До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125Сторінка15/24
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.47 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,


м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а

Орловська Ю.В.

тел.: (0562) 46 93 60


м. Дніпро

22-23 грудня
43-53

Міністерство освіти науки України, НАНУ , Головне управління освіти та науки обласної державної адміністрації


“Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”

Чернігівський національний технологічний університет

Сидоренко Олександр Олексійович

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,

т.: (097)440-75-53

e-mail: kafoa_dtu@ukr.net, kafedraеаа@ukr.net


м. Чернігів

27 грудня100

Міністерство освіти і науки України,

Інститут модернізації змісту освіти,

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія), Лодзький технічний університет (Польща)«Водокористування: технології, споруди, менеджмент»

Київський національний університет будівництва і архітектури,
03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31,
т. 241-55-30,
e-mail: water-knuba@ukr.net

м. Київ, грудень

90

Польська Академія Наук, Мінрегіон України, Міжнародна водна асоціація, ПАТ АК «Київводоканал»,
Асоціація «Укрводоканалекологія»ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
СІЧЕНЬ


«Наркоконтроль в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

д.ю.н., Шевчук О.М.,

тел. +38-057-704-93-10,

e-mail: adm.diy@nulau.edu.ua


м. Харків,

12 січня


80

Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з контролю за наркотиками


Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності”


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79006, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7,

доц. Стахів М.О.,

тел. (032) 2394230,

e-mail: kaf.pdo@ukr.net
м. Львів,

20 січня60

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра теорії і методики початкової освіти), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти).


«Сучасні педагогічні технології в освіті»

НТУ «ХПІ»,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

методичний відділ,

тел.: (057) 707-60-42

707-61-48

707-62-78

факс: (057) 707-63-71

е-mail: metodot@mail.ru
м. Харків

25-27 січня600

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН

України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центр сучасних педагогічних технологій НТУ «ХПІ»
«Актуальні проблеми розвитку металургійної науки та освіти»


Національна металургійна академія України,

49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна 4,

тел.:+38(056)745-31-56,

Fax:+38 (0562)47-44-61

е-mail: projdak@metal.nmetau.edu.ua


м. Дніпро,

30 - 31 січня
80

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний технічний університет України «КПІ ім.Ігоря Сікорьского», Об`єднання підприємств «Металург-пром», Приватне акціонерне товариство «Євраз - Дніпровський металургійний завод»


«Адаптивні системи управління в освіті»

Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16,

Єльникова Галина Василівна,

завідувач кафедри менеджменту,

д.пед.н., проф.

(057) 73-37-903

nauka@uipa.edu.ua


с.Косів,

Ів.-Франківська обл.,

січень


50

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» Районний відділ освіти Косівської райдержадміністрації Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська гуманітарно-педагогічна академія Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
ЛЮТИЙ


«Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи»

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету,

61003, м. Харків, пров. Плетньовський, 5,


тел/факс (057) 731-33-65,
e-mail: kfuduefin@gmail.com


м. Харків,

02 лютого100

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України, ДННУ «Академія фінансового управління», Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету


«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін»

Сумський державний педагогічний університет тел. А.С. Макаренка,

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-60

practpsyhol@sspu.sumy.ua


м. Суми

16-17 лютого
110

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Академія наук вищої освіти України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди


"Сучасні тенденції наукової школи академіка НАН України Ф.С. Бабичева" (присвячена 100- річчю з дня народження)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Хімічний факультет 01601, вул. Володимирська, 64/13

тел. 239-33-12
e-mail: olga.v.khilya@gmail.com


м. Київ,

28 лютого100

Міністерство освіти і науки України
БЕРЕЗЕНЬ


«Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки»


Національна металургійна академія України,

49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна 4,

тел. : (056)374-83-70

е-mail : kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua
м. Дніпро,

1 - 2 березня
100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Університет митної справи і фінансів, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), Харківський національний університет ім. В.М. Кармазина, Херсонський національний технічний університет


«Якість та безпека. Сучасні реалії».

.


Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

тел.(0432) 598252,

e-mail: kaf_bgd@ukr.net

Вінницький медичний коледж ім. академіка Д.К.Заболотного

21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 57,

тел. (0432) 533145

e-mail: vinmedcollege@i.uaм. Вінниця,

2-3 березня :
105

Міністерство освіти і науки України, Вінницький медичний коледж ВМК ім. акад. Д.К.Заболотного, Вінницький національний аграрний університет, Вінницький національний медичний університет ВНМУ ім. М.І.Пирогова.


«Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС»

Львівський торговельно-економічний університет,

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10

тел.: (032)240-34-39,

295-81-84,

295-81-29,

е-mail: konferencia_fin@ukr.netм. Львів

15-16 березня120

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Вінницький національний технічний університет, Буковинський державний фінансово-економічний університет


«Аюрведична система харчування та оздоровлення»


Національний університет харчових технологій,

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68 проф.Поліщук Г.Є, проф. Сімахіна Г.О.

асист. Тимчук А.В.

м.т. ( 066-789-88-13),

e-mail: 589112@ukr.net


м.Київ,

15-16 березень50

Міністерство охорони здоров’я України, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, Інститут герантології АМН України


«Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,

тел. +38 (044) 204-98-60

e-mail s.voytko@kpi.ua

к.е.н., доц. Скоробогатова Наталя Євгенівна

nskorobogatova@ukr.net

сайт: http://ied.kpi.ua/uk/main/

сайт кафедри: http://ied.kpi.ua/

e-mail організаційного комітету конференції:

istc@ukr.net


м. Київ,

16-17 березня
100

Міністерство освіти і науки України


«Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей — виклики часу та перспективи»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м.Харків, вул.Петровського, 25

(Ярослава Мудрого,25)

(057) 700-38-54 , (057)707-37-33

e-mail: admin@khadi.kharkov.ua


м.Харків

21 березня110

Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка” (м.Львів), Національний технічний університет “ХПІ”(м.Харків)


«Дизайн-освіта майбутніх фахівців:теорія і практика»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

36003, м. Полтава, вул.. Остроградського 2.

Савенко І.В.

тел. 0532 (56-31-58)

е-mail: poltava_design@ukr.net


м. Полтава,

21-22 березня
200

Міністерство освіти і науки України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київський національний університет технологій та дизайну, Українська інженерно-педагогічна академія, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти імені М.В.Остроградського


«Українська музична культура: проблеми національної ідентичності»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Чепелюк В.А., тел.: (0332) 72-24-99,

art@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

22 березня
70

Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Волинської ОДА


«М. Д. Леонтович і сучасність (до 140-річчя від дня народження)»

Сумський державний педагогічний університет тел. А.С. Макаренка,

м. Суми, тел. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-76

metodmuz@sspu.sumy.ua


м. Суми

22-23 березня
100

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека


«Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі»


Національний університет харчових технологій,

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68,

: проф.Доценко В.Ф.,

тел. (044) 287-90-14,

e-mail: horeca_conf@ukr.net


м.Київ,

22-23 березня
150

Міністерство освіти і науки України


«Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі»

ДВНЗ «Криворізікий національний університет», 50002, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 11,

тел.: +38(0564) 742913

+38(0564) 745198,

е-mail: knu@alba.dp.uaм. Кривий Ріг

22-24 березня100

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Харківський національний університет радіоелектроніки, Tecnológico de Monterrey, Mexico, Національний гірничий університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


«Другий модерн і зміна характеру воєнних конфліктів»

ДЗ «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

92703, Луганская обл., м. Старобельск, пл. Гоголя, 1

Кононов І.Ф.

тел.: +380666377576

kononov_if@ukr.net
м. Старобільськ

23 березня
100

Міністерство освіти і науки України, Донецький національний технічний університет (м. Покровськ), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


«Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м.Харків, вул.Петровського,25

(057) 700-38-54 , (057)707-37-69

(057)707-37-25

e-mail: admin@khadi.kharkov.ua


м.Харків

23 березня110

Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет (м.Луцьк),Національний транспортний університет (м.Київ), Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя (м.Тернопіль)


«Мистецька освіта і розвиток творчої особистості: європейський вимір»Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка