Державна служба медицини катастроф України як компонентиДата конвертації23.10.2017
Розмір445 b.


Державна служба медицини катастроф України як компоненти

 • Державна служба медицини катастроф України як компоненти

 • Єдиної системи цивільного захисту населення і території України

 • завідувач кафедри державної служби, менеджменту та

 • навчання за міжнародними проектами ІДУСЦЗ

 • доктор наук з державного управління,

 • старший науковий співробітник

 • Анна Валеріївна Терент’єва


Завдання система медичного захисту

 • Визначення науково-методичних принципів підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медицини катастроф і забезпечення її роботи з подолання медико-санітарних наслідків НС природного, техногенного або соціального характеру та організація взаємодії всіх сил і засобів ДСМК.

 • Утворення і організація роботи центральної і регіональних координаційних комісій ДСМК, забезпечення функціонування і удосконалення її структури.Розроблення, використання і забезпечення вдосконалення методів і засобів надання ЕМД і лікування постраждалого населення з урахуванням характеру НС.

 • Розроблення, використання і забезпечення вдосконалення методів і засобів надання ЕМД і лікування постраждалого населення з урахуванням характеру НС.

 • Організація і координація робіт з надання ЕМД постраждалому населенню в зонах НС, координація робіт з евакуації постраждалого населення і хворих з цих зон.

 • Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на території України. Організація оперативного контролю радіоактивного, хімічного та інших видів забруднення у зонах НС природного, техногенного або соціального характеру.Завдання система медичного захисту

 • Організація роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров’я населення. Створення певного резерву медичного майна і лікарських засобів, підтримання його на необхідному рівні.

 • Організація та участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо подолання наслідків НС природного, техногенного або соціального характеру, формування резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних засобів. Збирання, узагальнення, аналіз і надання органам єдиної державної системи відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах НС.Забезпечення термінового постачання медичного майна і лікарських засобів для локалізації НС природного, техногенного або соціального характеру.

 • Забезпечення термінового постачання медичного майна і лікарських засобів для локалізації НС природного, техногенного або соціального характеру.

 • Розроблення методик для навчання населення з питань надання першої медичної допомоги у разі виникнення НС природного, техногенного або соціального характеру.

 • Управління створенням і діяльністю таких функціональних складових підсистеми медичного захисту в межах єдиної державної системи цивільного захисту: медицина катастроф; нагляд за санітарно-епідемічною обстановкою; створення резервів медичного майна і лікарських засобів.Для надання екстреної медичної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру мирного часу, створена

 • Для надання екстреної медичної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру мирного часу, створена

 • Державна служба медицини катастроф України. • Державна служба медицини катастроф (ДСМК) України була утворена юридично Постановою Кабінету Міністрів вiд 14.04.1997р. № 343.

 • Основним документом, що регламентує організаційні основи діяльності ДСМК є “Положення про Державну службу медицини катастроф”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. №. 827.Стаття 8. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус.

 • Стаття 8. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус.

 • Особливим видом державних аварійно-рятувальних служб є Державна служба медицини катастроф. Основним завданням Служби медицини катастроф є подання громадянам та рятувальникам в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне та хімічне забруднення тощо) безоплатної медичної допомоги.

 • Організаційно-методичне керівництво Службою медицини катастроф здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. ( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000р. )  • Закони України – 4
  • Укази Президента України – 6
  • Акти Кабінету Міністрів України – 11
  • Накази МОЗ України – 16


Надання безоплатної медичної допомоги громадянам в НС.

 • Надання безоплатної медичної допомоги громадянам в НС.

 • Разом з СЕС органiзовувати i проводити комплекс санiтарно-гiгiєнiчних та протиепiдемiчних заходiв у районах НС.

 • Забезпечувати роботу інформаційно-аналітичної системи МОЗ України з НС.

 • Координувати роботу, спрямовану на забезпечення готовностi органiв охорони здоров'я, визначених МОЗ лiкувальних закладiв, системи зв'язку та оповiщення, медичних та спецiалiзованих формувань i закладiв ДСМК до дiй у екстремальних ситуацiях.Завдання ДСМК

 • Забезпечувати збереження здоров'я персоналу, який бере участь у лiквiдацiї наслiдкiв екстремальних ситуацiй.

 • Забезпечувати створення та рацiональне використання резерву матерiально-технiчних ресурсiв для проведення заходiв ДСМК.

 • Брати участь у пiдготовцi медичних i немедичних працiвникiв, на яких покладено надання медичної допомоги у випадках виникнення НС.

 • Проводити науково-дослiдну роботу по проблемам ДСМК.

 • Брати участь у мiжнародному спiвробiтництвi з проблем медицини катастроф.ДСМК України складається з медичних сил і засобів та лікувальних установ державного і територіального рівнів незалежно від виду діяльності і галузевої приналежності, визначених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров‘я за узгодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання захисту населення і території від НС техногенного і природного характеру, з питань оборони, з питань внутрішніх справ, з питань транспорту, Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

 • ДСМК України складається з медичних сил і засобів та лікувальних установ державного і територіального рівнів незалежно від виду діяльності і галузевої приналежності, визначених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров‘я за узгодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання захисту населення і території від НС техногенного і природного характеру, з питань оборони, з питань внутрішніх справ, з питань транспорту, Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.Медичні формування ДСМК

 • Мобільні госпіталі.

 • Мобільні загони.

 • Бригади постійної готовності першої черги.

 • Бригади постійної готовності другої черги.

 • Наказ МОЗ України від 20.11.1997р.

 • № 334 “Про визначення у складі Державної служби медицини катастроф медичних сил, засобів і лікувальних закладів”.Головними закладами ДСМК є: на центральному рівні – УНПЦ ЕМД та МК, на територіальному рівні – територіальні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ТЦЕМД та МК), які мають статус юридичних осіб подвійного підпорядкування – безпосередньо підлягають відповідно МОЗ АР Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, функціонально – УНПЦ ЕМД та МК.

 • Головними закладами ДСМК є: на центральному рівні – УНПЦ ЕМД та МК, на територіальному рівні – територіальні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ТЦЕМД та МК), які мають статус юридичних осіб подвійного підпорядкування – безпосередньо підлягають відповідно МОЗ АР Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, функціонально – УНПЦ ЕМД та МК.

 • У структурі служби передбачено поєднання принципів централізації та автономії управління.

 • ТЦЕМД та МК повністю автономні в діях за умов НС природного, техногенного і соціального характеру на своїй території і одночасно є складовими ланками державного рівня ДСМК при НС державного масштабу.Центр створено наказом МОЗ України

 • Центр створено наказом МОЗ України

 • № 171 від 07.06.1997 р. відповідно до Доручення Президента України від 07.10.1996 р. та Постанови Кабінету Міністрів України № 343 від 14.04.1997р.Центр виконує функції штабної структури МОЗ України з питань медицини катастроф.

 • Центр виконує функції штабної структури МОЗ України з питань медицини катастроф.

 • Розробляє нормативно-правову базу функціонування ДСМК.

 • Виконує підготовку фахівців ДСМК.

 • Формує та утримує 5 бригад постійної готовності хірургічного профілю центрального рівня.Листопад 1998 року:

 • Листопад 1998 року:

 • У зоні затоплення опинилось 416 481 мешканців.

 • Загинуло 17 осіб.

 • Госпіталізовано 2 608 осіб.

 • Працювало понад 10 тис. медичних працівників.

 • Зазнали збитків 40 лікувальних установ.

 • Березень 2001 року:

 • У зоні затоплення опинилось 218 044 мешканців.

 • Загинуло 9 осіб.

 • Госпіталізована 3 461 особа.

 • Працювало понад 8 тис. медичних працівників.

 • Зазнали збитків 50 лікувальних установ.Досвід ліквідації наслідків катастрофічної повені,

 • Досвід ліквідації наслідків катастрофічної повені,

 • що сталася 23-27.07.2008р.

 • Внаслідок стихійного лиха загинуло 38 осіб, у тому числі 8 дітей. В Івано-Франківській області – 24 особи (7 дітей), в Чернівецькій – 12 (у т.ч. 1 дитини), у Вінницькій – 2 .

 • За весь період ліквідації наслідків стихійного лиха медичними працівниками оглянуто (у т.ч. повторно) 1968634 осіб, у т.ч. 403149 дітей. Виявлено хворих 75936 осіб, у т.ч. 15815 дітей.

 • Захворілі, які потребували стаціонарної медичної допомоги, госпіталізувалися. За період ліквідації наслідків стихійного лиха госпіталізовано 21013 осіб, у т.ч. 4198 дітей, в основаному зі соматичною патологією та за соціальними показами.

 • Виявлено хворих з інфекційними захворюваннями з початку повені – 2598, з них дітей – 601.

 • З метою профілактики захворювань у населення, раннього виявлення захворілих та їх амбулаторного лікування в районах надзвичайної екологічної ситуації, місцях розселення евакуйованого населення, на час звіту здійснено 445418 подвірних обходи, для чого залучено 121 мобільну медичну бригаду.У м. Києві :

 • У м. Києві :

 • 21 бригада ШМД

 • Мобільний шпиталь МНС

 • Надана амбулаторна допомога 1058 особам

 • Госпіталізовано 42 особи

 • У м. Львові :

 • 23 бригада ШМД

 • Надана амбулаторна допомога 3778 особам

 • Госпіталізовано 62 особиМіжнародна діяльність ДСМК

 • Міжнародний проект МАГАТЕ RER 9/049 “Медична освіта та програма міжрегіональної координації готовності до ядерних аварій”;

 • “Партнерство Американського Міжнародного Союзу Охорони Здоров’я (АМСОЗ) з виконанню Проекту удосконалення медичної допомоги в нових незалежних державах”;

 • “Раф енд Реді” - цивільно-військові навчання

 • (1998-2008рр.);Надана кваліфікована медична допомога - 5432 хворим та постраждалим дітей-1847), із них виявлено:

 • Надана кваліфікована медична допомога - 5432 хворим та постраждалим дітей-1847), із них виявлено:

 • 31% - хірургічна паталогія;

 • 30% - інфекційні хвороби;

 • 8% - травма;

 • 6% - ЛОР паталогія;

 • 5% - нейропорушення;

 • 6% - дерматологічні захворювання;

 • 2% - стоматологія;

 • 3% - терапія;

 • 9% - інші.

 • 117 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії, виконано 35 хірургічних втручань.

Надана кваліфікована медична допомога - 5558 хворим та постраждалим (1053 дитини), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.

 • Надана кваліфікована медична допомога - 5558 хворим та постраждалим (1053 дитини), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.

 • Виїзними бригадами госпіталю надана медична допомога – 1002 осіб (300 дітей).

 • Проведено оперативних втручань - 216

 • Із них: хірургічних - 114

 • травматологічних - 94

 • акушерсько-гінекологічних - 8

 • Проведено наркозів - 69

 • Прийнято пологів - 13

 • Госпіталізовано, осіб - 270

За весь період роботи було надано медичну допомогу 7304 постраждалим та хворим,

 • За весь період роботи було надано медичну допомогу 7304 постраждалим та хворим,

 • у тому числі 1890 дітям.

 • Проведено 147 оперативних втручань.

 • Прийнято 29 пологів.

 • Проведено досліджень:

 • - лабораторних - 1173,

 • - Рентгенологічних - 655,

 • - сонографічних - 229.

 • Кількість осіб, які пролікувались у стаціонарі госпіталю становить 531 особа.Надана кваліфікована медична допомога - 10758 хворим та постраждалим (1437 дітей), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.

 • Надана кваліфікована медична допомога - 10758 хворим та постраждалим (1437 дітей), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.

 • Виїзними бригадами госпіталю надана медична допомога – 1002 осіб (300 дітей).

 • Проведено оперативних втручань - 216

 • Із них: хірургічних - 114

 • травматологічних - 94

 • акушерсько-гінекологічних - 8

 • Проведено наркозів - 69

 • Прийнято пологів - 13

 • Госпіталізовано, осіб - 270

Загальна кількість ліжок - від 40 до 100

 • Загальна кількість ліжок - від 40 до 100

 • Госпітальне відділення дорослих 40,0%

 • Відділення материнства та дитинства 30,0%

 • Інфекційне відділення 20,0%

 • Модуль інтенсивної терапії дорослих 6,0%

 • Модуль інтенсивної терапії дітей 4,0%

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка