Додаток до наказу дснс україни від 16. 05. 2013 №230 примірне положення про державний пожежно-рятувальний загін (частину, пост) головного управління (управління) дснс україни в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та СевастополіСкачати 269.81 Kb.
Дата конвертації25.06.2019
Розмір269.81 Kb.
ТипДодаток


Додаток

до наказу ДСНС України

від 16.05.2013 № 230

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про державний пожежно-рятувальний загін (частину, пост) головного управління (управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
1. Загальні положення
1.1. ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН (ЧАСТИНА, ПОСТ) (далі – ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ (УПРАВЛІННЯ) ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЇВ ТА СЕВАСТОПОЛЬ (код ЄДРПОУ _____________) є державним пожежно-рятувальним підрозділом зі статусом державної аварійно-рятувальної служби (у разі наявності).

ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є правонаступником ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) Головного територіального управління (Територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

1.2. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) утворюється за рішенням Голови ДСНС України у містах, районах у містах, районах та на об’єктах відповідно до укладених договорів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з метою запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, гасіння пожеж, пожежно-, аварійно- та пошуково-рятувальних й інших невідкладних робіт на визначеній території.

1.3. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) підпорядковується головному управлінню (управлінню) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях,


мм. Києві та Севастополі (далі – територіальний орган).

Оперативне управління ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) здійснюється територіальним органом через відповідне управління (відділ, сектор) у районах, містах, районах у містах, міськрайонне управління, відділ територіального органу.

1.4. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та працівників, для яких запроваджуються спеціальні (професіональна, фізична, медична і психологічна) види підготовки, атестація у встановленому порядку рятувальників та керівного складу.

1.5. Особовий склад ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників.

1.6. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів із числа пожежних та рятувальників, у тому числі інвалідів, сім’ям пожежних і рятувальників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.7. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, територіального органу, іншими нормативно-правовими актами у сфері рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності аварійно-рятувальних служб, а також цим Положенням.

ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), що здійснює охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів, при виконанні повноважень також керується нормативними документами для відповідної галузі в частині дотримання заходів із гігієни та охорони праці.

1.8. Організаційну структуру ДПРЗ складають державні пожежно-рятувальні частини та пости, а також професійні пожежні частини та пости, у тому числі ті, що охороняють від пожеж підприємства, установи, організації та інші об’єкти на підставі договорів.

До складу ДПРЧ можуть входити ДПРП, а також професійні пожежні частини та пости, у тому числі ті, що охороняють від пожеж підприємства, установи, організації та інші об’єкти на підставі договорів.

До складу ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) можуть входити відділення (групи) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту або окремі посади інженерно-інспекторського складу із цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, посадові особи яких є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

1.9. Залучення ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) до ліквідації пожеж
та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС)
та окремих їх наслідків, проведення пожежних, та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС відповідно до чинного законодавства здійснюється:

за межами України – за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних договорів;

у межах України – за рішенням ДСНС України;

на території області – за рішенням начальника територіального органу;

на об’єктах і окремих територіях, що обслуговуються на підставі договорів, – начальником ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) або відповідальною посадовою особою відповідно до планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС.

1.10. За організаційно-правовою формою господарювання ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є державною організацією. Діяльність ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

1.11. Участь ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв забороняється.

1.12. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є юридичною особою.

1.13. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, іншу власну атрибутику й символіку, що реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.14. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) утримується за рахунок коштів державного бюджету (загального та спеціального фондів), має право укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України. Він несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) не несе відповідальності за зобов’язаннями територіального органу, ДСНС України, відповідно територіальний орган та ДСНС України не несуть відповідальності за зобов’язаннями ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП).

1.15. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а також працівникам ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), які відповідно до своїх службових та посадових обов’язків залучаються до ліквідації пожеж та НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно
з чинним законодавством.

1.16. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними воєнізованими та спеціалізованими аварійно-рятувальними формуваннями, спеціальними службами центральних і місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.17. Повне найменування

ДПРЗ:


Українською мовою:

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ (УПРАВЛІННЯ) ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЇВ ТА СЕВАСТОПОЛЬ

Російською мовою:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, ОБЛАСТЯХ, ГОРОДАХ КИЕВ И СЕВАСТОПОЛЬ

ДПРЧ:


Українською мовою:

ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ (УПРАВЛІННЯ) ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЇВ ТА СЕВАСТОПОЛЬ

Російською мовою:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, ОБЛАСТЯХ, ГОРОДАХ КИЕВ И СЕВАСТОПОЛЬ

ДПРП:

Українською мовою:

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ПОСТ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ (УПРАВЛІННЯ) ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЇВ ТА СЕВАСТОПОЛЬ

Російською мовою:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, ОБЛАСТЯХ, ГОРОДАХ КИЕВ И СЕВАСТОПОЛЬ

1.18. Скорочене найменування

ДПРЗ:


Українською мовою:

ДПРЗ

Російською мовою:

ГПСО

ДПРЧ:

Українською мовою:

ДПРЧ

Російською мовою:

ГПСЧ

ДПРП:

Українською мовою:

ДПРП

Російською мовою:

ГПСП

1.19. Місцезнаходження:

Юридична адреса: _______________________.

Поштова адреса: ______________________ (у разі необхідності).
2. Принципи і мета діяльності ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)

2.1. Принципами діяльності ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є:

2.1.1. Пріоритетність завдань, пов’язаних із рятуванням життя
і охороною здоров’я людей і збереженням довкілля.

2.1.2. Безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення.

2.1.3. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання НС і реагування на них.

2.1.4. Обов’язкове та першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж і НС техногенного та природного характеру, загибелі людей і мінімізацію їх негативних наслідків.

2.1.5. Забезпечення обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться на відповідних територіях на підставі укладених договорів.

2.1.6. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.

2.1.7. Постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу, якість підготовки якого повинна відповідати міжнародним стандартам
із пожежно-рятувальної справи.

2.1.8. Зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення служби.

2.1.9. Комплектування особового складу ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) за станом здоров’я при постійному підтриманні належного фізичного та психологічного рівня підготовки пожежних та рятувальників і створення необхідних умов для постійного підтримання фізичного та психологічного рівнів підготовки особового складу, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.

2.2. Метою діяльності ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є:

2.2.1. Запобігання виникненню пожеж та НС, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій.

2.2.2. Невідкладне реагування на НС, гасіння пожеж, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах і територіях.

2.2.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

2.2.4. Здійснення щоденного моніторингу протипожежного стану об’єктів у цілому і їх окремих виробництв, цехів, установок і дільниць.


3. Основними завданнями ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є:

гасіння пожеж, ліквідація наслідків НС, локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій


і катастроф, пошук та рятування постраждалих;

проведення під час виникнення НС на об’єктах і територіях пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та відновлювальних робіт, участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС;

проведення заходів, спрямованих на попередження виникнення
НС та пожеж, мінімізації їх наслідків.
ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує постійну готовності до виконання дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

розробляє та впроваджує заходи щодо покращання організації ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж у населених пунктах і на об’єктах незалежно
від форми власності, розташованих на відповідній території;

бере участь у розробленні та виконанні об’єктових, районних і міських програм цивільного захисту із попередження виникнення НС та пожеж


і підвищення рівня техногенної та пожежної безпеки;

організовує та забезпечує виконання заходів з ліквідації наслідків


НС та гасіння пожеж, рятування людей (у тому числі в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення, радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження тощо), надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;

надає першу невідкладну медичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення пожеж та НС;

у межах компетенції бере участь у заходах з евакуації населення
з районів (місць, зон) можливого впливу наслідків НС і розміщення його у безпечних районах (місцях);

здійснює підготовку описів пожеж та розроблення заходів, спрямованих на попередження їх виникнення та мінімізації наслідків;

здійснює, у разі набуття статусу державної аварійно-рятувальної служби, постійне та обов’язкове обслуговування об'єктів і окремих територій, що згідно із законодавством підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

здійснює відповідно до законодавства, у разі якщо до складу ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) входять відділення (групи) організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту або окремі посади інженерно-інспекторського складу із цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, державний нагляд (контроль) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

здійснює охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

проводить вступні протипожежні інструктажі, проводить заходи протипожежної пропаганди, здійснює контроль за проходженням робітниками і службовцями об’єктів, а також робітниками і службовцями інших підприємств і організацій, які перебувають на цьому об'єкті тимчасово, навчання заходам пожежної безпеки;

здійснює моніторинг додержання на об'єктах, що охороняються, протипожежних вимог стандартів, відповідності технологічних процесів і окремих операцій вимогам пожежної безпеки;

здійснює щоденний контроль за додержанням правил пожежної безпеки під час проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

бере участь у розробленні об'єктових, цехових та інших інструкцій
із питань заходів пожежної безпеки, планів ліквідації аварій;

бере участь у розробленні заходів із підвищення пожежної безпеки при підготовці до проведення планово-попереджувальних ремонтів установок та іншого технологічного обладнання;

проводить перевірки наявності та робочого стану первинних засобів пожежогасіння та установок протипожежного захисту на об'єкті;

здійснює постійний моніторинг виконання протипожежних вимог норм і правил на об'єктах нового будівництва, під час реконструкції, розширення і технічного переозброєння цехів, складів, будівель і споруд;

здійснює моніторинг впровадження і технічного стану автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації, систем димовидалення і оповіщення про пожежу, первинних засобів пожежогасіння і протипожежного водопостачання;

проводить оцінку стану готовності до проведення робіт із ліквідації наслідків пожеж та НС, виконання заходів щодо посилення протипожежного та протиаварійного захисту об’єктів і територій, що обслуговуються ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП);

проводить аналіз діяльності підпорядкованих йому підрозділів із питань організації та проведення пожежно-рятувальних робіт і пожежогасіння та розроблення заходів з покращення діяльності в цьому напрямку;

здійснює контроль за організацією караульної служби


у підпорядкованих йому підрозділах, у тому числі тих, що забезпечують охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

утримує в справному стані та забезпечує дотримання правил експлуатації джерел протипожежного водопостачання;

планує, організовує та проводить тактичні навчання на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки, розташованих на відповідній території;

організовує та забезпечує відповідно до встановлених вимог виконання заходів із складання, коригування та відпрацювання документів оперативного реагування (планів реагування на надзвичайні ситуації, планів ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах і територіях, оперативних планів і карток пожежогасіння тощо);

бере участь у розробленні та погодженні планів реагування на НС, та планів ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) на об’єктах і територіях, що обслуговуються ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) у встановленому законодавством порядку;

організовує та веде звітність, передбачену за напрямками оперативно-службової діяльності, забезпечення її своєчасного збору, узагальнення та направлення до відповідного територіального органу ДСНС України;

забезпечує дотримання вимог безпеки праці особовим складом
і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, несення караульної служби;

проводить розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків із смертельним наслідком, що сталися з особовим складом і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, вживає заходів щодо попередження таких випадків;

проводить підбір та розстановку кадрів з урахуванням їх освітньо-кваліфікаційного рівня, стану здоров’я, підготовленості та спроможності виконувати покладені завдання;

забезпечує підтримання належного рівня підготовки особового складу до виконання дій за призначенням;

вживає заходів із зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення служби особовим складом та роботи працівників;

організовує та контролює проходження особовим складом попередніх і періодичних медичних оглядів, психофізіологічного відбору та медико-психологічної реабілітації відповідно до чинного законодавства;

організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) і підпорядкованих підрозділів.

організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) і підпорядкованих підрозділів;

організовує заходи та здійснює контроль із забезпечення безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів під час виконання завдань за призначенням;

забезпечує проведення технічного контролю транспортних засобів ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів;

у межах своєї компетенції бере участь у заходах з антитерористичної діяльності;

забезпечує виконання заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

забезпечує доступ до публічної інформації відповідно до вимог законодавства із цього питання;

забезпечує охорону державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах;

забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
із мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

здійснює інші повноваження, спрямовані на виконання покладених на нього завдань.
4. Права та обов’язки ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)

4.1. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1.1. Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж, участі у вивченні окремих питань у сфері цивільного захисту пожежно-рятувальні підрозділи відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони, фахівців і спеціалістів інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях;

4.1.2. Одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких проводяться пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС.4.1.3. Безперешкодного доступу особового складу та працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС та гасіння пожежі.

4.1.4. Обстежувати об’єкти і території, що обслуговуються ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) з метою профілактики виникнення аварій та НС.

4.1.5. Вимагати під час гасіння пожежі:

від державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовини, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

від посадових осіб об’єктів, що обслуговуються ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), припиняти дії, що перешкоджають підрозділам ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) виконувати поставлені завдання;

від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

4.1.6. Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.

4.1.7. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.1.8. Використовувати в установленому порядку, у тому числі на договірних засадах, засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки особового складу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.

4.1.9. Подавати керівникам об’єктів, що обслуговуються ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), пропозиції щодо поліпшення протипожежного і протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення.

4.1.10. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі.

4.1.11. Укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства.

4.1.12. Забезпечувати, в межах наданих повноважень, міжнародну діяльність із питань цивільного захисту.

4.1.13. Надавати платні послуги згідно із чинним законодавством.

4.2. До обов’язків ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) належать:

4.2.1. Організація функціонування ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.

4.2.2. Підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення пожежно-рятувальних робіт, координація дій та використання залучених сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб.

4.2.3. Розгляд інструкцій, що надходять з об'єктів, які охороняються підрозділами ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), для узгодження та затвердження їх у разі відповідності діючим вимогам пожежної безпеки.

4.2.4. Участь у визначенні рівнів ризику за можливими наслідками НС у процесі експлуатації об’єктів.

4.2.5. Участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту в зоні відповідальності об’єктів і територій на випадок виникнення НС.

4.2.6. Здійснення протипожежної пропаганди, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки.

4.2.7. Участь у роботі комісій із розслідування причин виникнення пожеж і НС та розроблення заходів щодо їх запобігання.

4.2.8. Виконання пожежно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими користується особовий склад ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів.

4.2.9. Постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж


та НС.

4.2.10. Створення дієвого кадрового резерву з метою оперативного комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу.

4.2.11. Забезпечення збереження інформації про державну та службову таємницю, що стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

4.2.12. Проведення навчання з пожежно-технічного мінімуму працівників підприємства, що виконують роботи на вибухопожежонебезпечних об’єктах.

4.2.13. Проведення оглядів протипожежного стану підприємств, що обслуговуються підрозділами ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), спрямованих на попередження пожеж.

4.2.14. Надання пропозицій із протипожежного стану керівництву підприємств у складі спільних комісій.

4.2.15. Визначення спільно з керівниками підприємств, що обслуговуються підрозділами ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації НС.

4.2.16. Участь у складі комісії підприємства при проведенні технічного обслуговування систем протипожежного захисту.

4.2.17. Участь у складі комісії підприємств із вхідного контролю первинних засобів пожежогасіння та систем протипожежного захисту.

4.2.18. Проведення вступного протипожежного інструктажу з питань пожежної безпеки.

4.2.19. Здійснення контролю за проходженням робітниками і службовцями об’єкта, а також робітниками і службовцями інших підприємств і організацій, які перебувають на підприємствах тимчасово, навчання правилам пожежної безпеки.

4.2.20. Здійснення щоденного контролю за додержанням правил пожежної безпеки під час проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт.

4.2.21. Участь в оцінці стану готовності об’єктів, що обслуговуються ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), до гасіння пожеж, проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах НС.

5. Майно та фінансування ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)

5.1. Майно ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) становлять закріплені за ним матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

5.2. Майно, отримане ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) від ДСНС України, територіального органу або придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) має право здійснювати розподіл та перерозподіл майна між підпорядкованими підрозділами.

5.4. Джерелами формування майна ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є майно:

передане від ДСНС України та територіального органу;

придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

майно, передане підприємствами, що обслуговуються;

майно, отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.5. Джерелами фінансування ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) є кошти:

державного та місцевого бюджетів;

державного бюджету на виконання аварійно-рятувальних заходів


на державному та регіональному рівнях;

підприємств, установ і організацій, отримані ДПРЗ в установленому порядку за постійне та обов’язкове обслуговування на договірній основі об’єктів та територій;

одержані в установленому порядку від плати за надані платні послуги, виконані роботи;

отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.6. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

5.7. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.8. ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.

5.9. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), надаються йому в порядку, встановленому законодавством України.

5.10. Збитки, завдані ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

5.11. Транспортні засоби ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) із кольорово-графічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів ДАІ МВС України) належать до категорії оперативних транспортних засобів.
6. Управління (керівництво) ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)

6.1 Управління ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) безпосередньо здійснює начальник.

6.2. Начальника ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) призначає на посаду за поданням начальника територіального органу та звільняє з посади Голова ДСНС України.

6.3. Начальник ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) має _____ заступників (кількість заступників визначається відповідно до Інструкції про організацію та здійснення організаційно-штатної роботи).

У разі відсутності начальника ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує один із його заступників.
7. Начальник ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП):

7.1. Здійснює керівництво ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно-рятувальних робіт, аварійно-відновлюваних і запобіжно-профілактичних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) державного майна, збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу та працівників.

7.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) завдань і функцій, організацію та результати його діяльності.

7.3. Представляє ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) в органах виконавчої влади, діє від імені ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення підлеглому особовому складу та працівникам ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП).

7.4. Організовує, забезпечує та контролює виконання у підпорядкованих йому підрозділах вимог законодавства, наказів ДСНС України, доручень керівництва ДСНС України та територіального органу, інших нормативно-правових актів.

7.5.  Подає на затвердження начальнику територіального органу плани роботи ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП).

7.6. Звітує перед начальником територіального органу про виконання покладених на ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих йому підрозділів, а також про притягнення до відповідальності особового складу та працівників, винних у допущених порушеннях.

7.7. Здійснює добір кадрів і забезпечує організацію роботи з комплектування ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих йому підрозділів кваліфікованими кадрами, формує кадровий резерв;

7.8. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу та працівників;

7.9. Забезпечує належні умови особам рядового і начальницького складу та працівникам ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів для виконання функціональних обов’язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях особового складу.

7.10. Забезпечує виконання заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці.

7.11. Організовує матеріально-технічне забезпечення ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна, що йому належить на праві оперативного управління.

7.12. Проводить огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

7.13. Забезпечує організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

7.14. Видає накази, дає вказівки та доручення, обов’язкові для виконання особовим складом і працівниками ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих йому підрозділів, контролює їх виконання.

7.15. Підписує договори (контракти) від імені ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), фінансові та інші документи стосовно діяльності ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП).

7.16. Затверджує положення про структурні та підпорядковані підрозділи, посадові інструкції особового складу та працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) і підпорядкованих йому підрозділів.

7.17. Здійснює особистий прийом громадян та постійний контроль за станом розгляду пропозицій, заяв і скарг у підпорядкованих йому підрозділах.

7.18.  Організовує контроль за дотриманням службової дисципліни особовим складом та працівниками ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих йому підрозділів, несе персональну відповідальність за її стан.

7.19. У встановленому порядку проводить службові розслідування стосовно особового складу та працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)


і підпорядкованих йому підрозділів, у межах наданих повноважень застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на осіб рядового і начальницького складу та працівників відповідно до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту та Кодексу законів про працю (крім своїх заступників).

7.20. У встановленому порядку розробляє, погоджує та забезпечує затвердження кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів та позабюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП).

7.21. Забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих йому підрозділах.

7.22. Забезпечує дотримання у підпорядкованих підрозділах законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

7.23. Забезпечує взаємодію ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) і підпорядкованих йому підрозділів із органами та підрозділами інших органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єктовими і комунальними аварійно-рятувальними службами, розташованими на відповідній території.

7.24. Виїжджає на місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою особового складу з їх ліквідації.

7.25 Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.

7.26. Вносить пропозиції начальнику територіального органу щодо:

призначення на посади та звільнення з посад осіб рядового і начальницького складу, що підпорядковані;

прийняття осіб на службу на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу;

присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу, що підпорядковані;

нагородження підпорядкованих осіб рядового і начальницького складу та працівників державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками тощо;

укладання та розірвання контрактів із рядовим і начальницьким складом;

заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законодавством порядку своїх заступників.

7.27. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу про виникнення НС і пожеж.

7.28. Укладає та розриває трудові угоди з працівниками.

7.29. Надає всі види відпусток, передбачених законодавством, особам рядового та начальницького складу і працівникам ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих підрозділів.

7.30. Встановлює посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі види доплат, премій та матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу та працівникам ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) і підпорядкованих підрозділів.

7.31. Забезпечує дотримання норм законодавства з охорони праці в ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та у підпорядкованих підрозділах.

7.32. Бере участь у розгляді районними, районними у містах, міськими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних із діяльністю ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та підпорядкованих йому підрозділів.

7.33. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.


  1. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)

8.1. Працівники ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

8.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) регулюються законодавством України про працю.

8.3. На працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) поширюються всі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених планом використання бюджетних коштів, а також фактичних надходжень коштів за договорами про охорону об’єктів від пожеж.

8.4. Соціальні потреби працівників ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП), поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників та членів їхніх сімей вирішуються начальником ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби.

8.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством.

8.6. Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам із числа працівників, у тому числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.

8.7. Працівники підлягають страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов’язків згідно з чинним законодавством.

8.8. Інтереси трудового колективу в разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

8.9. Профспілковий комітет:

здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах із керівництвом ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) та об’єднаннями громадян;

бере участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту працівників;

здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов;

керується у своїй роботі статутом первинної організації профспілки, Положенням про первинну організацію профспілки, рішеннями вищих профспілкових органів, законодавством України.
9. Ліквідація і реорганізація ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП)

9.1. Припинення діяльності ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням ДСНС України чи її правонаступника, або за рішенням суду.

9.2. Ліквідація ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

9.3. Майно, що належало ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) на праві оперативного управління, при його злитті, приєднанні, поділу, перетворенні або ліквідації повертається власникам майна, або до правонаступника, визначеного засновником.

9.4. При ліквідації та реорганізації ДПРЗ (ДПРЧ, ДПРП) особовому складу з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права згідно
з трудовим законодавством України.
10. Порядок внесення змін до положення

Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється ДСНС України.


_______________________________Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка