До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125Сторінка3/24
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
    Навігація по даній сторінці:
  • Польща
Рівненський державний

гуманітарний університет,

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12

тел: (0362) 26-78-65,

(0362) 26-96-89

e-mail: rektorat@rdgu.uar.net

nauk_rdgu@ukr.net
м. Рівне

30-31 березня100

Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


«Актуальні проблеми з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини»

Львівський державний університет фізичної культури:

79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11

телефон: +38-(032)-260-31-94

e-mail: aspirant@ldufk.edu.ua
м.Львів,

30–31 березня
150

Міністерство освіти і науки України, Вроцлавська академія фізичного виховання (м.Вроцлав, Республіка Польща), Жешувський університет (м.Жешув, Республіка Польща), Пряшівський університет (м.Пряшів, Словаччина), Університет Павла Йозефа Шафарика (м.Кошице, Словаччина), Національний медичний університет Земмельвейс (м.Будапешт, Угорщина)


«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»


Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

61166, м. Харків, пр. Науки, 9а.

Кафедра менеджменту та бізнесу

Лепейко Т.І.Мазоренко О.В.

тел. (057) 702-01-46, (дод. 296)

e-mail: konf_men_2010@ukr.net


м. Харків,

30-31 березня

150

Міністерство освіти і науки України, Університет менеджменту охорони праці в Катовіце (Польща), Університет Хуманітас (м. Сосновець, Польща), Вища школа економіки та менеджменту публічного адміністрування в Братиславі (Словакія), Технологічний університет (м. Люлеа, Швеція), Університет ЛІОН 2 ім. Люм’єра (Франція), Університет прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайр, Австрія), Віденський університет прикладних наук (Австрія), Університетська агенція франкофонії, Всеукраїнська асоціація консультантів з управління, Всеукраїнська спілка вчених-економістів.«Інформаційні технології управління знаннями в галузі освіти та науки»

Київський національний університет будівництва і архітектури,

03680, Київ, Повітрофлотський пр. 31,


тел.: 241-55-07
e-mail: alusion@ukr.net
e-mail: svtsutsura@mail.ru


м. Київ,

31 березня100

Міністерство освіти і науки україни, Київский національний університет будівництва і архітектури, Українська асоціація управління проектами


Технічний процес в АПК

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Дирекція ННІ МСМ,

м. Харків,пр. Московський,45

е-mail: mtf_khntusg@ukr.netм. Харків

березень


120-150

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, БєлДСГА, ВАТ «АТД», ДДАУ,ЖНАУ, ІОБ НААН, ІР НААН, ІСГП, НААН, ЛНАУ, ЛНУ, ЛугНТУ, МНАУ, ННЦ ІГФ У ААН, ННЦ «ІЕКВМ», ННЦ «ІМЕСГ», НТУ «ХПІ», НУБіП, ПАТ «ХТЗ», ПДАА, СНАУ, ТДАТУ, ТНТУ, УкрНДіПВТ ім. Л. Погорілого, ХНАДУ, ХНУМГ«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:

освіта – наука – виробництво – 2017»
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

м. Харків, Майдан Свободи, 4

тел. 707-53-86

е-mail: ecology@karazin.uaм. Харків

березень-квітень50

Інститут модернізації змісту освіти


«Композиційні матеріали»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

д.т.н. проф. Пєтухов А.Д.

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

корп. 21, кімн.201,

тел. +38 (044) 204-97-44

e-mail: xtkm@kpi.ua
м. Київ,

березень-квітень


Міністерство освіти і науки України


«Екологія, охорона ивколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво -2017»


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

м. Харків, Майдан Свободи, 4

тел. 707-53-86 есоlogyу@kazarin.ua


м. Харків,

березень-квітень50

Інститут модернізації змісту освіти
КВІТЕНЬ


«Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

кафедра управління персоналом та економіки праці

03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1

тел.: 456-65-10

e-mail: kaf_utr@ukr.net


м. Київ,

4-5 квітня130

Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет економіки та торгівлі, Харківський національний економічний університет ім.. С.Кузнеця Донецький національний університет, КНУ імені Тараса Шевченка Вища школа менеджерів, м. Легниця (Польща) Економічного університету м. Познань (Польща), Вища школа менеджерського підприємництва, м. Прешів (Словаччина), Університет економіки і права «КРОК» Інститут економіки промисловості Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника


«Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)»

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка,

м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2,

тел.. 53–59–01


м. Тернопіль,

4–5 квітня50

Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада, обласний краєзнавчий музей, Державний архів Тернопільської області, Обласна орнаізація національної спілки краєзнавців України, Національний заповідник «Замки України», молодіжна т–во «Обереги Тернопільщини»


“Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження”

Дніпропетровський

національний університет імені Олеся Гончара,

49010, м. Дніпро,

пр. Гагаріна, 72,

тел. (056) 745-43-24,

e-mail: onti_dnu@i.uaм. Дніпро,

4-5 квітня135

Міністерство освіти і науки України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя), Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ), Білоруський державний університет (Білорусь), Вроцлавський університет м. Вроцлав (Польща), Лодзинський університет м. Лодзь (Польща), Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія)«Микола Гоголь і сучасний світ проблеми: проблеми вивчення»


Ніжинський державний

університет імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин, вул. Графська, 2,

Гоголезнавчий центр, кафедра російської та зарубіжної літератури та історії культури,

тел. (04631)23633,

е-mail: gogoliana@mail.ua


м. Ніжин

4-6 квітня50

Телавський державний університет імені Я.Гогебашвілі, Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка


«Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності»


ДЗ «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»,

Навчально-науковий

інститут культури і мистецтв

м. Полтава, вул. Коваля, 3.

тел.: (0532) 2-16-30

Сташевський А.Я.

тел.: +380502420825

Тофан І.В.

тел.: 0660076941

direktorat_ikm@ukr.net


м. Полтава,

5-6 квітня120

Міністерство освіти і науки України, Національна всеукраїнська музична спілка, Асоціація з проблем компаративної педагогіки (м. Старобільськ), Музична академія Університету Східного Сараєва (Боснія і Герцеговина), Інститут музичної освіти Університету ім. Яна Кохановського (м. Кєльце, Польща)


“Мова. Суспільство. Журналістика”Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут журналістики 04119, м. Київ. Мельникова, 36/1

тел. 481-44-45,
e-mail: e.tsymbalenko@univ.net.ua


м. Київ,

6 квітня


60

Міністерство освіти і науки України


«Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»

Київська державна академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9, Мусієнко В.В.,

тел.: (096)5224091,

е-mail: academy@maritime.kiev.ua
м. Київ,

6-7 квітня125

Міністерство освіти і науки України«Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

м. Кропивницький,

вулиця Добровольського, 1, тел.:0522394426

е-mail: Zalevskiy_av@mail.ruм. Кропивницький,

6-7 квітня100

Міністерство освіти і науки України


«Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи»

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 10,тел.: (04631) 2-52-70,

2-50-71, 2-31-30,


e-mail: natinau@ukr.net

м. Ніжин,

6-7 квітня110

Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», Республіка Білорусь ЗО «Поліський державний університет», Республіка Білорусь Варшавський університет наук про життя, Польща Словацький аграрний університет, Словацька Республіка Мендель університет, Чеська Республіка Індустріально-економічний коледж ім. академіка Г.Г. Сейткасимова, Республіка Казахстан


«Актуальні проблеми судового права»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

Москвич Л.М.,

тел.+38-057-704-92-78,

e-mail: ospo@nulau.edu.ua


м. Харків,

6-7 квітня100

Міністерство освіти і науки України«Ефективні технології в будівництві»

Київський національний університет будівництва і архітектури,

03680, Київ, Повітрофлотський пр. 31, . проф. Савйовський В. В.. тел.214-55-50, e-mail: tbv_knuba@ukr.netм. Київ, 6-7 квітня

150-200

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Науково-дослідний інститут будівельного виробництва(НДІБВ), Академія будівництва України


«Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

Кам’янець-Подільський на­ціональний університет імені Івана Огієнка,

Демчик Катерина Іванівна.


м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (067) 380-55-09,

(03849) 3-34-92,

(03849) 3-34-91

e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua


м. Кам’янець-Подільський,

6-7 квітня150

Міністерство освіти і нау­ки України, Інститут модернізації змісту освіти, Полтав­ський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Глухівський національ­ний педагогічний уні­верситет імені О. Довжен­ка, Дрогобицький держав­ний педагогічний універ­ситет імені Івана Франка


«Актуальні проблеми технологій переробних і харчових виробництв.

Актуальні проблеми механізації переробних і харчових виробництв»Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема, 44, головний корпус ХНТУСГ,

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв.

61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92

проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Войтов В.А.

тел.: 057 700-38-95 (дирекція ННІ ПХВ),

тел.: 057 700-39-16 (кафедра ОІПХВ)

e-mail: nni_pxv@ukr.net (дирекція ННІ ПХВ)

oipxv@ukr.net (кафедра ОІПХВ)


м. Харків

6-7 квітня
55


Міністерство освіти і науки України, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Національний університет харчових технологій, Харківський державний університет харчових технологій, Сумський національний аграрний університет


«Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет,

м. Херсон,

вул. Стрітенська, 23

тел.: (0552) 41-44-35,

(095) 36-56-699

е-mail: conf_2017_ksau@meta.uaм. Херсон

6-7 квітня200

Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон, Україна), Херсонський національний технічний університет, (м. Херсон, Україна), Університет прикладних наук (м. Алітус, Литва), Інститут управління та підприємництва (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Національний інститут економічних досліджень, (м. Кишинів, Республіка Молдова), Банківський інститут Вища школа (м. Прага, Чеська Республіка), Компанія «Schreiner Group» (м.Мюнхен, Німеччина)


«Повторна оптимізуюча хірургія у комплексному лікуванні злоякісних та доброякісних захворювань молочних залоз»

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

88000, м.Ужгород, вул. Заньковецької, 89,

тел.+38 (0312) 642229

e-mail: inst-podp@uzhnu.edu.uaм. Ужгород,

6-7 квітня250

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Наукове товариство онкологів Закарпаття, Управління охорони здоров'я Закарпатської області, ТОВ Лікувально-діагностичний центр «Ліра», ТОВ «Перлина»


«Ференц Ліст і Україна» (Прис­вячена 205 річниці від дня народження, 170 річниці від часу перебування в Україні, 130 річниці від дня смерті угорського композитора Ференца Ліста)

Кам’янець-Подільський на­ціональний університет імені Івана Огієнка,

Печенюк Майя Антонівна.

м. Кам’янець-Поділь­ський, вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (097) 501-65-04,

(03849) 3-34-92

e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua,

kafedra_muzyky@ukr.net


м. Кам’янець-Подільський,

6-8 квітня150

Міністерство освіти і нау­ки України, Міжнародне товариство (м. Ваймар, Німеччина), Університет музики і театру (м. Грац, Австрія), Могильовський державний університет імені А.А. Кулєшова (Бі­лорусь), Спілка угорців св. Іствена у Хмель­ницькому, Обласний цен­тр німецької культури (м. Хмельницький), Хме–льницький осередок спіл­ки поляків України, По­дільське культурно-про­світницьке товариство імені Ференца Ліста


«Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»


Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

61166, м. Харків, пр. Науки, 9а.

Кафедра економічної кібернетики.

Клебанова Т.С.

Відповідальний секретар:

Яценко Р.М.

тел. (057) 702-18-31, (дод. 356, 325)

e-mail: Rоman.Yatsenko@m.hneu.edu.ua
м. Харків,

7-8


квітня

200

Міністерство освіти і науки України, НДЦ ІПР НАН України (м. Харків), Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Інститут економіки промисловості НАН України, Варшавська школа економіки (Польща), Університет Хуманітас (м. Сосновець, Польща), Університет національного і світового господарства (м. Софія, Болгарія), Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла II (Польща), Ягеллонский університет (Польща), Інститут досліджень корпоративної безпеки Технологіко де Монтеррей (Мексика), GEA College (Cловенія), ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», ТОВ «КОДА».


„Тиждень еколога – 2017”

Дніпродзержинський державний технічний університет,

51918, м. Кам’янське,

вул. Дніпробудівська, 2

зав.каф., проф. Зберовський О.В.

тел./факс 0 (5692) 3 68 95

моб. (067) 636 16 18

e-mail: zberovskya@gmail.com


м. Кам’янське,

10-13 квітня100

Міністерство освіти і науки України Міністерство екології та природних ресурсів України, Дніпропетровська обласна адміністрація Дніпродзержинська міська адміністрація, Інститут проблем природокористування та екології НАН України Національний технічний університет України „КПІ”, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна"Проблеми науково-технічного та правового забезпечення кібербезпеки у сучасному світі» ПНПЗК-2017


НТУ "ХПІ",

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

кафедра обчислювальної техніки та програмування,

тел.: (057) 707-61-65

E-mail: s_semenov@ ukr.net


м. Харків

11-12


квітня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут кібернетики ім.В.М. Глушкова НАН України, Кіровоградський національний технічний університет, Софійський технічний університет (Болгарія), Університет технології і гуманітарних наук (Польща), Військова академія збройних сил Азербайджанської республіки (Азербайджан)


"Управління активами і ризик - менеджмент у вимогах стандартів безпеки - теорія і практика впровадження"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Факультет інформаційних технологій

03680 м.Київ. вул.Ломоносова, 81

тел.521-32-77,


e-mail: kkravchenko@univ.net.ua

м. Київ,

11-12 квітня70

Міністерство освіти і науки України


"Мова у реальних процесах комунікації і перекладацька діяльність*"

Київський національний лінгвістичний університет,

м. Київ, вул. Велика Васильківська 73,

тел. (044) 287-40-52 romanskimovy@ukr.net


м. Київ,

12 квітня60

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Посольство Іспанії в Україні


«Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних відносин»

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

тел..: (057) 700-06-51

nis_ kstuca@ukr.net, gonch@kstuca.kharkov.uaм. Харків,

13 квітня100

Національний банк України, Харківський союз страховиків, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,


«Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»


Сумський державний університет,

кафедра фізичного виховання і спорту

40007, м. Суми,

вул. Римського-Корсакова, 2,

тел.: (0542) 330-257

е-mail: kfv@sport.sumdu.edu.ua
м. Суми

13–14 квітня110


Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Тартуський університет (Естонія)


«Антропологічні виміри філософських досліджень»

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,

Хміль В.В.

е-mail: 'broun79@gmail.com'

кафедра філософії і соціології


м. Дніпро,

13-14 квітня100

Хайфский університет (Ізраїль), Науково-дослідницький інститут проблем розвитку транспорту


«Сучасні соціальні практики: ідеологічний вимір»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Філософський факультет 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60

тел. 239-33-46
e-mail: dphs.univ.kiev.ua


м. Київ,

13-14 квітня50

Міністерство освіти і науки України


«Технології XXI століття: проблеми і перспективи розвитку»

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 10,т.: (04631) 2-52-70,

2-50-71, 2-31-30,


e-mail: natinau@ukr.net

м. Ніжин,

13-14 квітня125

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, Державна наукова установа «Укр НДІ ПВТ імені Леоніда Погорілого», Установа освіти «Білоруська державна сільськогосподарська академія», Установа освіти «Поліський державний університет» (Білорусь), Інститут агробіотехнологій Латвійського сільськогосподарського університету, Балтійська асоціація виробників та переробників луб'яних культур. Учасники - Литва, Латвія,Чехія


„Математичні проблеми технічної механіки – 2017”

Дніпродзержинський державний технічний університет,

51918, м. Кам’янське,

вул. Дніпробудівська, 2

зав.каф., проф. Стеблянко П.О.

тел. (050) 342 70 35

e-mail: caf-vmi@ukr.netм. Кам’янське,

17-20 квітня200

Міністерство освіти і науки України, Придніпровський науковий центр НАН України, Інститут механіки НАН У, Дніпропетровський національний університет«Сучасні лінгвістичні парадигми»


ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Горлівський інститут іноземних мов

84511, Донецька обл., м. Бахмут, вул. В. Першина, 24

к.філол.н., доцент

Старченко Олена Анатоліївна

тел.: +380509282253

e-mail: helen-starchenko@mail.ru

к.філол.н., доцент

Ситняк Роман Миколайович

тел.: +380951448187

e-mail: Smiles78@mail.ru


м. Бахмут,

18 квітня100

Міністерство освіти і науки України Західно-Казахстанський державний університет ім. М.Утемисова (Казахстан) Університет святих Кирила та Мефодія (Словаччина) Університет Моллої Колледж (США)


«Педагогіка і сучасні

аспекти фізичного виховання»Донбаська державна машинобудівна академія,

м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

тел.: (0626) 41-68-95

0661558144

е-mail: fz@dgma.donetsk.ua


м. Краматорськ

18 - 19 квітня105

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів Вірменський державний педагогічний університет ім. Хачатура Абовяна, Кишинівський державний педагогічний університет ім. В. Крянге, Казахський національний педагогічний університет ім. Абая,

Вірменський державний інститут фізичної культури, Череповецький державний університет Національний інститут освіти, Міністерства освіти Республіки Білорусь

«Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи»

Донецький державний університет управління,

м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58.

е-mail: nauka_vid@dsum.edu.ua

кафедра адміністративного менеджменту, спеціально правових дисциплін
м. Маріуполь,

18-19 квітня100

Міністерство освіти і науки України, Донецький державний університет управління, Маріупольська міська рада


«Системні дослідження проблем енергоефективності в архітектурі та будівництві»

Київський національний університет будівництва і архітектури,
03680, м.Київ, Повітрофлотський пр. 31,
к. 508 (головний корпус КНУБА)
тел. (044) 244-96-03
email: energy-knuba@ukr.net
веб сайт: http://energocenter.org/

м. Київ,
18-20 квітня100

Міністерство освіти і науки України, Київське представництво Польської академії наук


"Проблеми телекомунікацій 2017"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

Інститут телекомунікаційних систем

Ільченко М.Ю - співголова конференції

тел. +38(044) 236-62-23, 204-98-21,

e-mail:ilch@kpi.ua

сайт конференції

http://conferences.uran.ua/


м. Київ,

18-21 квітня300

Національний технічний університет України "КПІ", Інститут телекомунікаційних систем Науково-дослідний інститут телекомунікацій, Міжнародний науково-технічний журнал «Information and telecommunication sciences»


«Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (ПРІТС 2017)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

Інститут телекомунікаційних систем

Якорнов Є.А. – співголова конференції

тел. +38(044) 236-40-14, 204-98-21, e-mail:yakornov@its.kpi.ua


м. Київ,

18-21 квітня100

Національний технічний університет України "КПІ ", Інститут телекомунікаційних систем Науково-дослідний інститут телекомунікацій, Міжнародний науково-технічний журнал «Information and telecommunication sciences»


«Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес»

Черкаський державний технологічний університет,

18006 Черкаси, буль. Шевченка, 460,

Пальонна Т.А.,

тел.: (0472) 730-229,

e-mail: ndi@chdtu.edu.uaek_chdtu@ukr.net

м.Черкаси,

19 квітня


80

Міністерство освіти і науки України Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро Польща: Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej (The University of Dabrowa Gornicza) Humanitas University in Sosnowiec. Канада: School of Community and Public Affairs


Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасного матеріалознавства «Стародубовські читання.»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка