Дані – це зареєстровані сигналиДата конвертації17.01.2018
Розмір445 b.Дані – це зареєстровані сигнали

 • Дані – це зареєстровані сигнали

 • Кодування – уніфікація форми представлення даних

 • Двійкове кодування – представлення даних послідовністю двох знаків 0 та 1 (двійкові цифри – binary digit)Числові

 • ЧисловіБеззнакові – всі розряди комірки відводяться під саме число

 • Беззнакові – всі розряди комірки відводяться під саме числоЗвична форма числа, тобто форма “знак – величина”, називається прямим кодом

 • Звична форма числа, тобто форма “знак – величина”, називається прямим кодом

 • Число, у двійковому представленні якого всі нулі замінені на одиниці та навпаки (інвертовані), називається оберненим кодом

 • Обернений код числа, збільшений на одиницю, називається додатковим кодом числаВосьмирозрядне представлення числа

 • Восьмирозрядне представлення числаДіапазон представлення знакових чисел у восьмирозрядній комірці

 • Діапазон представлення знакових чисел у восьмирозрядній комірці

Восьмирозрядне представлення беззнакових цілих чисел

 • Восьмирозрядне представлення беззнакових цілих чиселВосьмирозрядне представлення цілих чисел зі знаком

 • Восьмирозрядне представлення цілих чисел зі знаком

Зберігаються у комп’ютері у форматі з плаваючою крапкою, який спирається на нормалізований запис числа

 • Зберігаються у комп’ютері у форматі з плаваючою крапкою, який спирається на нормалізований запис числаБудь-яке число a у експоненційній формі подається у вигляді a=mPq, де P – основа системи числення

 • Будь-яке число a у експоненційній формі подається у вигляді a=mPq, де P – основа системи числення

 • M – називається мантисою числа, а q – порядком числа

 • 47,8=4,7810=0,0478104=478010-2Нормалізований запис відмінного від нуля дійсного числа a – це запис вигляду a=mPq, де q – ціле число (додатне, від’ємне або нуль), а m – правильний P-ковий дріб, який має першу цифру після коми, що не дорівнює нулю, тобто 1/Pm<1

 • Нормалізований запис відмінного від нуля дійсного числа a – це запис вигляду a=mPq, де q – ціле число (додатне, від’ємне або нуль), а m – правильний P-ковий дріб, який має першу цифру після коми, що не дорівнює нулю, тобто 1/Pm<1

 • Нормалізована форма числа для кожного дійсного числа є єдиноюМаксимальна дозволена кількість цифр у мантисі визначає точність представлення числа

 • Максимальна дозволена кількість цифр у мантисі визначає точність представлення числа

 • Кількість цифр, що відводяться під запис порядку, визначає, наскільки великі чи малі додатні числа можуть бути представлені

 • Дійсних чисел, що точно представляються у комп’ютері, обмежена кількість. Всі останні числа є або округленими, або не можуть бути представленими.Втрата значущих цифр мантиси меншого з чисел при вирівнюванні порядків

 • Втрата значущих цифр мантиси меншого з чисел при вирівнюванні порядківВтрата крайньої праворуч значущої цифри результату при додаванні та відніманні

 • Втрата крайньої праворуч значущої цифри результату при додаванні та відніманніВихід за межі допустимого діапазону значень, в тому числі при нормалізації результатів

 • Вихід за межі допустимого діапазону значень, в тому числі при нормалізації результатівВже на етапі введення чисел виникають похибки округлення при переведенні дійсних чисел у двійкову систему числення

 • Вже на етапі введення чисел виникають похибки округлення при переведенні дійсних чисел у двійкову систему числення

 • В результаті виконання арифметичних дій виникають недостовірні значущі цифри, які можуть призвести до втрати точності або отриманню неправильного результату

 • Отримання дуже великого результату може призвести до переповнення порядків, а дуже малого – від’ємне переповнення або зникнення числа (перетворення числа на нуль)

 • Наявність похибок округлення не дозволяє порівнювати дійсні числа на точну рівність

Сигнальний морський код

 • Сигнальний морський кодБудь-який текст складається з символів

 • Будь-який текст складається з символів

 • Оскільки текст є дискретним (містить окремі символи), вони кодуються числами

 • Для кодування використовуються таблиці кодування

 • Всі таблиці кодування стандартизовані

  • ANSI – Американський національний інститут
  • стандартів
  • ISO – Міжнародна організація стандартизації


Основа комп’ютерних стандартів – ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – 8-бітне кодування для будь-яких видів передавання інформації (1960р.)

 • Основа комп’ютерних стандартів – ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – 8-бітне кодування для будь-яких видів передавання інформації (1960р.)

Unicode (1993) – для кодування відводиться 32 біти, причому перші 128 символів співпадають з ASCII

 • Unicode (1993) – для кодування відводиться 32 біти, причому перші 128 символів співпадають з ASCII

 • Скорочена 16-бітова версія Base Multilingual Page (BMP, базова багатомовна сторінка), яка містить усі сучасні алфавіти, в тому числі математичні та інші наукові символьні позначення, всі варіанти мов с кількома алфавітами (японський, індійський) та неіснуючі мови (писемності ельфів та Мордора з творів Дж. Р. Р. Толкієна)

 • У Unix-подібних системах використовується кодування Unicode Transformation Form (UTF) зі змінною довжиною кодів (UTF-8 – від 1 до 6 байтівДискретизація (discretisation) – процедура усунення часової та/або просторової безперервності природних сигналів

 • Дискретизація (discretisation) – процедура усунення часової та/або просторової безперервності природних сигналів

 • Квантування (quantization) – процедура перетворення безперервного діапазону всіх можливих вхідних значень вимірюваної величини у дискретний набір вихідних значеньПросторова дискретизація – зображення розбивається на невеликі області, в межах яких характеристики зображення вважаються незмінними

 • Просторова дискретизація – зображення розбивається на невеликі області, в межах яких характеристики зображення вважаються незміннимиПросторова дискретизація

 • Просторова дискретизаціяЧасова дискретизація – час розбивається на невеликі інтервали, в межах яких характеристики природних сигналів вважаються незмінними

 • Часова дискретизація – час розбивається на невеликі інтервали, в межах яких характеристики природних сигналів вважаються незмінними

При просторовій дискретизації зображень користуються растровим та векторним представленням графічних даних

 • При просторовій дискретизації зображень користуються растровим та векторним представленням графічних даних

 • Растрове представлення – це поточкове представлення

 • Векторне представлення – структурне представлення зображенняПіксель (pixel – picture element) – найменший елемент зображення

 • Піксель (pixel – picture element) – найменший елемент зображення

 • Растр – спеціальним чином організована сукупність пікселів

 • Прямокутний растр – прямокутна матриця з відомою кількістю рядків та стовпчиківРастеризація (цифрування) – зображення розбивається на дуже маленькі елементи однакового кольору, розмір та положення яких відомі заздалегідь

 • Растеризація (цифрування) – зображення розбивається на дуже маленькі елементи однакового кольору, розмір та положення яких відомі заздалегідьВекторизація – зображення аналізується, розбивається на графічні примітиви, параметри яких зберігаються: положення, функціональний опис та колір

 • Векторизація – зображення аналізується, розбивається на графічні примітиви, параметри яких зберігаються: положення, функціональний опис та колірІсаак Ньютон – довів, що спектральні кольори (веселка) не розкладаються і що їх суміш дозволяє отримати будь-які інші кольорові відтінки

 • Ісаак Ньютон – довів, що спектральні кольори (веселка) не розкладаються і що їх суміш дозволяє отримати будь-які інші кольорові відтінки

 • Михайло Ломоносов (1756 р.) – сформулював трьохкомпоненту теорію світла

 • Герман Грассман – розробив математичний апарат для адитивного синтезу кольору, довів, що будь-якому кольору можна поставити у відповідність деяку точку тривимірного простору

RGB (Red-Green-Blue) – адитивна модель на основі основних кольорів червоного, зеленого та синього

 • RGB (Red-Green-Blue) – адитивна модель на основі основних кольорів червоного, зеленого та синього

 • CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) – субтрактивна модель на основі додаткових кольорів блакитного, пурпурного та жовтого, а також чорного

 • HSB (Hue-Saturation-Brightness) – перцепційна модель, яка точніше передає суб’єктивне сприйняття кольору людиною

Зелений+синій

 • Зелений+синій

 • =блакитний

 • Зелений+червоний

 • =жовтий

 • Червоний+синій

 • =пурпуровий

 • Зелений+синій

 • +червоний=білийКолір визначається шляхом вказівки трьох базових параметрів:

 • Колір визначається шляхом вказівки трьох базових параметрів:

   • кольорового тону
   • насиченості
   • яскравості


Кольоровий тон - це світло з домінуючою довжиною хвилі

 • Кольоровий тон - це світло з домінуючою довжиною хвилі

 • Займає визначене положення на периферії кольорового круга характеризується величиною кута від 00 до 3600Насиченість кольору характеризує чистоту кольору, тобто визначає відношення між основною домінуючою компонентою кольору та іншими

 • Насиченість кольору характеризує чистоту кольору, тобто визначає відношення між основною домінуючою компонентою кольору та іншими

 • Кількісне значення параметра задається у відсотках: від 0% (сірий) до 100% (повністю насичений)Яскравість характеризує інтенсивність, з якою енергія кольору впливає на рецептори ока людини

 • Яскравість характеризує інтенсивність, з якою енергія кольору впливає на рецептори ока людини

 • Величина яскравості вимірюється у відсотках у діапазоні від 0% (чорний) до 100% (білий)

Звук – це хвильові коливання тиску в пружному середовищі (повітря, вода, метал тощо)

 • Звук – це хвильові коливання тиску в пружному середовищі (повітря, вода, метал тощо)

 • Основні параметри

  • Частота
  • Амплітуда (сила або рівень звука)


Звукозапис – процес збереження даних про параметри звукових хвиль

 • Звукозапис – процес збереження даних про параметри звукових хвиль

 • Способи збереження

  • Аналоговий – безперервний “зліпок” звукової хвилі
  • Цифровий – часова дискретизація та квантування
Метод FM (Frequency Modulation) – звук розкладається на послідовність найпростіших гармонічних сигналів різних частот (синусоїд) та представляється у вигляді дискретних цифрових сигналів

 • Метод FM (Frequency Modulation) – звук розкладається на послідовність найпростіших гармонічних сигналів різних частот (синусоїд) та представляється у вигляді дискретних цифрових сигналів

Метод WT (Wave Table) – метод таблично-хвильового синтезу.

 • Метод WT (Wave Table) – метод таблично-хвильового синтезу.

 • У таблицях, що підготовлені заздалегідь, зберігається велика кількість різноманітних зразків звуків, в тому числі окремих музичних інструментів (формат MIDI), що дозволяє отримати високу якість звуку
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка