Державний вищий навчальний закладСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

ВСТУП


Аграрне право – одна з найбільш складних дисциплін, які вивчають студенти вищих юридичних навчальних закладів. Труднощі в освоєнні цього курсу зумовлені динамічними змінами, що відбуваються в правовому регулюванні аграрних відносин, значним обсягом нормативного матеріалу, комплексним характером галузі тощо. Мета цього видання – допомогти студентам у засвоєнні курсу “Аграрне право України”.

Методичні вказівки до семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять з курсу “Аграрне право” розроблені відповідно до навчального плану з підготовки студентів за спеціальністю “Правознавство” і охоплюють широкий спектр методичних рекомендацій та прийомів для змістовного проведення занять з даної дисципліни в розрізі 13 тем.

Видання складається з опису структури навчальної програми дисципліни, методичних вказівок щодо проведення як семінарських та практичних занять, так і індивідуально-консультативної роботи. У ньому подається основна і додаткова література для підготовки до занять.

У межах методичних вказівок розглядаються питання: предмета, методу, системи, принципів і джерел аграрного права України, аграрних відносин; правових основ державного регулювання і державного управління в аграрному секторі економіки; правових аспектів аграрної та земельної реформ, правового регулювання ринкових відносин в АПК; правового становища суб’єктів аграрного права, їх участі в аграрно-договірних відносинах та зовнішньоекономічній діяльності. Приділяється увага правовому регулюванню використання природних ресурсів та охорони довкілля в сільському господарстві, здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності, соціального розвитку села.

Матеріал курсу “Аграрне право” базується на теоретичних знаннях, отриманих у результаті вивчення теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, екологічного, земельного права.

У результаті вивчення дисципліни “Аграрне право” студент повинензнати:

загальні поняття аграрного права;

зміст державної політики України в галузі регулювання аграрного виробництва та реформування аграрного сектору економіки;

сутність перетворень, що відбуваються в Україні в процесі аграрної реформи;

законодавство України, яке регулює аграрні правовідносини, а також судову практику в цій сфері;

систему і компетенцію органів державного управління сільським господарством;

організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки;

правовий режим земель, які використовуються суб’єктами аграрного господарювання;

зміст заходів щодо охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві;

правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності;

правове регулювання фінансової діяльності та оподаткування сільськогосподарських підприємств;

напрямки зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання та їх правове регулювання;

види договірних зобов’язань, які можуть виникати в аграрній сфері;

правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції;

правове регулювання соціального розвитку села;

вміти:

використовувати набуті знання при аналізі та тлумаченні положень аграрного законодавства;

правильно застосовувати норми аграрного законодавства;

орієнтуватися в сутності перетворень, що відбуваються на селі за умов аграрної та земельної реформ.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва
змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекції

семінари

індивідуальна
робота

самостійна
робота
лекції

семінари

індивідуальна
робота

самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Загальна частина аграрного права України

Тема 1. Предмет, метод
та система аграрного права

8

1

25

8

1

16

Тема 2. Джерела аграрного
права. Аграрні правовідносини

8

1

25

8

1

16

Тема 3. Правові основи
державного регулювання
аграрного виробництва

10

2

26

10

2

26

Тема 4. Правові основи
проведення аграрної реформи. Правове регулювання переходу до ринку в АПК

10

2

26

1010

Тема 5. Організаційно-правові форми господарювання
в аграрному секторі економіки. Правове становище суб’єктів аграрного права

18

4

410

18

2

16

Тема 6. Правовий режим земель, які використовуються суб’єктами аграрного господарювання,
та охорона навколишнього
природного середовища
в сільському господарстві

624

77

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення аграрного
законодавства

624

77

Модульна контрольна робота

22Усього за змістовим модулем 1

68

10

1840

68

6

458

Продовження таблиціНазва
змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекції

семінари

індивідуальна
робота

самостійна
робота
лекції

семінари

індивідуальна
робота

самостійна
робота

Змістовий модуль 2. Особлива частина аграрного права України

Тема 8. Правове регулювання окремих видів
сільськогосподарської діяльності

16

2

410

1414

Тема 9. Правове регулювання фінансової діяльності
та оподаткування
сільськогосподарських
підприємств

12

2

28

1212

Тема 10. Аграрно-договірні
зобов’язання

14

2

210

1414

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного
господарювання

12

2

28

1212

Тема 12. Правове регулювання якості та безпечності
сільськогосподарської продукції

12

2

28

1313

Тема 13. Правове регулювання соціального розвитку села

88

1111

Модульна контрольна робота

22Усього за змістовим модулем 2

76

10

1452

7676

Усього годин

144

20

3292

144

6

4134

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка