Долина нарцисів: українські літературні любовні антологіїСкачати 368.55 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.05.2018
Розмір368.55 Kb.
1   2

Література


 1. 100 тисяч слів про любов включаючи вигуки / Уп. Cергій Васильєв, Олександра Коваль. – Харків: Фоліо, 2007. – 251 с.

 2. Барт, Ролан. Фрагменти мови закоханого / Р. Барт. – Львів: Бібліотека журналу “Ї”, 2006. – 284 с.

 3. Березневі коти: Антологія ЕротАртФесту / Укл. Вік Коврей. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 236 с.

 4. Біла книга кохання. Антологія української еротичної поезії / Уп. Іван Лучук, Вікторія Стах. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. – 288 с.

 5. Грюнберже, Бела. Нарцисс и Эдип / Б. Грюнберже // Французская психоаналитическая школа / Под ред. А. Жибо, А. Россохина. – Москва – Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Воронеж – Новосибирск – Ростов-на-Дону – Екатеринбург – Самара – Киев – Харьков – Минск: ПИТЕР, 2005. – С. 85-98.

 6. Жид, Андре. Трактат о Нарциссе (теория символа) / А. Жид // Поэзия французского символизма: Песни Мальдорора. – М.: Издательство Московского университета, 1993. – С. 444-452.

 7. Коврей, Вік. Про марцових мацурів ай мачок / В. Коврей // Березневі коти: Антологія ЕротАртФесту / Укл. Вік Коврей. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – С. 3-4.

 8. Компаньон, Антуан. Демон теории / А. Компаньон. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. – 336 с.

 9. Літургія кохання. Антологія української любовної лірики кінця ХІХ — початку ХХІ століття / Уп. Іван Лучук. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. – 728 с.

 10. Лучук, Володимир. Животворящий вогонь / В. Лучук // Оріон золотий: любовна лірика українських радянських поетів / Уп. Володимир Лучук. – К.: Молодь, 1986. – С. 3-4.

 11. Лучук, Іван. Дивосвіт української еротичної поезії / І. Лучук // Біла книга кохання. Антологія української еротичної поезії / Уп. Іван Лучук, Вікторія Стах. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. – С. 5-18.

 12. Лучук, Іван. Сотні глав із літургії кохання / І. Лучук // Літургія кохання: Антологія української любовної лірики кінця ХІХ – початку ХХІ століття / Упоряд., передм., довідки про авт. Івана Лучука. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – С. 5-16.

 13. Мишанич, Олекса. Давня українська любовна поезія / О. Мишанич // Пісні Купідона: Любовна поезія на Україні XVI – початку XIX ст. / Уп. та прим. Валерія Шевчука. – К., 1984. – С. 5-16.

 14. Оріон золотий: любова лірика українських радянських поетів / Уп. Володимир Лучук. – К.: Молодь, 1986. – 430 с.

 15. Пісні Купідона: Любовна поезія на Україні XVI – початку XIX ст. / Уп. та прим. Валерія Шевчука. – К., 1984. – 352 с.

 16. Ружмон, Дені де. Любов і західна культура / Д. де Ружмон. – Львів: Літопис, 20017 – 304 с.

 17. Стах, Вікторія. Гра в бісер по-літературному / В. Стах // Біла книга кохання. Антологія української еротичної поезії / Уп. Іван Лучук, Вікторія Стах. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. – С. 270-276.

 18. Сяйво білого тіла. Антологія української еротичної поезії / Уп. Микола Сулима. – К.: Факт, 2008. – 424 с.

 19. Теорія українського кохання / Уп. Микола Томенко. – К.: Вид. дім “Міжнародний туризм”, 2002. – 106 с.

 20. Улюблені вірші про кохання. Жіночий примірник / Уп. Борис Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. – 256 с.

 21. Улюблені вірші про кохання. Чоловічий примірник / Уп. Борис Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. – 240 с.

 22. Фройд, Зиґмунд. Вступ до психоаналізу / З. Фройд / Пер. з нім. П. Таращук. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

 23. Фромм, Эрих. Душа человека / Э. Фромм / Пер. с нем. В. Закс. – М.: АСТ, Транзиткнига, 2004. – 576 с.

 24. Чари кохання: любовна лірика українських поетів ХІХ – початку ХХ століття / Уп. Василь Яременко. – К.: Молодь, 1985. – 291 с.

 25. Яременко, Василь. Ніжне джерело людської краси / В. Яременко // Чари кохання: любовна лірика українських поетів ХІХ – початку ХХ століття / Уп. Василь Яременко. – К.: Молодь, 1985. – С. 5-12.

 26. Buber, Martin. I and Thou. – London: Continuum International Publishing Group, 2004. – 112 p.

 27. Dahlberg, Charles. Introduction / M. Buber // Lorris, Guillaume de and Meun, Jean de. The Romance of the Rose / Transl. by Charles Dahlberg. – New York: Princeton University Press, 1995. – P. 1-27.

 28. Girard, René. Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne / R. Girard / Przekł.K. Kot. – Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001. – 324 s.

 29. John of Salisbury. Frivolities of Courtiers and Footprints of Philosophers: Being a Translation of the First, Second, and Third Books and Selections from the Seventh and Eighth Books of the Policraticus of John of Salisbury / John of Salisbury. – New York: Octagon Books, 1972. – 436 p.

 30. Knoespel, Kenneth Jacob. Narcissus and the Invention of Personal History / K. J. Knoespel. – New York: Garland Publishing, 1985. – 160 p.

 31. Levine, Steven Z. Monet, Narcissus, and the Self-reflection: The Modernist Myth of the Self / S. Z. Levine. – Chicago: University of Chicago Press, 1994. – 369 p.

 32. Lindberg, Carter. Historia miłości w zachodnim chrześcijaństwie / C. Lindberg / Przekł. M. Höffner. – Krakow: Wydawnistwo WAM, 2012. – 302 s.

 33. Luhmann, Niklas. Semantyka miłości / N. Luhmann // Antropologia ciała: Zagadnienia i wybór tekstów / Wstęp i red. M. Szpakowska. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – S. 242-247.

 34. Pavlyshyn, Marko. Modern Literature and the Construction of National Identity as European: The Case of Ukraine / M. Pavlyshyn // Domains and Divisions of European History / Ed. J. P. Amason and N. J. Doyle. – Liverpool: Liverpool University Press, 2010. – P. 191-197.

 35. Rank, Otto. Psyhology and the Soul: A Study of the Origin, Conceptual Evolution, and Nature of the Soul / Rank O., Richter G. C., Lieberman E. J. – Baltimore: JHU Press, 2002. – 176 p.

 36. Vinge, Louise. The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Early Ninteenth Century / L. Vinge / Transl. by R. Dewsnap, L. Gronlund and N. Reeves, I. Soderberg-Reeves. – Lund, Sweden: Gleerups, 1967. – 448 p.


Анотація

У цій статті проаналізовано українські любовні антології як літературно-антропологічне явище, що виражає особливості зв’язку між літературою і чуттєвістю. Любовна поезія, нарцисична за своєю природою, відображає становлення упродовж п’яти століть уявлень про особистість і пристрасть, а також про літературу і її визначальні ознаки.Ключові слова: антологія, любов, кохання, еротика, пристрасть, нарцисизм, література.
Аннотация

В этой статье проанализировано украинские любовные антологии как литературно-антропологическое явление, выражающее особенности связи между литературой и чувственностью. Любовная поэзия, нарцисическая по своей природе, отображает становление на протяжении пяти столетий представлений о личности и страсти, а также о литературе и её определительных признаках.Ключевые слова: антология, любовь, эротика, страсть, нарциссизм, литература.
Summary

This article is dedicated to the Ukrainian love literary anthologies as a literary-anthropological phenomenon demonstrating a specific relationship between a literature and feeling. Love poetry, which is narcissistic by its nature, represents a five-centuries-long formation of ideas about personality and passion, and also about literature and its defining characteristics.Keywords: anthology, love, amour, eroticism, passion, narcissism, literature.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка