Додаток 1 до розпорядження міського голови 22. 06/2017 №348 положення про проведення конкурсу на визначення гімну міста ЛуцькаСкачати 74.01 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір74.01 Kb.
ТипДодаток


Додаток 1

до розпорядження міського голови22.06/2017 № 348

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на визначення гімну міста Луцька


 1. Загальні положення

  1. Дане Положення про конкурс на визначення гімну міста Луцька (далі – Конкурс) створює єдині вимоги щодо порядку обрання музичного (пісенного) твору гімном міста Луцька.

  2. Гімн міста Луцька – характерна пісня, яка розкриває, зміцнює та підкреслює образ міста Луцька, носить закличний та урочистий характер (далі – Гімн).

  3. Гімн міста слугує елементом його мистецької ідентифікації, виконує функції звукового (мелодійного) логотипу і вважається представницьким символом, який доповнює офіційну територіальну символіку міста (герб, прапор).

  4. Гімн міста Луцька може виконуватися під час проведення урочистостей, культурно-масових заходів на місцевому, національному та міжнародному рівнях тощо.

  5. Текст Гімну створюється державною мовою.
 1. Мета і завдання Конкурсу

  1. Конкурс проводиться з метою визначення Гімну міста Луцька.

  2. Завдання конкурсу – визначення музичного пісенного твору таким, що надалі може вважатися офіційною урочистою піснею міста Луцька, до якої застосовується термін «гімн».
 1. Умови та порядок проведення Конкурсу
  1. Організація проведення конкурсу

   1. Організатором проведення Конкурсу є департамент культури Луцької міської ради.

   2. Для об’єктивної та фахової оцінки творів учасників конкурсу формується конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом департаменту культури.

   3. Висвітлення ходу проведення Конкурсу, оприлюднення результатів здійснюється на офіційних сайтах Луцької міської ради та департаменту культури. Для висвітлення ходу проведення Конкурсу, офіційного оприлюднення результатів також обирається інформаційний партнер: медіа-ресурс (видання, телерадіокомпанія), який здатен забезпечити інформаційне висвітлення та оприлюднення (презентацію) через розміщення в телевізійному, радіоефірі і в мережі Інтернет результатів відбору творів-претендентів, а в разі визначення – Гімну міста Луцька.
  1. Конкурсна комісія

   1. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

   2. Члени конкурсної комісії обирають зі свого складу шляхом відкритого рейтингового голосування голову комісії, його заступника та секретаря.

   3. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

   4. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У випадку, коли при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

   5. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання комісії.

   6. Комісія протягом 2 робочих днів від дати оформлення протоколу оприлюднює його на сайті департаменту культури Луцької міської ради.

   7. Конкурсна комісія утворюється для опрацювання творів, поданих на конкурс, об’єктивної та фахової їх оцінки, прийняття рішення щодо визначення одного твору офіційною піснею міста Луцька – Гімном.

   8. Формування конкурсної комісії відбувається відповідно до запитів оргкомітету, затвердженого розпорядженням міського голови, а також згідно зі зверненнями представників громади до оргкомітету з пропозицією щодо складу комісії.

   9. До складу конкурсної комісії запрошуються творчі особистості з числа музикантів, композиторів, поетів, які мають практичний досвід у написанні пісень. Також до складу комісії входять представники з числа працівників галузі культури, діячів мистецтва, ЗМІ та інших галузей.

3.2.10. Кількісний склад конкурсної комісії не може перевищувати 15 осіб.

3.2.11. Склад конкурсної комісії затверджується наказом директора департаменту культури.
  1. Порядок участі у конкурсі

   1. У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

   2. У конкурсі беруть участь автори незалежно від професійного рівня, віку та громадянства, які надають до участі у конкурсі власний твір.

   3. До участі в конкурсі допускаються як нові авторські твори, так і роботи, що вже видавалися раніше, зі збереженням авторських прав, встановлених законодавством України.

   4. При поданні конкурсної роботи кожен учасник конкурсу анкетою-заявою засвідчує, що він є дійсним автором (співавтором) поданого твору (або має права на нього, узгоджені з автором).

   5. Один учасник може подати необмежену кількість робіт.
  1. Критерії конкурсних робіт

   1. На конкурс приймаються авторські (або створені спільно) музично-поетичні твори (далі – твір) тривалістю до п’яти хвилин.

   1. Текст і музика твору повинні виражати почуття патріотизму, поваги до історії, культури, традицій і відповідати жанровим особливостям гімну (яскравість та урочистість звучання, чіткість ритму, виразність мелодії тощо).

   2. Текст твору повинен відображати минуле і сьогодення міста Луцька, його внесок в історію.

   3. Поетичний твір має містити не більше тридцяти двох рядків.

   4. Музично-поетичний твір повинен бути призначений для сольного або хорового виконання українською мовою в оркестровому (інструментальному) супроводі.

   5. Твори, оформлені з використанням ненормативної лексики, текстів, що містять заклик до релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, насильства не розглядаються.

   6. Твори, подані після дати кінцевого терміну подання робіт, до участі в конкурсі не допускаються, та конкурсною комісією не розглядаються.

   7. Аранжування конкурсних робіт не оцінюється.
  1. Порядок подачі робіт

   1. Подача творів здійснюється у електронному вигляді, конкурсні матеріали надсилаються на електронну адресу департаменту культури: culture-lutsk@ukr.net. До матеріалів, що надсилаються, претендент додає скановану анкету-заяву.

   2. Для участі у конкурсі претенденти подають твори у наступній формі: аудіо запис готової виконаної пісні – з інструментальним супроводом, достатнім для сприйняття мелодії та характеру пісні.

   3. Твір може бути поданий у вигляді інструментальної композиції. Якість та повнота аранжування не оцінюється. Окремо обов’язково додається текст пісні. Замість аудіо запису на конкурс може бути подана нотна партитура твору в цифровому вигляді.

   4. Формат подачі аудіо-матеріалів: mp3 або WAV. Формат текстових матеріалів – .doc, .txt, .pfd тощо.
  1. Порядок розгляду робіт

   1. Розгляд робіт проходить наступними етапами:

 • попередній відбір – роботи розглядаються на відповідність вимогам конкурсу (згідно з п.п. 3.3, 3.4, 3.5);

 • перший етап (конкурсний відбір): роботи, що пройшли попередній відбір, опрацьовує та оцінює конкурсна комісія; кожен член конкурсної комісії отримує доступ до творів-претендентів на відкритому Інтернет-ресурсі SoundCloud, або – за необхідністю – на цифровому носії. Кожен член конкурсної комісії – незалежно один від одного – оцінює усі роботи та виставляє оцінки за 5 бальною системою, де 5 – це найвища оцінка (конкурсний твір повністю відповідає критеріям конкурсних робіт). Результати оцінювання кожного члена конкурсної комісії передаються в департамент культури в електронному вигляді для опрацювання та створення рейтингу конкурсних робіт. Рішення про допущення робіт до другого етапу приймає конкурсна комісія на основі рейтингу. Рішення затверджується протоколом засідання конкурсної комісії;

 • другий етап (публічне голосування): за результатами оцінювання конкурсною комісією визначається (згідно з протоколом засідання конкурсної комісії) не менше 3, але не більше 10 робіт-претендентів, які викладаються в мережу Інтернет для проведення он-лайн оцінювання громадою міста Луцька через ресурс електронних петицій Луцької міської ради – http://e-dem.in.ua/lutsk; публічне голосування триває 7 днів.

 • фінал: конкурсний твір, який після другого етапу набрав найбільшу кількість підписів представників громади міста Луцька, визнається конкурсною комісію роботою-переможцем протягом 5 днів з дня закінчення он-лайн голосування. Визначення твору-переможця оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії.

   1. Кінцевий термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі – 30 жовтня 2017 року. Організаційний комітет залишає за собою право продовжити строки на подання конкурсних робіт.

   2. Організаційний комітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

   3. Роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

   4. Факт подання конкурсної роботи до участі у конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.
 1. Результат конкурсу

4.1. Результат конкурсу – визначення твору, який надалі вважається офіційною піснею – Гімном міста Луцька. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на сайтах Луцької міської ради та департаменту культури, через ЗМІ тощо.

4.2. Переможець Конкурсу отримує грошову винагороду у сумі 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень.

4.3. Автори творів, що опинилися на другому та третьому місці за кількістю підписів представників громади міста Луцька, отримують 5000 (п’ять тисяч) та 3000 (три тисячі) гривень відповідно.

4.4. Твір-переможець за участі автора (авторів) опрацьовується для отримання зразкової версії Гімну міста Луцька та пропонується до розгляду сесією міської ради.

4.5. Право щодо використання твору, який визнано Гімном міста Луцька, передається територіальній громаді міста Луцька у встановленому законодавством порядку згідно з Законом України «Про авторське право та суміжні права».


 1. Прикінцеві положення

5.1. Терміни проведення конкурсу встановлює організаційний комітет за погодженням із конкурсною комісією.

5.2. Терміни проведення конкурсу визначаються розпорядженням міського голови.

5.3. Конкурсна комісія залишає за собою право не визнавати Гімном жоден із запропонованих варіантів та не присуджувати грошову винагороду. В такому випадку конкурс може бути оголошений повторно.

Заступник міського голови,керуючий справами виконкому Юрій Вербич

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка