правового виховання і навчання на сучасному етапі є:


 • вдосконалення системи правоосвітньої роботи школи;

 • єдність національного і загальнолюдського; формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

 • доступність для кожного учня всіх форм і типів освітніх послуг; рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту учня;

 • організація правоосвітньої роботи з батьками та учнями;

 • підпорядкування змісту навчання й виховання всебічному розвитку особистості школяра.

Школа бачить своєю головною метою забезпечення умов для навчання і виховання патріоту України, громадянина правової демократичної держави, який поважає її закони; формування навичок самоосвіти й самореалізації; розвитку сучасного і цілісного наукового світогляду.

Зміст правового виховання ДЗШ №20

Одним із завдань є забезпечення функціональної правової вихованості. Тому  зміст виховання в школі, групі продовженого  дня спрямований на здобуття учнями знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських переживань, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості у всіх сферах життя.

В нашій школі завдання правової освіти і виховання реалізуються наступним шляхом :


 • правоосвітня робота з учнями;

 • правоосвітня робота з батьками;

 • профілактика шкідливих звичок;

 • попередження негативних проявів поведінки;

 • співпраця з правоохоронними органами, відомствами;

 • превентивне виховання;

 • вивчення Конституції України;

 • робота шкільного органу самоврядування.

При реалізації змісту правової освіти і правового виховання педагогічний колектив ДЗШ №20 дотримується:

 • особистісно зорієнтованого підходу, за якого в центр навчально-виховного процесу ставляться інтереси особи учня. Центральною ідеєю правової освіти при цьому є виконання "Декларації прав людини”, а зміст її спрямовується на виховання, громадянина демократичного суспільства, патріота України, який будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини. Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних, виховних ситуацій, в яких апробуються на практиці засвоєні загальнолюдські та громадянські цінності. Реалізація цього підходу здійснюється через роботу шкільного співуправління шляхом реалізації глобальних проблем через локальні на основі позитивного досвіду участі учнів в окремих акціях, проектах тощо.

При плануванні й організації правоосвітньої роботи адміністрація й класні керівники школи керуються наступними нормативно-правовими актами:

1. Конвенція ООН про права дитини (від 20.11.1989 року, підписана Україною 21.02.1990 року)

2. Європейська конвенція про здіснення прав дітей (від 08.09.1995р)

3. Конституція України (від 28.06.1996р)

4. Цивільний кодекс України (від 18.07.1963р)

5. Кодекс про шлюб та сім`ю 9 (від 20.06.1969р)

6. Правила опіки та піклування (затверджено наказом Державного комітету

України в справах сім`ї та молоді Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України (від 26.05.1999р)

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (від 07.12.1984р)

8. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001р)

9. Кодекс законів про працю України (від 10.12.1972 р)

10. Кримінально-процесуальний кодекс України (від 28.12.1960р)

11. Закон України „Про охорону дитинства” 9від 26.04.2001р)

12. Закон України „Про молодіжні та громадські організації” (від 01.12.1998р)

13. Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (від 16.11.2000р) та ін.

Основні принципи правової освіти і виховання школи
Зв’язок із практичною діяльністю:

-     передбачає пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення  і діяти у правовому полі;

-     зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;

-     демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі,  учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з іншими соціальними угрупуваннями (сім’єю, дитячими і  молодіжними організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.);

-     плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної  різноманітності; виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу. 

Правове виховання в школі здійснюється засобом цілеспрямованого впливу на організацію навчально-виховного процесу за такими напрямами:

    Ознайомлення школярів з елементами правової освіти починається вже в школі І ступеня на годинах спілкування.

У середніх і старших класах на таких бесідах учням отримують певні знання щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя сучасних демократичних суспільств, взаємозв’язку політичної та економічної системи, прав людини і механізмів їх захисту.

    Введення змісту правового виховання до вже існуючих шкільних заходів.

Розробка і впровадження тематичних блоків у процесі виховної роботи. можливе введення окремих елементів змісту правового виховання при організації  дозвілля і відпочинку школярів

    Організація правового виховання під час позакласної та позашкільної діяльності.

Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з викладачами правових дисциплін, ВНЗ, екскурсії та експедиції, які мають право виховання спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру.

Це дає  можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння.

    Організація демократичного шкільного життя через шкільне самоврядування. • Робота соціально – психологічної служби.

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей важковиховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, мікросоціального оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає психологічна служба.

Спільно з заступником директора практичний психолог надає цільову допомогу класним керівникам з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає напрямки вивчення причин відхилень, шляхів впливу сім’ї в процесі перевиховання та форми індивідуальної роботи .

У школі успішно працює психологічний центр. В рамках діяльності якого здійснюється психолого-педагогічний супровід розвитку дітей на різних етапах навчання, мета якого полягає в тому, щоб будь-який вплив на дитину був спрямований на збагачення розвитку, а не його прискорення. Робота проводиться за наступними напрямками:

1. Консультаційний.

2. Діагностичний.

3. Просвітницький.

4. Розвивальний.

5. Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, даються певні рекомендації по відношенню до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям.

6. Проведення корекційної роботи під час індивідуальних консультацій з важкими підлітками.

7. Профілактика девіантної поведінки (зловживання алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речовинами) – в курсі уроків ОБЖ за новими методиками (в курсі превентивної освіти).

Щороку в школі проводиться педагогічний консиліум у 5 класах на тему: “Індивідуально - психологічні та вікові особливості особистості”.

Просвітницька робота з учителями та батьками здійснюється у формі лекцій, бесід, виступів на батьківських зборах, під час яких здійснюється розповсюдження пам’яток, буклетів та ін. У ході консультаційної роботи надаються групові та індивідуальні консультації згідно з планом роботи або за запитом батьків, учителів, дітей.

Згідно з наказом МОН України від 06.07.2007 року № 580 та наказом управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 31.01.2008 р. № 58 Донецька загальноосвітня школа №20 протягом п’яти років була закладом освіти, на базі якого проводилася дослідницько-експериментальна робота за темою: «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально - виховного процесу загальноосвітнього начального закладу»; на її базі створено інформаційно–ресурсний центр з питань координації та надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам, які працюють за виховною системою: «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів.

Впровадження експерименту дало змогу усьому педагогічному колективу оволодіти новими знаннями, навичками роботи в умовах експериментальної площадки, самоудосконалювати свою педагогічну майстерність.

Отже школа, як цілісний інститут є не тільки середовищем розвитку соціально – активної особистості, а й середовищем реалізації правової освіти і виховання. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному житті школи, спільноти, громади. При цьому школа може виступати як модель світу дорослих.

  Ефективне правове виховання можливе лише за реалізації прав і свобод людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями є для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. 

Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною мірою визначається методами, які використовуються педагогогами в процесі роботи.

Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення. Використовуються також традиційні: лекції, диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді, повідомлення.

Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови  для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.

Правове виховання може бути ефективним лише за умови створення правового простору в класі та школі на засадах взаємної довіри, поваги до прав і свобод, толерантності, забезпечення умов для розвитку в учнів почуття власної гідності. Одним із основних аспектів правовиховної роботи ДЗШ№20 є формування у школярів правової культури.

Організація правової освіти і виховання забезпечується учителем правознавства, класними керівниками, учителями-класоводами, заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи,психологами, соціальними педагогами, загальношкільним батьківським комітетом, представниками громадських організацій. Ключова роль належить класному керівникові, так як в перелік його обов`язків входить глибоке знайомство з особливостями особистості кожного учня, уява про його зони ближнього розвитку, аналіз навчальної діяльності та рівня вихованості кожного учня, своєчасна коректировка поведінки учнів, правова підготовка учня, створення згуртованого класного колективу. Школа в напрямку правової освіти і виховання працює відповідно річному плану роботи школи ( Додаток 2).

Модель з правоосвітньої та правовиховної діяльності навчального закладу ( Додаток 8)Проблеми:

 • недостатній рівень соціальної активності учнів;

 • рівень сформованості свідомої дисципліни, почуття відповідальності.

Мета: формування правової культури школярів, розвиток правової свідомості, виховування поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, відродження традицій національної державності.

Завдання:

 • підвищити ефективність діяльності педагогів – кураторів щодо формування принципів здорового способу життя;

 • навчити учнів методам самовиховання і самовдосконалення для формування інтелігентності;

 • розвивати творчу взаємодію учнів і батьків через різні форми учнівського самоврядування;

 • формувати стійкі пізнавальні інтереси щодо профілактики шкідливих звичок, підвищення адаптаційних можливостей організму.

Правове виховання та профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу школи.

Педагогічна практика стверджує, що серед учнів дедалі більше стає «важковиховуваних» . Проблема “важких” дітей стає особливо болісною зараз.

Спостереження свідчать, що однією з головних причини появи важковиховуваних у школі є відсутність наступності в діяльності дитячого садка чи батьків, які виховують дитину вдома, і початкової ланки школи. Відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці, несвоєчасне виявлення в дитини як позитивних, так і негативних якостей і здібностей, відсутність захисту і допомоги дитині у процесі її розвитку.

На обліку в школі знаходяться 12 учнів. І це також тривожно, бо соціальна дійсність свідчить, що на тлі педагогічної пасивності великої кількості сімей, їхнього морального і матеріального зубожіння швидкими темпами зростає криміналізація неповнолітніх.

За статистикою, до 15% учнів шкіл втягують дорослі або однолітки у протиправні дії, насамперед цьому піддаються важковиховувані. Тому з цією категорією дітей в нашій школі проводиться кропітка виховна робота.

У школі створена шкільний Штаб з профілактики правопорушень серед підлітків, Центр дисципліни і порядку. Систематично проводяться операції-рейди “Урок”, місяники «Всеобуч», заслуховуються підлітки, які порушують Статут школи, Правила поведінки учнів на засіданнях Ради з питань профілактики правопорушень, на засіданнях батьківського комітету школи, на нарадах при директорові. Класні керівники намагаються вирішити питання про залучення важковиховуваних підлітків до участі в роботі гуртків, шкільних спортивних секцій. Тому склалася певна модель виховної роботи  щодо попередження правопорушень серед школярів

У школі також розроблена система профілактичної роботи:

- контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками в журналі, черговим учителем у спеціальному журналі; • розроблені правила для учнів, які вивчаються ще у початкових класах;

 • проводяться цикли бесід на правову тематику по паралелях;

 • Активізовано роботу ради по профілактиці правопорушень.

Рівні профілактичної роботи з попередження правопорушень

1. Первинна профілактика - соціальна профілактика, спрямована на збереження психічного, фізичного і духовного здоров’я дітей, попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і природного середовища.

2. Вторинна профілактика - своєчасне виявлення негативних змін у поведінці дитини, що дає змогу попередити їх подальший розвиток. Показник необхідності початку профілактичних заходів – поведінка, що завдає шкоди суспільству або окремим особам, з проявами агресивності, грубості, брехливості, лінощів та інших негативних якостей, які свідчать про створення негативних орієнтацій, недоліки внутрішніх регуляторів поведінки: свідомості, почуттів, волі, мотивів.

3. Третинна профілактика - цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх, має індивідуальний характер, містить заходи з усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного виховання, включає цілеспрямовану роботу з тими підлітками, які мають відхилення у поведінці від моральних та правових норм.

Школою з питань профілактики правопорушень розроблений план роботи, положення про раду профілактики, розроблений комплексний план роботи з органами та план роботи Ради профілактики правопорушень

( Додаток 1-2).

Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою класних керівників, учнівського самоврядування є адміністрація школи. Адміністрація школи контролює результати роботи класних керівників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування, керівників гуртків, батьківського активу, шкільної бібліотеки, медичного персоналу.

Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я” кожного учня. Другий рік класні керівники працюють над впровадженням цільових творчих програм. Цільові творчі програми спрямовані на виховання в учнів знань певних законів, норм поведінки, своїх обов’язків, усвідомлення школярами понять відповідальності і покарання за порушення закону.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування. Класні керівники, працюючи за цільовими творчими програмами, постійно урізноманітнюють форми і методи проведення годин спілкування.

Величезне значення має вивчення законів Конституції під час уроків “Основи держави і права України”. У курсі основ здоров’я вивчаються розділи “Профілактика куріння тютюну і зловживання алкоголем”, “СНІД – основні проблеми та шляхи запобігання захворюванню”.

Під час проведення уроку ОБЖ на тему “Зловживання алкоголем” вчителі дуже ефективно наводять аргументи психологічного порядку. Наприклад, розвінчують уявлення підлітків про те, що вживання алкоголю – це ознака дорослості і незалежності.

Навпаки, основна ознака дорослості – відповідальність, і доросла людина не буде шкодити своєму здоров’ю, оскільки вона відповідально ставиться до свого життя.

При вивченні тем, що стосуються зловживання алкоголем, застосовуються рольові ігри “Умій сказати – “Ні”, “Заважає, не заважає”, “Випивка перед танцями”, розв’язування психологічних задач, проведення анкет.

Вивчаючи розділ “Профілактика зловживання забороненими психотропними речовинами”, учням розкривають значення терміну “наркоманія”, негативний вплив вживання наркотичних речовин і подальшої наркотичної залежності. Учителі використовують тести про наркозалежність, таблиці із завданнями, за допомогою яких учні висловлюють свою думку з приводу вживання речовин і знань про наслідки їх систематичного вживання. Однією з активних форм з’ясування знань учнів є створення певних ситуацій.

Робота з правової освіти і виховання систематично аналізується і видається наказ по школі.

План виховної роботи вміщує місячник “Формування правової культури. Профілактика правопорушень та злочинів”, що передбачає, в якому напрямі працюватиме педагогічний колектив школи.

     Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада при директорові школи в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, голови батьківського комітету.

Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу.

Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу штабу з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з навчально – виховної роботи. Засідання штабу відбувається один раз на місяць. Члени штабу допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи.  

Організовує проведення лекцій (щомісяця)про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка а також лекторію (двічі на семестр) «Молодь і закон». Членами штабу проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків «Алкоголь і  сім`я», «Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків» (Додаток 27). Штаб підтримує зв'язок з класними керівниками і вчителями - предметниками.  Учні середніх і старших класів 100% охоплені гуртковою роботою. В школі діють гуртки: спортивний, хорового співу, «Дизайнер», інформатики.

Ведеться контроль за відвідуванням учнями школи класними керівниками сумісно з адміністрацією з виясненням причин відсутності учня на уроці:

- рейди в родини, де учні не відвідують школу;

- акція „ Всеобуч – 2012”

- операції „Урок”, „Канікули”

У педагогічному колективі накопичено певну інформацію про кількість учнів школи, схильних до різних видів порушень за шість років. Напрацьована певна схема діагностики причин скоєння правопорушень. Ведеться статистичний та графічний облік скоєних учнями правопорушень (Додаток 9 ).

Плануючи правоосвітню роботу з класом, класні керівники використовують різноманітні форми й методи роботи: • виховні години;

 • індивідуальні бесіди;

 • анкетування й тестування;

 • тренінги;

 • відвідування на дому;

 • консультації батьків;

 • зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

 • конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, віршів;

 • написання творів-мініатюр;

 • уроки, вечори правових знань та ін. (Додаток 9).

У школі проводиться місячник правових знань (Додаток 12)

Для виховання в учнів поваги до держави, її законів класні керівники проводять наступні заходи:  • в/г „Я – громадянин України”,

  • в/г „Держава і ми”,

  • в/г „Громадянином бути зобов`язаний”;

  • бесіди з учнями 1 – 8 класів з вивчення Конституції України.

  • В школі проводиться певна робота з правової освіти населення:

в тому числі з учнями:

 • бесіда „Дитина та її права”,

 • бесіда-тренінг „Права неповнолітніх”,

 • практикум „Мої права і мої обов`язки”,

 • урок правових знань „Конвенції ООН про права дитини”;

 • конкурс малюнків „Права дитини в малюнках”;

 • в/г „Хочу”-і „Не можна”, „Не хочу”.- і „Треба”. Як їх узгодити?”,

 • в/г „Бути на землі людиною”,

 • круглий стіл „Дитина та її права”,

 • в/г „Законодавство про дитину”,

 • диспут „Дитина у школі”,

 • дискусія „Людина і натовп”,

 • година спілкування „Виконуй обов’язки і поважай закон”,

 • година роздуму „Правила і закони в твоєму житті”

Для батьків працює правовий всеобуч, класні керівники проводять на батьківських зборах бесіди на правоосвітню тематику. Два рази на рік проводяться тижні правових знань з метою поліпшення правової освіти.

Питання правової освіти та виховання знайшло відображення наступним чином: • в класних кімнатах обладнані „Куточки правових знань”

 • створені кейси за питаннями:

 • „Захист дітей від насильства”;

 • „Правовий порадник”;

 • „Профілактика правопорушень, наркоманії, алкоголізма”;

 • методична скарбничка школи „Правове виховання”

методична скарбничка школи „ Держава та Конституція очима дитини

 • „Формування здорового способу життя”

Для реалізації заходів, напрямлених на попередження злочинності, вдосконаленню способів життя учнів без порушень норм моралі в школі створено і діє штаб профілактики правопорушень, розроблено положення про штаб з профілактики правопорушень, на засіданнях якого розглядаються випадки злісного порушення учнями Статуту школи. На всіх учнів, які знаходяться в „групі ризику”, заведені особові справи, ведуться щоденники педагогічних спостережень, складені плани роботи.

Школа тісно співпрацює з представниками міліції, суду, прокуратури які проводять для учнів відеолекторії, лекції, бесіди, консультації на правові та загальнолюдські теми.

Школою проводиться певна робота з проблеми превентивного виховання, визначено методи, спрямовані на виправлення відхилень в поведінці учнів, проводиться моніторинг рівня вихованості учнів, діагностика помилкових форм виховання в сім`ї, що впливає на рівень і становлення адитивної поведінки.

Створено банк даних на учнів і родини „групи ризику”, ведеться статистика негативних проявів серед неповнолітніх (Додаток 7).

Класними керівниками проводиться планомірна систематична робота в цьому напрямку:


 • бесіди „З якого віку наступає відповідальність за правопорушення?”,

 • бесіди „Завжди дотримуватись законів”,

 • огляд кримінальної хроніки „Як підлітки втягуються в злочинну діяльність?” та ін.

Школою і класними керівниками питання превентивного виховання розглядаються на загальношкільних, класних батьківських зборах, на засіданні ради школи, при індивідуальних зустрічах з батьками, на засіданнях батьківської школи по вихованню дітей з неповних, багатодітних, малозабезпечених, неспроможних родин. Основні питання:

 • До чого можуть привести жорстокість і насильство в родині?

 • Якщо дитина пішла з дому;

 • Права дитини в сім`ї;

 • Роль батьків у педагогічному процесі;

 • Зловживання дітьми;

 • Закони України про відповідальність батьків за виховання дітей та ін.

У вересні було проведено громадський огляд умов проживання та виховання дітей особливих категорій, педагогічну акцію “Чим живеш, дитино?”. Мета – відвідування вдома дітей особливих категорій, вивчення матеріально-побутових умов учнів.

Була організована виставка малюнків, плакатів на антиалкогольну, антинікотинову тематику “Як позбутися шкідливих звичок”. Проведено анкетування на правову тематику.

Загально-профілактичне значення правової роботи полягає у розумінні неповнолітніми того, що за скоєння правопорушення настає індивідуальна відповідальність. Велику роль відіграє шкільна бібліотека, надаючи допомогу вчителям, учням у підготовці та проведенні диспутів, конференцій, в обговоренні статей та книг, організації вікторин та виставок, підборі літератури з правових питань тощо. У шкільній бібліотеці є добірка літератури (книг, журналів, статей) на правову тематику для викладачів та учнів.

Шкільна бібліотека стала центром пропаганди правовиховної роботи та відповідної літератури для учнів, батьків та вчителів.

Важливу роль відіграє функціонування тематичних виставок правової літератури на базі бібліотеки. У ній обладнано куточок “Все про закон”. У школі оформлено інформаційний стенди: “Закон і ми”, “Загальна декларація прав людини”, “Світовий кодекс прав дитини”, функціонують тематичні виставки: “Конституція України – традиційне і нове”, “Державні символи України”, “Україна -шлях до правової держави”. Тому що статистика злочинів серед підлітків свідчить: кожний третій учасник групового злочину – неповнолітній; із загальної кількості злочинних угруповань – 85% становлять угруповання з участю неповнолітніх.

Загалом, за даними статистики, останнім часом кількість неповнолітніх злочинців у віці 14 – 15 років збільшилася більше ніж на половину, майже третину з них становлять дівчата.

Зростання дитячої і підліткової злочинності зумовлене соціальним процесами у суспільстві. Адже поруч із демократизацією суспільного життя, становленням нової різноманітності діяльності людей, виникають серйозні соціальні проблеми, збільшується кількість сімей, не здатних забезпечити нормальний розвиток своїх дітей, як у матеріальному, так і в моральному плані.

Практичний психолог і педагоги школи встановили залежність схильності особистості до правопорушень від рівня її морального розвитку, правової свідомості. Значний вплив на моральні якості і правову вихованість дітей та підлітків здійснює той соціально-психологічний та психолого-педагогічний моральний клімат, у якому вони перебувають.

У сучасних умовах розходження між сім’єю і школою посилюється. У сім’ї йде переорієнтація на інші цінності, діти включаються у ринкові відносини, і нові ідеологічні установки часто призводять до конфліктів у стосунках батьків і дітей.

Школа ж продовжує захищати ідеали добра і безкорисливості, чесності, порядності і милосердя. Її мета і зміст завжди будувалися на вічних духовних істинах, якими живе людство. Ця обставина ще більше підкреслює необхідність перегляду існуючих стосунків батьків і школи. Тому роботі з батьками педагогічний колектив школи приділяє особливу увагу.

Намагаємося працювати в тісному контакті з кожною сім’єю. У центрі особливої уваги – неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. Чітко працює лекторій “Сімейна розмова”.

Практикуємо проведення Днів відкритих дверей для батьків та зустрічей за “круглим столом”. До участі в таких заходах запрошуємо лікарів, працівників адмінорганів.

Ефективною формою роботи є консультації для батьків – консультації юриста, працівників міліції, психолога; консультації для молодих батьків.

Сім’я завжди була й залишається одним із головних чинників у становленні особистості. Отже, неможливість для дитини засвоєння адекватної соціальної ролі та стилю поведінки, яке йде з сім’ї, може стати причиною появи комплексів, що впливають на психічний розвиток особистості, а згодом – стають причиною її асоціальної чи антисоціальної поведінки.

На обліку в школі 3 неблагополучних сім’ї. Це сім’ї, де батьки практично не займаються вихованням дітей, вживають алкоголь, невірно реагують на рекомендації учителів. В таких сім’ях, як правило, відсутній батьківський авторитет. Ці сім’ї постійно відвідують класні керівники, представники адміністрації школи та громадськості мікрорайону.

Чітко планується і проводиться кропітка виховна робота з батьками

(Додаток 4 - 5 ).

Педагогічний колектив школи працює в тісному зв’язку зі службою у справах неповнолітніх. Так, у цьому навчальному році службою у справах неповнолітніх було розглянуто подання на учня, який систематично не відвідує школу .

Ефективною формою роботи є проведення педконсиліумів, в яких беруть участь вчителі, батьки, представники адміністрації школи та громадськості мікрорайону.

У школі діють міри покарання щодо учнів, які систематично грубо порушують Статут школи, Правила поведінки для учнів.

Педагогічний колектив школи постійно працює над вдосконаленням форм і методів правової освіти та виховання підростаючого покоління.

Велика роль школи в попередженні шкідливих звичок серед підлітків: табакокуріння, наркоманії, алкоголізму. Класні керівники постійно проводять роботу в цьому напрямку, робота проводиться відповідно до планів виховної роботи з класами та річного плану роботи школи. Традицією школи стало проведення в січні тижня профілактики шкідливих звичок. Зібраний матеріал систематизовано в інформаційно-методичному посібнику для класних керівників.

Складовою частиною виховної роботи є самоврядування. Слід так організувати учнівське самоврядування, щоб воно забезпечило формування активної життєвої позиції учня, привчало його до аналізу та самоаналізу, контролю та самоконтролю.

Наказом по школі створено Раду з профілактики правопорушень. На засіданнях Ради розглядаються різні питання правовиховної роботи, заслуховуються звіти класних керівників, учнів, які перебувають на обліку в кримінальній міліції.

У школі створено певну структуру органів учнівського самоврядування, четвертий рік діє шкільна Координаційна рада. Її члени організовують і контролюють чергування учнів по школі, виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи, наказів МОН “Про заборону тютюнопаління”, “Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу”. Члени Центру дисципліни й порядку контролюють відвідування уроків, ведуть журнал контролю. На початку жовтня 2007 року члени шкільного учнівського самоврядування прийняли рішення щодо забезпечення належних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Виконання рішення аналізується на учнівських класних зборах щочверті, а також лідери класів звітують на засіданні Координаційної ради по підсумках виконання рішень.

Рішенням шкільного учнівського самоврядування запроваджено інформування батьків про негативні вчинки учнів та лист-подяку за виховання дітей.

На засіданнях Центру дисципліни й порядку шкільної Координаційної ради заслуховуються порушники дисципліни, невстигаючі учні, які порушили виконання Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку.

Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у школі стали збори батьків тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення декади правознавства, зустрічі з представниками

В школі проводятьсяся місячники правових знань та тижні правових знань, постійно проводяться бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття (Додаток 11).

1.    Виховна година «Наш закон – наша сила»

2.    Виховна година «Право людини на життя, свободу , недоторканість»

3.    Виховна година у 11 класі «Права і обов’язки»

4.    Виховний захід «Суд над Спиртом Пяничем Алкоголем, або Викрадач розуму та здоровя»

5.    Виховна година у 7 класі «Всі люди народжуються вільними»

6.    Правознавчий конкурс «На терезах Феміди»

7.    Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

8.    Конференція «Діти: Злочин і кара»

Всі виховні заходи з правової освіти та виховання проводяться з 1 по 11 класи. На уроках основ здоров’я в учнів молодших класів вчителі виховують культуру поведінки у громадських місцях, навчають правил дорожнього руху.

Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: рольова гра з проблем наркоманії “Дорога у безодню”; гра-конкурс “У країні карного розшуку”; конкурс “Чи знаєш ти закон?”; “Незакінчена розмова з проблем алкоголізму” та інші. Цікаво проводяться уроки правознавства. Вчителі використовують різні форми проведення уроку.

У форму семінару проведено урок “Місцеве та регіональне самоврядування і місцева державна адміністрація”, урок на тему: “Політичні права та свободи громадян України” був проведений у формі круглого столу.

Отже, в умовах, коли на поведінку неповнолітніх істотно впливають недостатність власного досвіду і тенденція до його генералізації, емоційність, динамізм відносин, наслідування, навіювання, загострене прагнення до самоствердження, дорослості, не завжди легко визначити справжнє значення того чи іншого факту, явища, правильно розібратися у складній ситуації, протистояти тискові негативно впливаючого мікросередовища.

У таких умовах правильно організована правоосвітня та правовиховна діяльність перетворюється на важливе джерело вироблення у неповнолітніх системи соціальних цінностей, оволодіння ними життєвим досвідом, зафіксованим у принципах і нормах права.ВИСНОВОК
У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної

пелюстки серед багатьох пелюсток, що творять красу квітки.

У вихованні все головне: і урок, і розвиток різнобічних

Інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини вихованців у колективі. В.Сухомлинський
Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної та соціально-економічної ситуації в державі вимагають визначити правову підготовку та правове виховання як пріоритетні напрями в освіті.

Ми вважаємо, що розвиток правової компетентності учнів повинен складати основу життєтворчості громадянина — патріота України. Подолати всеосяжний правовий нігілізм, розвинути високу правову культуру в суспільстві неможливо без зусиль сучасної школи, системи освіти в цілому, демократизації засад, що базуються на загальнолюдських правових цінностях: виховання поваги до прав людини й основних свобод, піднесення культури прав людини, утвердження людської гідності та вартісності особистості.

В основу процесу навчання і виховання ДЗШ №20 покладено формування, розвиток і реалізацію соціально активної особистості, а також увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами.

Система робота школи з правової освіти та виховання і розробка проекту «Відвернути біду» сприяє розширенню правових знань учнів, формуванню та вмінню застосовувати правові знання в повсякденному житті, допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись.

Мета школи з даного напряму – це об'єднати активну, дієву учнівську молодь, яка має достатній потенціал для проведення серед однолітків соціальної роботи за принципом "рівний-рівному", і яка б стала "мозковим штурмом" у плануванні, здійсненні інформаційно-просвітницьких заходів. 

Отже, система правовиховної та правоосвітньої роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів досягнуто.Але перед школою і суспільством стоїть задача розвитку не просто особистості, а свідомого українського громадянина, який максимально акумулює в собі національні риси та самобутність українського народу, здатного до життя в демократично-правовому суспільстві. Тому ми не зупиняємося на досягнутому.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка