Джерела формування та напрями використання прибутку банкуСторінка4/13
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

В рейтингу найбільших банків за розміром власного капіталу  ПАТ «Умовний банк» посідає 23-тю сходинку зі значенням 1556782 тис. грн. Якщо порівнювати даний показник з 2011, то він зріс на 204,42 %, тобто на 1045396 тис. грн. При цьому необхідно зазначити, що збільшення власного капіталу відбувалося за рахунок зростання частки Статутного капіталу на 507,19 %, тобто на 877071 тис. грн. Однак слід відмити, що у той час відбувалося скорочення всіх інших пасивів банку.


2.2 Склад та структура прибутку ПАТ «Умовний банк»

Фінансовий стан банку характеризують такими показниками як прибуток (збиток), доходи і витрати. Фінансовий результат діяльності банку включає у себе аналіз структури та динаміки прибутку банку, динаміки доходів і витрат банку.

Найбільш значний вплив на формування прибутку банківської установи мають статті комісійних та процентних доходів і витрат; адміністративних витрат банку. Протягом аналізованого періоду у динаміці комісійних та процентних доходів спостерігалося поступове збільшення процентних доходів на 1232084 тис. грн. , хоча разом з тим зросли і процентні витрати за на 643657 тис грн.. Зважаючи на рівномірність збільшення процентних доходів їхній темп росту за проаналізований період склав 427,84 % порівняно з 181,08 % комісійних.

Рис.2.1  Динаміка процентних та комісійних доходів і витрат ПАТ «Умовний банк» протягом 2011-2013 рр.[31].

За аналізований період комісійні та процентні доходи перевищували відповідні витрати, так присутнє збільшення як чистого процентного так і чистого комісійного доходу на 588427 тис. грн. та 174416 тис. грн. відповідно.

Аналізуючи витрати, необхідно зазначити, що відбулося зростання адміністративних витрат на 865 %. Поступове збільшення доходів за аналізований період призвело до збільшення розміру прибутку на 318,3 %, хоча в 2012 році прибуток банку і зменшився майже на 53 % в порівнянні з попереднім та в 2013 році зріс на 788,78 %.

Отже, подальше зменшення рівня витрат та підвищення рівня доходів можна досягти шляхом розширення активних операцій банку з використанням доходних активів та зменшення адміністративних витрат.

Аналіз доходів з 01.01.2011 по 01.01.2013 р., що можна спостерігати у додатку Б показав, що рівень доходів збільшився на 310844 тис. грн. за рахунок збільшення процентного доходу, що пов’язано зі збільшенням кількості активів у 2012 році. У структурі доходів значну питому вагу складають процентні доходи (на 01.01.2013 р. – 77,50 %). Резерви збільшення доходів банка спостерігаємо в оптимізації структури доходів банківської установи, в умовах стабільності економіки, збільшення якості та кількості послуг та розширення операцій за доходними активами банку.

Аналіз динаміки і структури витрат банку за період з 2011 р. по 2013 р. що наведено у додатоку Б показав, що витрати банку збільшилися на 1301659 тис. грн. або на 676,34 % за рахунок збільшення комісійних витрат на 68,79 %, процентних витрат на 769,92 % та адміністративних витрат на 865,84 %.

Процентні витрати за аналізований період збільшились на 643657 тис. грн., разом з цим вони становлять найбільшу питому вагу в структурі витрат банку (48,67 %). Загальні адміністративні витрати також мають значну питому вагу (47,29 %). Кожного року спостерігається збільшення розміру цієї статті, хоча в загальному обсязі питома вага витрат зменшилась.
Рисунок 2.2  Структура витрат ПАТ «Умовний банк» на 01.01.2013 [31].
Необхідно приділити уваги загальним адміністративним витратам, тому що їхня частка є досить значною у загальних витратах банку, а, отже, слід шукати шляхи їх зменшення.

Рис. 2.3 – Динаміка прибутку ПАТ «Умовний банк» тис. грн.[31].


За аналізований період відбулося збільшення прибутку (див. додаток Б). на 310844 тис грн. тобто на 318 %. Слід звернути увагу на 2012 рік у якому обсяг прибутку зменшився у порівняння з попереднім роком майже на 53 % за рахунок збільшення процентних та адміністративних витрат, це призвело до збільшення вірогідності банкротства банку. Та в 2013 році в порівняно з попереднім прибуток збільшився на 362540 тис. грн. (на 788,78 %), це пов’язано зі збільшенням процентного доходу на 857567 тис грн. та комісійного доходу на 75443 тис. грн.

Отже, резерви підвищення прибутковості криються в підвищенні доходності діяльності банку та зменшенні його витратності .


Таблиця 2.4- Доходи, витрати та фінансовий результат банків України за 2011-2013 роки [31].Показник

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Сума млн.грн.

%

Сума млн.грн.

%

Сума млн.грн.

%

1

Доходи

133456362,00

100,00

136399657,00

100,00

143822041,00

100,00

1,1

процентні доходи

113334120,00

84,92

113352487,00

83,10

119278016,00

82,93

1,2

комісійні доходи

15353687,00

11,50

18468658,00

13,54

20048483,00

13,94

1,4

інші операційні доходи

4768555,00

3,57

4578512,00

3,36

4495542,00

3,13

2

Витрати

-146567930,00

100,00

-144107205,00

100,00

-138923236,00

100,00

2,1

процентні витрати

-61409176,00

41,90

-59605512,00

41,36

-68238988,00

49,12

2,2

комісійні витрати

-2679804,00

1,83

-3106767,00

2,16

-3118963,00

2,25

2,3

адміністративні та інші операційні витрати

-39122960,00

26,69

-50354701,00

34,94

-50018929,00

36,00

2,4

відрахування в резерви

-43226523,00

29,49

-29828307,00

20,70

-17167083,00

12,36

2,5

податок на прибуток

-129467,00

0,09

-1211918,00

0,84

-379273,00

0,27

3

Чистий прибуток (збиток)

-13111568,00

х

-7707548,00

х

4898805,00

х

Проаналізувавши дані таблиці 2.4 можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу в структурі доходів займали на протязі всього періоду процентні доходи. Але протягом останніх років просліджується тенденція до скорочення частки процентних доходів: за результатами 2013 року їх частка склала 82,93 %, в той час як в 2012 та 2011 році вона дорівнювала 83,10 та 8492 відповідно. Частка комісійних доходів збільшилась за період аналізу майже на 2,5 п.п. і склала 13,94 % у 2013 році.

Рис. 2.4 – Структура доходів банків України станом на 01.01.2013 [31].
Розмір витрат в 2013 році значно знизився в порівняні з попередніми роками, що значно вплинуло на отримання прибутку банківським сектором, а не збитків. Найбільшу частку на протязі всього періоду займали процентні витрати, в 2013 році вони склали 49,12 % від усієї сукупності витрат.

Рис. 2.5 – Структура витрат банку станом на 01.01.2013 [31].2.3 Аналіз ефективності використання прибутку ПАТ «Умовний банк»

Аналіз ефективності використання прибутку банку потрібно починати з аналізу показників ефективності діяльності, що наведений в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ "Умовний банк" за 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р. [31].
На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Відхилення

2011 р. – 2012 р.

2012 р. – 2013 р.

2011 р. – 2013 р.

Коефіцієнт загального рівня рентабельності

0,439

0,073

0,449

-0,366

0,375

0,009

Коефіцієнт співвідношення загальних доходів банку та загальних витрат (коефіцієнт дієздатності

1,504

0,655

0,786

-0,850

0,131

-0,719

Прибутковість статутного капіталу

0,565

0,044

0,389

-0,521

0,345

-0,176

Прибутковість балансового капіталу

0,199

0,040

0,338

-0,160

0,299

0,139

Прибутковість активів

0,023

0,005

0,040

-0,018

0,035

0,017

Доходність активів

0,051

0,063

0,089

0,011

0,026

0,038

Чиста процентна маржа

3,627

3,204

6,017

-0,423

2,813

2,390

Чистий спред

6,216

6,018

9,336

-0,199

3,319

3,120

Прибуток від операцій в розрахунку на одного працівника банку

48,190

16,090

178,360

-32,100

162,280

130,170

Чистий прибуток в розрахунку на одного працівника банку

37,010

16,080

138,380

-20,920

122,300

101,380


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка