До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125Сторінка17/24
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.47 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

доцент кафедри дизайнуХрамова-Баранова О.Л.

тел.: (0472) 71-76-11


e-mail: konferentsiya_design@ukr.net

м.Черкаси,

26-27 квітня110

Міністерство освіти і науки України Спілка дизайнерів України Черкаська обласна державна адміністрація Черкаський обласний краєзнавчий музей


«Проблеми енергозбереження в будівництві та при реконструкції будівель, споруд і інженерних мереж»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

50002, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 11,

Попруга Д. В.,

тел:+38(067) 762-31-54,

e-mail: popruga.dv@yandex.ua


м. Кривий Ріг,

27 квітня70

Міністерство освіти і науки України. ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворізька міська рада, публічне акціонерне товариство "Криворіжіндустрбуд", державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", комунальне підприємство "Кривбасводоканал"


«Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології,

92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1,

Мордовцева Н.В.

тел.: +380509872951

Мельник Л.В.

тел.: +380501623861

Маркотенко Т. С.

тел.: +380955247679

tamaramarkotenko@yandex.ru
Луганська обл.

м. Старобільськ

27 квітня


80

Міністерство освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка, Херсонський державний університет.


«Українська національно-демократична революція 1917–1920/21 рр.»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,

Тел: (04744) 3-40-44

E-mail: history_dekanat@ukr.netм. Умань

27 квітня
100

Міністерство освіти і науки України.


«Ідентичні та політичні інститути»


Ніжинський державний

університет імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин, вул. Графська, 2,

кафедра політології та права,

тел. (04631)71978,

е-mail: stemeon@gmail.com

kaf-polit-prava@ukr.net


м. Ніжин

27 квітня
50

Міністерство освіти і науки України, Київський міжнародний університет, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара


«Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад –доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

Національний авіаційний університет

м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1

тел.: 406–74–04,

тел./факс:

497–52–84,

е-mail: idp@nau.edu.uaм. Київ,

27 квітня
100

Міністерство освіти і науки України


“Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція”


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

канд. філол. наук Федорів У.М.,

тел.: (032) 2394756,

e-mail: teorija.lnu@gmail.com
м. Львів,

27-28 квітня
100

Інститут Івана Франка НАН України«Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

36003, м. Полтава, вул. Остроградського 2,

Гиря І. О.

тел. 050-718-19-79

е-mail: inna-girya@mail.ru


м. Полтава,

27-28 квітня
100

Міністерство освіти і науки України, Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці НАН України, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків), Полтавська державна аграрна академія,Навчально-методичний центр Державної служби надзвичайних ситуацій України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавське територіальне управління Держпраці України, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Полтаві Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського


«Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500–річчя Реформації)

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка,

м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2,

тел. 067–257–82–84 Бистрицька Елла Володимирівна


м. Тернопіль,

27–28 квітня

50

Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна рада, Інститут філософії, Українська асоціація релігіє знавців, обласний краєзнавчий музей, Центр дослідження духовної культури, осередок Наукового т–ва Шевченка


«Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем»

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна,

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
м. Дніпро,

квітень


40

Міністерство освіти і науки України


«Освіта і здоров’я»

Сумський державний педагогічний університет тел. А.С. Макаренка,

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. 050-691-55-52

Калиниченко Ірина Олександрівна

kafedra.smv@mail.ru


м. Суми

квітень80

Сумська міська рада , Інформаційно-методичний центр


«Функції дизайну у сучасному світі»

Сумський державний педагогічний університет тел. А.С. Макаренка,

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-78

otm@sspu.sumy.ua


м. Суми

квітень80

Сумський державний університет,


«Формування та розвиток cучасної моделі еколого-економічної системи на сільських територіях»


Житомирський національний агроекологічний університет,

10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7

к. е. н., доц. Опалов О.А.

тел.: (0412) 22-53-30м. Житомир,

квітень


100

Інститут сільського господарства Полісся НААН «Центр науково забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області», Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр « Інститут аграрної економіки»,«Науково-методичне та фахове забезпечення господарств органічного виробництва»


Херсонський державний аграрний університет

Херсон,


вул. Стретінська, 23

(0552) 41 44 36м. Херсон,

квітень100

Федерація органічного землеробства України


«Духовність. Культура. Виклики сьогодення»


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

доц. Сінькевич О.Б.,

тел.: (032) 2394210,

e-mail: thc.dep.philosophy@lnu.edu.uaм. Львів,

квітень60

Міністерство освіти і науки України


“FOSS Lviv-2017”


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 50,

доц. Злобін Г.Г.,

тел.: (032) 2394329,

моб.:+380669993320,

e-mail: krf@electronics.lnu.edu.ua

e-mail: zlobingg@gmail.comм. Львів,

квітень120

Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Українська академія друкарства, Львівська група користувачів Linux, Брестський державний технічний університет


«Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої»

Житомирський національний агроекологічний університет

10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7

Саюк О.А., Пелехатий В.М.

тел.: (0412-37-34-50)м. Житомир,
квітень

50

Миколаївський національний аграрний університет, Львівський національний аграрний університет, Херсонський державний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Вінницький національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, Інститут садівництва НААН України
ТРАВЕНЬ


“Індивідуальний супровід дитини з особливими потребами в інклюзивному просторі: роль інформаційно-ресурсних центрів”


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79006, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7,

проф. Островська К.О.,

тел. (032) 2394230,

тел.:+380987480921,

e-mail: kaf.kor.osv@ukr.net

ГО “Справа Кольпінга в Україні”,

790018, вул. Героїв УПА, 76,

тел.:+380992286263,

e-mail: katerynaostrova@gmail.com


м. Львів,

4-5 травня
45

Міністерство освіти і науки України, Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини


«Сучасні технології та перспективи розвитку радіотехніки і приладобудування»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

к.т.н., доц.

Яськів Володимир Іванович,

тел. (0352) 28-73-04,

e-mail: kaf_rt@tu.edu.te.uaм. Тернопіль,

6-7 травня100

Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Інститут електродинаміки НАН України, НТУУ “Київський політехнічний інститут”, НУ “Львівська політехніка”, Інститут Іоносфери НАН та МОН України, Корпорація “Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”, ПАТ Тернопільський завод “Оріон”, Тернопільська філія концерн РРТ, ДНТП “Промінь” (м.Тернопіль), ДНТП “Техас-К” (м.Тернопіль), Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язку “Стріла”, ТОВ НВФ “Інтеграл” (м.Тернопіль), ТОВ НПФ “Квазар-плюс” (м.Тернопіль), ТОВ “Діполь” (м.Тернопіль)


«Обладнання і технології сучасного машинобудування»


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001,м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

тел.: (0352) 25-06-76,

e-mail :kaf_vi@tu.edu.te.uaм. Тернопіль,

11-12 травня50

Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, «ОСП Корпорація Ватра» м. Тернопіль, Механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка», Луцький національний технічний університет, Донбаська державна машинобудівна академія, Кіровоградський національний технічний університет, Чернігівський національний технологічний університет


«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського,

21100, м. Вінниця,

вул. Острозького, 32

Факультет математики, фізики і технологій

проф. Ковтонюк М.М.

доц. Тютюн Л.А.

тел. (0432) 27-69-73

e-mail: vdpumath@gmail.comм. Вінниця

11-12 травня
120

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


“Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів”

Дніпропетровський

національний університет імені Олеся Гончара,

49010, м. Дніпро,

пр. Гагаріна, 72,

тел. (056)373-67-89,

(067)-568-66-52

e-mail: onti_dnu@i.ua


м. Дніпро,

12 травня100

Міністерство освіти і науки України, Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


«Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах»

Рівненський державний

гуманітарний університет,

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12

тел: (0362) 26-78-65,

(0362) 26-96-89

e-mail: rektorat@rdgu.uar.net

nauk_rdgu@ukr.net


м. Рівне

12 травня
100

Міністерство освіти і науки України


«Мова як засіб міжкультурної комунікації»

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

к.пед.н., доц., зав. каф.

Радецька Світлана Валеріївна

тел.: (0552) 32-69-48, 32-69-38,

e-mail: kafedratpp@mail.ru,kaf.in.mov@gmail.com

м. Херсон,

12-13 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет ім. П. Могили, Львівський національний університет ім. Івана Франка


«Історія Степової України ХVІІ–ХХ ст.»

Запорізький національний університет,

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

тел.: (061) 228-76-38

e-mail: bilivnenko@ukr.netм. Запоріжжя

12 – 13 травня100

Міністерство освіти і науки України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова«Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах»


Національний університет харчових технологій,

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68

доц. Чередніченко Г.А.

тел.(044)287-97-34

e-mail:

gala-office2006@ukr.netм. Київ

17-18 травня50

Міністерство освіти і науки України


«Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»

Мукачівський державний університет,

Закарпатська обл.,м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26

тел.: (03131)3-13-43,

е-mail: nauka@msu.edu.uaм. Мукачево,

17-18 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Мукачівська міська рада, Академія наук вищої школи України, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці, Львівський національний університет
ім. І. Франка, Луцький національний технічний університет


«Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь»


Черкаський державний технологічний університет,

18006 Черкаси, буль. Шевченка, 460,

тел.: 460, +38(0472)71-00-92/+38(0472)73-02-32,

e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net

Шевченко А.М.

тел.: 063-318-29-91,

e-mail: anna_shevchenko_@mail.ru


м. Черкаси,

17-18 травня
50

Спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Департамент бюджетної політики Черкаського міськвиконкому Департамент освіти Черкаської обласної державної адміністрації, Всеукраїнська спілка вчених-економістів України ВНЗ-учасники Національної мережі ВНЗ-партнерів проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Стопанська академія «Димитър А. Ценов» (Свищов, Болгарія), Університет економічний (Краків, Польща)


«Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки».


Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

тел. (0432) 598631,

(098) 9052611

е-mail: farv@vntu.edu.ua


м. Вінниця

17-19 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС України, Центральний науково-дослідний інститут Озброєння та Військової техніки Збройних Сил України, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Національна академія Національної гвардії України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Харківський національний університет внутрішніх справ.


«Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості»

Херсонський національний технічний університет,

м. Херсон, Бериславське Шосе, 24,

к.т.н., доцент

Рацук Марія Євгенівна,

тел. (0552) 32-69-49,

е-mail: mr0581@mail.ruм. Херсон,

17-19 травня
100

Міністерство освіти і науки України


«Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд»

Національний Університет кораблебудування імені адмірала Макарова

м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9

тел.(0512) 709100, факс 42-46-52,

е-mail: conference@nuos.edu.uaм. Миколаїв,

17-19 травня100

МОН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Академія наук суднобудування України, Інститут гідромеханіки, ОНМУ, Морське інженерне бюро (Одеса), Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова


«Проблеми автомобіле-будування та дорожньо-будівельного комплексу»

Національний транспортний університет,

01010, м.Київ-10, вул. Суворова 1,

Перший проректор - проректор з наукової роботи Дмитрієв Микола Миколайович

тел..: 280-84-48,

e-mail: ntu.dnn@mail.ru


м. Київ

17 – 19 травня1500


Міністерство освіти і науки України, Національний

Транспортний університет, Міністерство освіти і науки України
“Жіноче просвітництво в Україні (кінець XIX-початок XX ст.)”

(з міжнародною участю)
Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79006, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7,

доц. Мищишин І.Я.,

тел. (032) 2394765

e-mail: kaf.kor.osv@ukr.net

e-mail: kfpedag@lnu.edu.ua


м. Львів,

18-19 травня
50

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія педагогічних наук, Вроцлавський університет (Польща), Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)


«Інформаційні технології в освіті та науці»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20

Осадчий В.В.

т. (0619) 44-04-59

e-mail: poliform55@gmail.com


м. Мелітополь,

18-19 травня
80

Запорізький національний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Запорізький інститут післядипломної освіти, Українська інженерно-педагогічна академія, Черкаський державний технологічний університет


“Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації” (з міжнародною участю)


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

Наукова бібліотека,

79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5,

доц. Кметь В. Ф.,

тел.: (032) 2394754,

(032) 2394358, (032) 2394241

e-mail: info@nb.lviv.uaм. Львів,

18-19 травня
120

Міністерство освіти і науки України, Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка


«Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення»

Українська академія друкарства,

м. Львів, вул. Підвальна, 17

д-р екон. наук, проф. Штангрет А.М.

тел.: (032) 297-51-12

е-mail: shtangret.am@mail.ru


м. Львів,

18-20 травня120

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України (м. Львів), Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів), Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ), Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Луганськ), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ) Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський), Академія економічних наук України (м. Донецьк)


«Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості»

Херсонський державний університет,

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27

тел. (0552) 32-67-00

e-mail: victoriaburyk@ksu.ks.uaм. Херсон

19 травня
100

Херсонський державний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім, В, Гнатюка, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Херсонський національний технічний університет


«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

Яланська С.П.,

тел. (0532) 2-94-19,

e-mail: allmail@pnpu.edu.ua


м. Полтава,

19 травня100


Інститут психології , імені Г.С. Костюка НАПН України, , Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , імені М.В. Остроградського, Прикарпатський національний університет, імені Василя Стефаника, Національний університет , «Острозька академія», , Глухівський національний педагогічний університет , імені Олександра Довженка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кременчуцький національний університет , імені Михайла Остроградського.


«Поетика художнього тексту»

Херсонський державний університет,

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27

тел. (0552) 32-67-56

e-mail: Ageyenko@ksu.ks.uaм. Херсон

19 травня
110

Херсонський державний університет, Миколаївський національний університет імені В,О, Сухомлинського, Чорноморський державний університет імені Петра Могили


«Методологія статистичного забезпечення інституційних та ринкових перетворень в Україні»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

Інститут системних статистичних досліджень,

м. Київ, Львівська площа 14, корпус № 7, ауд. 412

д.е.н., проф., чл.-кор. НАНУ

Манцуров І.Г.,

тел.: 537-07-41

e-mail: isss.secretariat@gmail.com

kafstat@kneu.edu.ua


м. Київ,

19 травня100

Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна служба статистики України, Національна академія наук України


«Екологія – філософія існування людства»

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління

"Класичного приватного університету"

72311, Запорізька обл., м. Мелітополь,

Каховське шосе, 8/2.

тел.: (0619) 430409

факс: (0619) 430409

e-mail: nauka_migmu@ukr.net


м. Київ

19 травня60

Міністерство освіти і науки України, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету", Постійна депутатська комісія з питань екологічної безпеки, використання природних ресурсів та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Мелітопольської міської ради, Класичний приватний університет,

Приазовський національний природний парк, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради, Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
«Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль,

вул. Львівська, 11

тел.: (0352) 43-52-41http://acit.tneu.edu.ua

м. Тернопіль,

19-20 травня150

Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет «Львівська політехніка», Асоціація фахівців комп’ютерних інформаційних технологій


«Перспективи освітньої політики України в галузі архітектури та містобудування»

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

тел..: (057) 700-06-51

nis_ kstuca@ukr.net, gonch@kstuca.kharkov.uaм. Харків,

23-25 травня70

Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики Національної спілки архітекторів України


«Актуальні питання розвитку системи громадського здоров'я в Україні»

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,

88000, м.Ужгород, пл.Народна, 3

тел.(0312)617647, e-mail: ivan.mironyuk@gmail.com


м. Ужгород,

23-25 травня200

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, ДУ «Центр громадського здоров'я», Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації


«Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» (ASPh-2017)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

04053, вул. Обсерваторна, 3

тел. 468-26-91,
e-mail iluk@observ.univ.kiev.ua


м. Київ,

23-26 травня100

Міністерство освіти і науки України


„Проблеми математичного моделювання”

Дніпродзержинський державний
технічний університет,

51918, м. Кам’янське,

вул. Дніпробудівська, 2

зав.каф., проф. Самохвалов С.Є.

тел. 0 (569) 50 65 12

e-mail: matmod@dstu.dp.uaм. Кам’янське,

24-26 травня140

Міністерство освіти і науки України


«Наука. Молодь. Екологія»

10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7

Матковська С. І.

e-mail matkovcka@ukr.net


м. Житомир

25 травня.150

Міністерство освіти і науки України


"Сучасні тенденції мовної інтерференції в контексті полілога західноєвропейських культур"

Київський національний лінгвістичний університет

м. Київ, вул. Велика Васильківська 73,

тел. (044) 529-93-06, romanskimovy@ukr.net


м. Київ,

25 травняЗО

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


«Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (присвячена 105-річчю від дня народження письменника)

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського,

21100, м. Вінниця,

вул. Острозького, 32

Факультет філології й журналістики,

проф. Куцевол О.М.

тел. (097)-563-19-14

e-mail: kucevol2006@yabdex.ru


м. Вінниця

25 травня
100

Інститут педагогіки НАНП України, Інститут української мови НАН України


«Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів не нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії».

Житомирський національний агроекологічний університет,

10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7

Кравець Л. Г.

e-mail alla78p@mail.ruм. Житомир

25-26 травня100

Міністерство освіти і науки України


«Актуальні питання біології та медицини»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

92703, Луганская обл., м. Старобельск, пл. Гоголя, 1

Виноградов О.А.

тел.: +38050-180-27-23

epicuri@i.ua


Луганська обл.

м. Старобільськ

25 – 26 травня


150

Міністерство освіти і науки України, Луганський державний медичний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.


«Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет,

м. Херсон,

вул. Стрітенська 23

тел.: (0552) 41-44-35

e-mail: obl_aud.ksau@ukr.net


м. Херсон

25-26 травня200

Міністерство освіти і науки України, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Спілка економістів України, Полтавська державна аграрна академія, ПАТ «Райффайзен банк Аваль»


«Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ економіки і права,

18031, м. Черкаси,бульв. Шевченка, 81,ауд. 418/а

Волошкевич Г.А.

тел.: 0674789724

e-mail: gessv@ukr.netм. Черкаси

25-26 травня100

Міністерство освіти і науки України, Громадська організація «Асоціація правників України»


«Сучасні видавництва вищих навчальних закладів»

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

м. Одеса, вул. Дворянська, 2

тел. (048)723-28-39

е-mail: druk@onu.edu.uaм. Одеса,

25-27 травня
100

Міністерство освіти і науки України, ОНУ імені І.І. Мечникова, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»


«Історія, революція, пам’ять: зсув парадигм»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,

Тел: (04744) 3-40-44

E-mail: history_dekanat@ukr.netм. Умань

26 травня
100

Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ).


«Гармонізація нормативно-правової бази оцінки майна, майнових прав та професій оціночної діяльності в Україні із Стандартами Європейського Союзу»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка