До складу шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу входить учителів: мають вищу освітуСкачати 380.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.01.2018
Розмір380.85 Kb.
  1   2   3

Погоджено Затверджено

Заступник директора школи _______ Басенко І. М. Директор школи ______ Паладій О. М.

«___» _______________ 2014 р. «___» _________________2014 р.

Свердловська загальноосвітня школа I-II ступенівc:\users\jamo\desktop\шмо\рисунок1.jpg

Керівник шкільного методичного об'єднання -

Шитель Аліна Володимирівна

2014/2015 навчальний рік

c:\users\jamo\desktop\шмо\рисунок1.jpg

ВСТУП

До складу шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу входить 5 учителів: 5 – мають вищу освіту.

Вчителі суспільно-гуманітарного циклу працюють над проблемою удосконалення уроків гуманітарного циклу шляхом особистісно- орієнтованої системи навчання.

Осередками творчої науково-методичної роботи навчального закладу виступають методичні об'єднання. Самодостатнім та ініціативним з-поміж інших є методичне об'єднання суспільно-гуманітарного циклу. Це висококласні фахівці, які глибоко знають свій предмет, володіють різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реагують на виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив виховання дітей.

Науково-методична проблема, над якою працюють наші словесники: «Удосконалення уроків гуманітарного циклу шляхом особистісно- орієнтованої системи навчання». Головне завдання цього напряму робота - удосконалення уроків української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії, шляхом особистісно-орієнтованої системи навчання, що основується на принципах наступності, послідовності, систематичності; створення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів. Діяльність членів МО спрямована на розвиток творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності.

Ефективності уроку можна досягти, коли зміст матеріалу оптимально поєднується з доцільними й результативними формами та методами роботи, що реалізуються за допомогою сучасних засобів навчання, якими є комп'ютерні та мультимедійні технології. Вони уможливлюють модернізацію уроку, посилюють діяльнішу активність учнів, забезпечують наочність, емоційність, індивідуалізацію і диференціацію навчання. Завдяки ІКТ удається досягти інформаційної насиченості матеріалу, збільшити обсяг самостійної роботи - індивідуальної, групової, фронтальної, активізувати діяльність учнів під час виконання значної кількості завдань, здійснювати зворотний зв'язок.

Слід зазначити, що урок з комп'ютерним забезпеченням, крім звичайної, має ще й технологічну мету, адже діалог учителя з учнем відбувається через комп'ютер, який виступає в ролі третього компонента навчання - індивідуального для кожного школяра.

Поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем практикуємо власні презентації для подачі матеріалу, а також залучаємо учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином досягаємо реалізації важливих навчальних цілей, зокрема формуємо в учнів мотивацію до навчання.

Учителі-словесники провадять апробацію різних типів уроків із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі школи, аналізують переваги та недоліки, прогнозують результати.

Ми працюємо за таким девізом:

«Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому полягає основна місія сучасного учителя...»

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

Сьогодні ми, вчителі суспільно-гуманітарного напрямку нашої школи, створюємо нову школу, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Формуючи такі якості учнів, члени нашого методичного об’єднання прагнуть до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Креативність – передумова для будь-якої творчої діяльності як учителя так і учня. Ми прагнемо розвивати та педагогічно скориговувати творчі можливості школярів, створюємо сприятливі умови для самореалізації, прагнемо до отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Вчитель повинен бути творцем-модельєром кожного етапу спілкування дитини з предметом. Загальновідомий факт: через особистість вчителя дитина або ж любить предмет, або ж залишається байдужою до нього.

Проте сьогодні, як і в усі часи, актуальною є проблема зацікавлення учня. Саме цікавість, інтерес є невід’ємною складовою розвиваючого навчання, а часто й високої успішності учня. Не кожен учитель готовий до нових вимог, які висуваються до його професії сьогоденням. Для цього вчителю необхідно перш за все оволодіти прийомами педагогічної техніки, мати неабиякий творчий потенціал і конструювати свої, індивідуальні, прийоми. Якщо вчитель – творча особистість, яка любить свою професію і любить дитину, визнає і шанує в ній особистість, то завдання такого рівня для нього є посильним.

У нас є творче кредо, яке ми повинні пам’ятати:

Посередній учитель розповідає…

Хороший учитель пояснює…

Кращий учитель демонструє…

Творчий учитель надихає…
c:\users\jamo\desktop\шмо\рисунок1.jpg

Аналіз роботи

шкільного методичного об'єднання

вчителів суспільно-гуманітарного циклу

за 2014/2015 навчальний рік


Керівник шкільного методичного об'єднання – спеціаліст,

вчитель української мови і літератури

та світової літератури

Шитель Аліна Володимирівна


АНАЛІЗ РОБОТИ
шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Свердловської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів


за 2013/2014 навчальний рік
Керівник ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу - Шитель А. В.
У 2013/2014 н. р. робота ШМО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін була зосереджена над реалізацією проблеми «Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід». Робота була спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і фахової підготовки вчителя, на розвиток його творчого потенціалу, на формування мобільності педагога у використанні сучасних інноваційних технологій навчання з метою створення якісного освітнього середовища для учнів.

Досвідчені педагоги Світлик О. В. та Нех С. В. досягли високого рівня навчальних досягнень своїх учнів завдяки впровадженню в практику інноваційних технологій, зокрема, проектних та інтерактивних прийомів навчання.

У методоб’єднанні працювали такі вчителі:

- вчителі української мови та літератури: Нех С. В. (спеціаліст I категорії), Басенко І. М. (спеціаліст II категорії);

- вчителі російської мови та світової літератури: Теплюк С. С. (спеціаліст I категорії), Шитель А. В. (спеціаліст);

- вчитель німецької мови: Світлик О. В. (спеціаліст I категорії);

- вчитель історії, правознавства та географії: Аркуша С. П. (спеціаліст).

Діагностичне дослідження показало, що вчителі творчо працювали над проблемним питанням, застосовуючи інтерактивні методи та інформаційні технології навчання, що сприяло підвищенню якості знань учнів. Нех С. В. провела майстер-клас «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення», Світлик О. В. та Басенко І. М. провели круглий стіл «Робота з обдарованими дітьми».

У 2013/2014 н. р. проведено чотири засідання ШМО, на яких:


  • надано рекомендації та інструкції щодо ведення шкільної документації;

  • обговорено програми та календарні плани;

  • вивчено основні положення Концепції літературної освіти;

  • вироблено методичні рекомендації щодо проведення роботи з обдарованими учнями в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Тематика засідань МО була різноманітною:

  • «Етапи реалізації державного стандарту в загальноосвітньому навчальному закладі» (конференція),

  • «Робота з обдарованими дітьми» (семінар-практикум);

  • «Застосування електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі» (круглий стіл).

Це сприяло підвищенню творчої майстерності вчителів при виборі методів, форм навчання і створенню сприятливого психологічного клімату на уроках.

У процесі роботи з обдарованими учнями себе виправдали такі методи: пошуково-дослідницький, метод творчих вправ, проектні.

Учні залучались до участі у різноманітних конкурсах:

- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, де учениця 5 класу Бершадська Оксана зайняла II місце у районному етапі та учень 5 класу Мілютін Андрій зайняв II місце у районному етапі;

- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, де учень 5 класу Мілютін Андрій зайняв II місце у районному етапі;

- ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, де учениця 8 класу Клімчук Надія зайняла III місце (українська мова та література), учениця 9 класу Антипенко Ольга зайняла I місце у районному етапі та була учасницею обласного етапу (німецька мова);

- Міжнародний конкурс-гра з мовознавства «Русский медвежонок – языкознание для всех», в якій приймали участь 7 учнів (шкільний етап: Теплюк Б. – I місце, Ванейчик Т. – I місце, Манойло М. – II місце, Хилько А. – I місце, Губський О. – II місце, Світлик О. – I місце, Антипенко О. – II місце) та були нагороджені дипломами учасників;

- Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот», в якому взяли участь 14 учнів (шкільний етап: Аркуша В. – II місце, Теплюк Д. – I місце, Асатрян А. – III місце, Світлик І. – I місце, Кочубей М. – II місце, Ярина О. – IV місце, Мілютін А. – I місце, Теплюк Б. – I місце, Джуряк С. - II місце, Губський О. – I місце, Антипенко О. – II-III місце, Басенко С. – I місце, Світлик О. – II-III місце, Пірогов Д. – IV місце) та були нагороджені дипломами учасників;

- Українознавча гра «Соняшник», в якій приймали участь 14 учнів (Теплюк Д. – диплом II ступеня Регіонального рівня, Кочубей М. – диплом III ступеня Всеукраїнського рівня, Асатрян А. – диплом II ступеня Регіонального рівня, Хилько М. – диплом III ступеня Регіонального рівня, Бершадська О. – диплом II ступеня Регіонального трівня, Мілютін А. – диплом I ступеня Регіонального рівня, Теплюк Б. – диплом I ступеня Регіонального рівня, Коломієць А. – диплом III ступеня Всеукраїнського рівня, Джуряк С. – диплом III ступеня Регіонального рівня, Стеценко Н. – диплом I ступеня Регіонального рівня, Губський О. – диплом I ступеня Регіонального рівня, Бовнегра Н. – диплом II ступеня Регіонального рівня, Клімчук Н. – диплом III ступеня Регіонального рівня, Хилько А. – диплом I ступеня Регіонального рівня) та були нагороджені дипломами учасників;

- Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА», в якому приймали участь 9 учнів (Бершадська О. – Срібний лелека, Мілютін А. – Срібний лелека, Коломієць А. – сертифікат за активну участь у конкурсі, Стеценко Н. – Бронзовий лелека, Теплюк Б. – сертифікат за активну участь у конкурсі, Бовнегра Н. – сертифікат за активну участь у конкурсі, Губський О. – сертифікат за активну участь у конкурсі, Тороп В. – сертифікат за активну участь у конкурсі, Хилько А. – сертифікат за активну участь у конкурсі) та були нагороджені дипломами учасників;

- Конкурс знавців німецької мови «Орлятко», в якому приймали участь 6 учнів (Теплюк Д. – Золотий диплом, Асатрян А., Бершадська О., Мілютін А., Стеценко Н., Теплюк Б.) та були нагороджені дипломами учасників;

- Обласний конкурс творів епістолярного жанру «Пам'ять наших сердець» в рамках Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України», у шкільному етапі прийняли участь 13 учнів (Бершадський А., Губський О., Тороп В., Щурова Н., Клімчук Н., Хилько А., Стеценко Н., Урсат’єва Д., Бершадська О., Мілютін А., Хилько В., Луцук А., Сомсіков Д.);

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Україна, як і великий наш Кобзар, - вічні», номінація: література (шкільний етап: Тороп В., Бовнегра Н., Хилько А., Коломієць А., Стеценко Н.).

Протягом навчального року у школі проводилися різноманітні позакласні заходи, предметні тижні, урочисті лінійки та відкриті уроки:

- відкриті уроки: урок з української літератури у 9 класі на тему: «Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка «Катерина», «Наймичка»» (Басенко І. М.), урок із української літератури у 6 класі на тему: «Т. Шевченко. Поема «Тарасова ніч»» (Нех С. В.), урок із російської мови у 5 класі на тему: «Іменник як частина мови» (Теплюк С. С.), урок із світової літератури у 8 класі на тему: «Конфлікт та проблематика трагедії Шекспіра «Гамлет»» (Шитель А. В.), урок із історії України у 5 класі на тему: «Храми та ікони. Софіївський собор та Києво-Печерська лавра» (Аркуша С. П.), урок із німецької мови у 6 класі на тему: «Повторення та узагальнення вивченого матеріалу з теми «Україна»» (Світлик О. В.);

- позакласний захід «Прийдуть до тебе три празники в гості», присвячений маланкуванню та щедруванню на свято Василя та Маланки;

- виховний захід, присвячений Дню Соборності та Свободи України «Нам берегти тебе, Соборну і єдину, і нам твою історію творить!»;

-  загальношкільний урок-реквієм “Бій під Крутами”;- урок пам’яті під назвою “Афганістан: біль і пам’ять, подвиг і трагедія”;

- тематична лінійка до Дня рідної мови;

- виховний захід “Масляна до нас прийшла, млинців гору принесла”;

- у рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка проводилися різноманітні заходи: виставка-конкурс малюнків "Малюємо за творами Шевченка", конкурс ерудитів за творами Тараса Шевченка "Зоряна година", виставка стінгазет на тему "Ми тебе не забули, Тарасе!", літературно-музична композиція «Хай квітує Шевченкова весна», розгадування кросвордів та ребусів за творчістю письменника, інформаційні хвилинки «Незабутній Шевченко» для учнів 1-4 класів, перегляд художнього фільму до творів Тараса Шевченка, літературні читання «Відомий і невідомий Шевченко» для учнів 6-9 класів,конкурс на кращого виконавця поезії Т. Шевченка «Поезії Тараса Шевченка торкнулися моєї душі» для учнів 5-9 класів та ін.- проводився тиждень української мови та літератури (з 11 березня по 17 березня) в рамках якого учні розгадували кросворди, ребуси та тести за творчістю різних письменників, відбувся інформаційний вісник «Талант Шевченка – художника» та ін.

У наступному 2014/2015 н. р. потрібно звернути більше уваги на глибоку систематичну підготовку до участі у Всеукраїнських олімпіадах та залучати учнів до роботи у різних конкурсах.c:\users\jamo\desktop\шмо\рисунок1.jpg

Основною метою діяльності методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу є: залучення викладачів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи педагогів предметників, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

Робота ШМО суспільно-гуманітарного циклу  відбувається в двох напрямах:

1. Теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.

2. Практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

Завдання ШМО суспільно-гуманітарного циклу:

- цілеспрямована робота педагогів над втіленням в життя основної проблеми педагогічного колективу школи;

- забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання і саморозвитку;

- забезпечення засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;

- виховання в учнів любові до рідної мови через осягнення її краси, багатства, милозвучності;

- вдосконалення форм і методів навчання, застосовуючи інформаційні, комунікативні та інтерактивні методики, особистісно-зорієнтовані системи навчання;

- своєчасне виявлення і сприяння усуненню причин, які гальмують вдосконалення методичного рівня вчителя;

- впровадження в навчально-виховний процес новітніх технологій;

- надання методичної допомоги педагогам, які її потребують;

- продовження роботи над методикою проведення нетрадиційних уроків;

- організація проведення в школі тижня рідної мови та української літератури, тижня світової літератури, тижня історії та правознавства;

- активізація позакласної роботи з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів;

- організація методичної допомоги молодим педагогам;

- організація самоосвіти членів педагогічного колективу;

- організація систематичної курсової підготовки вчителів;

- регулярний огляд новинок методичної літератури, періодичних видань.

  Основні напрямки діяльності:

 - Організація науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу з предметів гуманітарного циклу.

 - Забезпечення вчителів дидактичними матеріалами, наочністю та ТЗН.

 - Сприяння пошуково-дослідницькій роботі на уроках гуманітарного циклу.

 - Моніторинг якості знань учнів та педкадрів.

 - Організація та проведення позакласних заходів (вікторин, предметних  тижнів, круглих столів, екскурсій).

 - Контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму в навчальному закладі.

 - Підвищення в учнів мотивації до навчання.

 - Індивідуальна робота з обдарованими учнями та тими, хто потребує додаткової педагогічної корекції.

 - Підготовка учнів до незалежного тестування.

 - Підвищення рівня педагогічної майстерності членів методичного об’єднання (семінари, конференції, майстер-класи,відкриті уроки).

 

Заходи з підвищення якості навчальних досягнень, умінь та навичок:

1. Організація у класі розвивального середовища з метою активізації пізнання та самопізнання.

2. Проведення консультацій та індивідуальних занять для удосконалення мовленнєвих здібностей.

3. Розробка та впровадження в практичну діяльність ситуативно-моделюючих завдань.

4. Виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів:

1. Ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом.

2. Проведення відкритих уроків, виховних заходів, семінарів, їх аналіз і самоаналіз.

3. Проходження курсів підвищення кваліфікації, атестація членів методичного об’єднання.Науково-методична проблема школи:

«Гуманізація навчально-виховного процесу, створення оптимальних умов для розвитку життєвих компетентностей учнів»Науково-методична проблема, над якою працюють члени шкільного методичного об’єднання:

«Удосконалення уроків гуманітарного циклу шляхом особистісно- орієнтованої системи навчання».

Науково-методична проблема, над якою працюють члени районного методичного об’єднання:

«Особистісно-орієнтований підхід до викладання української мови та літератури».

Керівник районного методичного об’єднання – Кондратюк Тетяна Данилівна.

Науково-методична проблема, над якою працює творча група:

«Професійна компетентність вчителів мови та літератури».

Керівник творчої групи – Почтар Ксенія Іванівна.

Науково-методична проблема школи професійного становлення:

«Удосконалення фахової компетентності вчителів-словесників в умовах модернізації освіти».Керівник школи професійного становлення – Рубаненко Наталія Леонідівна.

п/п

Тема відкритого уроку

Клас

Дата проведення

Вчитель

1

Урок з української мови на тему: «Написання не з іменниками».

6

02.12

Басенко І. М.

2

Урок з української літератури на тему: «Життя і творчість Тараса Шевченка. Поезія «Думи мої, думи»»

7

10.10

Нех С. В.

3

Урок розвитку зв’язного мовлення з української мови на тему: «Твір-опис місцевості за власним спостереженням»

8

02.12

Шитель А. В.

4

Урок з української літератури на тему: «прислів’я та приказки. Їхня мудрість та краса. Народне уявлення про довколишній світ. Види прислів’їв та приказок»

5

16.12

Басенко І. М.

5

Урок позакласного читання з української літератури на тему: Григорій Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці».

9

02.12

Нех С. В.

6

Урок із світової літератури на те6му: «Генріх Гейне – німецький поет-романтик. «Книга пісень» - видатне явище німецького романтизму».

9

16.12

Шитель А. В.

7

Урок з української літератури на тему: «Богдан Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для великих і малих)».

7

16.12

Нех С. В.

Графік відкритих уроків

(на I семестр 2014/2015 н. р.)

Графік проведення предметних тижнів на 2014/2015 н. р.

Назва тижня

Дата проведення

Відповідальний

Тиждень української мови та літератури

16.02-20.02

Шитель А. В., Басенко І. М.

Тиждень німецької мови

23.02-28.02

Світлик О. В.

Тиждень світової літератури

27.04-01.04

Шитель А В.


Банк даних здібних та обдарованих учнів
ПІП дитини

Клас

Здіб-ності

Участь у конкурсах, олімпіадах

Нагороди, місце

ПІП вчителя

1

Бершадська Оксана

6

гумані-тарні

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка

III місце в районному конкурсі імені П. Яцика.


Басенко І. М.

2

Мілютін Андрій

6

гумані-тарні

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка

III місце в районному конкурсі імені П. Яцика,


Басенко І. М.

3

Клімчук Надія

9

гумані-тарні

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

III місце в районному конкурсі імені П. Яцика

Нех С. В.Розподіл обов’язків


Обов’язок

Виконавець

Розробка завдань для контрольного зрізу знань за I семестр із української мови та літератури

Шитель А. В., Нех С. В.,

Басенко І. М.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за I семестр із світової літератури

Шитель А. В., Світлик О. В.,

Басенко І. М.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за I семестр із російської мови

Шитель А. В.

Розробка завдань для контрольного зрізу знань за I семестр із німецької мови

Шитель А. В., Світлик О. В.,

Басенко І. М.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за I семестр із історії України

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Аркуша С. П.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за I семестр із всесвітньої історії

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Аркуша С. П.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за II семестр із української мови та літератури

Шитель А. В., Басенко І. М.

Розробка завдань для контрольного зрізу знань за II семестр із світової літератури

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Світлик О.В.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за II семестр російської мови

Шитель А. В., Басенко І. М.

Розробка завдань для контрольного зрізу знань за II семестр із німецької мови

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Світлик О. В.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за II семестр із історії України

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Аркуша С. П.Розробка завдань для контрольного зрізу знань за II семестр із всесвітньої історії

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Аркуша С. П.Ведення засідання шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу

Шитель А. В. – керівник ШМО,

Басенко І. М. – секретар засідання ШМО.Розробка завдань для шкільного етапу районних олімпіад із української мови та літератури, із світової літератури та російської мови, із німецької мови, із історії України та всесвітньої історії

Шитель А. В., Басенко І. М.,

Світлик О. В., Аркуша С. П.Розробка завдань до Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

Шитель А. В., Басенко І. М.


Розробка завдань до Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка

Шитель А. В., Басенко І. М.Участь у конкурсах


Дата прове-дення

Конкурс

Предмет

ПІП учасників, клас

Нагороди

ПІП вчителя

14.11.13

Міжнародний

конкурс-гра

з мовознавства

«Русский медвежонок – языкознание для всех»російська

мова


9 клас:

Антипенко О.,

Свілик О.
8 клас:

Губський О.,

Хилько А.
7 клас:

Ванейчик Т.,

Манойло М.
6 клас:

Теплюк Б.Дипломи учасників

Шитель А. В.

20.02.14

Всеукраїнський

конкурс з українознавства

«Патріот»


українська мова та література

9 клас:

Антипенко О.,

Басенко С.,

Світлик О.,

Пірогов Д.
8 клас:

Губський О.


6 клас:

Теплюк Б.,

Джуряк С.
5 клас:

Мілютін А.


4 клас:

Асатрян А.,

Світлик І.,

Кочубей М.,

Ярина О.
3 клас:

Теплюк Д.,

Аркуша В.


Дипломи учасників

Басенко І. М.

04.03.14

Українознавча гра

«Соняшник»українська мова та література

3 клас:

Теплюк Д.


4 клас:

Кочубей М.,

Асатрян А.,

Хилько М.

5 клас:

Бершадська О.,Мілютін А.
6 клас:

Теплюк Б.,

Коломієць А., Джуряк С.,

Стеценко Н.


8 клас:

Губський О.,

Бовнегра Н.,

Клімчук Н.,

Хилько А.


Дипломи учасників

Нех. С. В.

14.03.14

Конкурс юних істориків

«Лелека»


історія України та всесвітня історія

5 клас:

Бершадська О.,

Мілютін А.
6 клас:

Коломієць А.,

Стеценко Н.,

Теплюк Б.


8 клас:

Бовнегра Н.,

Губський О.,

Тороп В.,

Хилько Н.


Дипломи учасників

Аркуша С. П.

18.12.13

Конкурс знавців німецької мови

«Орлятко»німецька мова

3 клас:

Теплюк Д.


4 клас:

Асатрян А.


5 клас:

Бершадська О.,

Мілютін А.
6 клас:

Стеценко Н.,

Теплюк Б.


Дипломи учасників

Світлик О. В.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка