До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125Сторінка6/24
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, AGH науково-технологічний університет (Республіка Польща), Інститут кібернетики НАН України, Національний технічний університет України “КПІ", Новий університет Лісабона, Португалія, Люблінська політехніка (Республіка Польща), Азербайджанська державна нафтова академія, Інститут кібернетики НАН України, Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), українська секція, Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”«Ерделівські чи­тан­ня»


Закарпатська академія мистецтв

м. Ужгород, вул.Волошина, 37.

тел. 61-62-16

е-mail: usa.uzhgorod@i.ua


м. Ужгород,

10-12


травня

120


Міністерство освіти і науки України.

Закарпатська ОДА, Управління культури, Закарпатської ОДА, Національна спілка художників Ук­ра­їни, Фонд ім. А. Ерделі
«Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія,методологія,організація обліку та оподаткування»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001,м. Тернопіль

вул. Танцорова 2,

тел.: 23-54-26

e-mail :kaf_oa@tu.edu.te.ua


м. Тернопіль

11-12 травня
50

Вроцлавський економічний університет, Тернопільська міська рада


«Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти»

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4

Кафедра економіки підприємства

(048) 729-85-05 Окландер Т.О

imt@te.net.ua


м. Одеса,

11-12 травня100

Міністерство освіти і науки України, Вища школа інженерного менеджменту (Польща)


«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи»

Сумський національний аграрний університет

40021, Україна,

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160


м. Суми,

11-12 травня50

Міністерство освіти і науки України, Національна академія аграрних наук України


Проблеми надійності машин і засобів механізації сільськогосподарського виробництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка,

Навчально-науковий інститут технічного сервісу

61002, Харків, пр.Московський, 45,

професор Нанка О.В., проректор, д.т.н. Войтов В.А.

тел.: (057) 700-38-96,

(057) 732 98-16,

е-mail: nadezhnost@ukr.net


м. Харків

11-12 травня
60

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А.Ніязова«Impact of young scientists on forestry and horticulture»

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15м. Київ,

11-12 травня
100

International Forestry Students Association, Товариство лісівників України


«Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів»

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький, вул.Інститутська,11

тел.0974626177


м. Хмельницький – Рудківці,

12-13 травня
150

Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кафедра країнознавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кафедра країнознавства та туризму, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедри країнознавства і міжнародного туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, кафедра географії України та туризму, Мічіганський університет, (м. Енн-Арбор, США), Каліфорнійський університет, (м. Берклі, США), «Бидгощський університет Казимира Великого» (м. Бидгощ, Республіка Польща), Торуньський університет ім. М. Коперника (м. Торунь, Республіка Польща), Люблінський університет ім. Івана Павла II, (м. Люблін, Республіка Польща), Національна Академія наук Азербайджану (м. Баку, Азербайджан), Технічний університет Їлдіз, (м. Стамбул, Туреччина), Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, (м. Мінськ, Білорусь), Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників (м. Київ), Громадська організація «Подільське товариство Українсько-Польської дружби» (м. Хмельницький), ГО «Молодь за глобальний прогрес», (м. Хмельницький)


"Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти"

Хмельницький національний університет

29016 м. Хмельницький

вул. Інститутська 11

тел. 067-301-08-88

067-394-48-49

факс 0(3822) 4-11-34

e-mail: kafedra_managementu@i.ua>


м. Хмельницький-

м. Сатанів

12-14 травня


100-120

Міністерство освіти і науки України, Спілка економістів України, Академія економічних наук, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Технологічно-природничий університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких м. Бидгощ (Польща), Вища школа бізнесу м. Домброва Гурніча(Польща), Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі, Грузія


“Підтекст як джерело художності літературного твору”

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка,

25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1

проф. Г. Д. Клочек,

М. В. Фока

050-558-59-79


м. Кропивницький,

14-15травня50

Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка


«Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі»


Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

тел.: +38 (048) 738-47-70,

+38 (048) 754-38-47.

Е-mail: pdpu@pdpu.edu.ua


м. Одеса,

15-16 травня100

Міністерство освіти і науки України, Головне управління Інститутів Конфуція (КНР), Харбінський інженерний університет (КНР)


«ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI 2017)

Херсонський державний університет,

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27

тел. (0552) 32-67-68

e-mail: OGrinko@ksu.ks.ua
м. Київ

15-18 травня
150

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В,Н, Каразіна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Херсонський державний університет, Запорізький національний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Альпійсько Адріатичний університет (м, Клагенфурт, Австрія), Університет Хаддерсфілд (м, Хаддерсфілд, Великобританія), Мережа DataArt, Solutions Inc


«Актуальні проблеми інженерної механіки»

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4

Кафедра будівельної механіки

(050) 333-37-54 Сур’янінов М.Г

sng@ogasa.org.ua


м. Одеса

15-18 травня150

Міністерство освіти і науки України, Університет «Sjever» (Хорватія), Київський національний університет технологій та дизайну


“Нафтогазова енергетика - 2017”

Івано-Франківський національний технічного університет нафти і газу,

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

тел.: (03422) 4-51-14

Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології

проф. Карпаш М.О.

e-mail: ndingee@nung.edu.ua

mkarpash@nung.edu.ua


Івано-Франківськ

15-19.травня150

Міністерство освіти і науки України


«МКФТТПН-XVІ»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

76018, Україна, Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57

тел.: +38(0342)596082

е-mail: icpttfn@pu.if.uaм. Яремча (Івано-Франківська обл.),

15-20 травня
150

Міністерство освіти і науки України, Державний фонд фундаментальних досліджень, Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова, Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського, Університет Газі (Туреччина), Українське фізичне товариство


«Обчислювальний інтелект (проблеми, результати, перспективи)»Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Факультет інформаційних технологій

03680 м.Київ, вул.Ломоносова, 81,

тел.0503131342


e-mail: snytyuk@gmail.com

м. Київ,

16-18 травня230

Міністерство освіти і науки України


«Науково-методичні основи викладання точних та інженерних наук в системі вищої освіти»


Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

тел.: +38 (048) 733-09-77.

е-mail: pdpu@pdpu.edu.uaм. Одеса

16-19 травня100

Міністерство освіти і науки України


«Поліграфічні, мультимедійні та web-технології»

Харківський національний університет радіоелектроніки,

м. Харків, пр. Науки 14

тел. 70-21-378

e-mail: pmw@nure.ua
м. Харків,

16-20 травня140

Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства (Україна),Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Україна), Університет штату Гуанахуато (Мексика),Варшавський політехнічний університет «Варшавська політехніка» (Польща), Ташкентський інститут текстильної та легкої промисловості (Узбекистан),Білоруський державний технологічний університет (Білорусія)


«Стратегія інноваційного розвитку економіки, бізнес, наука, освіта»

(SIDEC 2017)НТУ «ХПІ»,

61002, м.Харків, вул. Фрунзе 21,

Економічний факультет,

Бюро розвитку підприємництва,

тел. (057) 7076818

е-mail: www.sidec.kharkiv.uasidec.conference@i.ua

м. Харків

16 - 20 травня200

Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація розвитку менеджмент-бізнес освіти, Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Спілка винахідників і раціоналізаторів України, Союз підприємців Харківської області, Мішкольцький університет (Угорщина), Отто фон Герікке університет (Німеччина), Віденський університет економіки (Австрія), Університет прикладних наук Пірею (Греція), Університет Гренобль Альпи (Франція), Бізнес школа Барні Хартфордського університету (США), Економічний університет Катовіце (Польща), Болонський університет (Італія), Університет Іллі (Грузія)


"Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Військовий інститут


03680, м. Київ, вул. Ломоносова, 81,

тел. 521-32-97

e-mail: alexbeznosyuk@mail.ru


м. Київ,

17 травня50

Міністерство освіти і науки України


"Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи"

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40

тел.: 0(412)43-14-17

0(412)43-11-95

0(412)22-15-83

e-mail: zu@zu.edu.ua
м. Житомир,

17-18 травня110

Національний університет "Києво-Могилянська академія", Донецький національний університет ім. В. Стуса, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького


«Україна – Польща: історичне сусідство»

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського,

21100, м. Вінниця,

вул. Острозького, 32

Факультет історії, етнології і права

доц. Войнаровський А.В.

тел. (067)-596-15-48

e-mail: voinarovskiy@i.ua


м. Вінниця

17-18 травня
100

Інститут історії НАН України, Університет Стефана Вишинського у Варшаві Варшавський університет (Республіка Польща) Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь)


«Захист прав людини в парадигмі верховенства права»

Академія адвокатури України,

м. Київ, бул.Т.Шевченка, 27

тел..: (044)246-57-88,

е-mail: referent.aau@meta.uaм. Київ,

17-18 травня
85


Міністерство освіти і науки України, Інститутмодернізації змісту освіти, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України


«Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці»

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка,

проректор з наукової роботи Бенера В.Є.,

тел.: (03546) 2-19-91, (03546) 2-24-15, (067) 58-39-514

e-mail: nauk_kgpa@ukr.net

val_benera@ukr.net

alexbeznosyuk@mail.ru


м. Кременець,

17-19 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Тернопільська обласна рада, Управління освіти і науки Тернопільської держадміністрації, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Представництво Польської академії наук у Києві , Люблінська політехніка (Польща), Наукове товариство м. Остролєнка (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща)


«Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва,

18000, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 24

Данилюк С.С.

тел.: (0472) 33-10-97

e-mail: kafvsh@meta.uaм. Черкаси,

18 травня
110

Міністерство освіти і науки України, Єреванський державний університет (Республіка Арменія), Вища школа гуманітарно-економічна (м. Влоцлавек, Польща), Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка (м. Мінськ, Білорусь), Софійський університет «Св. Климент Охрід скі» (м. Софія, Болгарія), Асоціація професорів словянських країн (м. Кітен, Болгарія)


«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»

Житомирський національний агроекологічний університет

10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7

Ляшенко Р. Д.

е-mail: konfer_znau@ukr.netм. Житомир,

18 травня150

Міністерство освіти і науки України


«Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»,


Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

д.т.н., проф. Михайлов В.М.,

Телефони: (057) 336-74-92, (057) 349-45-87

E-mail: 18may2017conf@gmail.com


м. Харків,

18 травня300

Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент науки і освіти Департамент економіки і міжнародних відносин, Харківська торгово-промислова палата,


«Теорія та практика менеджменту»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Ліпич Л.Г., тел.: (0332) 24-89-78,

economical@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

18 травня
100

Міністерство освіти і науки України


«International Society of Electrochemistry (ISE)»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

д.т.н. проф. О.В. Лінючева

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

корп. 4,


тел. +38 (044) 204 82 06,

(097) 215 79 77

e-mail: o_lin@xtf.kpi.ua


м. Київ,

18-19 травня100

Під егідою Міжнародного електрохімічного товариства (International Society of Electrochemistry) (ISE)


«Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»

(ХХIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ)Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

Кращенко Ю.П.,

тел.: (05322) 2-58-11),

е-mail: pedkonfer@rambler.ru


м. Полтава,

18-19 травня
300

Міністерство освіти і науки України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка