«Чи потрібен учням комп’ютер?»Скачати 100.41 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір100.41 Kb.


ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»
Завдання розроблено предметно-методичною комісією при КУ «ВРМЦЗО»
Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

2016-2017 н.р.
7 клас

1. Написати твір-роздум (до 1 стор.). на тему: «Чи потрібен учням комп’ютер?».

Сформулюйте тезу, наведіть переконливий аргумент, який найкраще підтвердить ваше міркування. Проілюструйте ваші думки випадками з життя. Сформулюйте висновки. 12 балів2. Запишіть речення, поставте розділові знаки, вставте пропущені букви. Виконайте синтаксичний розбір (дайте загальну характеристику простого речення, підкресліть члени речення, надпишіть над ними, якими частинами мови вони виражені).

Мороз прлине син…о і прозоро ро…вісить …крізь сивий дим інею.Випишіть виділене слово, виконайте його морфологічний розбір. 6 балів

3. Записати слова у дві колонки: 1) з м’яким знаком; 2) з апострофом. 4 бали

Дит…ясла, порт..єра, бул..йон, миш..як, любов..ю, ад..ютант, брин..чати, медал..йон, роз..їзд, комп..ютер, т…м…яно, ател..є, об..єднати, інтер..єр, торф..яний, В..єтнам, кар..єра, Н..ю Йорк, різ..бяр, бул..йон.4. Вкажіть іменники жіночого роду. Доберіть до кожного з них прикметники, узгоджуючи їх граматичні значення. Словосполучення запишіть. 4 бали

Адреса, продаж, дівча, непосида, Перу, путь, кенгуру, авеню, собака, бідолаха, нероба, ступінь, м’якуш, мати.5. Подані іменники поставте в орудному відмінку однини. Поясніть написання.

Бандероль, більшість, велич, віддаль, Волинь, галузь, єдність, зустріч, кров, любов, мужність, пам’ять, суміш, чверть, подорож. 5 балів6. Складіть власну коломийку про спілкування друзів у мережі Інтернет. 4 бали

Усього – 35 балів
Бажаємо успіху!
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»
Завдання розроблено предметно-методичною комісією при КУ «ВРМЦЗО»
Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

2016-2017 н.р.
8 клас


 1. Напишіть твір-роздум на тему «Тільки родина – як вічна зернина на невмирущому полі життя…»

12 балів

 1. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, підкресліть граматичну основу і другорядні члени, укажіть вид головних членів. 6 балів

Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.

Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.

3.Запишіть подані нижче слова правильно, розкривши дужки та знявши скісну риску. 5 балів

При/все/людно, по/де/куди, будь/де, сімсот/п…ятдесяти/семи/кілометровий, аби/куди, пів/ящика, пан/(є) (Є) вропейський, (Ш) (ш) евченківське слово, (К) (к) київські (В) (в) улиці, місто (С) (с) ухий (Л) (л) иман, (Ф) (ф) ранкова поема, брунатно/сірий, рука/в/руку, рано/по/раненьку, у/сто/крат.4. Запишіть подані слова та словосполучення у формі кличного відмінка. 3 бали

Пані Олена, Валерій Петрович, друг Петро, швець, Ольга Федорівна, брат Андрій, юнак, колега Петричук, молодець.


5.Поясніть лексичне значення власне українських слів. Уведіть кожне слово в речення. 3 бали

Гарний, вишуканість, громада.6. Проаналізуйте» вірша Л.Костенко у вигляді зв’язного висловлювання за таким планом:

1) жанр; основна думка; настрій; 2) поетичні образи; 3) особливості поетичного синтаксису; особливості римування, вид строфи; 4) художні засоби виразності. 6 балів  Ті журавлі, і їх прощальні сурми… 

  Тих відлітань сюїта голуба… 

  Натягне дощ свої осінні струни, 

  торкне ті струни пальчиком верба. 

  Сумна арфістко – рученьки вербові! – 

  по самі плечі вкутана в туман. 

  Зіграй мені мелодію любові, 

  ту, без котрої холодно словам. 

  Зіграй мені осінній плач калини. 

  Зіграй усе, що я тебе прошу. 

  Я не скрипковий ключ, а журавлиний 

  тобі над полем в небі напишу.

Усього – 35 балів

Бажаємо успіху!

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»
Завдання розроблено предметно-методичною комісією при КУ «ВРМЦЗО»
Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

2016-2017 н.р.


 1. клас

 1. Напишіть твір-роздум (1,5 стор.) на одну з тем:

«Добро починається з людського доброго серця», «Неможливо увесь час бути героєм, але завжди можна залишатися людиною» (Й. Гете). 12 балів

2. Перебудуйте речення в односкладні й запишіть, визначте їх вид. Підкресліть головні та другорядні члени речення, вкажіть частини мови, якими вони виражені. 8 балів

1.Колискова пісня передає багатющий світ материнських почуттів, безмежну любов до своєї дитини.

2. У пісню для немовляти мати вкладала найсокровенніше.

3. А ще – вплітала калину, символ краси, сили, фізичного й морального здоров’я дитини.

4. Коли ти станеш уже зовсім дорослим, згадуватимеш пісні, які колись співала тобі мама.

3. Записати слова разом, окремо і через дефіс. 4 бали

Ново/українська, багато/тиражка, хлопець/богатир, полу/станок, жень/шень, південно/західний, західно/український, аби/хто, де/котрий, ні/хто, хтозна/який, будь/що, хто/небудь, аби/до/кого, хтозна/а/чому, на/пам'ять, за/одно, на/щастя, на/швидку, на/поготові, не/дорога, не/моя, не/надійний, не/ керована.4.Побудуйте синонімічні ряди до дієслів. 4 бали
Гаятися, бентежити, гребувати, стямитися.

5. Проаналізуйте поезію Наталії Харасайло у вигляді зв’язного висловлювання за таким планом:

1) жанр; основна думка; настрій; 2) поетичні образи; 3) особливості поетичного синтаксису; особливості римування, вид строфи; 4) художні засоби виразності. 7 балів

Було бабуся: «А, давай, дитино,

Посадим вишеньку – нехай росте».

І досі, аж мороз бере за спину,

Хвилює слово Ваше це просте.

Такої мудрості навчитись годі,

Талант любити є а чи нема.

І очі, наче сонце на погоді,

І усмішка беззахисно-сумна.

Тепер вже я кажу: «Давай, дитино,

Посадим вишню – хай собі росте.

Візьми у спадок найдорожче, сину, –

Високе слово, рідне і просте».

Давно бабуся, мов журавка з двору,

Уже засохла вишенька стара.

Та підростає переможно вгору

Вишнева заповзята дітвора.Усього – 35 балів

Бажаємо успіху!

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»
Завдання розроблено предметно-методичною комісією при КУ «ВРМЦЗО»
Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

2016-2017 н.р.
10 клас
1. Напишіть твір-роздум на тему «Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена» (Вольтер). 12 балів

2. Запишіть речення, поставте розділові знаки, вставте пропущені букви. Виконайте синтаксичний розбір (дайте загальну характеристику речення, підкресліть члени речення, надпишіть над ними, якими частинами мови вони виражені).

Сумно і смутно людині коли обртаючись до найдоро…их дж…рел дитинства та юності нічого не бачить вона дорогого не/буде…ого.Зробіть морфологічний розбір виділеного слова. 10 балів

3. Відредагуйте словосполучення. 

Відповідно з постановою, мають місце випадки неявки на заняття, виписка з протоколу, підняті питання, саме по собі, у певній мірі. 3 бали

4. Вкажіть прикметники, від яких можна утворити ступені порівняння; запишіть їх усіма можливими способами. 3 бали
Голий, бордовий, високий, низький, синюватий, мертвий, милий, горбатий, масовий.

5. Розкрийте головну думку поезії Наталії Баклай.

Назвіть художні засоби, що служать для її вираження. Визначте поетичну форму, вказавши характерні ознаки. 7 балів

Усе мине, немов торішній сніг.

Все відболить, як ягоди калині.

Ніщо не вічне – ні печаль, ні сміх,

Ні гріх, ні правда, ні сама людина.

А тільки вічна синя далина –

То сонячно погожа, то мінлива,

А тільки вічна ось оця земля,

Що прадіди назвали УКРАЇНА.

Все інше відцвіте і відшумить.

Все інше час приспить - і не згадати...

Лиш Україна грішникам болить,

Бо притомилась праведників ждати.
Усього – 35 балів

Бажаємо успіху!

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»
Завдання розроблено предметно-методичною комісією при КУ «ВРМЦЗО»
Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

2016-2017 н.р.

11 клас

1. Напишіть твір-роздум на тему „Багато говорити і багато сказати не одне й те ж”. 12 балів

2.Запишіть речення, відредагувавши речення, виправивши помилки та поставши необхідні розділові знаки, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть над кожним словом частину мови. 8 балів

Треба було ще глубоко розуміти що мова тільки та не вичерпно богата й гарна яка випликана рідним народом яка живеться з народних джирел що ні коли незамулююця (П.Панч).


3.Відшукайте стійкі лексичні сполучення слів, у яких стираються ознаки якісних, відносних чи присвійних прикметників. 4 бали

Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, вовча натура, Франкові твори, вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, собача будка.4. Записати прислівники у три колонки: які пишуться разом, окремо, через дефіс. 3 бали

Не будь/як, геть/чисто, на/нівець, до/останку, з/ переляку, на/вскач, раз/по /раз, кінець/ кінцем, близько/близько, на/гора, на/відруб, по/французьки, на/завтра, без/вісти, до/тепер.5. Прочитайте вірш «До брата» й заповніть його паспорт: 1. Автор. 2. Жанр. 3. Віршовий розмір.

4. Провідний мотив. 5. Художні засоби. 8 балів

На мові нашій дня печать.  Яке прекрасне рідне слово! 
Вона — як сяйво серед ночі...  Воно — не світ, а всі світи...  Її не можна забувать, Шевченка мову і Франкову 
Вона душі твоєї очі.  Невже під ноги кинеш ти? 
Єднає з піснею в гаю  Невже забудеш слово «мати», 
Вона з життям тебе любовно...  Ту, що дала тобі життя, 
Коли ж забудеш рідну мову,  І підеш, наче тінь крилата, 
Загубиш душу ти свою.   Блукати в тьмі без вороття. 
Коли йдучи з труда дороги,  У небуття підеш, в нікуди, 
Слова не ті вкладеш в уста,  Сліпим до сонячних висот. 
Немов піджак з плеча чужого  Невже народ мій мову губить!? 
Для тебе мова буде та.  Не вірю я! Це не народ! 
Немов чужого саду віти,  Окремі люди. їм не знати 
Тієї мови пишний цвіт.  Сяйливих творчості висот. 
Не зможеш нею ти творити, І хай людей таких багато
Знання засвоювать як слід.  Але нас більше! Ми — народ! 
Нічним зів'янеш синьогубцем...  Вірю в тебе, моя мати. 
На мові нашій дня печать.  Мій бог, що дивиться з висот. 
Національним самогубцем  В народів інших старцювати 
Невже ти, брате, хочеш стать?  Повік не буде мій народ! 
Ні, наша мова не загине, 

Її не знищать сили злі! 

Ти власним світом, Україно, Сіяти будеш на землі
Усього – 35 балів

Бажаємо успіху!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка