Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністраціїСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5

Навчально-тематичний план


ІІІ рік навчання

п/п


Назва заходу

Види занять


Всього годин

ЛекціїПрактичні в бібліотеці
Індивідуальні консуль-

тації


Планування

роботи


Організаційні

питання


1.

Планування роботи на новий навчальний рік. Організаційні питання.

15


15

2.

Підсумки літньої комплексної експедиції

9

3

5

3
3.

Науково-дослідницька діяльність з учнями (протягом навчального року)

48

15

42

63
4.

Взаємодія людини і природи

Екологічна географія4.1. Екологія-наука про взаємодію людини та довкілля.

4.2. Геоекологічна ситуація на Україні, Миколаївщині.

4.3. Природоохоронні комплекси

4.4. Моніторинг довкілля

87

12

3027

18


39

6

1212

9


27

3

129

3


21

3

66

6

5.


Рекреаційна географія

5.1. Вступ. Рекреаційна діяльність суспільства.

5.2. Умови і ресурси розвитку рекреаційної діяльності і туризму.

5.3. Характеристика рекреаційного господарства України та Миколаївщини.

5.4. Характеристика основних рекреаційних регіонів світу.

72

6

1230

24


33

3

515

9


24

3

39

9


25

-

36

6

6.

Природа та здоров’я людини.

Медична географія6.1. Вступ. Короткі відомості з історії медичної географії. Основні поняття медичної географії.

6.2. Головні закономірності просторового розподілу захворювань. Географія окремих захворювань.

6.3. Географія найбільш поширених та вивчених захворювань населення України та Миколаївської області

48

6

1824

21

3

99

15

3

66

12

-

39
7.

Підсумки науково-дослідницької діяльності

3

3


Усього годин:

357

114

114

114

15

Програма

1. Планування роботи на новий навчальний рік.

Організаційні питання

Робота керівника наукової секції в методичному кабінеті, бібліотеках, архівах, наукових установах. Складання плану роботи на новий навчальний рік.

Уточнення списку учнів, що планують захищати свої науково-дослідницькі роботи в новому навчальному році.

2. Підсумки літньої комплексної експедиції

Оформлення звіту літньої експедиції. Аналіз, систематизація, обговорення зібраних матеріалів для науково-дослідницьких робіт. Складання комплексних характеристик природних, соціальних та господарських об’єктів рідного краю. Особисті враження від експедиції. Перші дослідження та відкриття.

Оформлення фотогазети, підготовка кінофільму та виступів до прес-конференції за підсумками літньої експедиції.

3. Науково-дослідницька діяльність з учнями

( протягом навчального року)

Відвідування, вивчення і збір матеріалів у місцевих архівах, статистичних управліннях, бібліотеках, музеях, відділах охорони природи, заповідних об,єктах, на метеостанції, земпроекті, геологорозвідувальному інституті, обсерваторії, місцевому зоопарку, гідро постах, промислових і сільськогосподарських підприємствах та установах.

Аналіз, систематизація, обговорення , первинна презентація , визначення напрямків подальшої діяльності учнів.

Оформлення науково-дослідницьких робіт, підготовка їх до конкурсу-захисту. Науково-дослідицька діяльність учнів після закінчення школи.Практичні роботи: Зіставлення типових планів характеристики промислового чи сільськогосподарського підприємства, наукової установи, заповідного об’єкта. Підготовити комплексну характеристику одного з підприємств краю.

Накреслити загальну схему формування олійно-жирового комплексу, показати зв’язки його з рослинництвом, тваринництвом, іншими галузями харчової промисловості, машинобудування, трудовими ресурсами місцевості.

Аналіз статистичних матеріалів місцевого гідро поста.

Нанесення по контуру існуючі та перспективні рекреаційні і туристичні зони рідного краю.

Робота над оформленням науково-дослідницьких робіт учнів. Виготовлення наочності і необхідних матеріалів для захисту наукової роботи. Написання тез. Оформлення заявки і анкети та своєчасна їх подача в місцеві управління освіти. Підготовка до захисту і захист науково-дослідницьких робіт.

Творчі роботи: провести прес-конференцію на тему: «Проблеми і перспективи розвитку машинобудування у вашому регіоні».

Підготувати реферати з теми «Заповідні території Миколаївщини».

Проаналізувати матеріали надані на метеостанції, підготувати доповідь «Зміни клімату на Миколаївщині в останні роки». Зробити фотоальбом «Промислові підприємства мого міста» Складання словника мікро топонімів рідного краю.

4. Взаємодія людини і природи. Екологічна географія

4.1. Екологія - наука про взаємодію людини та довкілля

Структура сучасної екології. Навколишнє середовище і його фактори. Поняття екосистеми , абіотичні і біотичні компоненти екосистеми. Вплив людини на екосистеми. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів: мінерально-сировинних, кліматичних, земельних, біотичних, рекреаційних.

Проблеми охорони природних систем Чорного і Азовського морів та водних ресурсів України та рідного краю.

Практичні заняття: систематичне зображення людської діяльності та ступеня антропогенного впливу на довкілля.

Характеристика особливостей екосистеми на прикладі лісового масиву. Мар’їн гай. Виділення чинників формування та розвитку екосистем.

Класифікація природних багатств рідного краю та особливості їх використання.

Вивчення колекцій гірничих порід та корисних копалин.

Творча робота.: за результатами екскурсії на Ольшанський цементний завод провести прес-конференцію: «Характеристика впливу господарської діяльності людини на довкілля на прикладі цементного виробництва». Проаналізувати етап та ступінь впливу на природні компоненти.4.2. Геологічна ситуація на Україні, Миколаївщині

Забруднення довкілля: біологічні, хімічні, електромагнітні, теплові тощо. Вплив господарської діяльності людини на природні умови і природні ресурси. Райони найбільшого забруднення довкілля на території України та Миколаївщини. Чинники, що зумовлюють кризову геоекологічну ситуацію в Україні.Практична робота: Схематичне зображення забруднень та їх вплив на природне середовище ( наслідки, зміни в екосистемі). Аналіз чинників, що негативно впливають на довкілля. Нанесення на контурну карту районів екологічних катастроф та забруднень.

Творчі роботи: Круглий стіл: «Аналіз даних Екологічного вісника «Наш край» про захворювання населення на Миколаївщині»

Ділова гра: «Чорне море, екологічний етап, проблеми та шляхи вирішення».4.3. Природоохоронні комплекси

Необхідність охорони природи. Закон про охорону природи. Червона книга України. Природно-заповідні об’єкти України та Миколаївщини: природні та біосферні заповідники, природні національні та регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні зоологічні парки та парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва. Державний кадастр природно-заповідного фонду.Практичні заняття: Вивчення Червоної книги рідного краю. Ознайомлення та нанесення на контурну карту природоохоронних об’єктів України та Миколаївщини.

Творчі роботи: Виготовлення фотоальбому: «Природно-заповідні об’єкти Миколаївщини». Конкурс на кращу фотографію «Найкращі місця рідного краю».

4.4. Моніторинг довкілля

Система спостережень і контролю за станом довкілля, прогнозування змін, прийняття рішень щодо регулювання природо господарювання. Моніторинг глобальний, регіональний, місцевий (локальний) Станції моніторингу навколишнього середовища, програми і методики спостереження.

Промислово-технологічні , агроміліоративні і агротехнічні, водолісогосподарчі, урбаністичні (містобудівні), рекреаційні заходи, заходи запобігання негативному впливу і ліквідації забруднень від транспортних засобів.

Обов’язкова екологічна експертиза проектів використання території і господарювання.

Управління процесами в біосфері, перспективи та шляхи вирішення екологічних проблем.

Практична робота:

Екскурсії у заповідники, заказники, лісництва, місцеві відділи охорони природи з метою ознайомлення з їх діяльністю; на промислові підприємства для ознайомлення з очисними спорудами. На сільгосппідприємства з метою ознайомлення з господарською діяльністю та методами господарювання.

Творчі роботи: Диспут: «Особливості здійснення контролю за станом повітря і води в м. Миколаєві». Опрацювати матеріали місцевих установ.

Круглий стіл: Рекомендація природоохоронних заходів, які необхідні в різних природних і природногосподарських районах України та рідного краю».

5. Рекреаційна географія

5.1. Рекреаційна географія як наука, її завдання та роль у розвитку суспільства.

Місце в системі географічних наук. Історія розвитку рекреаційної географії. Основні завдання науки та її конструктивне значення.

Рекреаційна діяльність суспільства. Рекреаційне районування. Рекреаційні потреби, попит, рівень їх задоволення. Структура і класифікація рекреаційної діяльності.

Особливості, структура та географія масового туризму.

Основні напрями рекреаційно-географічних досліджень в Україні.

Практична робота: Складання схеми структури рекреаційної діяльності людини.

Творча робота: Розробка туристсько-краєзнавчого маршруту по рідному краю.

5.2. Умови і ресурси розвитку рекреаційної діяльності і туризму

Класифікація рекреаційних ресурсів, оцінка рівня їхньої якості й придатності для використання.

Природні рекреаційні ресурси (кліматичні, бальнеологічні, водні, рослинні, ландшафтні та інші). Вплив компонентів природи на організм людини.

Антропогенні ( соціально-економічні) рекреаційні ресурси

(об’єкти культури, пам’ятки історії, архітектури, археології, етнографії: місця пов’язані життям, перебуванням видатних людей, і ті, де відбувалися визначні історичні події.

Територіальні рекреаційні системи, чинники їх формування, типи, етапи розвитку. Компоненти територіальної структури рекреаційної галузі

( рекреаційні пункти, центри, вузли, райони). Технологія використання рекреаційних територій. Ступінь насичення території України та Миколаївщини екскурсійно-пізнавальними об’єктами

Планування освоєння і розвитку рекреаційних територій в Україні та рідному краю.Практичні роботи: Складання схеми територіальної структури рекреаційної галузі.

Складання характеристики за літературними джерелами одного з рекреаційних районів України чи Миколаївщини.Творча робота: Конкурс проектів: розробка туристсько-краєзнавчого маршруту по місту Миколаєву.

5.5. Характеристика рекреаційного господарства України та Миколаївщини

Рекреаційні ресурси України. Основні рекреаційні зони України: Кримська, Одеська, Азовське узбережжя, Дніпровсько-Дністровське, Придніпровська, Кримська. Рекреаційно-кліматичні роботи України: Західний, Центральний, Східний, Південний, Кримський, Закарпатський. Миколаївщина в системі рекреаційного господарства України. Сучасний етап, проблеми і перспектива розвитку рекреаційної галузі та міжнародного туризму в Україні та рідному краї.Практичні роботи: Позначення на контурній карті основних рекреаційних зон, районів України, Миколаївщини. Ознайомлення з найближчими ресурсними пунктами. Нанесення на контурну карту основних туристичних маршрутів в Україні та Миколаївщині.

Творча робота: Конкурс проектів « Сучасний етап та перспективи розвитку Очаківської рекреаційної зони відпочинку та оздоровлення».

5.4. Характеристика основних рекреаційних регіонів світу

Європа як головний регіон розвитку рекреаційної діяльності і міжнародного туризму. Основні зони, райони, центри, пункти й туристичні маршрути.

Розвиток рекреацій і міжнародного туризму в Північній і Латинській Америці, Азії, Африці, Австралії та Океанії.

Характеристика окремих держав як центрів високого розвитку рекреаційної діяльності та туризму в світі.

Основні зони, райони, центри, пункти і туристські маршрути.

Практична робота: Нанесення на контурну карту основних рекреаційних зон, районів і міжнародних туристичних маршрутів світу. Місце України на міжнародних туристичних маршрутах.

Практична робота: Нанесення на контурну карту основних рекреаційних зон, районів і міжнародних туристичних маршрутів світу. Місце України на міжнародних туристичних маршрутах.

Творча робота: Конкурс проектів: розробка туристсько-краєзнавчих маршрутів по вивченню типових природних комплексів в різних країнах та регіонах світу.6. Природа та здоров`я людини

Медична географія

6.1. Вступ. Короткі відомості з історії медичної географії.

Основні поняття медичної географії

Медична географія як наука, її завдання та роль у розвитку суспільства, місця в системі географічних та медичних наук.

Практичне спрямування медичної географії. Методи досліджень: медико-географічні описи, лабораторні дослідження, історичне зіставлення та порівняння, картографування, статистичний, математико - картографічний. Інформація для медико-географічних досліджень, шляхи її добування.

Основні етапи розвитку медичної географії. Створення комісії з медичної географії в Географічному товаристві (1954 р.)

Визначні досягнення у сфері медичної географії вітчизняних вчених та за кордоном. Центри медико-географічних досліджень в Україні.

Захворюваність. Географія захворюваності. Тривалість життя людей у різних регіонах. Інтенсивність та стандартизовані показники захворюваності населення. Методика їх обчислення. Класифікація захворювань. Медико-картографічне картографування.

Практичні роботи: Обчислення статистичних показників захворюваності населення.

Складання статистичних карт захворюваності населення.Творчі роботи: Зібрати матеріал .Значення російських морських експедицій у розвитку медичної географії. Відвідування Миколаївської обласної дитячої лікарні з метою збору статистичної інформації по дитячих захворюваннях в області.

6.2. Головні закономірності просторового розподілу захворювань.

Географія окремих захворювань

Захворюваність як показник якості навколишнього середовища. Структура та чинники захворюваності. Географія захворювань, пов’язаних з географічними чинниками ( тепловий «удар», злоякісні пухлини шкіри, серцево-судинні захворювання, гірська хвороба).

Географія хвороб, зумовлених геохімічними чинниками ( біогеохімічні ендемії – ендемічний зоб, карієс, флюороз тощо)

Географія хвороб, що спричиняються особливостями харчування ( цинга, пухлини системи травлення)

Хвороби, викликані отруйними речовинами та алергенами тваринного і рослинного походження (отруєння).

Хвороби, що поширюються в наш час (туберкульоз, СНІД тощо).

Вчення про природні осередки захворювань Є.Н.Павловського.

Захворювання, викликані живими збудниками.

Антропогенна зміна умов середовища та пов’язана з ц збільшення захворюваності людей. Аварії та катастрофи.Практичні роботи: Складання схеми чинників географії захворювань населення.

Аналіз статистичних показників тривалості життя та захворювань на території України.Творча робота: Відвідування Миколаївської обласної лікарні для дорослих з метою збору статистичної інформації по захворюваннях дорослого населення в області.

6.3. Географія найбільш поширених та вивчених захворювань населення України та Миколаївської області

Природні та соціальні чинники виникнення захворювань в Україні та Миколаївщині. Структура захворюваності населення України та краю. Найбільш поширені захворювання: злоякісні пухлини, серцево-судинні захворювання, інфекції.

Географія та ареали поширення захворювань

Практичні заняття: Складання карт поширення захворювань.

Екскурсія до санепідемстанції.

Екскурсія до місцевого санаторію.

Творча робота: Конференція на тему: Практичне спрямування медичної географії»

7. Підсумки науково-дослідницької діяльності

Узагальнення та підсумки вивченого матеріалу.

Аналіз і оцінка науково-дослідницьких робіт. Творчі досягнення. Науково-дослідницька діяльність після закінчення школи.

( проводиться у вигляді конференції)Учні повинні знати:

 • цілі, завдання і значення науково-дослідницької діяльності в Малій академії наук;

 • як формуються навички самостійної науково-дослідницької роботи;

 • сучасні джерела географічної інформації, методи географічних досліджень;

 • методика підготовки і захисту науково-дослідницької роботи;

 • цілі і завдання екологічної, рекреаційної та медичної географії;

 • зміст географічних понять і термінів;

 • вплив господарської діяльності людини на екосистеми;

 • умови використання вичерпних корисних копалин;

 • наслідки забруднення довкілля;

 • як оцінювати екологічний стан природних об’єктів;

 • райони найбільшого забруднення довкілля на території України;

 • правила поведінки в природі;

 • основи рекреаційного природокористування та структуру галузі;

 • рекреаційні природні об’єкти;

 • технологію використання рекреаційних територій;

 • сучасний стан і проблеми рекреаційної галузі України та Миколаївської області;

 • основні зони, райони, ареали, центри туристські маршрути в різних регіонах світу;

 • місце медичної географії в системі географічних та медичних наук, її роль у суспільстві;

 • райони та закономірності поширення основних захворювань населення;

 • як збираються та аналізуються статистичні матеріали захворюваності населення;

 • причину та географію найпоширеніших захворювань своєї області та місця проживання.

Учні повинні вміти:

 • пояснити на якому рівні повинна будуватися науково дослідницька робота в Малій академії наук;

 • визначити проблему і вибрати тему наукового дослідження;

 • користуватися джерелами географічної інформації;

 • сучасними методами наукових досліджень;

 • написати, правильно оформити і захистити науково-дослідницьку роботу;

 • описувати природні комплекси та розкривати зв’язки між природними компонентами;

 • аналізувати вплив людини на розкриття зв’язку між природними компонентами;

 • аналізувати вплив людини на природні комплекси;

 • розкривати проблеми нераціонального користування природними багатствами;

 • пояснювати основні забруднювачі довкілля рідного краю;

 • складати схеми структуру рекреаційної діяльності людини;

 • визначати ступінь насичення території України та рідного краю екскурсійно-пізнавальними об’єктами;

 • складати характеристики рекреаційних районів світу;

 • наносити на карту туристські маршрути світу, України, рідного краю;

 • розробляти туристсько-краєзнавчі маршрути;

 • обчислювати показники захворюваності, смертності;

 • складати карти захворюваності населення;

 • пояснювати структуру та чинники захворюваності;

 • аналізувати структуру захворюваності населення України, Миколаївщини;

 • збирати статистичні дані під час екскурсії;

 • робити підсумки та висновки вивченого.

Література:

1. Нікітіна І.П. і др. Науково-дослідницька діяльність учнів – Х., вид-во „Основа”, 2006

2. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Рекомендации по написанию исследовательских работ // Материалы Всеросийского конкурса юношеских исследовательских рабо тим. В.И. Вернадського. – М., 2000

3. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень – К., Експрес-об`ява, 1998

4. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня – К., Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісіїУкраїни”, 1999

5. Скалкова Я.В. и др. Методология и методы научно-педагогического исследования – М., Педагогіка, 1996

6. Голобородько В.В. Наукова робота учнів.Гнєдашев В.М. Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів – Х., Основа, 2005

7. Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства. Посібник для вчителя – К., Радянська шк., 1981

8. Костриця М.Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі. Посібник для вчителя географії - К., Радянська шк., 1985

9. Чернишова Е.Я. Учебные экскурсии по географии (Из опыта работы) – М., Просвещение, 1980

10. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності – К., Знання, 2004

11. Географічна енциклопедія України. – т.1-3.- Київ, Українська енциклопедія, 1989-1993 рр.

12. Енциклопедія українознавства. – т. 1. Словникова частина – Львів, НТШ, 1993 р.

13. Літопис нескореної України. –Львів, Просвіта, 1994 р.

14. Масляк П.О., Шищенко П.Г.. Географія України, Київ , СМП “Аверс”, 2002 р.

15. Шаблій О.І., та інші. Соціально-економічна географія України – Львів, вид. “Світ”, 2002 р.

16. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці.-Київ, Наукова думка, 1996.

17. Заставний Ф.Д. Географія України.т - Львів. Видав-во “Світ”,1999.

18. Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії. – К., Наукова думка, 1998.

19. Україна у цифрах у 2006 році. Короткий статистичний довідник. Київ, Консультант. 2005.

20. Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія світу. – Київ, Вид-во “Гала” 2002.

21. Гладкий Ю.Н., Лавров С. Б., Економічна і соціальна географія світу, Москва, “Освіта” 1999.

22. Зарубіжні країни. Вип.-к 1999-2004рр. Редактор Бердичевський А.М., Запоріжжя, вид-во “Прем’єр”

23. Ломакін Б.К., Світова економіка, Москва, ЮНІ ТІ, 2002.

24. Сиротенко Н.Г., Мендєлєєв В. П. Мала енциклопедія країн. Москва, Торсінг, 2004.

25. Світова економіка. Економіка зарубіжних країн, під редакцією професора. Колосова В.П. Москва 2002.

26. Економіка зарубіжних країн, під редакцією Ю.Є. Козака, Київ ЦУЛ, 2004р.

27. Батлук В.А. Основы экологии и охрана окружающей среды – Л., Афиша, 2001

28. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екології – К., 2004

29. Буркунський Б.В., Коваль Н.Г. Екологічні проблеми природокористування – К., 1995

30. Кучерявий В.П. Екологія – Львів, 2001

31. Микитюк О.М. и ДР. Экология человека – Х., ОВС, 2004

32. Савенков В.С. Природные и антропогенные источники загрязнения – М., Изд-во МГУ, 1991

33. Джигерей В.С. Основи екології та охорони навколишнього середовища – Л., 2001

34. Кербунов Ю.В. Экология Николаева – Н, 2006

35. Нудельман М.С. Социально-экономисческие проблеми рационального прородоиспользования – К., Наук. думка, 1991

36. Любцева О.О. Ринок Туристичних послуг як об’єкт географії туризму// Український географічний журнал. - №1, 2003

37. Топчієв О.Г., Ван Ценшен Теоретичні і методологічні аспекти рекреаційної географії: сучасний підхід// Український географічний журнал. - №4, 2004

38. Яценко Б.П. та ін. Індустріал національного туризму: проблеми формування та сучасний стан// Економічна і соціальна географія: Міжвідомчий наук. збірник – К., Вип.46, 1995

39. Воронов А.І. Медицинская география – М., МГУ – Вып.1, Общин вопросы, 1991

40. Шошин А.А. Основы медицинской географии – М., 1972

41. Чакмен А.В. География здоровья – М., Знание, 1991

42. Авцин А.Г. Введение в медицинскую патологию. – М., Медицина, 1999

43. Методичний вказівник до практичних занять з медичної географії та екології/ Укл. В.М. Гуцуляк, В.О. Шевченко – Чернівці, ЧДУ, 1998Відомості про автора програми:

Федоренко Микола Іванович, учитель географії вищої категорії, учитель-методист ЗОШ № 11 Миколаївської міської ради, керівник секції „Географія” Миколаївського територіального відділення МАН, відмінник освіти України, удостоєний нагрудного знаку Василя Сухомлинського, медалі 10 років Незалежності України.

Домашня адреса:

м. Миколаїв, вул Китобоїв 6 кв. 64,тел. 8(0512)21-59-62(дом.), 23-30-50 (роб.)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка