Додаток 17 до листа квнз «доіппо» від № Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури у 2016/2017 навчальному роціСкачати 57.77 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір57.77 Kb.
ТипДодаток

Додаток 17

до листа КВНЗ «ДОІППО»

від №
Методичні рекомендації

щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури у 2016/2017 навчальному році

ІІ (районний, міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури проводиться 12 листопада 2016 року серед учнів 8-11 класів за завданнями, підготовленими методичною комісією при ДОІППО, до якої увійшли наукові працівники та вчителі-практики. Завдання будуть надіслані напередодні олімпіади на електронну адресу відповідального за проведення ІІ етапу олімпіади. Час виконання завдань – 3 астрономічні години. Передбачається, що мовно-літературна олімпіада сприяє підвищенню інтересу школярів до вивчення української мови та літератури, розвитку творчих здібностей філологічно обдарованих дітей, оволодінню мистецькими секретами однієї з наймилозвучніших мов світу. Просимо враховувати, що знавці і шанувальники рідного слова візьмуть участь у мовному конкурсі ім. П. Яцика, а учні з літературними здібностями, які пишуть поетичні або прозові твори, – у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

Олімпіадні завдання з української мови і літератури зорієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність та креативність мислення. Підібрані завдання відповідають віковим особливостям школярів та програмним вимогам. Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2016/2017 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Звертаємо увагу на те, що оскільки у 10-11 класах уже не вивчаються нові мовні теми й українська мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то відповідно і завдання олімпіади міститимуть матеріал за курс 5-9 класів.

Завдання з української мови вибудовуються у такому форматі: творча робота, синтаксичний аналіз речення (інші види розбору), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів, тестові завдання тощо. Творчою роботою передбачається невелике висловлення, опис, розповідь чи роздум, де учні зможуть продемонструвати власні філологічні здібності, ціннісні орієнтири, самостійність мислення. Обов’язковою складовою в кожному класі є завдання на визначення рівня сформованості орфографічної й пунктуаційної грамотності учасників олімпіади. Слід звернути увагу на питання з культури мовлення та редагування речень.

У цілому завдання з української мови будуть мати системний характер, тобто спрямовуватимуться на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів із фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.

З української літератури учням усіх класів необхідно буде написати твір на одну із запропонованих тем, письмово дати відповіді на запитання та виконати тестові та творчі завдання. Учасникам олімпіади будуть запропоновані тести та літературні запитання, що передбачають чіткі та лаконічні відповіді. Звичайно, найвагомішим завданням буде творча робота, у якій учень продемонструє оригінальність мислення, образність мовлення, креативність, розкриє свій письменницький талант, знання змісту художніх творів, літературних фактів, літературознавчих понять, особливостей індивідуального стилю письменника.

Пропоновані завдання різнопланові і мають на меті перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників. Вони побудовані таким чином, щоб дати можливість школяреві не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й показати його уміння застосовувати знання у новій ситуації, виявити розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації, продемонструвати здатність творчо мислити, синтезувати набуті знання, виявити вміння давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам тощо.

Зауважуємо, що творчу роботу учня слід оцінювати відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок; структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, образне мислення.

Поряд із кожним завданням буде подано орієнтовну максимальну кількість балів, яку учень може одержати за його виконання.

Звертаємо увагу на те, що учасникам олімпіади під час виконання завдань не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів, статей тощо).


Рекомендації щодо підвищення якості підготовки

учнів до олімпіади

Керівникам Р(М)МО:

  1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, враховуючи нахили, здібності та зацікавленості. Особливу увагу слід приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури й різноманітних конкурсах з української мови та літератури, – цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.

  2. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного аналізу тексту та створення власного висловлення відповідно до структури, яка пропонується під час ЗНО.

  3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.

  4. До складу журі ІІ (районного) етапу олімпіади включати найдосвідченіших фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до визначення переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі у ІІІ (обласному) етапі.

Учителям ЗНЗ:

  1. Під час підготовки учнів до участі в олімпіаді особливу увагу звертати на підвищення рівня мовної культури школярів, зокрема володіння ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначення лексичного і граматичного значення загальновживаних слів; вивчення термінологічного апарату з мови, редагування текстів і синтаксичний розбір речень і словосполучень.

  2. Приділити належну увагу комплексному аналізу ліричного твору, формувати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання.

Під час підготовки до олімпіади, крім підручників, словників, посібників з правопису, пропонуємо користуватися додатковою фаховою літературою та відповідними електронними ресурсами. Особливу увагу слід звернути на тестові завдання у зошитах для тематичного оцінювання та для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Приклад електронних ресурсів:

1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

2. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net).

3. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua).

4. Український центр (http://ukrcenter.com).

5. Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru).

6. http://www. kobzar.info .

7. http://linguist. univ. kiev.ua .

8. http://ukrainskamova.narod.ru

9. http://www.akademia – ps.com.ua

А.А.Сергієнко, завідувач кафедри гуманітарної освіти КВНЗ «ДОІППО», кандидат педагогічних наук

тел. 056 732-47-76067 282 74 53

antant15@ukr.net

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка