Чубинської віри петрівни за 2017/2018 навчальний рік Загальні відомості про навчальний заклад Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів №11»Скачати 433.39 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.02.2019
Розмір433.39 Kb.
  1   2   3


З В І Т

про роботу директора

Комунального закладу

«Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів №11» Харківської обласної радиЧУБИНСЬКОЇ ВІРИ ПЕТРІВНИ

за 2017/2018 навчальний рік


Загальні відомості про навчальний заклад
Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів №11» Харківської обласної ради (далі санаторна школа-інтернат №11).

Санаторна школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

Головною метою роботи колективу у 2017/2018 навчальному році – це створення умов для формування національно самосвідомої, здорової (фізично, психічно, духовно), компетентної, соціально-адаптованої, творчої особистості вихованця санаторної школи-інтернату №11 з потребою у самореалізації та самовдосконаленні. Підвищення якості знань учнів за рахунок компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу. Створення умов для формування та розвитку ключових, предметних та міжпредметних компетентностей як фактору підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу з метою підготовки вихованців до участі у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 у Харківській області. Створення умов для реалізації кожного вихованця як національно свідомого громадянина України з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

Пріоритетними завданнями та напрямами на 2017/2018 навчальний рік були визначені: 1. Національно-патріотичне виховання - найголовніший напрям виховної роботи.

 2. Виховання в учнів національної самосвідомості, громадянської позиції; вивчення та популяризація історико-культурної спадщини українського народу; формування готовності до захисту Вітчизни.

 3. Формування моральних якостей особистості, культури поведінки, виховування бережливого ставлення до природи, розвиток мотивації до праці.

 4. Створення умов для формування, збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я, для покращення медичного спостереження за здоров’ям вихованців санаторної школи-інтернату №11.

 5. Створення умов для безпечної життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

 6. Забезпечення національно-патріотичного виховання учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів.

 7. Робота щодо поліпшення умов виховання, навчання, оздоровлення та відпочинку, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 8. Формування та розвиток ключових, предметних та міжпредметних компетентностей з метою підготовки вихованців до участі у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 у Харківській області.

 9. Продовження комплексної реабілітації учнів з використанням інноваційних методів лікування.

 10. Продовження роботи щодо збереження енерго-, водо- та теплоресурсів.

 11. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу

Юридична адреса: 61047, м. Харків, вул. Електровозна, буд. 3-А.


Шкільна мережа за звітний період:

2017/2018 н.р.

Кількість класів

13

Мова навчання (кількість класів)

українська

10

російська

3

Кількість учнів

256

На початок на 2017/2018 навчального року до закладу прибуло 46 вихованців. За навчальний рік вибув 31 учень: із них 21 у зв’язку з закінченням закладу. На кінець 2017/2018 навчального року - 250 вихованців.
Соціальний захист вихованців

До складу вихованців санаторної школи-інтернат №11 входять:Рік навчання

Кількість учнів

Діти сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Кількість дітей з інвалідністю

Кількість дітей, які виховуються одним із батьків

Кількість дітей, які потерпіли від аварії на ЧАЕС

Кількість дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей

Діти групи ризику

Кількість дітей із сімей, що потрапили в складок життєві умови

дітей із сімей, які є внутрішньо переміщенними особами

Кількість дітей, з сімей загиблих військовослужбовців

Діти, батьки яких є учасниками АТО

05.09.2017

256

2

6

7

113

3

36

0

7

6

0

1


25.05.2018

250

2

6

7

113

3

36

2

7

6

0

1

Заведені особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, де зберігаються копії документів, що підтверджують статус дитини (перша частина особової справи зберігається у опікунів та батьків-вихователів).

Адміністрацією закладу ведеться робота щодо повного формування та оновлення справ дітей.

У навчальному закладі відповідно до чинного законодавства здійснюється соціальний захист дітей пільгових категорій. В наявності банк даних дітей пільгових категорій у електронному та паперовому варіанті. Інформація стосовно виконання роботи, ознайомлення з нормативними документами доводиться до педагогічних працівників на нарадах, педагогічних радах.

Здійснюється корекційно-розвивальна робота, соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, проводиться превентивна освіта, профілактика девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Оформлені соціально-психологічні паспорти класів, навчального закладу. Складені індивідуальні плани роботи з учнями пільгових категорій. Проводяться семінари, наради для педагогічних працівників школи-інтернату. Практичний психолог ознайомлює їх із результатами проведеної роботи (діагностики, анкетувань). З вихованцями навчального закладу: здійснюється індивідуальна і групова корекційно-відновлювальна, розвивальна та психопрофілактична робота; проводяться тренінгові заняття, діагностика, консультації стосовно вибору майбутньої професії, формування навичок здорового способу життя.


Оздоровлення вихованців санаторної школи-інтернату № 11

за 2017/2018 навчальний рік
На виконання Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 №1124 «Про затвердження нормативно-правових актів , які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2016-2020 роках», з метою забезпечення змістовного і повноцінного відпочинку і оздоровлення вихованців протягом 2016/2017 навчального року проводиться робота щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Особлива увага приділяється оздоровленню дітей:

2 дітей сиріт оздоровлені;


 • 6 дітей, позбавлених батьківського піклування оздоровлені: в санаторії – 4, в інших позаміських закладах оздоровлення (у т.ч. за межами області) -2;

 • 7 дітей з інвалідністю оздоровлені: в санаторії – 4, в інших позаміських закладах оздоровлення (у т.ч. за межами області) - 3;

 • 3 дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи оздоровлені в санаторії;

 • 36 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей оздоровлені: в інших позаміських закладах оздоровлення (у т.ч. за межами області) - 4; в санаторії – 10; в сільській місцевості – 22;

 • 6 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах оздоровлені в санаторії;

 • 32 вихованців оздоровлені в інших позаміських закладах оздоровлення (у т.ч. за межами області);

 • 24 вихованці оздоровлені в санаторії;

 • 115 вихованців відпочивали в сільській місцевості та на морі.

Протягом 2017/2018 навчального року 16 вихованців пільгових категорій оздоровлені:

   • 11 вихованців – в обласних психоневрологічних санаторіях (№ 1, № 2) міста Харкова;

   • 4 вихованці - в обласному багатопрофільному дитячому санаторії № 9 міста Харкова;

   • 1 вихованець – в обласному ортопедичному санаторії міста Харкова;

   • 2 вихованці – в Українському дитячому центрі «Молода гвардія».

Всі учні закладу перебувають на диспансерному обліку.

Аналіз стану роботи щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей дозволяє стверджувати, що в закладі проведена відповідна робота щодо повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей у літній період 2017 року та за 2017/2018 навчальний рік.


Результати роботи лікувально-реабілітаційного комплексу
Робота лікувально-реабілітаційного комплексу планується на підставі Закону України «Про психіатричну допомогу» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів».

До лікувально-реабілітаційного комплексу входять: кабінет заступника директора з медичної роботи, кабінет лікаря-психіатра, кабінет лікаря - педіатра, кабінет психолога, кабінет логопеда, кабінет старшої медичної сестри, кабінет сестри медичної з дієтичного харчування, кабінет чергової медичної сестри, кабінет маніпуляційний, ординаторська, кабінет масажу, зала лікувальної фізкультури, зала електросну, зала електропроцедур, кімната гідротерапії, ізолятор.


Кадрове забезпечення лікувально-реабілітаційного комплексу:


з/п

Назва посади

Кількість ставок

Кваліфікаційна категоріяЛікар-психіатр

1

СпеціалістЛікар-психіатр

0,5

ВищаЛікар-педіатр

1

ВищаЛікар-фізіотерапевт

0,5

ВищаСестра медична

3

ВищаСестра медична

1

ПершаСестра медична

2

ДругаМедична сестра з дієтичного харчування

1

ВищаМолодша сестра медична

2За результатами атестації 2017/2018 року: старшій медичній сестрі


Коржовій О.В. присвоєно першу кваліфікаційну категорію, інструктору з лікувальної фізкультури Шевченко Г.В. - другу кваліфікаційну категорію .

Протягом 2017/2018 навчального року робота медичного комплексу проводилася відповідно до річного плану роботи лікувально-реабілітаційного комплексу на 2017/2018 навчальний рік. Кількість учнів станом на 05.09.17 р. – 256 вихованців. На 25.05.18 р.- 250 вихованців. За період з 01.06.17 р по 25.05.18 р. до санаторної школи №11на період проходження лікувально-реабілітаційного курсу прибуло 50 нових учнів, із них молодшої школи- 36, старшої школи- 14.Комплекс лікувально - реабілітаційних заходів, що проводиться в навчальному закладі забезпечує необхідні умови для тривалого лікування, виконання учнями режимних моментів, п’ятиразове харчування, включаючи дієтотерапію (стіл №5), охоронну методику навчання та досягнення максимального оздоровчого ефекту в процесі реабілітації дітей. Лікарями санаторної школи-інтернату №11 двічі на рік проводились поглиблені огляди учнів з призначенням медикаментозного лікування, фізіотерапевтичних процедур (електросну, уфо рефлексогенних зон, гальванізації області сечового міхура та ампліпульс області сечового міхура), масажу та лікувальної фізичної культури, гідротерапії. Вихованці оглянуті фахівцями міської дитячої лікарні №16 (хірургом, окулістом, отоларингологом, невропатологом, ортопедом, гінекологом) 20.03.2018 та 15.05.2018 року.

Моніторинг психоневрологічних захворювань вихованців

санаторної школи-інтернату № 11


№ з/п

Основні діагнози

Роки та кількість дітей

2015/2016

2016/2017

2017/2018

266

270

250

1

F06.6

204

77 %

196

72 %

185

74

2

F06.8

14

5,2%

16

6%

14

7,8

3

F06.62

5

1,8 %

3

1,1 %

2

0,8

4

F07.8

1

0,4 %

1

0,4 %

1

0,4

5

F45.3

1

0,4%

1

0,4%

-

-

6

F48

5

1,9 %

3

1,1 %

3

1,2

7

F70

1

0,4 %

1

0,4 %

-

-

8

F88

14

5,3 %

14

5,2 %

15

9

9

F90

85

32 %

82

31 %

72

28,8

10

F90.1

7

2,6 %

7

2,6 %

2

0,7

11

F91

3

1,1 %

2

0,7 %

1

0,4

12

F95 (тіки)

9

3,4 %

11

4 %

7

3%

13

F98.5 (заїкання)

11

4,1 %

11

4 %

11

4,4

14

Порушення мовлення F80

47

16 %

49

18 %

41

16,4

15

F98.0

23

9%

16

6%

22

8,8

16

Q40(епілепсія)

2

0,7 %

2

0,8 %

3

1,2

17

Синдром Рассела-Сильвера

1

0,4 %

-

-

-

-

18

Операція на головному мозку

3

1,1 %

3

1,1 %

2

0,8

19

Церебрастенічний синдром

15

5,7%

15

5,5%

7

3

20

Лікворно-гіпертензійний синдром

173

65%

165

61%

157

62,8

22

Вегето-судинна дистонія

9

3.3 %

8

3%

7

3

23

Аутизм

1

0,4%

1

0,4%

1

0.4

24

Наслідки перенесеного менінгіту

4

1,4 %

2

0,7 %

2

0,8

Аналіз стану захворюваності дітей показує, що постійно велика кількість вихованців, які мають органічні ураження центральної нервової системи; збільшується кількість вихованців з гіперкінетичними розладами, порушеннями мовлення, з лікворною гіпертензією.

В умовах навчального закладу 28 учнів отримували комплексне лікування енурезу, що включає: медикаментозне лікування, фізіопроцедури: гальванізацію області сечового міхура та ампліпульс області сечового міхура, уфо рефлексогенних зон, електросон, масаж по Шіацу, лікувальну фізкультуру та дотримання дієти по Красногорському. Внаслідок проведеного лікування відмічається позитивна динаміка.Роки та кількість дітей
2015/2016

2016/2017

2017/2018

266

270

250

Енурез (F98.0)

21

7,8%

16

6%

28

8,8%

Ремісія

9

42,8%

1

6%

12

4,8%

Покращення

11

52,4%

13

82%

12

4,8%

Без динаміки

1

4,8 %

1

6%

4

1,6%

Вибуло

-

-

1

6%

-

-


Скачати 433.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка