До питання про проведення державної підсумкової атестації за курс початкової школи Атестація у початковій школіСкачати 390.67 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2019
Розмір390.67 Kb.
  1   2   3

М. Барна, О. Волощенко, О. Козак
До питання про проведення державної

підсумкової атестації за курс початкової школи
Атестація у початковій школі
У 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація проводитиметься у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і читання).

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.
Оформлення атестаційної роботи

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу:

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу: 01.06.2015 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

Робота

з державної підсумкової атестації

з української мови за курс початкової (основної, старшої) школи

учня (учениці) 4(9,11) класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)
На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, до прикладу:

Диктант

У пошуках слова

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем (ученицею) на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом. У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.
Орієнтовні зразки підсумкових контрольних робіт

для проведення ДПА за курс початкової школи
Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови (мови навчання) може формуватись з тексту для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.

Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) і правописні уміння учнів.

Зразок 1
Послухай текст.

Залиши рядок для заголовка. Напиши диктант
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Завдання до тексту

 • Творче завдання: Склади кінцівку до тексту диктанту відповідно до логіки загального змісту. Запиши її у відведеному для цього місці. Пиши грамотно.


Завдання для перевірки мовних знань:


 1. Сформулюй заголовок, який відповідає темі тексту. Запиши його у відведеному для цього місці.
 1. Розглянь схему речення:

…….. ……… _____ ======= ………. ……… .

Обери рядок, у якому записано речення, що відповідає заданій схемі

А Над моїм вікном ластівки звили собі гніздо.

Б По крихітці носили вони в дзьобах мокру глину.

В Замість ластівки я угледів у гнізді горобця.
3. Розглянь схему слова: . У якому рядку записано слово, що відповідає заданій схемі?

А Звили

Б Розмова

В Голівки
4. Прочитай речення: Ластівки зігрівали гніздо.

У якому відмінку вжито виділене слово?

А Давальний

Б Знахідний

В Називний
5. Випиши із тексту диктанту сполучення іменника з прикметником (на вибір). Провідміняй це словосполучення.

Н.в. ____________________________________________________________

Р.в. ____________________________________________________________

Д.в. ____________________________________________________________

З.в._____________________________________________________________

О.в.____________________________________________________________

М.в. ____________________________________________________________


 1. Випиши з тексту диктанту особові займенники. Запиши їх у відведеному для цього місці

___________________________________________________________________


 1. Прочитай речення: Потім я бачив їх задумливі голівки, срібно-чорні оченята.

У якому часі вжито дієслово у даному реченні?

А У майбутньому

Б У минулому

В У теперішньому


 1. Від поданих прикметників утвори прислівники і запиши їх

Непорушний - _____________________

Гордий - __________________________


9. У якому рядку всі слова записано в алфавітному порядку?

А Вікно, гніздо, пташки, глина, господар, горобець

Б Вікно, гніздо, глина, господар, горобець, пташки

В Вікно, глина, гніздо, горобець, господар, пташки

Додаток 1

Текст для диктанту
Над моїм вікном ластівки звили собі гніздо. По крихітці носили вони в дзьобах мокру глину. Потім я бачив їх задумливі голівки, срібно-чорні оченята. Ластівки зігрівали гніздо.

Та одного разу трапилось несподіване. Замість ластівки я угледів у гнізді горобця. Він витріщив свої жовті очі, настовбурчився увесь, почував себе господарем. Він був непорушний, гордий.

Ластівки злетілися з усіх дворів, кричали, кружляли, плакали. І почалося щось неймовірне…

Додаток 2

Як оцінити роботу

Диктант - в межах 3 балів:

3 бали, якщо учень не допустив помилок;

2 бали, якщо допущено одну - три помилки;

1 бал, якщо допущено чотири і більше помилок.

Творче завдання - у межах 3 балів, по 1 балу за:  • зміст висловлювання;

  • використання виражальних засобів мови;

  • грамотність.

Перевірка мовних знань:

   • завдання 1, 2, 3, 4, 7 і 9 - по 1 балу за кожну правильну відповідь;

   • завдання 5, 6 і 8 - по 2 бали за кожну правильну відповідь.


Шкала переводу набраних балів в оцінку:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3-4

5-6

7-8

9

10-11

12-13

14-15

16

17

18


Зразок 2
Прочитай текст. Спиши його, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені букви. Числівник запиши словом.

З весни і до самої осені (не) припиняє..ся на луках стрекотіння різних комах. Ми вляглися за меж..ю поля у високу траву, щоб було зручніше спостерігати за дивним життям, що кипить у траві.

На квіти сідали комахи, що харчуються нектар..м і пилком, - від бджіл, джмелів, метеликів до жучків. Різні види гусені (об)їдали стебла і л..стки. Коники влаштовували змагання, стрибаючи у довжину на відстань бли..ько 60 сантиметрів.

З великим інтересом ми спостерігали також за …___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Завдання до тексту

 • Творче завдання: Склади кінцівку до тексту відповідно до логіки загального змісту. Запиши її у відведеному для цього місці. Пиши грамотно.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


 • Завдання для перевірки мовних знань:

 1. Який із запропонованих заголовків найточніше передає головну думку тексту?

А Життя комах

Б Наші спостереження

В Рухливі жучки


 1. Визнач іменник, у якому відбулося чергування приголосного звука в процесі словозміни

А Росі

Б Комасі

В Красі


 1. У якому рядку всі слова записано в алфавітному порядку?

А Бджоли, гусінь, коники, метелики, мурахи, павучки, жучки, джмелі

Б Бджоли, гусінь, джмелі, жучки, коники, метелики, мурахи, павучки

В Бджоли, гусінь, жучки, джмелі, коники, мурахи, метелики, павучки 1. Обери рядок, у якому особовий займенник «ми» записано у 1 особі однини

А Мене

Б Я

В Нас


 1. Прочитай речення: На квіти сідали різноманітні комахи.

У якому часі вжито дієслово у даному реченні?

А У минулому

Б У теперішньому

В У майбутньому


 1. Встанови відповідність між словами та їх морфемними схемами:


А
Б
ВА Павучки 1

Б Мурахи 2

В Прибігли 3 1. Прочитай речення:

Коники влаштовували змагання зі стрибків.

Встанови логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань:

(Хто?)__________________________________________________________;

________________________(що робили?)___________________________;

________________________(що?)__________________________________;

________________________(з чого?)__________________________________.
8. Випиши із тексту сполучення іменника з прикметником (на вибір). Провідміняй це словосполучення.

Н.в. ____________________________________________________________

Р.в. ____________________________________________________________

Д.в. ____________________________________________________________

З.в._____________________________________________________________

О.в.____________________________________________________________

М.в. ____________________________________________________________


 1. Від поданих прикметників утвори прислівники і запиши їх

Висока - _________________________

Дивне - __________________________Додаток 1

Як оцінити роботу

Списування - в межах 3 балів:

3 бали, якщо учень не допустив помилок;

2 бали, якщо допущено одну - три помилки;

1 бал, якщо допущено чотири і більше помилок.

Творче завдання - у межах 3 балів, по 1 балу за:  • зміст висловлювання;

  • використання виражальних засобів мови;

  • грамотність.

Перевірка мовних знань:

   • завдання 1 - 6 - по 1 балу за кожну правильну відповідь;

   • завдання 7 - 9 - по 2 бали за кожну правильну відповідь.


Шкала переводу набраних балів в оцінку:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3-4

5-6

7-8

9

10-11

12-13

14-15

16

17

18


Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту.
Зразок 1

Прочитай уважно текст
ЛАСОЧКА
Одного разу, коли Арсен, зігрітий сонцем, куняв у човні, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувсь і огледівся.

Високо на кручі стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім не хитрими очима.

Потім перевело погляд у задок човна і облизнулося: на дні лежала риба.

— Ану! — сказав Арсен і ляснув себе долонею по коліну.

Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло.

— Бойове! — сказав Арсен.— То що тобі — рибки закортіло?

Лисеня тоненько писнуло.

— Ну, на вже,— Арсен трохи подумав і додав: — Ласочка...

Рибина летіла вище лисеняти, але воно прудко підскочило й ухопило її передніми лапами.

— Молодця! — похвалив Арсен і заходився міняти наживу.

А коли озирнувся, лисеняти вже не було.

Однак наступного ранку воно прийшло знову. І знов Арсен кинув йому рибину — одну, бо лисеня більше не просило.

Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знало, що його звати Ласочка і що коли Арсен каже: «Встань!» або «Ляж!», то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить-сидить Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді Ласочка не скімлила і не молотила хвостом по землі, як завжди, побачивши у човні рибу, а лягала в траву й ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто-густо засинав.

Сидить і спить.

А якось чує крізь сон: Ласочка дзявулить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає, поринув. А лисеня на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібушить-витанцьовує од нетерплячки. Вхопив вудочку, смик — є окунь!

— На, Ласочко, це ти спіймала! — весело сказав Арсен і кинув окуня на кручу. З того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то Ласочка його й розбудить.

Так вони й рибалили вдвох.

Потім настала довга-предовга зима... Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував Ласочку: де-то вона тулиться в таку холоднечу?

А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одніс Арсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу... Вудить та все озирається: чи нема, бува. Ласочки? Раз, і вдруге, і втретє — немає...

А вчетверте озирнувся — стоїть на кручі велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім не хитрими очима, а поруч неї — лисеня.

— Ласочко? — невпевнено покликав Арсен. Лисиця задріботіла передніми лапами, замолотила хвостом по землі й лягла. Лисеня ж, побачивши у човні рибу, облизнулося й тихенько заскімлило.

— Те-те-те...— весело сказав Арсен. — Це що ж виходить: я увесь ваш рід годуватиму?

І кинув на кручу рибину.

Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А Ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками...

З того часу вони рибалили втрьох.

Григір Тютюнник

Виконай завдання.


 1. Твір Г.Тютюнника «Ласочка» за жанром є

А Казка

Б Оповідання

В Повість


 1. Які очі мала Ласочка?

А Блискучі

Б Здивовані

В Хитрі


 1. Якою була реакція Ласочки на гостинець Арсена?

А Тоненько писнула

Б Ухопила передніми лапами

В Позадкувала


 1. Яку рибу «спіймала» Ласочка?

А Окуня

Б Карася

В Коропа


 1. Якою Арсен побачив Ласочку весною?

А Маленькою з розумними очима

Б Рудою з хитрими очима

В Великою пухнастою лисицею


 1. Як повела себе Ласочка у відповідь на голос Арсена?

А Задріботіла передніми лапами, замолотила хвостом по землі й лягла.

Б Побачивши у човні рибу, облизнулася й тихенько заскімлила.

В Сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками 1. Віднови у правильній послідовності план оповідання Г.Тютюнника «Ласочка»


1
2
3
4
5
6А Рибалка втрьох

Б Зустріч Арсена та «бойового лисеняти»

В Настала зима

Г Рибалка Арсена на світанку

Ґ Весняна зустріч Арсена і Ласочки

Д Рибалка вдвох


 1. Продовж речення: Коли Арсен каже Ласочці «Встань!» або «Ляж!», то вона __________________________________________________________ .
 1. Сформулюй і запиши два запитання за змістом твору Г.Тютюнника «Ласочка»

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________
 1. До чого спонукає нас твір Г.Тютюнника «Ласочка»? ______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 1. Запропонуй і запиши інший заголовок до прочитаного твору._______

__________________________________________________________________

 1. Знайди у прочитаному творі мало описаний епізод та доповни його. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 1

Як оцінити роботу

Завдання 1 - 6 - по 1 балу за кожну правильну відповідь.
Завдання 7 - 11 - у межах 2 балів:

2 бали - завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність;

1 бал - завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано;

0 балів - учень виконав завдання неправильно чи не приступив до виконання завдання


Завдання 12 - у межах 4 балів. Ураховується:

 • зміст;

 • логічність і послідовність викладу;

 • висловлення (обґрунтування) власної думки;

 • використання засобів художньої виразності у висловлюванні.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка