До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125Сторінка22/24
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.47 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
«Сучасні проблеми методології та організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту в умовах переходу на МСФЗ і МСА»

Миколаївський національний аграрний університет,

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9

Тел.: +380(512) 58-05-94,

Факс: +380(512) 34-41-72,


е-mail: rector@mnau.edu.ua,
iryna_ksonzhyk@meta.ua

м. Миколаїв,

15 травня


100
Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, Львівський національний аграрний університет, Вінницький національний аграрний університет


«Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя»

Донбаська державна машинобудівна академія,

м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

тел.: (0626) 41-84-51

+380501573687

е-mail: vlasenkokv@ukr.net


м. Краматорськ

15 травня
120

Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет, Криворізький металургійний факультет Національна металургійна академія України, Приазовський державний технічний університет, Інститут хімічних технологій Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Черкаський державний технологічний університет


«Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Кульчицька А.В., тел.: (0332) 24-90-01,

psychological@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

15 травня
60

Міністерство освіти і науки України


«Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи»

(МТН-2017)Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

e-mail: mtn@inmad.vntu.edu.ua


м. Вінниця,

15-19


травня

150

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук , України, Вінницький національний технічний , університет , Новий університет Лісабона, Португалія, Люблінська Політехніка, Польща, Національний технічний університет , України «КПІ»


«Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Інноваційне забезпечення аграрного виробництва» присвяченої до Дня науки в Україні»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

м. Херсон,

вул. Стрітенська, 23

Агрономічний факультет

тел.: (0552) 41-78-65

(0552) -41-44-51е-mail: decagro_kherson@ukr.net


м. Херсон

16-18 травня100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики і продовольства України, Інститут зрошуваного землеробства НААНУ, Інститут рису НААНУ


«Будівельні конструкції, будівлі та споруди третього тисячоліття»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

м. Херсон,

вул. Стрітенська, 23

тел.: (0552) 41-62-16,

e-mail: kafedra_BU2@ukr.net


м. Херсон,

17 травня100

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Академія будівництва України, проектно-будівельна фірма «Херсонбуд», ПП «Євроклас», «Ротонда плюс», Державне науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»


«Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту (в тому числі і спортсменів з обмеженими можливостями)»

Харківська державна академія фізичної культури

Мулик В.В., 066 777 46 41,

Камаєв О.І. 098 43 48 643

katerinka-81@mail.ru

61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, (057) 705-23-09, кал. 123м. Харків,

17-18 травня50

Міністерство освіти і науки України, Національний олімпійський комітет України, Спортивний комітет України, Харківська обласна державна адміністрація, Харківська міська рада,


«Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет,

м. Херсон, вул. Стрітенська, 23

тел.: (066) 23-42-553,

(095) 22-69-697

е-mail: management@ ksau.kherson.ua


м. Херсон

19 травня100

Інститут післядипломної освіти, та дорадництва ДВНЗ «ХДАУ», Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної держадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет, Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПМ НААН


«Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ економіки і права, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81,

Пасєка С.Р.

тел.: 37-11-15м. Черкаси,

19 травня100

Міністерство освіти і науки України, Черкаська обласна державна адміністрація, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кіровоградський національний технічний університет, Всеукраїнська громадська організація «Туристична палата України», Туристична асоціація України, Українське географічне товариство, Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм»


«Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні»

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

тел.: (044) 256-29-91, (044) 256-84-27

e-mail: conference.knutd@gmail.comм. Київ,

24 травня
150

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет технологій та дизайну Інститут вивчення проблем корпоративної безпеки (Республіка Словенія) Білоруський державний університет (Республіка Білорусь) Вища Школа страхування і фінансів (Республіка Болгарія) Векерле Бізнес Школа (Угорська республіка) Бакинський університет бізнесу (Азербайджанська Республіка) Університет Марії Кюрі-Складовської (Республіка Польща) Вища Школа Менеджменту у Варшаві (Республіка Польща) Національний університет «Львівська політехніка Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Національний університет «Острозька академія» Полтавський університет економіки і торгівлі Сумський державний університет Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості


«Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і здоров’я»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я,

18000, м. Черкаси

Гречуха С. В.

тел.: 0675817361

e-mail: tmfv_cnu@ukr.netм. Черкаси,

25-26 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Обласне управління у справах сім’ї, молоді та спорту


«Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Смолюк І.О., тел.: (0332) 24-03-04, pedagogical@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

25-26 травня
80

Міністерство освіти і науки України


“Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України”


Івано-Франківський національний технічного університет нафти і газу,

Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

кафедра соціальних комунікацій та права

доц. Скрипничук В.М.

тел.: (0342) 50-17-87

e-mail: skp@nung.edu.ua


Івано-Франківськ

25-26 травня90

Міністерство освіти і науки України


«Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту»»


ДВНЗ «Переяслав-ХмельницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіГригорія Сковороди»,

08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.comм. Переяслав-Хмельницький,

25-26 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Відділення вищої освіти НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Шяуляйська державна колегія Міністерства науки і освіти Литви, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


«Німецькомовний дискурс в сучасному полікультурному суспільстві»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20

Кобзар О.І.

т. (0619) 44-04-63

е-mail: nauka@mdpu.org.ua


м. Мелітополь,

29 травня
100

Полтавський університет економіки і торгівлі, Інститут мов (Німеччина, м. Кассель)


«Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»

Черкаський державний технологічний університет,

18006 Черкаси, буль. Шевченка, 460,

к.е.н., доцент, зав. кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Гавриленко Валентина Олександрівна,

тел.: 460, 0472-73-02-62,

e-mail: kaf_buh_oblik@mail.ruм. Черкаси,

травень50

Міністерство освіти і науки України, Черкаська обласна державна адміністрація, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік», Киівський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Тернопольський національний економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Temple Universiti. Philadelphia, CША, Universiti of South California, США, Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej (The University of Dabrowagornicza), Польща, Humanitas University in Sosnowiec, Польща, Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ, Білорусь, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації , державна фінансова інспекція в Черкаській області


«Проблеми і перспективи розвитку сфери товарного обігу в Україні»

Львівський торговельно- економічний університет,

79005, м. Львів, вул. У.Самчука, 9, каб. 720, проф., д.е.н. Апопій В.В., тел.2958192

e-mail: lkakdp@ukr.netм. Львів,

травень

60

Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна спілка споживчих товариств
ЧЕРВЕНЬ


«Підготовка компетентного фахівця в умовах глобалізацій них процесів: традиції та інновації»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Гусак П.М., тел.: (0332) 24-12-01, pedagogical@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

8-10 червня
60

Міністерство освіти і науки України


“Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: сучасний погляд”

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61054, м.Харків, вул.Тимурівців,3а

(057) 700-38-54 , (057)738-77-87

e-mail: admin@khadi.kharkov.uaм.Харків

9 червня


70

Національний технічний університет “ХПІ” (м.Харків), Одеський національний економічний університет (м.Одеса)


«Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов»


Ніжинський державний

університет імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин, вул. Графська, 2, факультет іноземних мов,

тел. (04631)71982,

е-mail: svetlana.tezikova@gmail.com
м. Ніжин

21-22 червня60

Уманський державний педагогічний університет, Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Івано-Франківський державний педагогічний університет імені Івана Франка, Мелітопольський державний педагогічний університет
ВЕРЕСЕНЬ


«Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України»


Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

м. Херсон, вул. Стрітенська, 23е-mail: papakina@bk.ru

тел.:( 0552)-41-62-16

0552-41-44-24

067-904-68-82
м. Херсон

7-8 вересня100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України


«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації вищої освіти»

Бердянський державний педагогічний університет ,

71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4,

Тел.: (06153) 7-14-70,

+380 -066-140-23-56

E-mail: kafpo11@mail.ru


м. Бердянськ,

14 вересня100

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Херсонський державний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара


«Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи»

ДВНЗ «Переяслав-ХмельницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіГригорія Сковороди»,

08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.comм. Переяслав-Хмельницький,

21-22 вересня
120

Міністерство освіти і науки України, Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща), Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності, Міжнародна Академія культури безпеки, екології і здоров’я, Академія безпеки та основ здоров’я, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України


«Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності різних вікових груп населення України»

Харківська державна академія фізичної культури,

Мулик К. В. 066-7774637,

097- 4803713, katerinka-81@mail.ru

Гринева Т.І. 097-708-66-61

093-413-24-59, tgrynova@yandex.ua

61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, (057) 705-23-09, кал. 123
м. Харків,

27 вересня60

Міністерство освіти і науки України, Національний олімпійський комітет України, Спортивний комітет України, Харківська обласна державна адміністрація, Харківська міська рада,


«Управління туристичною сферою: методологія і практика»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24,

зав. каф. туризму та адміністрування, д.е.н., доц., Черниш Ірина Володимірівна,

тел.: 0505810376

e-mail: irinachernysh@gmail.com


м. Полтава,

27–28 вересня

150

Міністерство освіти і науки України, Вища школа менеджменту (Республіка Польща), Інститут економіки Академії наук Латвії (Латвійська Республіка), Університет ISMA (Латвійська Республіка), Заклад вищої освіти «Білоруський державний економічний університет» (Республіка Білорусь), Кооперативно-торговий університет Молдови (Республіка Молдова), Словацький технічний університет у Братиславі (Словаччина)
ЖОВТЕНЬ


«Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

д.т.н., проф. Михайлов В.М.,

Телефони: (057) 337-34-00, (057) 349-45-76

E-mail: kaf-marketing@ukr.net


м. Харків

3 жовтня100

Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент науки і освіти, Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу , Харківської міської ради, Всеукраїнська Громадська Організація , «Українська Асоціація Маркетингу», Суспільна Академія Наук, Польща, м. Краків , (Факультет прикладних наук), Вища школа менеджменту, Норвегія (м. Осло), StartUP центр ХДУХТ


«Актуальні питання рибного господарства України»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

м. Херсон, вул. Стрітенська, 23

тел. (0552) 41-74-16

е-mail. konf.rg@gmail.com
м. Херсон,

10-11


жовтня


100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики і продовольства України, Міністерство екології та природних ресурсів України


«Управління працею на підприємствах України в контексті європейської інтеграції»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24,

зав. каф. економіки підприємства та управління персоналом, к.е.н,

проф. Чевганова Віра Яківна,

тел.: 099-965-39-89,

e-mail: ekonomica@pntu.edu.uaм. Полтава,

10 – 11 жовтня
100

Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічнийуніверситет», Сумський державний університет, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля


«Сучасний світ як результат антропогенної діяльності»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20

т. (0619) 44-04-63

Данченко О.О.

е-mail: xbdekanat@mail.ru


м. Мелітополь,

10-12 жовтня
80

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Медичний університет м. Грац (Австрія)«Соціальна робота та соціологія в епоху постмодернізму»

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,

88016, Україна, м. Ужгород, вул.Університетська, 14,

тел.(0312) 640314, e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua


м.Ужгород,

11 жовтня25

Міністерство освіти і науки України, Іглавський університет, Чехія. Університет Св.Єлізавети, Кошіце


«Інновації в освіті: здобутки та перспективи»


Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,

Тел: (096)5086368,

(063)8598961

E-mail: fpo_konf@mail.ua


м. Умань

11 жовтня
90

Міністерство освіти і науки України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського, м. Лєшно (Республіка Польща), Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна, м. Брест (республіка Білорусь).


«Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»


Державний заклад

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26.

тел.: +38(048) 705-46-74.

Е-mail: tmfksd@ukr.net,pbdjurinsky@ukr.net


м. Одеса

11-12 жовтня120

Міністерство освіти і науки України


«Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1

тел.: 456-65-10

e-mail: kaf_utr@ukr.netм. Київ,

16-17 жовтня70

Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Білоруський державний економічний університет, Білорусь Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації, Білорусь Варшавська школа економіки, Польща Зеленогурський університет, Польща Інститут інформаційних систем та менеджменту (ISMA), Латвія Університет агробізнесу та розвитку сільських районів, Болгарія


«Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Горлівський інститут іноземних мов

84511, Донецька обл., м. Бахмут,

вул. В. Першина, 24

к.пед.н., доцент

Кокоріна Людмила Володимирівна

тел.: +380953924100

e-mail: lyuda.kokorina.85@gmail.comм. Бахмут,

18-19 жовтня

.


100

Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет (Україна) Головне управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Барановичський державний університет (Республіка Білорусь) Інженерно-педагогічний факультет Технічного університету Софії (Болгарія) Краківська академія імені Анджея Моджевського (Польща)


«Актуальні проблеми лінгвістичної методології та історіографії як найважливіших галузей науки про мову»

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 84116, м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Г. Батюка, 19

д. філол. н., проф., зав. кафедри германської та слов’янської філології Глущенко Володимир Андрійович

тел. (06262)32354, (050)8860183.

e-mail: sdpunauka@ukr.netм. Слов’янськ,

18–19 жовтня .90

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)


«Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні»

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

тел..: (057) 700-06-51

nis_ kstuca@ukr.net, gonch@kstuca.kharkov.uaм. Харків,

19 жовтня60

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Національний технічний університет «ХШ», Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ»


«Проблеми технологічної та професійної освіти ХХІ століття, присвячена 45-річчю заснування технологічного факультету»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1,

Відповідальний за проведення: Стешенко Володимир Васильович

тел.: (06262) 3-71-04, e-mail: e-mail:kafedrapmtp@mail.ruм. Слов’янськ,

24 жовтня100

Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут обдарованої дитини НАПН У, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Мозирський державний університет (Білорусь), Технічна академія імені Яна Длугаша (м. Ченстохово, Польща), Служба психологічної допомоги (Німеччина), Університет «Туран» (Казахстан), Matej Bel University in Banska Bystrica (Словаччина), Vysoka skola Karlovy Vary (Чехія)


«Маркетинг майбутнього: виклики та реалії»

Державний університет телекомунікацій,

кафедра маркетингу,

вул. Солом’янська, 7.

e-mail: marketing@dut.edu.uaм. Київ,

25 жовтня50

Міністерство освіти і науки України


“Інно­ваційні методологічні стра­тегії вітчизняного літера­турознавства” (До 80-річчя з дня народження Н. Кащук)

Кам’янець-Подільський на­ціональний університет імені Івана Огієнка,

Джурбій Тетяна Олександрівна.

м. Кам’янець-Поділь­ський, вул. І.Огієнка, 61, Тел.: (067) 949-42-21,

(03849) 3-12-13

e-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua,

dec_ukr_filol@kpnu.edu.uaм. Кам’янець-Подільський,

26 жовтня60

Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шев­ченка, Київський універ­ситет імені Бориса Грін­ченка


«Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,

тел: (063)5787430

е-mail: grineva-n@mail.ruм. Умань

26 жовтня
100

Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.


«Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти»

Мукачівський державний університет,

Закарпатська обл.,м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26

тел.: (03131)3-13-43,

е-mail: nauka@msu.edu.uaм. Мукачево,

26 жовтня
100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Державний заклад «Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»


«Теорія і практика сучасного природознавства»

Херсонський державний університет,

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27

тел. (0552) 49-12-69

е-mail: AIvaschenko@ksu.ks.uaм. Херсон

26-27 жовтня
100

Херсонський державний університет, Інститут органічної хімії НАН України, Донбаська державна машинобудівна академія, Полтавський національний педагогічний університет імені В.В. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет


«Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні та економіці»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

м. Київ, Львівська пл..14,

завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, д.е.н. проф.

Устенко С.В.,

тел.: (044) 537 07 39

e-mail:


kaf_ise@i.ua

м. Київ,

26-27 жовтня100

Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», НТУ «ХПІ», ХНУРЕ, ХНУ міського госп. ім. А.М. Бекетова, КНТЕУ, СНУ ім. В. Даля


«Сучасний вчитель трудового навчання і технологій: досвід та перспективи»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка