Директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я. В. пСторінка1/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗВІТУВАННЯ

директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я.В. перед педагогічним колективом та громадськістю «Про підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році та завдання розвитку освіти школи на 2016/2017 навчальний рік»
У 2015/2016 навчальному році робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, основних положень законодавства України:

- Конституції України;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Указу Президента України від 24.04.2000 №612 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

- Указу Президента України від 20.03 2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

- Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства»;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- Концепції превентивного виховання дітей та молоді;

- Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»;

на реалізацію регіональних та міських програм у галузі освіти.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

У школі визначена російська мова навчання.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2015/2016 навчального року в закладі було відкрито 46 класів, з них 1- 421 клас; 5- 9  21 клас; 10 -11 – 4 класи.

Згідно з потребами батьків 120 дітей були охоплені 4 групами продовженого дня за рахунок бюджету.

Відповідно до вимог часу було оптимізовано шкільну мережу, що призвело до збільшення середньої наповнюваності класів.

Станом на 05.09.2015 кількість учнів становила 1381.


Шкільна мережа

2011/

2012


2012/

2013


2013/

2014


2014/

2015


2015/

2016


Кількість класів

44

44

43

45

46

Кількість учнів на початок / кінець навчального року

1264/

1256


1234/

1223


1252/

1244


1306/

1301


1381/

1371


Середня наповнюва-ність

28,7/

28,5


28,0/

27,8


29,1/

28,9


29,0/

28,9


30,0/

29,8


Охоплення профільним навчанням

141 учень

Економічний

Екологічний

Математич-ний118 учнів

Економічний

Екологічний

Математич-ний110 учнів

Економічний

Математич-ний


120 учнів

Економічний

Екологічний

Математич-ний129 учнів

Економічний

Екологічний

Математич-нийЯк видно з таблиці, кількість учнів протягом останніх п’яти років збільшилася на 9,25%.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти. Вибуття учнів відбувалось через об’єктивні причини: у зв’язку зі зміною місця проживання.

Навчання у старшій школі здійснюється за такими профілями:


 • математичний;

 • економічний;

 • екологічний.

Спостерігається системність у роботі щодо охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням на підставі глибокого аналізу подальшого навчання учнів школи у вищих навчальних закладах міста.

Для дітей, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами. Таких учнів було 11 з різними термінами навчання упродовж навчального року, серед яких  4 дитини-інваліда (учні 1-Г, 2-Г, 7-Г, 8-В класів,).

У 2015/2016 навчальному році працювали 4 групи продовженого дня. Режим їх роботи було оптимізовано відповідно до потреб учнів та їх батьків.
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання ст. 53 Конституції України, законів України ст. 35 «Про освіту», ст.6 «Про загальну середню освіту», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», у 2015 році було проведено облік дітей дошкільного та шкільного віку, які мешкають на закріпленій території обслуговування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області.

Було проведено спільну роботу з керівниками КП «Жилкомсервіс», житлово-будівельних кооперативів, житлово-експлуатаційних організацій відомчого фонду району, структурних підрозділів адміністрації району. В Харківській обласній центральній психолого-медико-педагогічній консультації отримано списки дітей шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися в закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися.

Відповідно до наказу №95 від 14.04.2015 «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2015 році», було розподілено територію мікрорайону школи для організації та проведення обліку дітей шкільного віку між 62 педагогічними працівниками школи.

Встановлено, що загальна кількість дітей шкільного віку (6-18 років), закріплених за мікрорайоном ХЗОШ №53, складає 1020, що на 50 дітей більше, ніж у минулому році (970), що свідчить про зростання престижу школи в мікрорайоні.

Усього для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах освіти навчається – 1006, що на 47 дітей більше, ніж у минулому році (959). Розподіл між навчальними закладами представлено у таблиці.Навчальні закладиКількість дітей, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах освіти (за роками)

Примітка

2012

2013

2014

2015

ХЗОШ №53

537

553

619

619
Школи Червонозаводського

району


46

39

47

64Школи інших

районів


181

184

229

264ПТНЗ

22

22

20

14
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

62

60

44

45Слід зазначити, що у порівнянні з минулими роками спостерігається тенденція до зниження кількості дітей, які продовжують навчання у ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Факт навчання дітей та підлітків підтверджено відповідними довідками.

У ході роботи з обліку дітей шкільного віку виявлено 18 дітей з вадами розумового та фізичного розвитку (у 2014 році – 10).

З них:


 • 15 дітей (в 2014 році – 8) навчаються в спеціальних навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти;

 • 3 дітей-інвалідів, не підлягають навчанню за станом здоров’я на підставі довідок медичних установ та висновків психолого-медико-педагогічної консультації.

У поточному році дітей, які не охоплені навчанням та відомості про яких відсутні не виявлено.

Крім дітей віком від 6 до 18 років, обліку підлягають діти 5-річного віку. З’ясовано, що на території обслуговування ХЗОШ №53 зареєстровано 55 дітей п’ятирічного віку, що на 16 дітей менше, ніж у минулому році (71).

Із загальної кількості дітей 5-річного віку:


 • 8 дітей навчаються у ЗНЗ;

 • 29 дітей відвідують ДНЗ;

 • 18 дітей виховуються вдома.

Протягом року ведеться робота щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Всі неповнолітні на закріпленій території охоплені навчанням. Інформацію про місце навчання всіх дітей узагальнено та надано до Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської рари подаються відомості.

11 дітей 6-річного віку психологічно не адаптовані до навчання у школі.

На підставі порівняльного аналізу шкільної мережі та обліку дітей шкільного віку, закріплених за територією обслуговування, встановлено, що у школі навчається на 762 дитини більше, ніж зареєстровано в мікрорайоні, серед них:

з інших районів міста Харкова – 317,

зі шкіл Червонозавдського району – 303,

Харківської області – 81,

інших областей України – 50,

з-за кордону (діти-іноземців, які перебувають на території України на законних підставах) – 11.
Методична робота

У 2015/2016 навчальному році належний рівень навчально-виховного процесу забезпечували 79 педагогічних працівників.

Серед них: учителів-методистів – 16, старших учителів – 10, мають знак «Відмінник освіти» – 4. Вищу кваліфікаційну категорію мають 28 працівників, І кваліфікаційну категорію – 10 працівників, ІІ кваліфікаційну категорію – 11, категорію «спеціаліст» – 30.

Методичну роботу з педагогічними працівниками школи регламентовано наказом від 22.09.2015 №263 «Про організацію методичної роботи з кадрами у 2015/2016 навчальному році».

У 2015/2016 навчальному році науково-методична робота з педагогічними кадрами Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області спрямовувалась на реалізацію проблеми «Модернізація уроку як головної складової навчально-виховного процесу з метою забезпечення його якості».

Роботою методичних осередків керувала методична рада школи.

Зміст методичної роботи та її організація відображені в розділі річного плану «Робота з кадрами». Робота над єдиною темою, у тому числі у методичних об'єднаннях, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів.

У 2015/2016 навчальному році основними формами методичної роботи залишалися педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичні об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, психолого-педагогічний семінар, курсова перепідготовка, школа молодого вчителя, майстер-клас, самоосвіта тощо.

Підвищенню фахової майстерності вчителів сприяв контроль за станом викладання предметів. Українська мова та література, початкова школа були перевірені комплексно з наданням конкретних рекомендацій та пропозицій кожному вчителеві.

Продовжується омолодження колективу, що пояснює зміни у якісному складі працівників. Ця тенденція враховується при організації методичної роботи, зокрема, наставництва, індивідуальної уваги вчителям-початківцям.

Методичну допомогу педагогам-початківцям надавали вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію, а також перспективні молоді вчителі: Калайдова Н.В., Слюсар О.Б., Слюсаренко М.Л., Гетьман І.Ф., Куропатенко С.А., Гуріна Т.В., Міщенко Н.В., Скрипник Т.Л., Лук’яненко І.О., Мірошниченко І.М., Данилюк Н.С., Кардаш Є.С.

З метою адаптації початківців до професії їх було залучено до роботи у Школі молодого вчителя. План роботи пропорційно складався з теоретичних питань та практикумів, серед них: реалізація дидактичних принципів навчання, дотримання вчителем технологічних умов щодо ведення уроку; захист моделі уроку, обговорення уроків під час спостереження. Навчальний рік у школі завершено діагностуванням з метою подальшого планування роботи з початківцями.

На засіданнях 12 методичних об’єднань опрацьовано:


 • запровадження нового Державного стандарту освіти у 4-му та 7-му класах;

 • зміст програм, зміни до них з інформатики, української літератури, історії України, їх методичний супровід;

 • інформацію про вивчення стану викладання предметів, тематичних перевірок;

 • застосування ІКТ у навчальному процесі тощо.

У 2016/2017 навчальному році необхідно забезпечити впровадження нових Державних стандартів освіти у 8-му класах; забезпечити якість та результативність управління уроком; продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, оновити зміст та організацію роботи з обдарованими учнями.

Потреби сучасної освіти вимагають від педагогічних працівників постійного самовдосконалення. Проходження курсової перепідготовки – одна з його форм. Протягом 2015/2016 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації.

Всього перепідготовку з основного предмета пройшли 17 педагогічних працівників. За модернізованою моделлю підвищення кваліфікації педагогічних кадрів паралельно з основним предметом 13 учителів пройшли спеціальну підготовку на тематичних спецкурсах: «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми в початковій школі» (2), «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів» (2), «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» (2), «Параметр та модуль в шкільному курсі математики» (2), «Особливості викладання іноземної мови у початковій школі» (1), «Викладання предмета «Фінансова грамотність»» (1), «Практична медіаграмотність як складова професійної компетентності педагогів» (1), «Упровадження в освітню практику початкової школи інноваційних технологій» (2). Якість курсової перепідготовки у 2015/2016 відображено в наступній таблиці:


Рівень

Контроль

з основного

предмету


Динаміка

Контроль

з ІКТ


Динаміка
2014/

2015


2015/

2016


2014/

2015


2015/

2016


Високий

6 (67%)

13 (76,4%)
6 (67%)

9 (60%)
Достатній

3 (33%)

4 (23,6%)
3 (33%)

6 (40%)Таким чином, якщо рівень підготовки з основного предмета підвищився, то рівень володіння ІКТ зазнав змін на гірше. Це ставить перед колективом практичне завдання на наступний рік. У 2016/2017 навчальному році необхідно продовжувати роботу застосування у практичній діяльності нових підходів в освіті, здійснювати підвищення ІКТ - компетентностей всіх педагогічних працівників.

Зміст та форми методичної роботи поєднували теорію і практику, здійснювали методичний супровід нових напрямів діяльності колективу. Проте питання турнірного руху серед учнів школи, організації науково-дослідницької роботи учнів вирішено на середньому рівні. Учні не одержали перемог (І місце) ані у командній боротьбі, ані в особистій першості у різних номінаціях. Виняток склали турніри юних фізиків і винахідників та раціоналізаторів.

Було проведено педагогічну раду «Про діяльнісний підхід у навчанні». Зміст порядку денного доповідачі розкрили за такими питаннями: • психологічна теорія діяльнісного підходу;

 • складові уроку з точки зору діяльнісного підходу до навчання;

 • технологія діяльнісного метода через систему дидактичних принципів;

 • діяльнісний підхід у методичній роботі;

 • майстер-класи вчителів з метою відпрацювання діяльсного підходу у різних сферах шкільного життя.

Матеріали педради узагальнено в методичному бюлетені для кожного вчителя.

На належному рівні проведені предметні тижні, психолого-педагогічний семінар «Психологічна підготовка вчителя до проходження атестації».

На педагогічній раді за темою «Проблеми насильства у дитячому колективі» розглядались питання розширення виховної системи поза межами школи, що сприяє формуванню дитини як суб’єкта власного життя й успіху, набуття нею життєвої компетенції.

З метою розвитку творчості вчителя, удосконалення його педагогічної майстерності у 2015/2016 навчальному році атестувалися 11 педагогів.

Адміністрацією школи розроблено алгоритм та систему оцінки роботи вчителів під час атестації педагогічних кадрів. У міжатестаційний період шляхом курсової перепідготовки визначено особистий рівень фахової майстерності педагогічних працівників. Учителями проведено відкриті уроки, позакласні заходи, надано звіти у формі презентації досвіду педагогів, що атестуються. За результатами атестації 2 учителі підтвердили вищу кваліфікаційну категорію, 1 – першу кваліфікаційну категорію; 8 педагогічних працівників підвищили кваліфікаційну категорію, двом учителям присвоєні педагогічні звання «Учитель-методист» (Швидка Т.М.), «Старший учитель» (Грибанова В.М.). Досвід Швидкої Т.М. з питання «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках фізики» узагальнено на районному рівні і розміщено в інформаційномй віснику районного методичного центру.

Зростанню педагогічної майстерності вчителів сприяє участь у професійних конкурсах. У 2015/2016 навчальному році переможцем районного етапу конкурсу «Учитель року» С.О. стала Кравченко Т.С. у номінації «Математика». Вона продемонструвала високі професійні вміння, знання ІК-технологій, загальний рівень ерудиції.

В 2015/2016 навчальному році педагогічні працівники вперше представили блоги та сайти з професійними доробками на обласний конкурс. Їх підготували вчителі фізики (Швидка Т.М., Данченко Д.М.), математики (Кравцова Т.М.), музичного мистецтва (Міщенко Н.В.), початкової школи ( Двойнікова В.В., Тищенко І. С., Горланьова Я.В.), біології (Кардаш Є.С.). Їхні сайти були визнані в районі як найкращі. Дипломом І ступеня на обласному рівні відмічено сайт Міщенко Н. В.; дипломами ІІІ ступеня – сайти вчителя біології Кардаш Є. С. та групи вчителів початкових класів.

Учителі Полтавська О.В., Кравченко Т.С. та Поліщук Д.О. взяли участь у міському конкурсі «Кращий дистанційний курс» у номінаціях інформатика, математика, українська мова та література.

Якісними показниками навчання випускників є результати державної підсумкової атестації. У 2015/2016 навчальному році державна підсумкова атестація з української мови, математики, історії України пройшла у формі ЗНО. Одержані обєктивні дані свідчать про проблеми у підготовці з математики випускників цього року. Також виявлено, що коефіціент кореляції між річними оцінками та результатами, які отримали учні при складанні зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, є значним. Ці питання мають бути поставлені у ході подальшої методичної роботи колективу.

Таблиця 1. Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів у формі ЗНОПредмети

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Рівні навчальних досягнень (минулий рік)

Якість знань

Середній бал

П

С

Д

В

П

С

Д

ВУкраїнська мова

63

1

18

32

12

5

16

23

8

69,8

7,5

Математика

27

-

17

9

1

-

-

-

-

37,0

6,3

Історія України

36

-

27

6

3

-

-

-

-

25,0

5,9

Завдання, які були поставлені минулого року щодо забезпечення більш ефективних підходів під час підготовки до ДПА з української мови у зв'язку зі зміною формату, можна вважати частково виконаними: якість знань 69,8 проти 59,6 минулого року; відсоток оцінок початкового рівня 1,6 проти 9,6 минулого року.

У 2016/2017 навчальному році продовжуючи покращувати результативність з української мови, слід звернути увагу й на інші предмети, зокрема математику та історію УкраїниТаблиця 2. Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класівНавчальний предмет


Рік

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий
%
%
%
%

1

Українська мова

2013

111

5

106

0

0

43

40,6

49

46,2

14

13,2

2014

94

1

93

0

0

19

20,4

60

64,5

14

15,1

2015

101

3

98

0

0

35

35,7

51

52

12

12,2

2016

115

2

113

1

0,9

41

36,3

47

41,6

24

21,2

2

Математика

2013

111

5

106

0

0

52

49,1

46

43,4

8

7,5

2014

94

1

93

0

0

46

49,5

38

40,8

9

9,6

2015

101

3

98

0

0

41

41,8

38

38,8

19

19,4

2016

115

2

113

1

0,9

58

51,3

33

29,2

21

18,6

3

Російська мова

2015

101

3

98

0

0

32

32,7

47

47,9

19

19,4

2016

115

2

113

0

0

36

31,9

58

51,3

19

16,8

Кількісні показники свідчать про зменшення якості знань учнів 9-х класів з української мови(-1,5%), з математики ( -10,4%) та незначне збільшення з російської мови (+ 0,8%). Ці дані потребують вивчення з виявленням причини та копіткої роботи кожного члена методичного об’єднання.

У 2016/2017 році необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації; забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їхньої загальної культури, посилити роботу з батьками щодо контролю за результативністю навчально-виховного процесу.

Добір матеріалу для проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав вимоги до результатів навчання відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

Таблиця 3. Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів


Українська мова

Літературне читання

Математика

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Кількість учнів
4 класів

137

142

147

137

142

147

137

142

147

Складали ДПА

137

142

147

137

142

147

137

142

147

Початковий
рівень

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Середній
рівень

6%

3%

3%

0%

1%

0%

5%

2%

3%

Достатній
рівень

47%

39%

62%

10%

19%

33%

29%

30%

53%

Високий
рівень

47%

58%

35%

90%

80%

67%

66%

68%

44%


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка