Джерела формування та напрями використання прибутку банкуСторінка13/13
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Продовження таблиці Г.1

пор.


Нормативно-правові акти

(закони, накази, положення,

інструкції тощо),

які повинні бути на підприємстві

(в установі, організації)


Відмітка

про наявністьВідмітка

про відповідність

чинному

законодавствуВисновки

Коментарі19.15

Наказ про затвердження Положення про проведення триступеневого адміністративно-громадського контролю у системі управління охороною праці закладу (установи)

+

-

-

19.16

Наказ про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників

+

-

-

19.17

Наказ про затвердження комісії з перевірки знань з Наказ питань охорони праці посадових осіб

+

+

-

19.18

Наказ про затвердження членів добровільної протипожежної дружини і пільги для них

+

+

-

20

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


21

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-Н)

-

-

-

22

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1, Н-5, НПВ)

-

-

-

23

Журнал обліку повідомлень про нещасний випадок;

-

-

-

24

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

-

-

-

25

Журнал обліку об’єктів підвищеної небезпеки

+

-

-

26

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти

-

-

-

27

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі освіти

-

-

-

28


Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

+

+

-

29

Журнал реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці

-

-

-

30

Інструкції з охорони праці

+

-

-

31

Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за формою Н-Н

+

-

-

32

Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами Н-1, Н-5. НПВ

+

-

-

Продовження таблиці Г.1

пор.


Нормативно-правові акти

(закони, накази, положення,

інструкції тощо),

які повинні бути на підприємстві

(в установі, організації)


Відмітка

про наявністьВідмітка

про відповідність

чинному

законодавствуВисновки

Коментарі33

Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4

+

-

-

34

Карта обліку професійного захворювання (отруєння)

-

-

-

35

Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники)

-

-

-

36

Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання

-

-

-

37

Приписи фахівців служби охорони праці

-

-

-

38

План роботи служби охорони праці

+

+

-

39

Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства

+

+

-

40

Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці

-

-

-

41

Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи для усунення виявлених порушень

-

-

-

42

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором

-

-

-

43

Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці

+

+

-

Додаток Д


Таблиця Д.1 – Відповідність документів підприємства (установи, організації) нормативним документам з охорони праці ПАТ «Умовний банк»

№ п/п

Назва діючого в установі норматив-ного документа

Розділ, пункт, інформація, на які йдеться посилання

Відповідність нормативним положенням

1.

Закон України «Про охорону праці»

Розділ. 3, ст.13

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці

Розділ 3, ст. 14

Працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства

Розділ 3, ст. 13

Банк створює на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів

Розділ 2, ст. 8

Банк забезпечує за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання бронежилетів, засобів індивідуального захисту, обмундирування та зброю, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору

Розділ 3, ст. 13

Банк розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці

Розділ 3, ст. 20

У колективному договорі банку, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів

Продовження таблиці Д.1№ п/п

Назва діючого в установі норматив-ного документа

Розділ, пункт, інформація, на які йдеться посилання

Відповідність нормативним положенням

2.

Типове положення про службу охорони праці

Розділ 1,

п. 3, п.п. 3.5Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці

Розділ1, п .5, п.п. 5.2

Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для приймання відвідувачів.

Розділ 1, п. 3, п.п. 3.6

Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди

3.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Розділ1,

п. 2, п.п. 2.4Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком

4.


Інструкція з охорони праці


Розділ 3,

п. 3 п.п. 3.1Відповідальні за стан охорони праці та виробничої санітарії повинні проводити первинний, повторний та позапланові інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, роблячи відповідні записи в журналі реєстру інструктажів. При цьому повинні бути підписи особи яка пройшла інструктаж та хто його провів.

Розділ 3,

п. 3, п.п. 3.2.1-3.2.4Первинний інструктаж по охороні праці на робочому місці проводити:

З усіма працівниками, тільки що прийнятими на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу роботи по цій спеціальності або посаді;

З працівниками, які переводяться з одного структурного підрозділу в друге;

З працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

З майбутнім працівником банку, який прибув для проходження
стажування.


Продовження таблиці Д.1№ п/п

Назва документа

Розділ, пункт,

Відповідність нормативним положенням
Інструкція з охорони праці


Розділ 3, п. 3, п.п.3.4.1-3.4.5


Позалановий інструктаж з питань охорони праці на робочому місціпроводити

При вводі в дію нових нормативних актів по охороні праці, а також при внесенні до них змін та доповнень;

При заміні або модернізації банківського обладнання; При порушенні працівником банку нормативних актів по охороні праці, які можуть привести або привели до травми або аварії

По вимозі органу державного нагляду за охороною праці;

При перерві в роботі працівників, працюючих на персональних комп'ютерах, ксероксах, а також інкасаторів та електротехнічного персоналу більш 30 календарних днів, а для інших - більше 60 днів.


Розділ 3, п. 3, п.п. 3.5


Цільовий інструктаж по охороні праці з працівниками структурного підрозділу проводити перед кожним виконанням ними вантажно-розвантажувальних робіт, або інших разових робіт, не пов’язаних з посадовими обов'язками.

5.

Положення про порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці

Розділ 1, п. 3, п.3.3

У ЦО, філіях, відділеннях на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

Розділ 1, п.5, п.п. 5.3

Керуючі Філій, інспектор з охорони праці, члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим положенням порядку проводять відповідне навчання.

Продовження таблиці Д.1№ п/п

Назва документа

Розділ, пункт,

Відповідність нормативним положенням

6.

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Розділ1, п. 3, п.п. 3.1

Розділ 1,

п. 6, п.п. 6.3, п.п. 6.4, п.п. 6.5


Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять в банку вступний, первинний і повторний (раз на рік) інструктажі з питань охорони праці

Розділ 1, п. 1.7

Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп'ютерних навчально-контролювальних систем (далі -
автоекзаменатори), комп'ютерних тренажерів тощо.

Додаток Е

Таблиця Е.1 – Акт перевірки стану охорони праці в Конотопському відділенні ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» № 26/171/189 станом на 01.06.2013
Найменування заходів з охорони праці

Відмітка про виконання (в балах)

1

2

3

1.

1.1


1.2

Організаційні заходи

Виконання заходів, передбачених колдоговорами, угодою.

Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці:

- в установі, в кабінетах та інших підрозділах

- при експлуатації електрогосподарства

- при експлуатації котлів і обладнання котельної


5

55

5


2.

2.1
2.2

2.3

2.4


Забезпечення безпечного проведення виробничого процесу

Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в приміщеннях.

Наявність і стан захисних пристроїв на обладнанні

Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших приміщень установ закладу.

Відповідність кабінету вимогам Правил.

5
5


5

5


3.
3.1

3.2


3.3

3.4
3.5

3.6

3.7


3.8
3.9

Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і гігієни

Наявність паспорта на обладнання

Наявність допуску до роботи у операторів

Наявність паспортів на вентиляційні установки

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок і його виконання

Наявність акту СЕС по перевірці повітряно-теплового режиму

Наявність акту СЕС по перевірці освітленості приміщення

Наявність акту СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.

Санітарний стан приміщень, кабінетів

Проведення паспортизації робочих місць за умовами праці з участю інструментальних замірів СЕС5

55

5
5


5

5

5
4

4.1


4.2
4.3


Безпечна експлуатація електрообладнання

Наявність електросхем для електрообладнання

Наявність допуску до роботи у електрика і співробітників,

працюючих на електроустановках

Наявність акту перевірки контура захисного заземлення, грозозахисту, тощо

5

5


5

Продовження додатку Е.14.4

4.5


4.6

Наявність акту випробування опору ізоляціі електропроводки.

Випробування індивідуальних захисних засобів.

Наявність журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення


5

5

55

5.1


5.2

5.3


Пожежна безпека

Наявність планів евакуації.

Проведення тренувань.

Наявність своєчасної зарядки вогнегасників

Наявність протипожежного обладнання і інвентаря відповідно до норм

5

55

6

6.1
6.2


6.3

6.4
6.5

6.6


Пропаганда знань з охорони праці.

Проведення та оформлення інструктажів з охорони праці з працюючими і

Наявність інструкцій з охорони праці, їх відповідність умовам роботи

Наявність інструкцій по охороні праці в кабінетах і підрозділах

Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці

Наявність кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Наявність служби охорони праці відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про службу охорони праці»

5
5
5

5
5

5


7

7.1


7.2

7.3


7.4

Додержання трудового законодавства.

Правильність накладання дисциплінарних стягнень

Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження

Дотримання режиму праці і відпочинку

Наявність правил внутрішнього трудового розпорядкупосадових інструкцій (розділу в них Охорона праці)

5

55

5


8

8.1


8.2

Громадський контроль

Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника профспілки з питань охорони праці.

Розгляд питань по охороні праці на засіданнях проф-спілкового комітету

5

5
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка