Бюджетний запит на 018 рік додатковий, Форма 2018-3, п. 1Дата конвертації15.01.2018
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

170

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2017 рік

(затверджено)2016 рік

(звіт)


Найменування

Код

2018 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

7

(тис. грн.)

 8 002,7

 35 645,9

 24 565,9

 15 613,0

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

17010102110

Оплата праці

 12 199,3

 19 380,2

 27 946,2

2120

Нарахування на оплату праці

 2 636,6

 4 263,6

 6 148,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 36,0

 45,6

 45,6

 1 144,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 227,3

 274,0

 433,5

 3 124,7

2250

Видатки на відрядження

 9,3

 10,0

 52,7

 233,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 504,5

 585,5

 640,6

 894,4

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 23,0

2700

Соціальне забезпечення

 15,0

2800

Інші поточні видатки

 7,0

 379,1

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 280,0

3130

Капітальний ремонт

 2 287,0

ВСЬОГО

 15 613,0

 24 565,9

 35 645,9

 8 002,7

1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит на 2018 рік за програмою 1701010 складає 8002,7 тис.грн.

На поточні видатки потрібні додаткові кошти в сумі 5 435,7 тис.грн. :

За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 1144,9 тис.грн., зокрема, на забезпечення працівників Держкомтелерадіо та обслуговуючого персоналу ЗПУ засобами індивідуального захисту - 157,0 тис.грн., приладами радіаційної та хімічної розвідки - 78,0 тис.грн. відповідно до доручення Першого Прем'єр-міністра України-міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва від 19.07.2017 до листа Об?'єкта № 1 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № М-283 цт щодо вжиття заходів для усунення недоліків, зазначених у акті перевірки готовності запасних пунктів управління (ЗПУ) до використання за призначенням; придбання паперу, канцелярських товарів, запасних частин та комплектуючих до комп'ютерної та офісної техніки, обладнання та інвентарю для забезпечення роботи працівників апарату Держкомтелерадіо - 909,9 тис.грн.

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 3124,7 тис.грн. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади", розпорядження КМУ від 28.12.11 р. № 1363-р "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" з метою оновлення програмного забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу Держкомтелерадіо, впровадження сервісу інтеграції системи електронного документообігу з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади за узгодженим форматом та для введення електронного документообігу в Держкомтелерадіо - 1050,0 тис.грн.; виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.13 № 257 "Деякі питання легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади" для придбання ліцензійного програмного забезпечення та ліцензій жкомтелерадіо (111 робочих місць) - 450,0 тис.грн.; виконання Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" для забезпечення технічного захисту інформації та впровадження комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держкомтелерадіо - 375,0 тис.грн.; забезпечення технічного захисту інформації в кабінетах урядового зв"язку (обладнання, монтаж, атестація) - 400,0 тис.грн., проведення робіт та розробка документів для створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу "1", призначеної для обробки службової інформації з грифом обмеження доступу "ДСК" у загальному відділі адмін-господ. управління 20,0 тис.грн.; виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302" для забезпечення доступності інформації на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо для користувачів з вадами зору та слуху, а також з метою розширення функціональних можливостей офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо - 250,0 тис.грн.;

переоцінку основних засобів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, наказу МФУ від 12.10.2010 №1212 - 100,0 тис.грн.; вирішення завдань цивільної оборони - відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо (технічна інвентаризація та ремонт захисних спору - 100,0 тис.грн.; виконання вимог Закону України "Про страховий фонд документації України", постанови КМУ від 13.03.02 р. № 319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації", мікрофільмування документації захисних споруд та інш.) - орієнтовна вартість 100,0 тис.грн.; вирішення завдань охорони праці: перевірка технічного стану адміністративного будинку за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2 за класифікаційними ознаками та підготовка паспорта технічного стану (орієнтовна вартість - 80,0 тис.грн.);

забезпечення утримання в чистоті, охорони приміщень Держкомтелерадіо, оплата послуг зв'язку тощо - 199,7 тис.грн.

За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" додатково потрібно 233,7 тис.грн., у тому числі: відповідно до статті 28 Закону України "Про видавничу справу", постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 235 "Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу" на відрядження працівників Комітету з метою вилучення з обігу відповідної видавничої продукції - 212,0 тис.грн., та на відрядження працівників для перевірки правової роботи юридичних служб підприємств - 21,7 тис.грн.

За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" потрібні додаткові кошти в сумі 894,4 тис.грн., у т.ч. за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 627,6 тис.грн., КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 30,8 тис.грн., КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 236,0 тис.грн.

За КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку додаткові кошти в сумі 23,0 тис.грн потрібні на спеціальне навчання посадових осіб апарату Держкомтелерадіо.

За КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - на страхування членів добровільної пожежної дружини (орієнтовна вартість) 15,0 тис.грн.

Крім того потрібні додаткові кошти на капітальні видатки в сумі 2567,0 тис.грн.:

За КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 280,0 тис.грн. на придбання 8 кондиціонерів (80,0 тис.грн) та 22 одиниць устаткування для автоматичного оброблення інформації (200,0 тис.грн), що забезпечить належні умови праці працівників апарату Держкомтелерадіо.

За КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об?'єктів" на ремонт приміщень Держкомтелерадіо - (335 тис.грн.), виготовлення і монтаж захисної огорожі на будівлі (80,0 тис.грн), облаштування робочого місця охорони (40,0 тис.грн.), ремонт даху (70,0 тис.грн.), здійснення протипожежних заходів (1132,0 тис.грн.), капітальний ремонт

2
системи енергоживлення будинку (330,0 тис.грн.), ремонт підвального приміщення (300,0 тис.грн.), що забезпечить підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані. Капремонт не здійснювався вже 50 років. Після революції гідності та захоплення будівлі у 2014 році приміщення перебувають у вкрай незадовільному стані.


з/п

Найменування

Одиниця виміру

2018 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівДжерело інформації

2018 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

затрат

од.

 1 

 130,0

 130,0

Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо

постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік

од.

 3 

 15,0

 71,0

Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України

внутрішній облік

продукту

шт.

 1 

 9,0

 12,0

Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо

внутрішній облік, звіт

шт.

 2 

 118,0

 118,0

Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів

внутрішній облік

шт.

 3 

 1 373,0

 1 373,0

Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень

внутрішній облік

шт.

 4 

 3,0

 3,0

Кількість поданих позовів

внутрішній облік

шт.

 5 

 12 286,0

 12 286,0

Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції

внутрішній облік

шт.

 6 

 10 032,0

 15 048,0

Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

внутрішній облік

шт.

 7 

 9 432,0

 9 432,0

Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

внутрішній облік

ефективності

грн.

 1 

 688,0

 724,0

Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України

внутрішній облік

шт.

 2 

 95,0

 95,0

Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника

внутрішній облік

шт.

 3 

 11,0

 11,0

Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника

внутрішній облік

тис.грн.

 4 

 2,0

 2,0

Середній розмір судового збору за подання одного позову

внутрішній облік

шт.

 5 

 77,0

 116,0

Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника

розрахункові дані

шт.

 6 

 73,0

 13,0

Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника

розрахункові дані

якості

3відс. 1 

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості

внутрішній облік

відс.

 2 

 100,0

 100,0

Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень

внутрішній облік

відс.

 3 

 100,0

 100,0

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи

внутрішній облік

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виділення додаткових коштів за програмою дозволить забезпечити належні умови праці працівників Держкомтелерадіо, збільшити кількість відряджень та планових перевірок управлінням внутрішнього аудиту та юридичними службами підвідомчих підприємств, установ та організацій.

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2017 рік

(затверджено)2016 рік

(звіт)


Найменування

Код

2018 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

7

(тис. грн.)

 481 747,4

 15 649,4

 10 399,5

 7 264,2

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

1701020

2281


Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 7 264,2

 10 399,5

 15 649,4

 9 109,1

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 472 638,3

ВСЬОГО

 7 264,2

 10 399,5

 15 649,4

 481 747,4

4
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Законів України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу", від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указів Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію"; від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії" та розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати"; "від 22.10.2008 №1345-р Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання"; від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію", для повноцінного забезпечення виконання завдань покладених на ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та ДНУ "Енциклопедичне видавництво" необхідні додаткові кошти за бюджетною програмою в сумі 481747,4 тис. гривень, з них:

ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" - 478 264,6 тис.грн.: на

- фонд оплати праці з нарахуваннями , у звязку із більшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 3 068,1 тис. грн.;

- поточний ремонт обладнання та будівлі, для належного зберігання всієї видавничої продукції - документальної пам'яті України - 460,6 тис. грн.;

- оплату комунальних послуг у зв'язку з проведенням капітального ремонту, встановлення обладнання для станції пожежогасіння та систем кондиціювання, у сховищах збільшується споживання теплової та електричної енергії - 531,5 тис. грн.;

- виконання наказу Держкомтелерадіо "Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 24.09.2009 року № 8/40" від 02.10.2009 року № 336 щодо стану надходження та зберігання друкованої продукції в Державному архіві друку Книжкової палати України та спільного Наказу Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 29.09.1999 р. № 10/153/305 розроблено комплекс заходів, необхідних для збереження та забезпечення функціонування наукових об'єктів ,що становлять національне надбання, необхідна сума - 4660,0 тис.грн;

- для фінансової підтримки наукових обєктів, що становлять національне надбання - 4 544,4 тис. грн.;

- Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційно бібліотечної системи "Бібліотека ХХІ" - 15 000,0 тис. грн;

- для зберігання друкованої продукції, необхідно розпочати розробку проектно- кошторисної документації будівництва ІІ черги Книжкової палати України з проведенням державної експертизи загальною площею 8500 м2 – 3000,0 тис. грн і, в подальшому, будівництво згідно з проектом другої черги дев'ятиповерхової (дев'ять поверхів + технічний) будівлі книгосховища на 12 млн. одиниць зберігання, очікувана вартість будівництва становитиме 450 000,0 тис. гривень.

ДНУ "Енциклопедичне видавництво" необхідні додаткові кошти за бюджетною програмою в сумі - 3482,8 тис. грн. на:

- придбання сервера, ДБЖ, мережевого накопичувача - 81,0 тис. грн.;

- забезпечення потреби установи в частині забезпечення виплати заробітної плати, залучення до співпраці висококваліфікованих фахівців в різних областях знань, придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних предметів, оплати комунальних послуг - 3 401,8 тис. гривень.
з/п


Найменування

Одиниця виміру

2018 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівДжерело інформації

2018 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

затрат

од.

 1 

 2,0

 2,0

Кількість наукових установ

Довідка про включення до ЄДРПОУ

чол.

 2 

 251,0

 251,0

Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:

штатний розпис

чол.

 3 

 125,0

 125,0

-дослідників

Форма 3-2

чол.

 4 

 22,0

 22,0

-техніків

Форма 3-2

чол.

 5 

 20,0

 20,0

-допоміжного персоналу

Форма 3-2

чол.

 6 

 84,0

 84,0

-іншого персоналу

Форма 3-2

5
чол.

 7 

 251,0

 215,0

Всього чисельність штатних одиниць на початок року

Форма 3-2

од.

 8 

 19,0

 19,0

Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок

статистична звітність 1-наука

продукту

од.

 1 

 19,0

 19,0

Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році

статистична звітність 1-наука

ефективності

тис.грн.

 1 

 823,7

 823,7

Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку

внутрішньо-господарський облік

якості

відс.

 1 

 100,0

 100,0

Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості

статистична звітність 1-наука

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2017 рік

(затверджено)2016 рік

(звіт)


Найменування

Код

2018 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

7

(тис. грн.)

 11 156,9

 5 931,8

 5 277,4

 3 553,1

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

1701040

2110


Оплата праці

 2 831,8

 4 232,7

 4 760,7

 681,3

2120

Нарахування на оплату праці

 617,0

 931,2

 1 047,4

 149,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 4,0

 4,0

 4,0

 85,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 17,1

 17,2

 17,2

 2 354,6

2250

Видатки на відрядження

 31,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 83,2

 92,3

 102,5

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 6 456,5

3130

Капітальний ремонт

 1 397,9

ВСЬОГО

 3 553,1

 5 277,4

 5 931,8

 11 156,9

6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Закону України від 04..06.96 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, постанови КМУ від 29.02.96 р № 266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" з урахуванням змін і доповнень, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.07.2012 р. № 2325 "Про результати ліцензування,акредитації та атестації", для повноцінного забезпечення навчального процесу необхідні додаткові кошти у сумі 11156,9 тис. грн. на:

- ФОП для погодинної оплати праці педагогів, які інститут залучає за рахунок наявних вакансій на кафедрах та нарахувань на оплату праці - 831,1 тис. грн.;

- придбання обладнання, канцелярських товарів, господарських товарів та інвентаря - 85,6 тис. грн;

- поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування телевізійного обладнання, забезпечення послуг протипожежних заходів, легалізацію програмного забезпечення, на упорядкування земельних відносин, інші послуги по утриманню закладу - 2354,6 тис. грн.,

- видатки на відрядження - 31,2 тис. грн.;

- придбання нового сучасного обладнання для репортажної зйомки, знакогенератор титрів, станції нелінійного монтажу, дімер та пульт керування світлом, студійні відеомагнітофони, компютерну та офісну техніку, обладнання ефірного та супутникового цифрового мовлення - 6456,5 тис. грн.;

- капітальний ремонт приміщень, які є в незадовільному стані - 1397,9 тис. гривень.

Очікуваний результат - підтримка пам'ятки архітектури у задовільному стані, покращення умов навчання слухачів та роботи персоналу інституту, відповідно до існуючих вимог.якостівнутрішньогосподарський облік

Кількість придбаного студійного обладнання

 64,0

 2 

од.

форма 3-2

Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію

 1 000,0

 525,0

 1 

чол.

продукту

штатний розпис

Всього число ставок/штатних одиниць на початок року

 66,0

 66,0

 9 

од.

штатний розпис

адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу

 1,0

 1,0

 8 

од.

штатний розпис

педагогічного персоналу

 16,0

 16,0

 7 

од.

штатний розпис

робітників

 6,0

 6,0

 6 

од.

штатний розпис

спеціалістів

 22,0

 22,0

 5 

од.

штатний розпис

адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу

 9,0

 9,0

 4 

од.

штатний розпис

науково-педагогічного персоналу

 12,0

 12,0

 3 

од.

штатний розпис

Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

 66,0

 66,0

 2 

од.

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України

Кількість навчальних закладів

 1,0

 1,0

 1 

од.

затрат

6

5

4

3

2

1

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

2018 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівДжерело інформації

2018 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівОдиниця виміру

Найменування

з/п


7


відс.


 1 

 100,0

 100,0

Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації

.


внутрішньогосподарський облік

відс.

 2 

 99,0

 100,0

Рівень задоволення якістю навчання

анкетні дані

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів Укртелерадіопресінстиут неспроможний буде упорядкувати земельні відносини на вимогу ст.. 13 Закону України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 р. №1378-YI та виконання рішення колегії Держкомтелерадіо від 27.05.2014 р. №3/8, здійснити ремонт приміщень Інституту, стан яких (особливо - покрівлі) нагально потребує ремонту. Крім того, буде неможливо привести студійно-комп'ютерну базу Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу, придбати необхідне програмне забезпечення для проведення занять та здійснити легалізацію існуючого програмного забезпечення інституту на виконання розпорядження КМУ від 15.05.02 р. № 247 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням". Також, Укртелерадіопресінстиут буде неспроможний оновити навчальну матеріально-технічну базу відповідно до існуючих новітніх технологій та проводити свою діяльність у повному обсязі згідно Навчального плану Укртелерадіопресінституту та вищевказаних нормативно-правових актів. Виконання державного замовлення буде здійснюватися на існуючому обладнанні.

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2017 рік

(затверджено)2016 рік

(звіт)


Найменування

Код

2018 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

7

(тис. грн.)

 1 300,0

 1 452,9

 600,8

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1701050

2610


Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 600,8

 1 452,9

 1 300,0

ВСЬОГО

 600,8

 1 452,9

 1 300,0

 0,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)


з/п

Найменування

Одиниця виміру

2018 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівДжерело інформації

2018 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

затрат

од.

 1 

 23,0

 1,0

Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

8од.


 2 

 4,0

 10,0

Кількість друкованих періодичних видань, які отримають державну підтримку

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2017 рік

(затверджено)2016 рік

(звіт)


Найменування

Код

2018 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

7

(тис. грн.)

 1 397 874,0

 989 659,8

 970 797,8

 652 661,8

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

1701080

2110


Оплата праці

 352 018,6

2120

Нарахування на оплату праці

 77 112,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 833,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 169 178,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 33 168,9

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 947 707,9

 989 659,8

 626 758,9

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 8 151,2

2800

Інші поточні видатки

 35,0

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 10 163,1

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 23 089,9

 771 115,1

ВСЬОГО

 652 661,8

 970 797,8

 989 659,8

 1 397 874,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання законів України від 21.12.93 р. №3759-XII "Про телебачення і радіомовлення", від 14.04.14 р. №1227-VII "Про суспільне телебачення і радіомовлення України"; постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія України", від 28.12.16 р. №1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України", від 25.01.17 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України", потреба галузі в бюджетних асигнуваннях на 2018 рік за бюджетною програмою 1701080 " Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" в цілому становить 1 397,9 млн. гривень (поточні видатки - 626,8 млн. грн., капітальні видатки - 771,1 млн. грн.), граничним обсягом видатків передбачено 989,7 млн. гривень. Згідно з Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", яким встановлена норма фінансування ПАТ "НСТУ" в розмірі 0,2% від видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік, обсяг фінансування у 2018 році повинен скласти 1,489 млрд. гривень.

Виділення додаткових коштів дозволить оновити виробничі активи, забезпечити створення необхідного об`єму власного контенту, уникнути складнощі під час виконання основних завдань, які закріплені в Статуті ПАТ "НСТУ" та в Законі України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".9
з/п


Найменування

Одиниця виміру

2018 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівДжерело інформації

2018 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

затрат

чол.

 3 

 6 868,5

 6 868,5

Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)

штатний розпис

тис.грн.

 4 

 989 659,8

 2 387 533,8

Всього виробництво та трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ"

внутрішньо-господарський облік

од.

 5 

 17,0

 17,0

Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)

Довідка про включення до ЄДРПОУ

продукту

годин

 6 

 48 371,0

 590 135,2

Загальний обсяг виробництва та трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"

внутрішньо-господарський облік

ефективності

грн.

 2 

 20 459,8

 4 045,7

Середня вартість виробництва та трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"

внутрішньо-господарський облік

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання Законів України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.93 № 3759-ХІІ; "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.97 № 539/97-ВР,

Закон України від 14.04.14 р. №1227-VII "Про суспільне телебачееня і радіомовлення України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.04 р. №918 "Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.12 р. №539 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія України".

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2017 рік

(затверджено)2016 рік

(звіт)


Найменування

Код

2018 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

7

(тис. грн.)

 97,0

 3 000,5

 2 786,8

 1 689,6

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

1701130

2610


Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 150,0

 150,0

 150,0

2700

Соціальне забезпечення

 1 539,6

 2 636,8

 2 850,5

 97,0

ВСЬОГО

 1 689,6

 2 786,8

 3 000,5

 97,0

10
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою підвищення престижу Премій, заохочення журналістів та творчих колективів до створення нових оригінальних публіцистичних творів та з метою заохочення авторів, художників, перекладачів художніх та публіцистичних творів, творчих колективів театру та кіно, підвищення статусу премій Держкомтелерадіо підготовлено проект змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики", від 26.11. 2003 № 1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності", від 14 січня 2004 р. № 32 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 179 "Про премію імені Максима Рильського" в частині збільшення розміру премій, а саме:

- Премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики збільшити з 5,0 тис.гривень до 20,0 тис.грн. в 1 номінації (необхідно додатково - 15,0 тис.гривень);

- Премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності збільшити з 2,0 тис.гривень до 10,0 тис.грн. в 4-х номінації (необхідно додатково - 32,0 тис.гривень);

- Премію імені Максима Рильського збільшити з 10,0 тис.гривень до 20,0 тис.грн. в 1 номінації (необхідно додатково - 10,0 тис.гривень);

- Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва збільшити з 10,0 тис.гривень до 20,0 тис.грн. в 4-х номінації (необхідно додатково - 40,0 тис.гривень);

Необхідна додаткова потреба становить 97,0 тис. гривень.


з/пНайменування

Одиниця виміру

2018 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівДжерело інформації

2018 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

затрат

од.

 1 

 50,0

 50,0

Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі

Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011

од.

 2 

 50,0

 50,0

Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі

Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011

од.

 3 

 4,0

 4,0

Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32

од.

 4 

 4,0

 4,0

Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832

од.

 5 

 1,0

 1,0

Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979

од.

 6 

 3,0

 3,0

Кількість премій Президента України "Українська книжка року"

Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009

од.

 7 

 1,0

 1,0

Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179

грн.

 8 

 5 000,0

 20 000,0

Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979

11


грн.


 9 

 2 000,0

 10 000,0

Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832

грн.

 10 

 10 000,0

 20 000,0

Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32

грн.

 11 

 100 000,0

 100 000,0

Розмір премії Президента України "Українська книжка року"

Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009

грн.

 12 

 10 000,0

 20 000,0

Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179

продукту

од.

 1 

 21,0

 21,0

Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року

Розпорядження Президента України

од.

 2 

 50,0

 50,0

Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на кінець року

Розпорядження Президента України

од.

 3 

 47,0

 47,0

Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року

Розпорядження Президента України

од.

 4 

 50,0

 50,0

Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі кінець року

Розпорядження Президента України

од.

 5 

 3,0

 3,0

Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків

Розпорядження Президента України

од.

 6 

 10,0

 10,0

Кількість присуджених премій в інформаційній галузі

облік Держкомтелерадіо

од.

 7 

 3,0

 3,0

Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі

Розпорядження Президента України

ефективності

грн.

 1 

 2 113,8

 2 113,8

Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків

Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002

грн.

 2 

 2 756,0

 2 756,0

Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі

Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

 681 382,5

 1 015 280,3

 1 051 187,4

 1 898 878,0

12


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка