До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125Сторінка9/24
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.47 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

«Актуальні питання реформування правової системи України»


Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Лаба О.В.,

тел.: (0332) 24-82-18, 24-04-11, 24-33-87justice@eenu.edu.ua

м. Луцьк,

16-17 червня
110

Міністерство освіти і науки України


«Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 Г, ауд 075

тел.: (044) 371 62 32

e-mail: kfip@kneu.edu.uaм. Київ,

21 червня100

Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Георг-Аугуст Університет (м. Гьотінген Німеччина), Луцький національний технічний університет (м. Луцьк), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Северо-Донецьк)


«Покращення конструктивних та експлуатаційних показників

автомобілів і машин»
Національний транспортний університет,

01010, м.Київ-10, вул. Суворова 1,

Перший проректор - проректор з наукової роботи Дмитрієв Микола Миколайович

тел.: 280-84-48,

e-mail: ntu.dnn@mail.ru


м. Київ

21 – 23 червня100

Міністерство освіти і науки, Жешовська політехніка (Польща)


«Хімічна технологія та інженерія»


Національний університет

«Львівська політехніка»

м. Львів, вул. С. Бандери 12

Атаманюк Володимир Михайлович

тел.:+38 032 258 26 57,

atamanyuk@ukr.net,

www.lpce.lviv.ua


м. Львів

26–30 червня120


Міністерство освіти і науки України


«Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2017»

Чернігівський національний технологічний університет

Казимир Володимир Вікторович

14027, м.Чернігів, вул.Шевченка, 95,

e-mail: cstu@stu.cn.ua,

vvkazymyr@gmail.com,

тел.: (0462)955687Київ-Чернігів-Жукін

27- 30 червня
200

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України, Університет Гліндор, м. Рексхем, (Великобританія), Технічний університет Лодзі (Польща), Технічний університет м. Рига (Латвія), Технологічний університет м. Таллінн, (Естонія), Університет Екстрамадура, м. Бадахос, (Іспанія), Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (Білорусь), Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Полтавський націонльний технічний університет імені Юрія Кондратюка

«Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва,

м. Черкаси,бульвар Шевченка 81,

Архипова С.П.

тел.: (067)2739415

e-mail: sparhipova@mail.ruм. Черкаси

27 червня-

7 липня


110

Міністерство освіти і науки України,Українська Академія Акмеологічних Наук, Варненський університет менеджменту (Болгарія), Земантія коледж (Литва), «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні», (Україна), «Вища лінгвістична школа» (м. Ченстохова, Польща), Манитобский университет (Канада)


«Ціннісний вимір політичної діяльностіі»

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24

Момоток Олена Миколаївна,

тел.:(0552) 32-69-31,

e-mail: politica2010@rambler.ru


м. Херсон,

29 червня
150

Міністерство освіти і науки України, Херсонська обласна рада, Херсонська обласна адміністрація


«Професійна підготовка інженерних та інженерно-педагогічних кадрів легкої та харчової промисловості»


Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16,

д.т.н., проф. Рябчиков Микола Львович,

(057) 73-37-806

nauka@uipa.edu.ua


м. Харків

червень120

МОН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Технологічний університет (м. Трнава, Словаччина) Технічний університет, (м.Габрово, Болгарія) Білоруський державний аграрний технічний університет Алматинський гуманітарно-технічний університет (Казахстан)


«Прогресивна техніка,технологія

та інженерна освіта»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

корп. 1, кімн. 299-1,

тел. +38 (044) 204-86-44

Луговський Олександр Федорович, заступник директора з наукової роботи

Семінська Наталія Валеріївна,

учений секретар

e-mail:seminska@ukr.netmmі@kpi.ua

м. Київ,

червень


100

Міністерство освіти і науки України Національна академія наук України Наукова рада по механіці твердого деформівного тіла НАН України Спілка інженерів - механіків НТУУ "КПІ" ТОВ «Прогреcтех - Україна» Одеський національний політехнічний університет Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАНУ Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ Інститут гідромеханіки НАНУ Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАНУ Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ ВАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології“ Вроцлавський технологічний університет «Вроцлавська політехніка» (Польща) Отто-фон-Геріке університет, м. Магдебург (Німеччина) Машинобудівний факультет Белградського університету (Сербія) Технічний університет, м. Габрово (Болгарія) Міжнародна кафедра ЮНЕСКО (Одеса – Київ) Інформаційна підтримка: Журнал “Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування”,


«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-17-2017)


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

корп. 18, кім. 329

Туз Юліан Михайлович

тел. +38 (044) 204-98-93

e-mail:tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua

(оргкомітет)

Шевченко Костянтин Леонідович

e-mail:autom1@meta.ua

(оргкомітет)
м. Одеса (Затока),

червень


80

Українська технологічна академія, Редакція міжнародного науково-технічного журналу «ВОТТП», Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, Хмельницький національний університет, Редакція наукового журналу "Вісник ХНУ", Вінницький національний технічний університет, Національний технічний університет України «КПІ»


«Церков – наука – суспільство: питання взаємодії», присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болховитинова)

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,53

тел.: (0462) 77-42-96


м. Чернігів,

червень50

Київська духовна академія і семінарія української православної церкви, Державний історичний архів України, Національний Києво-Печерський історико-культурній заповідник, Центр археології Києва інститут археології НАН України, Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних досліджень університету ім. Адама Міцкевича в Познані, Товариство дослідників християнських древностей центральної і східної Європи


«Соціальні та політичні трансформації у Східній та Центральній Європі (1917-2017 р.р.): чинники, досягнення, проблеми»

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

Інститут соціальних наук,

м. Одеса, Французький б-р, 24/26

тел. (0482)63-32-59

е-mail: brusylovska@gmail.com


м. Одеса,

червень


120

Міністерство освіти і науки України, ОНУ імені І.І. Мечникова, Центр Східної Європи Варшавського університету (Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski) (Польща)

ЛИПЕНЬ, СЕРПЕНЬ


ХІ Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена 75-річчю від дня народження В.В.КириченкаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка,

Механіко-математичний факультет


03127, Київ, Глушкова, 4е,

тел. . 259-05-17


e-mail: aptr@univ.kiev.ua

м. Київ,

3-7 липня100

Міністерство освіти і науки України


«Діагностика та лікування патологій опорно-рухового апарату та неврологічних розладів»

Сумський національний аграрний університет

м. Суми,


вул. Герасима Кондратьєва, 160

м. Суми,

29-30 липня
110

Головне управління ветеринарної медицини у Сумській області


5th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking

(IEEE BlackSeaCom’2017)Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

Ільченко М.Ю. - почесний голова конференції

тел. +38(044) 236-62-23,

204-98-21,

e-mail:ilch@kpi.uaм. Стамбул (Турція),

липень-вересень500

Відбувається з ініціативи та під егідою Інституту інженерів з електроніки та електротехніки (ІЕЕЕ) США й організаційної підтримки трьох університетів сусідніх держав: ТУ Молдови, НТУУ "КПІ" та Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова (ОНАЗ)


«Теорія і практика процесів подрібнення, розподілу, змішування та ущільнення матеріалів»


НТУ «ХПІ»,

61002, м.Харків, вул. Фрунзе 21,

каф. технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

тел.: 70-76-433

е-mail: sgd.ceram16@ukr.net


м. Одеса (c.Затока)

15-20 серпня
100

Міністерство освіти і науки України, Одеська національна морська академія, Національний гірничий університет,

Український державний університет залізничного транспорту, Українське керамічне товариство, Українське матеріалознавче товариство, Технічний університет Молдови, Інститут проблем матеріалознавства (Білорусія),

Мазурський технічний, університет (Польща), Інститут будівельних матеріалів (Німеччина)«Проблеми якості і довговічності зубчастих передач, редукторів, їх деталей та вузлів»

ЗП-2017НТУ «ХПІ»,

61002, м.Харків, вул. Фрунзе 21,

кафедра теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин,

тел.: (057) 707-69-02,

(057) 707-64-78

е-mail: TMА@tmm-sapr.org

zp@tmm-sapr.org

ustіn 1964@tmm-sapr.org
м. Одеса,

25-30 серпня120

Міністерство освіти і науки України, НАН України, ХНАУ «ХАІ» ім. Жуковського, ТОВ "НДІ"Редуктор", ОНПУ, ПАТ НКМЗ, СНУ ім. В. Даля, ПАТ ГСКТІ, НУ «Львівська політехніка», ІММС ім. В.А. Білого НАН (Білорусь), Азербайджанський архітектурний та будівничий університет (Азербайджан), Політехніка Свентокшистська (Польща), Словацький технологічний університет (Словенія), Болгарська Академія наук (Болгарія)"Сучасні проблеми механіки" (MPM)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Механіко-математичний факультет


03127, Київ, Глушкова, 4е,

тел. . 259-03-07


e-mail: y.zhuk@i.u

м. Київ,

28-30 серпня100

Міністерство освіти і науки України
ВЕРЕСЕНЬ


«Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Богдан С.К., тел.: (0332) 24-83-67,

phylological@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

2-3 вересня
90

Міністерство освіти і науки України


«Інноваційні енерготехнології» (ICE)


Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112

д.т.н., проф. Бурдо О.Г.,

тел. (048) 712-41-75, 712-41-29,

е-mail: terma_onaft@rambler.ru, www.onaft.edu.ua


м. Одеса,

4 – 8 вересня
100

МОН України, Інститут тепло- і масообміну ім. Ликова, (Р. Білорусь), Технічний університет Молдови, (Р. Молдова), Облдержадміністрація, КЛ «Терма»


«Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

д.т.н., проф. Михайлов В.М.,

Телефони: (057) 336-74-92, (057) 349-45-87

E-mail: oborud.hduht@gmail.com


Запорізька обл. смт. Кирилівка,

5-7 вересня
200

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Співорганізатори конференції:, Таврійський державний агротехнологічний університет, ,


«Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС»

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.

д.т.н., проф., зав. каф.

Чурсіна Людмила Андріївна,

тел.:(0552) 32-69-91,

e-mail: chursina_la@mail.ruм. Херсон,

6-8 вересня80

Міністерство освіти і науки України, Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь), Institute of Natural Fibres & Medical Plants, (Poznan), Балтійська асоціація виробників і переробників луб’яних культур (Литва), ТОО «Kagaz Shahary SEZ» (Республіка Казахстан)


«Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ економіки і права,

18031, м. Черкаси,бульв. Шевченка, 81

Данильчук А.Б.

тел.: 37-13-13

e-mail: abdanilchuk@rambler.ruм. Черкаси,

6-8 вересня
100

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Одеський національний економічний університет, Ben-Gurion University of the Negev (Israel), Information Systems Management Institute (Latvia), Division de Ciencias Naturales e Ingeneria, Universidad Autonoma Metropolitana-Cuajimalpa (Mexico), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Hahn-Meither Institute (Berlin, Germany)


«Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

кафедри правознавства

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9

тел. (0512)71-17-33, +38(067)766-37-83,

е-mail: Dubinskiy_Oleg@ukr.net


м. Миколаїв,

8-10 вересня100

Міністерство освіти і науки України (МОН України), Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Академія науксуднобудування України, Гомельский філія Міжнародного університету “МИТСО” (Республіка Білорусь), Яньченський інститут індустріальних технологій (Китайська Народна Республіка).


«Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності»


Національний університет харчових технологій

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68,

проф.Гавва О.М.,

тел.(044)287-92-45

e-mail:

aleksandrgavva@inbox.ru
м.Київ,

9 вересня
60

Міністерство аграрної політики та продовольства України Міністерство освіти і науки України


ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки

(УкрМіКо)Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37,

Ільченко М.Ю. - науковий керівник конференції

тел. +38(044) 236-62-23,

204-98-21,

e-mail:ilch@kpi.uaм. Київ,

9-13 вересня500

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Національний технічний університет України "КПІ", IEEE Ukraine ComSoc Chapter, IEEE Ukraine (Kharkiv) Joint Chapter за участю: Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (Республіка Білорусь), Вінницького національного технічного університету, Кібернетичного центру Національної академії наук України, Державного університету «Люблінська політехніка» (Польща), Національного університету "Львівська політехніка", Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Відділення радіоелектроніки та засобів зв’язку Академії інженерних наук України, Компанії "Huawei Technologies Co Ltd.", Компанії "Nokia – Ukraine", Компанії "Lifecell", ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова.


«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»


Національний університет

«Львівська політехніка»

м. Львів, вул. С. Бандери 12

Медиковський Микола Олександрович

тел./факс:+38-032-2582404

csit.lp.edu.uawww.lp.edu.ua


м. Львів

10-15 вересня
110

Міністерство освіти і науки України


«Проблеми інформатики і моделювання»

ПІМ-2017НТУ "ХПІ",

61002, м.Харків, вул. Фрунзе 21,

кафедра обчислювальної техніки та програмування,

тел.: (057) 707-61-65

е-mail: serleomail@gmail.com


м. Одеса

11-15 вересня150

Міністерство освіти і науки України, Одеська національна академія зв`язку ім. О.С.Попова, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.С. Пухова НАНУ, Ташкентський інститут іррігації і меліорації (Узбекистан),

Інститут проблем інформатики управління МОН РК (Казахстан), Азербайджанська державна нафтова академія (Азербайджан)
«Міжнародна конференція з математичного моделювання» (МКММ)


Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

Астіоненко Ігор Олександрович,

Литвиненко Олена Іванівна,

тел.: (0552) 32-69-95,

e-mail: mmkntu@gmail.comcмт. Лазурне,

Херсонської обл.,

11-15 вересня


260

Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація з прикладної геометрії, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний технічний університет України «КПІ», Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), Інститут обчислювальної математики і математичної геофізики СВ РАН, Брестський державний технічний університет.


«Високі технології: тенденції розвитку»

(Інтерпартнер’2017)НТУ «ХПІ»,

61002, м.Харків, вул. Фрунзе 21,

тел. 706-41-43,

е-mail: grabchenko@kpi.kharkov.uaм. Одеса

11-16 вересня
100

Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ТОВ Холдингова компанія «Мікрон», ВАТ «Турбоатом», Відділення механіки та машинобудування АН вищої школи України, Запорізький національний технічний університет, Інженерна академія України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Полтавський національний технічний університет, Сумський державний університет, Українська інженерно-педагогічна академія ,

Харківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, Афінський національний технічний університет (Греція), Будапештський технічний університет (Угорщина), Грузинський технічний університет (Грузія), Краківська політехніка (Польща), Магдебурзький університет (Німеччина), Мішкольцький університет (Угорщина), Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка (Польща), Штутгартський університет (Німеччина)
«Технології ХХІ сторіччя»


Сумський національний аграрний університет

40021, Україна,

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160


м. Суми,

11-16 вересня
150

Національний технічний університет «ХПІ», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Політехніка Свентокржинська в Кельцах


«Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика»

Херсонська державна морська академія, кафедра судноводіння та безпеки життєдіяльності на морі,

73000, м. Херсон, пр. Ушакова 20,

тел./факс: (0552) 49-59-02,

e-mail: selinanov.stanislav@ksma.ks.uaм. Херсон,

12-14 вересня150

Міністерство освіти і науки України, Херсонська державна морська академія, Національна академія наук України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності, European association for security, Company Marlow Navigation


«Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів»


Національний університет харчових технологій,

01601, м.Київ , вул. Володимирська, 68

Акутіна Наталія Василівна

тел.(044) 287-97-77

e-mail:

akutina@nuft.edu.ua
м.Київ,

12-14


вересня


240

Виставкова компанія АССО Інтернешнл Об’єднання «Укрхлібпром» Київський обласний хлібопекарський комплекс


«Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»

Сумський державний педагогічний університет тел. А.С. Макаренка,

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-78

artped@sspu.sumy.ua


м. Суми

12-15 вересня
120

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Музична академія імені Кароля Шимановського в Катовицях (Польща), Музична академія імені Ігнація Яна Падеревського Познані (Польща), Факультет мистецтв Прешовського університету (Словакія) , Сілезький університет (Польща), Факультеут мистецтв Північного національного університету м. Іньчуань, провінція Нінся (Китай), Педагогічний факультет Університету м. Белград (Сербія)


«Управління проектами: стан та перспективи»

Національний університет кораблебу-дування імені адмірала Макарова,

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9

тел. (0512) 42-38-52

e-mail: konstantin.koshkin@nuos.edu.ua,м. Миколаїв,

12-15 вересня200

МОН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Українська асоціація управління проектами, ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», Академія наук суднобудування України


«Сучасні технології промислового комплексу»

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

д.т.н., доцент

Дмитрієв Дмитро Олексійович,

тел.:(0552) 32-69-10, 32-69-39,

e-mail: stpk_kntu@ukr.netм. Херсон,

12-17 вересня
100

Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «КПІ», Донбаська державна машинобудівна академія, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Херсонська державна морська академія, Одеський національний політехнічний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Тернопільський національний технічний університет, Чернігівський національний технологічний університет, Луцький національний технічний університет, АН Вищої освіти України


«Сучасні тенденції розвитку кондитерського виробництва в Україні»


Національний університет харчових технологій,

01601, м.Київ , вул. Володимирська, 68,

Акутіна Наталія Василівна

тел.(044) 287-97-77

e-mail:

akutina@nuft.edu.uм.Київ,

13-15 вересня40

Укркондпром Виставкова фірма «FCCJ INTERNATIONAL»


«Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність»

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

к.т.н.,доцент

Сумська Ольга Петрівна,

тел.:(0552) 35-32-76,Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка