Державний вищий навчальний закладСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

ВСТУП


Земля – один із найважливіших природних ресурсів для людства. Цінність і значущість землі зумовлюють створення адекватної нормативної бази, яка б визначала правовий режим існування даного ресурсу. З 1990-х років законодавство, що регламентує земельні відносини, зазнало корінних змін. Це пов’язано з прагненням держави реформувати земельний устрій. Останнім часом було прийнято ряд нормативно-правових актів, які є основою земельного законодавства. На земельному законодавстві базується галузь правової науки земельного права України – системи правових норм, які регулюють суспільні відносини щодо використання, управління та охорони земельних ресурсів.

Вивчення земельного права є невід’ємною частиною вищої юридичної освіти в Україні, важливою складовою професійної підготовки майбутніх юристів. Особливого значення набуває оволодіння знаннями у цій галузі в сучасний період – час реформування земельних правовідносин, оновлення земельного законодавства.

Метою дисципліни “Земельне право” є систематизоване вивчення механізму правового регулювання відносин, що виникають з приводу належності, використання, відновлення, охорони й управління земельними ресурсами.

Завданнями курсу є формування у студентів знань теоретичних основ правового регулювання земельних відносин, а також уміння аналізувати і тлумачити земельне законодавство, застосовувати земельно-правові норми на практиці. Наявність при цьому відповідних методичних рекомендацій сприяє не тільки раціональній організації навчального процесу в цілому, але й кращому опануванню дисципліни студентами зокрема.

Матеріал дисципліни базується на теоретичних знаннях, отриманих у результаті вивчення теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, екологічного права.

Після вивчення курсу “Земельне право” студенти повиннізнати:

загальні поняття земельного права;

зміст державної політики України в галузі регулювання земельних відносин;

систему і компетенцію органів державного управління земельними ресурсами;

законодавство України, яке регулює земельні правовідносини, та судову практику щодо вирішення земельних спорів;

підстави й умови набуття, реалізації і припинення прав на землю;

правовий режим земель різних категорій;

правове забезпечення заходів щодо охорони земель;

сутність перетворень, що відбуваються в Україні в процесі земельної реформи;

вміти:

використовувати набуті знання при аналізі та тлумаченні положень земельного законодавства;

правильно застосовувати норми земельного законодавства;

орієнтуватися в сутності перетворень, що відбуваються в сфері регулювання земельних відносин під час земельної реформи.


Тематичний план дисципліни


Назва змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекції

семінари

індивідуальна
робота

самостійна
робота
лекції

семінари

індивідуальна
робота


самостійна
робота


Змістовий модуль 1. Загальна частина земельного права України

Тема 1. Земельне право в правовій
системі України

7

1

24

7

1

15

Тема 2. Джерела земельного права
України

7

1

24

7

1

15

Тема 3. Правові основи державного
управління в галузі використання та охорони земель

9

2

25

9

2

7

Тема 4. Право власності на землю

7

1

24

88

Тема 5. Право землекористування

7

1

24

77

Тема 6. Правове регулювання обігу
земельних ділянок. Підстави
та порядок набуття і припинення прав на землю

8

2

24

88

Тема 7. Правове забезпечення охорони
земельних ресурсів

7

2

23

88

Модульна контрольна робота

22Усього за змістовим модулем 1

54

10

1628

54

4

248

Змістовий модуль 2. Особлива частина земельного права України

Тема 8. Правовий режим земель
сільськогосподарського
призначення

10

2

26

1010

Тема 9. Правовий режим земель
житлової та громадської
забудови

10

2

26

1010

Тема 10. Правовий режим земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

11

2

45

1212

Продовження таблиці

Назва змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекції

семінари

індивідуальна
робота

самостійна
робота
лекції

семінари

індивідуальна
робота


самостійна
робота


Тема 11. Правовий режим земель
лісогосподарського призначення
та водного фонду

10

2

44

1010

Тема 12. Правовий режим земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення

11

2

27

1212

Модульна контрольна робота

22Усього за змістовим модулем 2

54

10

1628

5454

Усього годин

108

20

3256

108

4

2102


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка