Дидактичне забезпеченняСкачати 294.9 Kb.
Дата конвертації27.11.2018
Розмір294.9 Kb.
ТипПротокол


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовкиДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТАКТИКА

(В Т. Ч. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РАДІАЦІЙНИЙ,

ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПІДРОЗДІЛІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ

ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА)

Спеціальність

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Кваліфікація

СПЕЦІАЛІСТ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ _____ ” __________________ 20 ____ р.


Протокол № _____
Розробив викладач кафедри

підполковник (з) Бугаєвський І.І.

2017-2018 навчальний рік

Організація та забезпечення самостійної роботи громадян,

які проходять військову підготовку
Самостійна робота громадян, які проходять військову підготовку (далі ‒ громадян) є основним способом засвоєння навчального матеріалу. Вона здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок; виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (курсові роботи (проекти), розрахунково-графічні роботи, реферати тощо), воєнно-наукових і атестаційних робіт; підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; формування у громадян культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань.

Зміст самостійної роботи громадян до конкретної навчальної дисципліни визначається робочою програмою навчальної дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного (педагогічного) працівника.

Самостійна робота громадян забезпечується інформаційно-методичними засобами (підручники, посібники) та матеріально-технічними засобами (макети, тренажери, елементи озброєння та військової техніки), передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни. Крім того, для самостійної роботи громадян рекомендується відповідна наукова та професійна навчальна література.

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи громадян повинні передбачати можливість проведення самоконтролю.

Самостійна робота громадян має проводитися в навчальних аудиторіях, спеціалізованих класах, бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, лабораторіях кафедри, бібліотеках інших ВНЗ.

Для забезпечення належних умов самостійної роботи громадян на зразках озброєння та військової техніки, у комп’ютерних комплексах, на інших навчальних об’єктах підвищеної небезпеки, на кафедрі необхідно завчасно складати графік роботи під керівництвом викладачів, з наданням необхідних консультацій або допомоги.

Створення умов для плідної самостійної роботи громадян покладається на завідувача кафедри, безпосередньо організовують її куратори взводів.

Облік самостійної роботи громадян ведуть куратори взводів у журналі обліку навчальних занять (розділ обліку самостійної роботи).3-й семестр

Блок змістових модулів ВП 05.09

Основи теоретичного курсу
МЕТА:

вивчити з громадянами:

- основні положення Воєнної доктрини України, структуру Збройних Сил України, основи загальновійськового бою, засоби і способи збройної боротьби;

- організацію, озброєння і бойову техніку загальновійськових підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, їх призначення, завдання, бойові можливості і основні принципи бойового застосування;

- організацію, озброєння, бойову техніку, бойові можливості і тактику дій підрозділів сухопутних військ армій провідних держав світу до батальйону включно;

- зміст роботи командира загальновійськового підрозділу з організації, ведення бою та управління підрозділами в основних видах бою в умовах постійної зміни бойової обстановки;

- основні завдання військового зв’язку щодо забезпечення управління підрозділами, види і засоби військового зв’язку, порядок організації зв’язку в основних видах бою.навчити громадян:

- застосовувати положення бойових статутів, настанов і керівництв, досвід військового мистецтва, сучасних збройних конфліктів з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права у ході організації і ведення загальновійськового бою;

- застосовувати знання організації, бойових можливостей, тактики дій підрозділів сухопутних військ армій провідних країн світу для оцінки складу і можливого характеру їх дій в бою;

- організовувати і здійснювати радіозв’язок в радіомережах і радіонапрямках, вести службові переговори за допомогою таблиць сигналів бойового управління, таблиць позивних, у тому числі в умовах радіоперешкод.


План роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал, положення керівних документів, рекомендованої літератури.

2. Переглянути матеріал періодичного друку, при необхідності підготувати запитання керівникові для консультації.

3. Дати коротку рецензію до вивченого матеріалу.
Навчальні елементи змістового модуля

Вид заняття,

кількість годин

Змістовий модуль КСП.06.01

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТАКТИКИ.

Ср.2/2

Заняття 2. Обов’язки особового складу механізованого взводу в бою. Умовні позначення та основні скорочення, що застосовуються в бойових документах.

Ср.1/1

Змістовий модуль КСП.12.01

Заняття 4. Організаційно-штатна структура польового вузла зв’язку батальйону.

Ср.1/1

Змістовий модуль КСП.06.02

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛІВ СУ-ХОПУТНИХ ВІЙСЬК АРМІЙ ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ.

Ср.4/3

Заняття 2. Тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та військової техніки мотопіхотного (танкового) батальйону армій провідних держав світу.

Ср.2/1

Змістовий модуль КСП.06.03

Заняття 4. Тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та військової техніки механізованого (танкового) батальйону Збройних Сил України.

Ср.2/2

Всього годин

Ср.11*

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 11 годин із них 6 годин проводиться під час “військового дня”, решта - 5 годин навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Перелік завдань для самостійної роботи студентів
Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики.

Заняття 2. Обов’язки особового складу механізованого взводу в бою. Умовні позначення та основні скорочення, що застосовуються в бойових документах.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 2 години*

Література:

1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина III (взвод, відділення, екіпаж танка). - К.: КСВ ЗСУ, 2010. – С. 18-24; Додатки №№1, 8.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Обов’язки особового складу механізованого взводу в бою.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 18-24

2.

Умовні позначення та основні скорочення, що застосовуються в бойових документах.

письмова (конспект

у зошиті)[1] Додатки №№1, 8

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години із них 1 година проводиться під час “військового дня”, решта - 1 година навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики.

Заняття 4. Організаційно-штатна структура польового вузла зв’язку батальйону.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: накреслити у робочому зошиті для самостійних робіт організаційно-штатну структуру польового вузла зв’язку батальйону, використовуючи офіцерську лінійку та рекомендовану літературу; дати необхідні пояснення.

Час: 2 години*

Література:

1. Связь в общевойсковых соединениях и частях. Учебное пособие. - М.: Воениздат, 1981. – С. 25-27.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Організаційно-штатна структура польового вузла зв’язку батальйону.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 25-27

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години із них 1 година проводиться під час “військового дня”, решта - 1 година навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).Тема 2. Організаційно-штатна структура підрозділів сухопутних військ армій провід-них держав світу.

Заняття 2. Тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та військової техніки мотопіхотного (танкового) батальйону армій провідних держав світу.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 3 години*

Література:

1. Организация, вооружение и тактика пехоты армии США (отделение, взвод, рота, батальон). – М.: Воениздат, 1976. – С. 122-258.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Тактико-технічні характеристики основних зраз-ків озброєння та військової техніки мотопіхотного (танкового) батальйону армій провідних держав світу.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 122-258

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 годин із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 1 година навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 2. Організаційно-штатна структура підрозділів сухопутних військ армій провід-них держав світу.

Заняття 4. Тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та військової техніки механізованого (танкового) батальйону Збройних Сил України.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Бугаєвський І.І., Товстопят М.О. Механізована бригада Збройних Сил України. – Мик.: КВП МНУ, 2012. – С. 39-45.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та військової техніки механізованого (танкового) батальйону Збройних Сил України.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 39-45

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Блок змістових модулів ВП 05.10

Тактичні дії загальновійськових підрозділів
МЕТА:

вивчити з громадянами:

- зміст роботи командира загальновійськового підрозділу з організації, ведення бою та управління підрозділами в основних видах бою в умовах постійної зміни бойової обстановки;

- мету та завдання інженерного забезпечення, які виконуються підрозділами в основних видах бою.

навчити громадян:

- застосовувати положення бойових статутів, настанов і керівництв, досвід військового мистецтва, сучасних збройних конфліктів з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права у ході організації і ведення загальновійськового бою;

- ефективно використовувати бойові можливості підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, їх штатне озброєння і військову техніку та вміло застосовувати їх за призначенням в залежності від бойової обстановки (ситуації);

- застосовувати знання нових форм і способів дій підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України в оборонному, наступальному бою з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції для ефективного виконання службових обов’язків за своєю спеціальністю;

- організовувати і здійснювати фортифікаційне обладнання позицій, опорних пунктів, блокпостів, вогневих позицій БМП (БТР), танків, укриттів для автомобілів у районі розташування підрозділу; обладнувати польові споруди із табельних і підручних засобів;

- організовувати прикриття позицій, опорних пунктів, блокпостів мінно-вибуховими загородженнями; знешкоджувати протитанкові і протипіхотні міни; долати міні поля противника в тому числі встановлених дистанційно; дотримуватись заходів безпеки при находженні на місцевості, яка представляє мінну безпеку;

- організовувати і вести розвідку загороджень противника.
План роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал, положення керівних документів, рекомендованої літератури.

2. Переглянути матеріал періодичного друку, при необхідності підготувати запитання керівникові для консультації.

3. Дати коротку рецензію до вивченого матеріалу.
Навчальні елементи змістового модуля

Вид заняття,

кількість годин

Змістовий модуль КСП.06.04

ТЕМА 3. ОБОРОННИЙ БІЙ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

Ср.2/2

Заняття 2. Підготовка і ведення оборонного бою у бойовій охороні, при виході з бою та відході, в оточенні та в особливих умовах. Дії бронегрупи, вогневої засідки та ведення антиснайперської боротьби в бою.

Ср.2/2

Змістовий модуль КСП.06.05

ТЕМА 4. НАСТУПАЛЬНИЙ БІЙ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

Ср.4/4

Заняття 2. Підготовка і ведення наступального бою при виході з оточення та в особливих умовах. Дії взводу в тактичному повітряному (морському) десанті, у складі штурмової групи.

Ср.2/2

Змістовий модуль КСП.10.02

Заняття 4. Засоби розвідки та розмінування. Способи пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях.

Ср.2/2

Всього годин

Ср.12*

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 12 годин із них 6 годин проводиться під час “військового дня”, решта - 6 годин навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).Перелік завдань для самостійної роботи студентів
Тема 3. Оборонний бій загальновійськових підрозділів.

Заняття 2. Підготовка і ведення оборонного бою у бойовій охороні, при виході з бою та відході, в оточенні та в особливих умовах. Дії бронегрупи, вогневої засідки та ведення антиснайперської боротьби в бою.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина III (взвод, відділення, екіпаж танка). - К.: КСВ ЗСУ, 2010. – С. 61-88.

2. Методичні рекомендації щодо підготовки та застосування частин та підрозділів під час проведення АТО. - К.: КСВ ЗС України, 2014. – С. 42-45.


№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Підготовка і ведення оборонного бою у бойовій охороні, при виході з бою та відході, в оточенні та в особливих умовах.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 61-64;

70-88


2.

Дії бронегрупи, вогневої засідки та ведення антиснайперської боротьби в бою.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 64-70

[2] С. 42-45


* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 4. Наступальний бій загальновійськових підрозділів.

Заняття 2. Підготовка і ведення наступального бою при виході з оточення та в особливих умовах. Дії взводу в тактичному повітряному (морському) десанті, у складі штурмової групи.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина III (взвод, відділення, екіпаж танка). - К.: КСВ ЗСУ, 2010. – С. 122-139; 155-166; 130-133.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Підготовка і ведення наступального бою при виході з оточення та в особливих умовах.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 122-139

2.

Дії взводу в тактичному повітряному (морському) десанті, у складі штурмової групи.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 155-166;

130-133

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Тема 4. Наступальний бій загальновійськових підрозділів.

Заняття 4. Засоби розвідки та розмінування. Способи пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Наставление по военно-инженерному делу. - М.: Воениздат, 1984. – С. 246-261.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Засоби розвідки та розмінування.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 246-261

2.

Способи пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 246-261

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


4-й семестр

Блок змістових модулів ВП 05.10

Тактичні дії загальновійськових підрозділів

МЕТА:

вивчити з громадянами:

- зміст роботи командира загальновійськового підрозділу з організації, ведення бою та управління підрозділами в основних видах бою в умовах постійної зміни бойової обстановки;

- загальні положення дій підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України під час їх участі у стабілізаційних, специфічних діях військ, спеціальній операції та в міжнародних миротворчих операціях.

- мету та завдання інженерного забезпечення, які виконуються підрозділами в основних видах бою;

- основні завдання військового зв’язку щодо забезпечення управління підрозділами, види і засоби військового зв’язку, порядок організації зв’язку в основних видах бою;

- мету і завдання радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів в основних видах бою. Вражаючі фактори ядерної, хімічної зброї, біологічних засобів противника, їх дії на особовий склад підрозділів, засоби захисту від них.навчити громадян:

- застосовувати положення бойових статутів, настанов і керівництв, досвід військового мистецтва, сучасних збройних конфліктів з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права у виконані завдань під час участі підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України у стабілізаційних, специфічних діях військ, спеціальній операції та в міжнародних миротворчих операціях;

- застосовувати знання організації, бойових можливостей, тактики дій підрозділів сухопутних військ армій провідних країн світу під час організації і ведення всіх видів військової розвідки;

- організовувати марш з урахуванням оцінки місцевості по картах, фотодокументах, відеозаписах та розвідувальної інформації; визначати порядок дій підрозділу під час можливих засідок або місць, що можуть бути сприятливими для нападу противника, зберігати в таємниці інформацію про маршрут, склад, похідний порядок та час руху колони; здійснювати приховане розміщення, надійний захист підрозділу в районі розташування (базовому таборі) в умовах постійній готовності до відбиття нападу наземного і повітряного противника, знищення його диверсійно-розвідувальних груп;

- організовувати і здійснювати всебічне забезпечення бою;

- організовувати і вести розвідку шляхів руху, водних перешкод; обладнувати переправу вбрід та долати водні перешкоди на табельних і підручних засобах;

- організовувати і вести радіаційну, хімічну і біологічну розвідку та радіаційний контроль, оцінювати масштаби і наслідки дій на особовий склад, озброєння і військову техніку вражаючих факторів зброї масового ураження; проводити часткову спеціальну обробку в підрозділі;

- організовувати і здійснювати радіозв’язок в радіомережах і радіонапрямках, вести службові переговори за допомогою таблиць сигналів бойового управління, таблиць позивних, у тому числі в умовах радіоперешкод;

- організовувати і забезпечувати стійкий зв’язок з підпорядкованими та взаємодіючими підрозділами у всіх режимах роботи засобів зв’язку в будь-яких умовах бойової обстановки; виконувати вимоги радіомаскування, прихованого управління військами та забезпечувати правила безпеки зв’язку і ведення телефонних переговорів по каналах зв’язку.
План роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал, положення керівних документів, рекомендованої літератури.

2. Переглянути матеріал періодичного друку, при необхідності підготувати запитання керівникові для консультації.

3. Дати коротку рецензію до вивченого матеріалу.
Навчальні елементи змістового модуля

Вид заняття,

кількість годин

Змістовий модуль КСП.06.06

ТЕМА 5. ПІДРОЗДІЛИ НА МАРШІ І ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ.

Ср.3/4

Заняття 2. Особливості проведення маршу, розташування підрозділів на місці (у таборі) з урахуванням досвіду набутого підрозділами Збройних Сил України під час їх участі у проведенні антитерористичної операції.

Ср.2/2

Змістовий модуль КСП.12.03

Організація військового зв’язку

Заняття 6. Основні несправності радіостанції бронеоб’єктів та порядок їх усунення

Ср.1/2


Змістовий модуль КСП.06.09

ТЕМА 6. ВЕДЕННЯ РОЗВІДКИ В БОЮ.

Ср.2/2

Заняття 2. Особливості роботи командира взводу під час розвідувально-вогневих дій при виконанні бойових завдань.

Ср.2/2

Змістовий модуль КСП.06.07

ТЕМА 7. ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УЧАСТІ У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ, СПЕЦИФІЧНИХ ДІЯХ ВІЙСЬК ТА У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ.

Ср.3/3

Заняття 2. Міжнародне гуманітарне право про ведення війни. Обмеження загального характеру щодо ведення бойових дій.

Ср.2/2

Змістовий модуль КСП.12.04

Організація військового зв’язку

Заняття 4. Складання схеми організації проводового зв’язку та радіозв’язку в батальйоні.

Ср.1/1


Змістовий модуль КСП.06.08

ТЕМА 8. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ.

Ср.1/2

Заняття 2. Особливості всебічного забезпечення під час участі у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції.

Ср.1/2

Диференційований залік.

Ср.1/0

Всього годин

Ср.21*

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 21 година із них 10 годин проводиться під час “військового дня”, решта - 11 годин навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Перелік завдань для самостійної роботи студентів
Тема 5. Підрозділи на марші і при розташуванні на місці.

Заняття 2. Особливості проведення маршу, розташування підрозділів на місці (у таборі) з урахуванням досвіду набутого підрозділами Збройних Сил України під час їх участі у проведенні антитерористичної операції.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Методичні рекомендації щодо підготовки та застосування частин та підрозділів під час проведення АТО. - К.: КСВ ЗС України, 2014. – С. 14-16.

2. Методичний посібник щодо організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах. - К.: КСВ ЗС України, 2014. – С. 21-24.


№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Особливості проведення маршу з урахуванням досвіду набутого підрозділами Збройних Сил України під час їх участі у проведенні антитерористичної операції

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 14-16

2.

Особливості розташування підрозділів на місці (у таборі) з урахуванням досвіду набутого підрозділами Збройних Сил України під час їх участі у проведенні антитерористичної операції

письмова (конспект

у зошиті)[2] С. 21-24

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 5. Підрозділи на марші і при розташуванні на місці.

Заняття 6. Основні несправності радіостанції бронеоб’єктів та порядок їх усунення.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 3 години*

Література:

1. Радиостанция Р-123М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: Воениздат, 1981. – С. 12-14.

2. Радиостанция Р-173М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М: Воениздат, 1988. – С. 16-18.


№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Основні несправності радіостанції бронеоб’єктів та порядок їх усунення.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 12-14

[2] С. 16-18


* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години із них 1 година проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 6. Дії механізованого взводу у розвідці.

Заняття 2. Особливості роботи командира взводу під час розвідувально-вогневих дій при виконанні бойових завдань.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Пам’ятка командиру взводу з розвідувально-вогневих дій при виконанні бойових завдань. - К.: ГУБП СВ ЗС України, 2006. – С. 25-30.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Особливості роботи командира взводу під час розвідувально-вогневих дій при виконанні бойових завдань.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 25-30

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 7. Застосування підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України під час участі у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції.

Заняття 2. Міжнародне гуманітарне право про ведення війни. Обмеження загального характеру щодо ведення бойових дій.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Керівництво по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України. ‒ К.: МО України, 2004. ‒ С. 5-24.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Міжнародне гуманітарне право про ведення війни. Обмеження загального характеру щодо ведення бойових дій.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 5-24

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).Тема 7. Застосування підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України під час участі у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції.

Заняття 4. Складання схеми організації проводового зв’язку та радіозв’язку в батальйоні.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 2 години*

Література:

1. Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск. - М.: Воениздат, 1991. – С. 340; 345.
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Складання схеми організації проводового зв’язку та радіозв’язку в батальйоні.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 340; 345

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години із них 1 година проводиться під час “військового дня”, решта - 1 година навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).


Тема 8. Всебічне забезпечення бою.

Заняття 2. Особливості всебічного забезпечення під час участі у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 3 години*

Література:

1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина II (батальйон, рота). - К.: КСВ ЗСУ, 2010. – 160-161; 167-168;
№№

п/п


Перелік навчальних питань

на самостійну роботуФорма виконання

роботи


Примітка

1.

Особливості всебічного забезпечення під час участі у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції.

письмова (конспект

у зошиті)[1] С. 160-161

167-168

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години із них 1 година проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).
Диференційований залік.
Форма роботи: усна (підготовка до рішення контрольно-комплексних завдань).
Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни ‒ це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки громадян, які проходять військову підготовку (далі ‒ громадян) за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання. Цей пакет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь громадян при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності до робочої навчальної програми з навчальної дисципліни “ТАКТИКА (В Т. Ч. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РАДІАЦІЙНИЙ, ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПІДРОЗДІЛІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА)”.

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке громадяни змушені спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від них вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний громадянин, отримавши КЗ за власним розсудом вирішує питання яке відповідає одному рівню підготовленості. Якість виконання контрольного завдання оцінюється в балах, які встановлені в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.
Час для підготовки: 1 година*

Література:

Підготовку громадян до диференційованого заліку забезпечити навчальною літературою, яка визначена в розділі 14 робочої програми навчальної дисципліни.


* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 1 година, що проводиться під час “військового дня”.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка