Державна служба статистики України Головне управління статистики в Одеській області доходи та витрати населення одеської областіСкачати 142.83 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір142.83 Kb.


Державна служба статистики України
Головне управління статистики в Одеській області


ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКОдеса
Державна служба статистики України

Головне управління статистики в Одеській області
За редакцією Т.В.Копилової

Відповідальний за випуск Л.А.Патлаченко


Статистичний збірник містить розроблені Державною службою статистики України з використанням даних Головного управління статистики в Одеській області основні показники доходів та витрат населення регіону. Дані щодо доходів та витрат населення за 2014 р. попередні.

Збірник відображає динаміку доходів і витрат населення Одеської області, динаміку фондів споживання основних продуктів харчування, використання сукупного доходу домогосподарств та інші показники, що характеризують структуру доходів та витрат населення.


У збірнику використані дані статистики праці, обстеження умов життя домогосподарств, Головного управління Пенсійного фонду в Одеській області, експрес-випуску Держслужби статистики України та розрахунки індексів регіонального людського розвитку (Держстат. Регіональний людський розвиток. Київ–2014).


По індексах регіонального людського розвитку наведені дані по областях Причорноморської економічної зони, за деякими показниками наведені співставлення з іншими регіонами України.

Головне управління статистики в Одеській області


• адреса: вул. Польська, 20а, м.Одеса, 65026

• телефони: 722–20–00

• факс: 725–92–24

• електронна пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

• адреса в Інтернеті: www.od.ukrstat.gov.ua

Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики в Одеській області здійснюється на підставі договорів або письмових запитів


• телефони:

  • про видання статистичних матеріалів 725–37–12; 722–62–61;

  • про порядок укладання договорів 725–14–37Скорочення у збірнику

грн. – гривня

кг – кілограм

шт. – штука


тис. – тисяча

млн. – мільйон

рр. – роки


% – відсоток

р. – рік


в.п. – відсотковий пункт
Умовні позначення у збірнику

три крапки (…) – відомості відсутні

нуль (0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами“з них”, “у тому числі”, – наведено не всі доданки загальної суми.
 Головне управління статистики в Одеській області, 2015

ЗмістСКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ...............................................................

2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ.............................................

2

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ...

5
1. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ………………….

7

1.1.

Доходи та витрати населення………….………………………..

8

1.2.

Структура доходів населення………………….………………..

8

1.3.

Зміна обсягів доходів і витрат населення………………………

9

1.4.

Структура доходів та витрат населення…………………….….

9

1.5.

Окремі складові валового регіонального продукту за витратами…………………………………………………………

10

2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11

2.1.

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників.......

11

2.2.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата працівників………………………………………...........................

12

2.3.

Розподіл кількості працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2012–2014 років...................................

12

2.4.

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за видами економічної діяльності ………………...……..…...........

13

2.5.

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за видами промислової діяльності………………..…………..........

14

2.6.

Середній розмір місячної пенсії………………………………...

15

2.7.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг......................

16

2.8.

Надання населенню субсидій.........................................................

16

2.9.

Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг.......

17

3. ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ…..……

18

3.1.

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів………………………………………………..

21

3.2.

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів……………………………….

23

3.3.

Структура сукупних витрат домогосподарств…………………

25

3.4.

Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами…..

26

3.5.

Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат………………………………………………..

32

3.6.

Диференціація життєвого рівня населення…………………….

36

3.7.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах…….

36

3.8.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами………………………………………………………….

37

3.9.

Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування…………………………………………………......

41

3.10.

Споживання продуктів харчування……………………………..

42

4. ІНДЕКСИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ………………………………………………………

43

4.1.

Інтегральна оцінка регіонального людського розвитку……….

43

4.2.

Індекси та ранги за блоком показників "соціальне середовище"………………………………………………………

44

4.3.

Індекси та ранги за блоком показників "добробут"……………

44

4.4.

Індекси та ранги за блоком показників "гідна праця"…………

45

5. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ СПІВСТАВЛЕННЯ…..…………….

46

5.1.

Доходи та витрати населення по регіонах України за 2014 рік

46

5.2.

Зміна обсягів доходів та витрат населення по регіонах України за 2014 рік..........................................................................

48

5.3.

Структура доходів та витрат населення по регіонах України за 2014 рік……………………………………………………………

49

5.4.

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників по регіонах України ……………………...........................................

50Доходи та витрати населення Одеської області
Доходи населення є одним з найбільш узагальнюючих показників соціального розвитку країни. Доходи населення Одеської області (за попередніми даними) у 2014р. склали 80519 млн.грн., що становило 5,3% від доходів населення по Україні в цілому. За рік доходи населення області зросли на 2,9%. За цим показником Одеська область відстає на 0,7 в.п. від показника по Україні.

Наявний доход населення, а саме доход, який може використовуватися населенням для споживання, заощадження та нагромадження, склав 60095 млн.грн. і зменшився у порівнянні з 2013р. на 1,9%. За розрахунками, у 2014р. один мешканець нашої області отримав у середньому 25076,2 грн. (цей показник зменшився також на 1,9%), або 2089,7 грн. щомісяця, що перевищує прожитковий мінімум, встановлений на кінець року, на 913,7 грн. Реальний наявний доход мав тенденцію до зменшення – за рік на 13,3%.

Першоосновою добробуту, одним із джерел доходів, основним для групи людей працездатного віку, є заробітна плата. У структурі доходів населення заробітна плата склала 38,8%. Заробітна плата працівників в Одеській області збільшилась впродовж 2014р. на 8,2%. За даними статистики праці, номінальна середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника за 2014р. становила 3129 грн., що на 6,2% більше, ніж за 2013р. У рейтингу регіонів України за розміром цього показника Одеська область посіла 10 місце (89,9% від середнього рівня заробітної плати по країні). Індекс реальної заробітної плати за 2014р. склав 93,2%.

Такий показник соціальної напруги як сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області на 1 січня 2015р. збільшився за рік на 71,2% та становив 22911 тис.грн. (0,9% від загальної суми заборгованості по Україні).

Друга за обсягом стаття доходів населення Одеської області – це соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 30398 млн.грн. або 37,8% усіх доходів населення. Соціальні допомоги зросли за рік на 1,2% та досягли 15102 млн.грн.

Як складова цих виплат пенсія пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, теж зросла – її середньомісячний розмір за 2014р. зріс на 55 грн. і склав 1457,2 грн.

Характеризуючи поточні трансферти, слід виділити субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. За даними статистики соціальних послуг, у 2014р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 51,5 тис. сімей. Порівняно з 2013р. кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 13,7%. Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2014р. становила 6,2 млн.грн. проти 4,9 млн.грн. у 2013р.Прибуток та змішаний доход у 2014р. зріс за рік найвищими темпами серед складових доходів населення – на 21,4% та становив 14354 млн.грн. (17,8% у доходах населення області).

Структура споживання основних продуктів харчування по області змінилась. Так, впродовж 2013р. зросло споживання м'яса і м'ясопродуктів, молока і молочних продуктів та яєць на одну особу. Споживання в усіх інших групах продуктів зменшилося або залишилося на рівні попереднього року.

Для оцінки та порівняння рівня соціально–економічного становища різних країн (регіонів) використовується показник “індекс людського розвитку”. Даний універсальний показник був введений у міжнародний та науковий обіг Організацією Об’єднаних Націй (ООН) в межах підготовки світових докладів про розвиток людини, які видаються Програмою розвитку ООН (ПРООН) з 1990р. З 2012р. використовується нова Методика вимірювання регіонального людського розвитку, яка адаптована до національних умов, передусім до національної статистичної бази. За результатами оцінки індексу людського розвитку Одеська область займає 9 місце.

Про вищенаведені та інші показники, які характеризують соціальний розвиток області, більш докладно можна дізнатися з розділів даного збірника.

1. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ


Доходи населення включають обсяг нарахованих в грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допоміг та інших поточних трансфертів.

Наявний доход – це максимальний обсяг грошових доходів, які призначені для використання домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають оплату праці, прибуток, змішаний доход, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші одержані поточні трансферти в грошовій формі за виключенням сплачених, зокрема поточних податків на доходи та майно.

Реальні наявні доходи – це наявні доходи, визначені з урахуванням цінового фактору.

Витрати та заощадження населення включають: витрати на придбання товарів та послуг; сплачені доходи від власності, поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти; нагромадження основного капіталу та матеріальних оборотних коштів, а також приріст фінансових активів у вигляді заощаджень у вкладах, в іноземній валюті тощо.

Валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств – приріст нефінансових активів, які протягом тривалого часу використовуються в процесі виробництва. До його складу включається приріст виробленого основного капіталу, поліпшення існуючого основного капіталу та невироблених активів, витрати по передачі права власності.

Фактичне кінцеве споживання включає вартість усіх товарів та послуг, придбаних домашніми господарствами-резидентами для індивідуального споживання незалежно від джерела фінансування, та вартість колективних послуг, наданих органами державного управління суспільству в цілому або значним групам населення.

Витрати на придбання товарів та послуг для індивідуального споживання відносяться до індивідуальних кінцевих споживчих витрат, які включають:

 витрати домашніх господарств на придбання споживчих товарів і послуг, включаючи витрати на неринкові товари та послуги, які реалізуються за економічно незначущими цінами;

 витрати органів державного управління (включаючи фонди соціального страхування та позабюджетні фонди) і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, з урахуванням умовно обчислених витрат на придбання споживчих товарів та послуг індивідуального характеру, що надаються домашнім господарствам у вигляді соціальних трансфертів в натуральній формі.
1.1. Доходи та витрати населення

(млн.грн.)
2001

2005

2010

2012

2013

20141


Доходи

6814

18558

52924

70429

78285

80519

у тому числізаробітна плата

3249

7560

20739

28037

28916

31276

прибуток та змішаний доход

1100

2727

7890

11708

11828

14354

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

2252

7783

20999

26993

33585

30398

з нихсоціальні допомоги

1045

3895

10789

13592

14918

15102


Витрати та заощадження

6814

18558

52924

70429

78285

80519

у тому числіпридбання товарів та послуг

6721

17278

49701

72861

79838

87781

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

551

1225

3381

4972

5467

8511

з нихпоточні податки на доходи, майно тощо

464

814

2387

3420

3630

4126

нагромадження нефінансових активів

266

15

970

–36

389

135

приріст фінансових активів

–728

–163

–3565

–8559

–8326

–16964

Наявний доход, всього

5058

14173

38896

53154

61265

60095

Наявний доход у розрахунку на 1 особу, грн.

2040,7

5883,4

16275,2

22224,4

25571,8

25076,2

Реальний наявний доход, відсотків до попереднього року124,4

118,1

113,9

115,4

86,7

––––––––––––––––––

1 Тут і надалі (табл. 1.1-1.4, 5.1-5.3) за 2014р. наведені попередні дані.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка