Через фарби на палітрі – до духовності в життіСторінка1/4
Дата конвертації14.05.2019
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА «СОНЯШНИК»
 1. Через фарби на палітрі –

 2. до духовності в житті
(Навчально-методичний комплект

«Реалізація виховного потенціалу

студії петриківського розпису»)

Автори:
Гутник В.Д. – директор ЦТДЮ «Соняшник»,
Красніцька-Луцик Л.М. – керівник народної студії петриківського розпису «Азалія»

Реалізація виховного потенціалу петрик2петрик2

студії петриківського розпису
Найвищим проявом творчості народу є його мистецтво, яке він проніс через століття. Народ вибирає, зберігає і несе, шліфуючи протягом багатьох десятиліть, тільки найцінніше, найгеніальніше.

Упродовж усієї історії нашого народу традиційне мистецтво завжди було дивовижним реліктом його самозбереження. Корені його ідуть з глибини тисячоліть.

І ні технічний прогрес, ні нові матеріали та технології не зможуть знецінити, применшити того, що створене людським талантом упродовж століть.

Тому збереження національної творчості як формоутворюючої основи етнокультури – одне з основних завдань сучасних українців.

Проблема національного виховання особистості в наш час набула особливої актуальності, стала соціально значущою практичною потребою, оскільки лише національно свідома особистість, патріот своєї держави
і активний громадянин може забезпечити піднесення загального рівня розвитку суспільства, поступ української нації, держави в цілому.

Внаслідок цього важливим є звернення до мистецтва як реальної сили, що стимулює усвідомлення особистістю необхідності власного самовдосконалення та зумовлює її цілісне формування.

Оптимально використовуючи потенціал виховних можливостей мистецтва, зокрема декоративного, можна сприяти повноцінному засвоєнню особистістю духовного досвіду українства, морально-етичних норм, патріотичних настанов, національних та загальнолюдських цінностей.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей


та молоді на 2016-2020 роки, державної цільової Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки набуває вагомого значення діяльність позашкільних закладів з формування особистості,
що здатна збагнути і виявити власне ставлення до народного мистецтва, вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері, зокрема на засадах національних цінностей.

Звідси випливає необхідність вивчення та впровадження в умовах гурткової роботи сучасних форм і методів виховання у дітей та учнівської молоді поваги до духовної та матеріальної спадщини українського народу, прагнення до її збереження та примноження.

Життя підтверджує, що народне декоративно-вжиткове мистецтво збагачується новими аспектами філософсько-естетичного звучання, його краса потрібна людям, у нас час зростає не лише його художньо-культурна цінність,
а й навчально-виховна, що сприяє формуванню в учнів творчих умінь, любові до мистецтва свого народу, до України.

Національно-патріотичне виховання в гуртках і творчих об’єднаннях Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» розглядається


як цілеспрямований і свідомо здійснюваний педагогічний процес організації
і стимулювання активно-творчої діяльності підлітків, оволодіння ними знаннями про культурно-історичний досвід народу, формування в них ціннісного ставлення до України, суспільства, мистецтва, самих себе та праці.

Одним з найяскравіших видів мистецтва, які здавна поширені на Україні,


є декоративний розпис.

З віку у вік невпинно йшло накопичення досвіду поколінь, формування високих професійних засад та традицій своєрідного творчого методу петриківського малярства, основаного на особливому національному баченні світу.

Народний розпис є особливо цінним для виховання та розвитку дітей
в умовах позашкільних закладів.

Зібрані та систематизовані матеріали висвітлюють досвід роботи керівника народної студії петриківського розпису «Азалія» Красніцької-


Луцик Л.М. з формування в гуртківців ціннісної позиції щодо народного мистецтва, використання виховного потенціалу народних традицій в організації мистецької діяльності учнів.

Автори мали на меті узагальнити та представити форми і методи організації діяльності творчого об’єднання позашкільного закладу на засадах національного виховання учнів, обґрунтувати шляхи розвитку творчої особистості засобами гурткової роботи через перенесення акцентів з набуття гуртківцями певної суми технологічних знань і навичок на формування


їх художньо-творчого самовираження, прилучення до культурних цінностей народу.

Народну студії петриківського розпису «Азалія» очолює талановитий педагог, майстер своєї справи – Красніцька-Луцик Людмила Мар’янівна.

Педагог серйозно і цілеспрямовано працює над забезпеченням системності педагогічної діяльності, спрямованої на високий кінцевий результат, над оновленням, удосконаленням навчальних програм та змісту навчально-виховної роботи студії петриківського розпису.

Людмила Мар’янівна прагне сформувати у дітей творче композиційне мислення, розвиває їх образне сприйняття навколишнього світу, стимулює творче бачення, вміння помічати прекрасне, передавати через творчість свої особисті мрії, думки, почуття. На заняттях студії вміло створює позитивну мотивацію навчання вихованців, пробуджує в них живий інтерес до мистецтва

Педагог постійно дбає про влив на учнів виховуючого середовища, плекає в душах дітей любов до рідної землі, до духовних надбань народу, національних художніх традицій, культурної спадщини попередніх поколінь.

Досвід роботи Людмили Мар’янівни з проблеми «Відродження національних традицій у творчому об'єднанні петриківського розпису» занесений до анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Красніцька-Луцик Л.М. має педагогічне звання «Керівник гуртка – методист», лауреат міської літературно-мистецької премії імені І.С. Нечуя-Левицького, член спілки майстрів декоративно-вжиткового мистецтва Білоцерківщини.

Гурток петриківського розпису «Азалія» почав свою діяльність із


2000-го року, а нині охоплює більше 60-ти учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста, а також вихованців кількох дошкільних навчальних закладів. У структурі студії – підготовча, молодша, середня та старша групи гуртківців.

Програма творчого об’єднання розрахована на чотири роки навчання. Застосовується індивідуальна та групова форми роботи. Навчально-виховний процес відбувається за особистісно-орієнтовною моделлю з максимальною індивідуалізацією вибору та виконання навчального завдання. Теоретичний матеріал гуртківці засвоюють за спеціально підготовленими схемами, описами.

Крім занять з петриківського розпису, комплексна програма студії передбачає оволодіння різними видами декоративно-вжиткового мистецтва. Тому юні умільці «Азалії» виготовляють оригінальні яскраві писанки, обереги, сувеніри, святкові подарунки, розписують різноманітний дерев’яний посуд, працюють над створенням композицій із сухоцвітів, зерна, насіння, соломки, березової кори.

Основною метою діяльності студії є удосконалення майстерності гуртківців, виховання у них смаку, любові до звичаїв нашого народу, розвиток технічного та естетичного мислення.

На базі студії петриківського розпису працює секція мистецтвознавства МАН. Юні науковці неодноразово ставали переможцями міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, успішно захистивши наукові роботи з таких тем: «Краса петриківського розпису у творах майстринь Білоцерківщини», «Магія гончарства Білоцерківщини: історія, традиції побутування, художні особливості», «Використання народних традицій в українському розписі та порцеляні Польщі», «Народні майстри українського села Петриківки та польського села Заліп’є».

За високу результативність творчої і просвітницької діяльності, впровадження та активну пропаганду надбань національної культури Міністерством освіти і науки України у 2008-му році студії петриківського розпису «Азалія» було присвоєне звання «Зразковий художній колектив»,
а у 2013 році це звання було успішно підтверджене. У 2016 році колектив студії отримав звання «Народний художній колектив».

Педагог Красніцька-Луцик Л.М. прагне забезпечувати сучасні підходи


до форм і методів розвитку в дітей пізнавальних і творчих здібностей, здійснювати успішну реалізацію виховних можливостей творчого об’єднання.

Їй вдалося створити власну систему виховання учнів на національних традиціях народу, його духовній та матеріальній спадщині, формування у них ціннісного ставлення до народного мистецтва, прагнення до його збереження


та примноження.

Згідно програми студії «Азалія» гуртківці вивчають історію с. Петриківки, особливості інтер’єру петриківської оселі, внутрішні та зовнішні розписи житла, настінні розписи початку ХХ ст. в різних регіонах України, народні способи виготовлення фарб та інструментів для декоративного малювання. Діти знайомляться із технологією та композицією народних розписів, що робилися на печі, у міжвіконних простінках, на причілковій


та запільній стіні, над дверима, над вікнами.

Гуртківці охоче і з цікавістю продовжують традиції народного декоративно-настінного розпису, наслідують кращі риси петриківського орнаменту. У їхніх роботах – все довкола буяє, звідусюди струменить світло, світ дитячих малюнків захоплює веселковою красою.

Спільною рисою творчості юних рукомитців є безпосередність, щирість, загострене відчуття декоративності. Їх сюжети не однакові, несуть у собі риси неповторної індивідуальності.

Учні студії розуміються на символічному значенні фарб, на символіці численних мотивів петриківських орнаментів, досягають ажурної чіткості малюнка, створюють декоративні композиції з різноманітними тональними вирішеннями. Твори вихованців студії залишають по собі яскраве враження завдяки привабливому колориту, оригінальним орнаментам, багатству фантазії, уяви, вигадки, декоративності композиційного вирішення, гармонійності


і легкості кольорів.

На заняттях студії педагог приділяє серйозну увагу тому, щоб гуртківці отримували ґрунтовні знання про творчість славетних майстрів декоративного розпису – Тетяни Пати, Надії Білокінь, Катерини Білокур, Марфи Тимченко


та ін., про традиції українських майстрів у настінних народних розписах зображувати чарівні квіти, ягоди калини, фантастичних птахів, передаючи своє світосприймання, мрії, настрої, сподівання.

Людмила Мар’янівна постійно дбає, щоб народне мистецтво увійшло


в життя її вихованців, породжувало в них потребу у власній творчості,
на заняттях та під час виховних заходів прагне розкривати через мистецьку творчість характер українського народу, виховувати любов до історії країни, народних звичаїв, традицій, до природи рідного краю.

На заняттях декоративного малюнка діти знайомляться з прекрасним світом витинанки, писанкарства, вивчають народний та керамічний розписи.

Від інтуїтивного малюнка – через систему вправ діти навчаються основам художньої грамоти:


 • користуватися пензлем і фарбою;

 • будувати орнаменти, малювати птахів, звірів за уявою;

 • розвивати свою творчу активність і фантазію.

Діти бачать світ більш яскравим, ніж дорослі, «думають» у своїх малюнках площинно, зображення їхні двомірні. Вони знають, що таке теплі
і холодні кольори, основні і допоміжні, що таке симетрія, ритм, пропорції.

Керівник студії намагається створювати умови для прояву вихованцями життєвої активності, їх творчого розвитку та особистісного самовизначення, забезпечувати раціональне використання засобів, методів та способів гурткової діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Завдання Красніцької-Луцик Л.М. – виховувати в учнів любов
до декоративного живопису, формувати вміння поводитися із фарбами, забезпечувати знання про прийоми малювання і традиційні орнаментальні мотиви – розмаїті квіти, пуп’янки, ягоди, листочки, вусики, колоски.

Крок за кроком гуртківці відкривають таємниці надзвичайної культурної спадщини. Якщо спочатку вони тільки спостерігають, то на 3-му занятті прагнуть зробити щось своє, особисте. Діти, які хоч раз побували у студії петриківського розпису, залишаються тут надовго.

Ось деякі думки Людмили Мар’янівни: «Найкращі хвилини в житті
і справах людини означені словами «розквіт». Квіти – чудові, барвисті, яскраві, але, на жаль, не довговічні. Продовжити мить їхнього буйного цвітіння допомагає мистецтво. Воно переносить нас у свій фантастичний світ,
де реальна природа переплітається з людськими почуттями, мріями, переживаннями, фантазіями. Розглядаючи тарілки, дощечки, картини, листівки, прикрашені петриківським розписом, задумуєшся – невже цю красу створили діти? Звичайно ж вони!

Ось прослався зелений барвінок з блакитним цвітом, червоніє зірка, повився горошок, квітує мак, розкинувся по землі ряст – синім, білим, червоним квітом, розрослася зелена рута… Ці мальовничі картини творяться під прекрасні звуки музики Петра Чайковського, Антоніо Вівальді, Миколи Лисенка, які постійно звучать у студії. Надворі холодно і незатишно, а в залі тепло і спокійно – діти вчаться творити красу петриківського розпису».

Свою діяльність як керівника гуртка Людмила Мар’янівна організовує на засадах педагогіки успіху та принципах особистісно-орієнтованого навчання, забезпечуючи гнучке поєднання індивідуальної, групової, масової роботи,
як самоосвітньої, так і педагогічно керованої.

В результаті у дітей формується інтерес до декоративно-вжиткового мистецтва, здатність творити красу за допомогою петриківського розпису.

У процесі оволодіння секретами майстерності петриківського розпису студійці проходять шлях від не складних стилізованих візерунків –
до високохудожніх орнаментальних композицій.

В студії «Азалія» панує атмосфера взаємопідтримки, взаємоповаги, емоційного комфорту. Організувавши дружний колектив дітей з високим творчим потенціалом, педагог намагається максимально виправдати сподівання своїх гуртківців та їх батьків, створивши творчо-виховуюче середовище, надавши юним рукомитцям широкий вибір можливостей для самореалізації.

Розвиткові дитячої обдарованості та індивідуальності сприяють персональні виставки вихованців, їх участь у міських та обласних конкурсах, виставках, презентаціях, де малюнки учнів студії мають значний успіх, відзначаються дипломами і грамотами.

e:\2016-2017 н.р\на сайт\вироби - азалія, красніцька 2016\мар_янінвна\img_20161024_105325.jpg e:\2016-2017 н.р\на сайт\персональна виставка - азалія\47ay7zqhkwg.jpg

Керівник студії переконана, що успіх навчально-виховного процесу залежить від того, як гуртківці оволодівають практичними вміннями


і навичками. Адже вихованці повинні не тільки засвоювати творчі здобутки свого народу, а й рухати українську культуру вперед і гідно представляти
її у світовій культурі.

Педагогом здійснюється постійний аналіз результативності творчої діяльності студійців. У кожної дитини є власне портфоліо готових робіт, за допомогою якого і педагог, і батьки відстежують особистісне зростання кожного юного митця.

Згідно плану роботи студії, гуртківці беруть активну участь
у різноманітних конкурсах, виставках, презентаціях, екскурсіях, зустрічах
з митцями; педагогічно кероване дозвілля юних майстрів сприяє згуртуванню колективу студії, створенню позитивної емоційної атмосфери, налагодженню дружних, толерантних стосунків, співпраці старших гуртківців з молодшими, забезпеченню взаємоповаги та взаємопідтримки. Вихованці студії – ініціативні, беручкі, наполегливі, старанні, що підтверджується високою результативністю їх творчої діяльності.

Серед численних творчих перемог і досягнень вихованців народної студії петриківського розпису «Азалія» є такі, якими Людмила Мар’янівна пишається особливо: • Бабич Марина та Федоренко Тамара стали лауреатами міської дитячої мистецької премії «Обдарована дитина»;

 • Лещук Маргарита виборола перемоги на Всеукраїнських конкурсах «Український сувенір», «Омріяна Україна очима дітей». Її ім’я занесене
  до Книги рекордів України за участь на цьому ж конкурсі у створенні найбільшої картини з образом майбутньої України;

 • Численні перемоги здобули вихованці студії на міжнародних конкурсах декоративно-вжиткового мистецтва, які проходили в містах Республіки Польща – Ченжковіце, Познань, Тарнов, Скокі;

 • Знані студійці на таких Всеукраїнських конкурсах, як «Я хочу жити
  в якісному світі», «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Знай і люби свій край», «Арт-факторія», «Скарби рідного краю» та інші.

За матеріалами з досвіду роботи народної студії петриківського розпису «Азалія» підготовлений альманах «Розмаїття краси». В рамках Всеукраїнського конкурсу на кращу книжку-поробку «Дитячі історії про найголовніше», виготовлену власними руками, гуртківці взяли участь в ілюструванні збірки поезій самодіяльної поетеси Марини Богуш «Мій щедрий отчий край», виборовши І місце в обласному етапі та ІІІ місце в Україні.

У своїй роботі керівник студії «Азалія» прагне поєднувати теоретичні знання учнів про національну культуру, її регіональні особливості з активною практичною діяльністю зі створення зразків петриківського розпису, а також


з ефективною виховною роботою.

Один із напрямів такої роботи в системі діяльності Красніцької-


Луцик Л.М. це формування у гуртківців почуття доброти, милосердя, співчуття, толерантності, готовості прийти на поміч іншому, брати участь у благодійних акціях.

Зокрема, вихованці «Азалії» вже два роки поспіль беруть участь


у проведенні майстер-класів з декоративно-вжиткового мистецтва «Великодній кошик – для воїнів АТО». Гуртківці Людмили Мар’янівни виготовляли яскраві крашанки різними техніками (декупаж, паперопластика), ліпили із тіста
та розмальовували великодні символічні писанки, виготовляли мініатюрні великодні кошики, паперові квіти, картини, малювали петриківським розписом, плели сувеніри із бісеру. Всі ці вироби разом із часточкою дитячої душі, вірою у добро і мир буде передали воїнам АТО.
sam_5939-20.jpg c:\users\admin\desktop\фото писанковий сяйво 2017-04-10\085.jpg c:\users\admin\desktop\фото писанковий сяйво 2017-04-10\116.jpg

В студії проходять мистецькі свята, пізнавально-розважальні програми, вернісажі творів українських художників-майстрів розпису.

Педагога та її вихованців тісно поєднує спільне захоплення мистецтвом петриківського розпису, прагнення пізнати і розвинути технологію цього давнього українського мистецтва. Залучаючи гуртківців до участі у виставковій та конкурсній діяльності, вона намагається власним прикладом показати,
яке задоволення, піднесення і натхнення отримують митці, пропагуючи свої творчі здобутки.
Вже кілька років у краєзнавчому музеї відбувається виставка декоративно-вжиткового мистецтва «Берегині мистецького роду», присвячена Дню матері. Серед відомих майстринь Білоцерківщини свої мистецькі здобутки презентує і Красніцька-Луцик Людмила Мар’янівна.
c:\users\admin\desktop\берегині роду\img_3249.jpg польша в восторге от «петриковки» белоцерковчан (фото) - фото 6
Керівник студії багато працює над інтеграцією зусиль педагога та батьків у виявленні, підтримці та розвитку творчих здібностей дітей. Батьки стали
її спільниками в національному вихованні підростаючого покоління, беруть активну участь в роботі студії, допомагають організовувати виховні заходи, зокрема, родинні свята, вечори відпочинку, дні іменинника, театралізації народних обрядів, відтворення українських звичаїв.

За роки тісної співпраці керівника, гуртківців та батьків у студії склалася певна система партнерської роботи, з’явилися сталі традиції. Якщо в перші роки існування основною формою спілкування з батьками були збори, відкриті заняття, індивідуальні співбесіди, то сьогодні спілкування відбувається


на якісно новому рівні.

Сімейні свята, які вже стали традицією, проводяться у вигляді посиденьок у невимушеній атмосфері, й у вигляді зустрічей за круглим столом, веселих конкурсів «Нумо, татусі», «Нумо, бабусі», відкритих занять «Уклін і шана матерям», «Україна і Польща – дві держави-сестри», «Великодні дзвони», «Наші обереги», телеуроки «Дивосвіт петриківки», «Любіть свою книгу».

Невдовзі до сімейних свят додалися і цікаві екскурсії – до міської виставкової зали краєзнавчого музею, дендропарку «Олександрія», майстерні художників.

І батьки, і діти, і педагог, спілкуючись під час екскурсій, духовно збагачуються і більше пізнають один одного. Зі свого боку, керівник студії запрошує на сімейні свята цікавих людей – народних майстрів, художників, обирає цікаві об’єкти екскурсій.


день незалежності польщі 029
Поряд з традиційними виставками робіт гуртківців вже вкотре проводяться виставки «Талановита родина». Виховний ефект таких заходів важко переоцінити для створення теплої, комфортної, сімейної атмосфери «Азалії», де кожного помічають, заохочують і просто люблять. В місцевому краєзнавчому музеї проходять зустрічі та майстер-класи з народними майстрами петриківського розпису Н. Рибак, Н. Жарко-Статива, Н. Карпець,
а також з народним майстром В.Хоменко в музеї Гетьманства м. Київ.

Зокрема, в галереї ПП «Дригало» відбулася виставка та були


проведені майстер-класи народних майстрів України із с. Петриківки

Н. Рибак та А. Пікуша, на яких діти мали можливість безоплатно повчитися


в професіоналів, перейняти їхній досвід.

p2230002

Говорячи про партнерські стосунки з батьками, слід відмітити роботу батьківського комітету студії з вирішення нагальних проблем стосовно матеріального забезпечення, встановлення контактів з громадськими організаціями, участі в організації дозвілля гуртківців.

Для роботи студії створені належні матеріально-технічні умови, силами педагога, вихованців та їх батьків оформлений згідно сучасних вимог навчальний кабінет, який постійно поповнюється виробами юних умільців, демонстраційними та методичними матеріалами, новими виставковими експозиціями.

Одним із напрямків роботи народної студії петриківського розпису «Азалія» є співпраця з громадою поляків Білоцерківщини, адже вихованці студії та їх керівник стали членами цієї громадської організації.img_3322 p1250010

Така співпраця взаємовигідна: діти разом із наставницею вивчають мову, культуру, історію, дізнаються про видатних людей Польщі – історичних осіб


і сучасників, у тому числі і тих, хто проживав на території України.
У Білоцерківському краєзнавчому музеї пройшла персональна виставка Л.М. Красніцької-Луцик та гуртківців, що мала назву «Мистецька палітра двох дружніх народів» і була присвячена українсько-польській дружбі.

Вихованці «Азалії» неодноразово відвідували Республіку Польща, побували в містах Тарнові, Бохні, Скокі, Закопане, Познані, одному


з найкрасивіших міст Європи – Кракові.

e:\педагоги\красніцька\img_4555.jpg 3

Діти на власні очі побачили маєток графів Потоцьких, побували в замку Дембно, що під Бохнею, в горах Пінінах, м. Скокі, здійснили сплав Дунайцем.


З цікавістю дізналися, що недалеко від Тарнова є село Заліп’є, своєрідний аналог українського села Петриківки.

Керівник студії петриківського розпису «Азалія» разом з іншими викладачами ЦТДЮ «Соняшник» відвідали польське місто Скокі,


де познайомили учнів та вчителів місцевої гімназії імені Польських Олімпійців та всіх бажаючих жителів міста з мистецтвом петриківського розпису, організували виставку виробів юних майстрів-білоцерківців та їх педагога.

top_3399_imagelarge e:\педагоги\красніцька\top_3363_imagelarge.jpg

А невдовзі вихованці «Азалії» зустрічали своїх нових польських друзів на білоцерківській землі. Для гостей провели майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, петриківського розпису, ознайомили з найкрасивішими місцями Білоцерківщини, подарували гостям сувеніри, зроблені власноруч.

Активно співпрацює студія розпису «Азалія» ЦТДЮ «Соняшник»
із центральною бібліотечною системою міста. Саме завдяки цій співпраці з’явилася на світ програма з петриківського розпису «Золоті зернятка дитячої творчості» для найменших читачів – віком 5-9 років.

img11285171 c:\users\admin\desktop\моя україна червона калина\рабочий стол 003.jpg

Роботу народної студії петриківського розпису «Азалія» постійно висвітлюють білоцерківські міські та регіональні друковані засоби масової інформації, а також обласна газета поляків України «Дзеннік Кійовскі».img7103484

Тільки співпраця в інноваційному режимі з батьками, громадами, меценатами забезпечує позитивну мотивацію, підвищення ефективності навчальних занять, творчу атмосферу в дитячому колективі.

Петриківський розпис, цікавістю до якого захопила свого часу Людмила Мар’янівна, дав дорогу в життя вже кільком її учням. Принаймні, шестеро дівчат обрали фах вчителів малювання й нині здобувають освіту у вузах України, а двоє вже продовжують навчання у Польщі. Так що квітам петриківського розпису ще довго не зі в’янути…петрик2петрик2

соняшник2ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕЗАНЯТЬ ДЛЯ ЮНИХ РУКОМИТЦІВ


decemb-08 160

ТЕЛЕЗАНЯТТЯ №1

«ДИВОСВІТ ПЕТРИКІВКИ»

МЕТА:


– ознайомлення з різними видами декоративно-вжиткового мистецтва;

– формування творчої особистості; реалізація природних здібностей дитини;

– виховувати інтерес до звичаїв нашого народу, інтерес та бажання створювати власні художні композиції, розвивати естетичний смак.

ОБЛАДНАННЯ:

Красиво прибрана зала; композиція з квітів на столі; авторська програма для дітей ДНЗ, керівник та діти в українській формі, роботи вихованців т/о «Азалія» ДНЗ № 8 «Золотий Півник».
Доброго дня маленькі та дорослі телеглядачі. Розпочинаємо знайомити вас з одним із найпрекраснішим видом ДВМ – це петриківський розпис.

Перше наше заняття – теоретичне. Всі інші – практичні.

Далеко за межами України славиться її самобутнє декоративне мистецтво. Українське декоративне мистецтво виникло у сиву давнину серед чарівної природи. З давніх часів людина намагалася прикрасити свій побут, мати речі не тільки зручні, потрібні, а й красиві.

Прикрашені різьбою меблі, розписаний посуд, одяг оздоблений вишивкою, були звичайним явищем у побуті наших пращурів. Працьовиті руки народних умільців створювали вироби, які красою, естетичним смаком і технікою виконання: на сьогодні задаровують нас.

В Україні існує багато видів народного мистецтва: художня обробка дерева, каміння та металу, гончарство, вишивка, ткацтво, декоративний розпис.
Кожен вид тісно пов'язаний з історією та традиціями регіонів.

Народний розпис увійшов яскравою сторінкою в історію культури українського народу. До нього належать: настінний розпис культових приміщень (церков) житла, надвірних господарських споруд, багатобарвні декоративні малюнки на папері (мальовки), оздоблення дерев’яних виробів(мисників, посуду, скринь, іграшок), це і писанкарство, розпис тканини, малюнки на склі.

Ще на ранніх стадіях розвитку людина прикрашала своє житло.
Настінні розписи відомі ще в стародавньому Єгипті (3 тис. до н. е.),
сер. Азії (7 – 8 ст. н. е.).

У настінних розписах, як і в щирій задушевній пісні, народ передав свої мрії і настрої.

Відомо, що настінний розпис набув особливого поширення в Україні
в останнє десятиліття 19 перша третина 20 ст.

Прикрашаючи святковими візерунками своє житло щороку (а то й двічі


на рік), талановиті жінки втілювали в них свої мрії і сподівання.

Спочатку розписували кольоровими глинами, крейдою, сажею


та саморобними природними барвниками, які виготовляли з кори, листя, ягід, квітів.

Пізніше почали використовувати дешеві анілінові барвники. А для міцності в них додавали клейстер із борошна.

Найчастіше оздоблювали піч, комин(піч була берегинею сімейного вогнища і займала більшу частину кімнати), стіни, малювали орнаментальні смуги довкола дверей і вікон, а в окремих регіонах зображували квіти на простінках між вікнами.

Сільські жінки з особливою любов’ю прикрашали екстер’єр та інтер’єр житла зображенням чарівних квітів, ягід калини, фантастичних птахів, звірів, риб.

А малювали за допомогою пальця, трісочки та пензлика з котячої шерсті, якого робили самі. Спочатку потрібно було знайти кота, провести з ним перемовини, а потім акуратно, ножицями вистригти пучок шерсті. Потім беремо паличку і намотуємо невеличкі пучки шерсті на паличку, щільно обмотуємо ниткою і фіксуємо. На сьогодні майстри використовують і пензлик
з білочки та нейлонові пензлі для малювання перехідних мазків.

На сьогодні кожен може почати малювати, навіть не маючи ніяких навичок у малюванні.

Але ось уже декілька років я веду гурток декоративного розпису на базі
ДНЗ №8 «Золотий Півник». При такій тісній співпраці ЦТДЮ «Соняшник»
та дитячого садка була розроблена програма для найменших (діти 5 – 6 р.), де вони починають оволодівати азами декоративного мистецтва. Але цікавість цієї програми полягає в тому, що в гуртку діти не тільки малюють, а працюють
як з природним так і штучним матеріалом. Виготовляють обереги, сувеніри і т.д. (показати програму).

Деякі діти зразкової студії петриківського розпису «Азалія» як і я сама


є членами громади поляків Білоцерківщини. І от нещодавно побувавши в Польщі, ми дізналися що поблизу м. Тарнова розташоване с. Заліп’є, яке є аналогом с. Петриківка на Україні. Ми відвідали це село-музей. Провели майстер-клас, познайомилися з художниками. Знайшли схожість та відмінність у розписах. Це допомогло нам у написанні наукової роботи про майстрів ДВМ Білоцерківщини. І дійсно, розписані селянські хати мають вигляд чарівних казкових картин.

Але петриківський розпис вартий особливої уваги. Яскравий і урочистий він пройшов шлях від нескладних рослинних візерунків до високохудожнього рівня вишуканих композицій. Особливість петриківського розпису полягає в тому, що він викликає щире захоплення, створює піднесений настрій, учить бачити прекрасне, розвиває уяву, пам’ять.ТЕЛЕЗАНЯТТЯ №2

ОСНОВНІ ТА ПРОСТІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ
МЕТА:

- навчити малювати основні прості елементи петриківського розпису, («зернятко», «колосок», «криві зернятка»);

- поступово ускладнювати елементи такі як «листя», «квітка цибулька», «ягоди»;

- вчити малювати як за допомогою пальця так і перехідних мазків та складати з цих елементів прості, невеличкі композиції.

ОБЛАДНАННЯ:

Баночка для води, папір, фарби гуаш або акварель, олівець, пензлі з котика, білочки, серветка, палітра, малюнки з петриківки.


Доброго дня дорослі та маленькі телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас із петриківським розписом. А для цього потрібно підготувати фарби гуаш(акварель) щоб вони стали м’якенькі як сметана, пензлі, альбом, серветка, олівець, баночка для води, клейонка. Почнемо із найпростіших вправ. Щоб оволодіти технікою петриківського розпису треба знати його елементи «зернятко» - основний мазок, «колосок», «кривеньке зернятко», «пуп’янок», «горішок», «ягода», «квітка-цибулька», «листя», «перехідний мазок».

Сьогодні ми знайомимо із найпростішими елементами петриківського розпису та виконувати їх на папері. Отже, починаємо: (додаток 1).

З двох пар «кривих зерняток» можна намалювати пуп’янок. Мазки розташовують так, ніби вусики тягнуться з однієї точки, а округлі частини з’єднуються. Далі з цих елементів 2 пар та 3 пар «кривих зерняток» можна також зробити квітку. Ця вправа наближає нас до виконання одного
з найтиповіших елементів петриківського розпису – «бігунця». «Бігунець» є одним з головних елементів петриківського розпису. Він може бути використаний для декоративного оздоблення будь-якого виробу. Ягоди калини та винограду роблять за допомогою пальця. Набравши фарбу на кінчик пальця робимо відтиск на папері. Пальцем можна малювати не тільки ягоди, а й квіти та листя.

Листя – середину листка малюють видовженим мазком, інші мазки розміщують під кутом до середини першого мазка. Ще один варіант будови листя – це лист папороті. Будова його така: один центральний мазок, поруч другий, бічний і так далі.

В кінці листя та квіти прикрашаємо: продряпуємо ще по вологому папері, ставимо крапки, мазки іншого кольору.

Перехідний мазок – виконують за допомогою пензля з білочки. Набираючи фарбу одного кольору на кінчик пензля набирають фарбу іншого кольору і протягую по аркуші. Спочатку з’являється фарба одного кольору, а потім – інша. Отже ми вас познайомили з основними елементами петриківського розпису, з яких можна скласти прості композиції. Щоб композиція виглядала закінченою, використовують «пітушіння», тобто з’єднання окремих мазків так: основних елементів між собою. Це можуть бути тоненькі лінії, «травинки», «пуп’янки». Ці елементи є додатковими засобами для збагачення малюнка. На цьому ми закінчуємо: прощаємося з вами до наступної зустрічі.
ТЕЛЕЗАНЯТТЯ №3

«ПТАХИ»
МЕТА:

- навчитися малювати птахів та інших тварин засобами петриківського розпису, оригінально доповнювати ними композицію, вплітаючи в квітковий орнамент.

ОБЛАДНАННЯ:

Малюнки з птахами, фарби, пензлі, баночки для води, серветки, клей ПВА, малюнки майстрів с. Петриківка, вірші, загадки про птахів, пригадати казки, де зустрічаються птахи.


Доброго дня маленькі та дорослі телеглядачі. Продовжуємо з вами розповідь про петриківський розпис. Заняття проходить в студії «Азалія»
ЦТДЮ «Соняшник». На попередньому занятті ми згадували, що малюнок, виконаний на папері називався «мальовкою». Ці паперові прикраси – квіти в овалі, вазони-букети, прямокутні килимки, стрічка-бігунець наклеювали на стіни, дотримуючись певних правил оздоблення хатнього інтер’єру: (на комині,
над вікнами, на сволоці). На такі кальовки був великий попит. На такі мальовки був великий попит.

На сьогодні традиції народного мистецтва продовжує талановита молодь.

Петриківський розпис зберігає для нас стародавні погляди на Всесвіт та його Закони, на його Красу, в символах зберігаються великі знання, які були відомі нашим пращурам за багато тисячоліть до нас.

Характерною особливістю традиційної композиції петриківського букета є розміщення в центрі трьох великих квіток, від яких відходять дрібні квіти, бутони, листя. Завершується така композиція букета тоненькими вусиками, стеблинками.

3 квітки – трійця, символ Триєдності Всесвіту, єдиного принципу творення його Краси, взаємодія минулого, сучасного, майбутнього.

Ще один елемент в розписі це – лиштва або безконечник, бігунець – символ вічності краси, безкінечності проявів життя, символ вічного кругообігу природи, пір року.

Ми вже з вами вивчили основні елементи петриківського розпису це: «зернятко», «колосок», «горішок», «перехідний мазок». Оволодівши технікою виконання традиційних мазків, діти поступово ускладнюють завдання.

Роздивляючись роботи петриківських майстрів, ми бачимо, що разом


з рослинами вони малювали птахів, риб, тварин. Але найбільше малювали птахів (це: зозуля, півень, пава, голуби) і так далі. Адже птах – це символ долі, сім’ї, любові, покровитель жінок та дітей. Птахів зображували і на вишитих,
і на весільному прянику, і на ювелірних прикрасах.

Зозуля та півень – символ часу, пробудження до нового життя.

Пава – казковий птах, символ перемоги. Духовного світла, символ щастя.

Голуб – символ миру, любові.

Сьогодні тема нашого заняття – птахи. Спочатку пригадаємо будову птаха. Це: тулуб, голова, хвіст, крила, лапки.

Отже, спочатку на папері знаходимо місце, де в нас буде намальована пташка, а потім домальовуємо гілочки, ягоди, листя, квіти, це вже як спрацює наша фантазія.

В кінці пташку та квіти прикрашаємо «зернятками», крапками, мазками, продряпуємо. А для найменших пташку (півня) можна намалювати за допомогою долоньки. Для цього долоньку: всі пальчики намазуємо фарбою
і щільно прикладаємо до паперу. Піднімаємо руку і бачимо відбиток на аркуші. Потім за допомогою пензлика та уяви починаємо домальовувати. У кожного вийде свій птах, красивий, казковий та неповторний. Отже, починаємо. Спочатку малюємо овал (це тулуб), зверху до нього кріпимо коло (голова), на протилежній стороні від голови – хвіст. У кожного птаха він різний і неповторний. Ще до тулуба кріпляться крила. Вони у вигляді листочка. Коли пташка сидить вони невеликі, а в польоті – вони досить масивні. І внизу під животиком малюємо лапки, зігнуті, тому що ними пташка обхопила гілочку
з ягодами. А потім за допомогою фарб прикрашаємо. Домальовуємо гілочку з квітами та ягодами, прикрашаємо листочками та тоненькими вусиками або прикрасами.

«…степ, а над степом море широке, синіє…» ( Т. Шевченко). А над степом – Сонце. Беззмінне, невтомне, воно чатує, освітлює, зігріває. Яка ж бо велика Любов твоя, Сонечко наше! Яка ж бо могутня твоя Ніжність!

Життя його випромінює світло, дарує тепло, мудрість, струмінь ріки, одягає Землю в зелені ліси, розквітчує степи і луки. Яка ж ти красива, Земле наша! Квіти на чолі твоїм, думи твої до Світла линуть.

«Думи мої… квіти мої…» – це знов Т. Шевченко. Думи і квіти вдивляються в небо, віддячують за Любов, відтворюють Красу. Саме цю Красу відображують, відтворюють та зберігають маленькі майстри петриківського розпису в різнобарвних композиціях із квітів, птахів, тварин числових і геометричних символів.

Зараз ви переглянете малюнки, які зробили наші діти. Вони неповторні, красиві. На сьогодні все.

До наступної зустрічі.ТЕЛЕЗАНЯТТЯ №4
Доброго дня наші маленькі телеглядачі. Світ книг і світ декоративного мистецтва дуже близький між собою,гармонійно доповнюють один одного.
Адже спільне між ними це своєрідне бачення і відображення навколишнього світу, краси природи, розмаїття людських почуттів. Тому й не дивно, що саме використовують можливості декоративно-вжиткового мистецтва для пропаганди його у своєму книжковому світі.

Ось уже не один рік наша зразкова студія петриківського розпису «Азалія» співпрацює з бібліотечною системою міста. Це різні конкурси, які проводить бібліотечна система, це й персональні виставки дітей творчого об’єднання «Азалія». Саме завдячуючи такій тісній співпраці і була написана програма «Золоті зернятка дитячої творчості» для найменших.

Відомо, що людина народжується для того, щоб бачити прекрасне,
щоб у буденному бачити святкове, у звичайному – незвичайне. І це не випадково. Адже серед того що нас оточує ми зупиняємо свій погляд на прекрасному.

Завдяки красі ми поринаємо у неповторний і прекрасний світ. На заняттях студії ми вчимо розрізняти добро і зло у цьому світі,помічати прекрасне, вміти передавати через творчість свої особисті мрії, думки,почуття від прочитаних творів.

Нашу студію відвідують діти різного віку. Девіз нашої студії: «Немає необдарованих дітей, варто лише віднайти зернинку таланту у кожній дитині, розвинути та підтримати паростки творчості».

Наші заняття часто проходять у «Кімнаті казок», що на масиві Леваневського. Ми пишаємося тим, що в нашому місті творила така знаменита, знана в усьому світі народна художниця – М. К. Тимченко. Це єдина


«Кімната казок» яка є на Україні і яка сьогодні не спаплюжена владою. Всі стіни розмальовані тут петриківським розписом який відомий не тільки на Україні, а й за її межами. Кожен майстер має свій індивідуальний почерк, свою кольорову гаму. А палаюче коло Сонця що дарує нам світло, тепло і життя, відтворюється на картинах петриківських майстрів в серці кожної земної квіточки. Пронизані світлом, палаючи, фарби розписів немов би розповідають нам про внутрішній світ, настроєність всього живого на відповідь Сонячному Слову.

«И Землю, где Бог явил свой лик, оденем цветами», – так заповідано».

То ж нехай бережуть серця Красу земну, нехай пригортаються до Світла. Нехай пам’ятаємо, що Краса майбутнього залежить від нас сьогоднішніх.

А зараз я вам хочу представити заступника директора ЦБС –


Григоренко Р.П., яка розповість про історію виникнення «Кімнати казок»
у нашому місті та запропонує вам невеличку вікторину. А найактивніших учасників чекають призи. То ж будьте уважні.
- Коли і де народилася Марфа Тимченко?

- Якими державними преміями її нагороджено?

- Розкажіть про життєвий шлях Марфи Тимченко?

- Коли, ким і в якому році була створена «Кімната казок»?

- Назвіть відомих майстрів петриківського розпису?

- Назвіть сучасних майстрів петриківки.

- Назвіть відомі картини художниці.

- Коли померла М.Тимченко?


В кінці заняття звучить вірш «Про Україну» Г. Чубич.
Проходить виставка дитячих робіт вихованців «Азалії». Нагородження переможців адміністрацією ЦБС. Ось і закінчилися наші заняття. На сьогодні все. До наступної зустрічі. До побачення.

img_0005
соняшник2


Україна і Польща –
дві держави-сестри

Виховне заняття в студії петриківського розпису «Азалія»
c:\users\admin\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\pb210007 - копия.jpgПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка