Бути з дитиною не над, не поряд, а разомСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4


Бути з дитиною не над, не поряд, а разом

Бути з дитиною не над, не поряд, а разом

Підготували вчителі

КЗШ № 122

Здібні діти не люблять одноманітності, тому використовуємо елементи технології особистісно-орієнтованого навчання, які допомагають учням:

 • Самостійно визначати мету;

 • Складати план подальшої діяльності на уроці;

 • Послідовно викладати думки;

 • Не боятися їх висловлювати;

 • Доводити свою думку;

 • З повагою ставитися до думки інших.


Рекомендації вчителям

Чотири „необхідно":

 • Виражати подив і захоплення всім, що роблять і говорять діти під час виконання творчих завдань.

 • Вживати такі слова, як: "молодець", "прекрасно", "добре", "відмінно", "блискуче".

 • Не дозволяти собі критикувати особистість учня у присутності інших.

 • Оцінюючи результати діяльності учнів, знаходити позитивне, саме на позитивне звертати увагу.Напрямки

роботи

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною
1. Самоосвіта вчителя.

2. Детальне вивчення програми.

3. Складання плану роботи з обдарованою дитиною.

4. Вивчення недоліків у навчанні.

5. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.

6. Виконання практичних завдань за вивченим матеріалом.

7. Самостійне опрацювання додаткових джерел.

8. Виконання творчих завдань: • складання ребусів;

 • складання кросвордів;

 • складання цікавих завдань;

 • складання тестових завдань.

9. Створення презентацій.

10. Аналіз виконаної роботи (самоосвітньої діяльності), усунення помилок, наведення власних прикладів.

11. Контрольна робота за темою.

12. Аналіз контрольної роботи.КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №122

НАУКА. ЖИТТЯ. ШКОЛА

Вперед на крилах вітру,
Легкого тобі злету!
Гей, науковцю юний,
Відкрий свою планету!
 

Будь-якому суспільству потрібні обдаровані люди, і завдання школи – вчасно побачити, підтримати і розвинути здібності дитини. Школа повинна займатися пошуком індивідуальності.


   Мабуть, не існує скільки-небудь достовірних тестів на обдарованість, окрім тих, які виявляються в результаті активної участі хоч би в маленькій дослідницькій роботі.

   Подивіться на дитину, яка щиро і зацікавлено вирішує яку-небудь проблему, і ви побачите ідеального ученого. Будь-яка дитина, щодня відкриваючи щось нове для себе в навколишньому світі, активно пізнає і досліджує його. Мотиви дитини прості і зрозумілі. Нею рухає не користь, не заздрість, не амбіції, а щирий пізнавальний інтерес.   Дитина здатна відмітити те, на що ми, дорослі, ніколи не звернули б уваги самі, вона схоплює саму суть, найважливіше в питанні, що зацікавило її. Безпосередність дитячого сприйняття і мислення дозволяє їй геніально просто пояснювати найскладніші проблеми людського буття, над вирішенням яких деколи безуспішно б'ються кращі уми людства. "Чому?" -  запитаєте Ви, а тому що істинапроста і глаголить вона вустами немовляти.

ПРИРОДНИЧА СЕКЦІЯПриродничі науки:

 • Географія

 • Малютіна Людмила Миколаївна, вчитель географії та біології, вища категорія • Біологія

 • Касперчук Євгенія Олегівна, вчитель біології, вища категорія

 • Хімія

 • Батракова Наталія Павлівна, вчитель хімії та біології, вчитель вищої категорії, старший вчитель

 • МатематикаНапрямки роботи природничої кафедри

autoshape 3

oval 4

autoshape 11

autoshape 5

autoshape 6

autoshape 10autoshape 12

ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЇ на рік

місяць

захід

виконавець

вересень

Установча нарада

Малютіна Л.М.

вересень

Підготовка до шкільних олімпіад

Вчителі-предметники природничої кафедри

жовтень

Підготовка до міських олімпіад

Вчителі-предметники природничої кафедри

жовтень

“Біологічний ринг”

вч.біології

Касперчук Є.О.листопад

“Хімічний калейдоскоп”

вч.хімії Батракова Н.П.

грудень

МАН “Еко ХХІ”

вч. біології

Касперчук Є.О.Лютий-березень

“Моє Криворіжжя”

конкурс НДР, підготовкавч. географії

Малютіна Л.М.Грудень-лютий

Економічний турнір

вч. географії

Малютіна Л.М.Січень

лютий


МАН “Едісони ХХст

Студія геометричних фігурвч. математики Кучеренко Л.І.,

Дмітрієва Н.Ф.Олімпійський резерв:

7 клас 8 клас

Гусар Володимир Сніжко Анастасія

Міщук Аліна Мокрій Антон

Новацька Яна Подвінська Аліна

Рубан Юлія Горб Олександра

Гуков Єгор Гончаров Антон

Добряк Карина

9 клас 10 клас

Безродіна Ірина Земцова Валерія

Підвишинський Владислав Козар Карина

Спіцина Ксенія Лобова Карина

Бандурченко Влада

Родь Катерина

11 клас

Буренок ІгорКрижановський Влад

Кузовлева Даша

Фізико-математична секція “МЕДІАНА”


Від творчого вчителя до творчого учня


Вступление

В жизни очень многие процессы сводятся к решению задач. Существует много способов решения геометрических задач. Одним из универсальных приёмов является координатный и векторный метод в пространстве.

Тема моей работы: векторный и координатный методы решения задач в пространстве.

Цель научно- исследовательской работы глубоко изучить теорию о векторах и координатах в пространстве. Расширить свои знания, о приемах решения стереометрических задач. Определить множество задач, которые возможно решить координатным и векторным способами.

Предмет исследования: стереометрические задачи.

Объект исследования: пространственные задачи, которые сводятся к решению векторным и координатным методом.

Начальной базой исследования является теория, которая изложена в школьной программе. Далее используя специальную научную литературу я познакомилась с задачами, которые решаются координатным и векторным способами. В результате пришла к выводу, что эти способы целесообразно применять, если:

--- в условиях задачи говорится о векторах или координатах;

--- требуется определить геометрическое место;

--- из условия задачи не понятно, как расположены те или иные точки;

--- для вычисления углов и расстояний;

--- когда не видно ни каких подходов к решению задачи, или не возможно составить уравнения, можно попробовать применить координатный метод. Он не обязательно даст решение, но поможет разобраться с условиями и даст толчок к поиску другого решения.

Я составила 20 задачи по данной теме и предлагаю их решение. Здесь некоторые из них.


Применение векторного и координатного способов к решению стереометрических задач

Условие:
В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, все ребра которой равны 1, точки E , K середины ребер SB и SC соответственно. Найдите косинус угла между прямыми AE и BK.

Решение
Условие:
Основанием четырехугольной пирамиды MABCDявляется прямоугольникABCD, у котрого .


Ребро АМ перпендикулярно к основанию пирамиды и Плоскость проходит через середину К ребра МС, перпендикулярно к этому ребру и пересекает прямые АВ и АDв точках Р и Т . Найти длину отрезка ТР.

Решение.

Пусть А-начало системи координат, а направление осей ОХ, ОУ,ОZ определяется соответственно лучами AD, AB и AM. Поскольку =и , то = и =.

Определим координати точек М,С, Т иР :

М(0,0,2), С(3,4,0), Т (х,0,0) і Р (0,у,0).

Из того, что , получаем:

х2+4=(х-3)2+16.

Отсюда х=3,5. Из того, что,получаем:

У2+4=9+(у-4)2.

Отсюда . Теперь найдем длину отрезка ТР:

Ответ:

Условие:
Точка М находится от вершин А, В и С правильного тетраэдра DАВС на расстоянии . Отрезок АМ перпендикулярен к высоте треугольника DВС. Вычислить объем этого тетраэдра.

Решение

.Решение:

Введем систему координат, как показано на рисунке. Точка М находится на одинаковом расстоянии от вершин А, В и С, значит она лежит на высоте DО тетраэдра DАВС.

Обозначив длину ребра тетраэдра а, а расстояние от точки М до начала О координатz0, запишем координаты точек А, В, М и В1:

, ,

Найдем координаты векторов: :

Поскольку , то ,, отсюдаИз того, что , составим уравнение:Ответ:

Условие:
В правильной треугольной пирамиде SABC со стороной а и боковым ребром плоскость проходит через высоту основания. Вычислите площадь наименьшего сечения пирамиды этой плоскостью

Решение.


Сечение пирамиды плоскостью а представляет собой треугольник DСК, вершина К которого лежит на ребре AS. Наименьшее значение площади это го треугольника соответствует случаю, когда его высота, опущенная из точки К, является расстоянием между скрещивающимися прямыми DC и AS, то есть равно р(AS, DC) . Введем систему координат с центром в точке D.

Отсюда .Здесь значок < - > использован для обозначения коллинеарности векторов, то есть

Ответ:

Вывод

Метод координат и векторов имеет применение во многих областях современной человеческой деятельности , он лежит в основе таких наук, как физика, инженерия, его используют при разработке инновационных технологий и информационно-управляющих систем. Научилась подходить к решению нестандартных задач, используя векторный и координатный метод. Расширила свой кругозор.

В результате исследований пришла к выводу, что векторы и координаты целесообразно применять если:

--- в условиях задачи говорится о векторах или координатах;

--- требуется определить геометрическое место точек;

--- из условия задачи не понятно, как расположены те или иные точки;

--- для вычисления углов и расстояний;

--- когда не видно ни каких подходов к решению задачи, или не возможно составить уравнения, можно попробовать применить координатный метод. Он не обязательно даст решение, но поможет разобраться с условиями и даст толчок к поиску другого решения.

Моя работа будет полезной при подготовке к олимпиадам, а также кругу читателей , которые более глубже интересуются математикой, готовятся к поступлению в профильные учебные заведения.

Содержание
 1. Вступление.

 2. Динамические игрушки.

  1. Кольцо тетраэдра.

  2. Бумажный кубик – трансформер (роза)

  3. Многогранник

 3. Выводы.

 4. Литература. 1. Вступление

Все мы привыкли говорить о математике как о науке точных исследований и вычислений.

Цель моей работы доказать, что математика – не только точная, но и очень занимательная, и интересная наука. Её знание можно использовать для создания интересных динамических игрушек.

В своей работе я хочу показать как можно из бумаги сделать вращающиеся динамические игрушки, а также научиться делать кольцо тетраэдра.

Предметом моих исследований будет: кольцо тетраэдра; кубик- трансформер или роза из бумаги и многогранник., состоящий из 8-ми граней.

Одно из исскуств которое использует знание мамематики – это оригами.


ІІ Динамические игрушки – это двигающиеся игрушки

  1. Кольцо тетраэдра.

Дж.М.Андреас и Р.М.Сталкер независимо друг от друга открыли семейство изгибаемых конечных многогранников с 2n вершинами, 6n ребрами (из которых 2n сдвоенных) и 4n треугольными гранями; n может равняться 6, 8 или любому большему целому числу. Гранями служат грани n тетраэдров, соединенных между собой в циклическом порядке по определенным парам противоположных ребер каждого, так что получается фигура наподобие кольца. При n=6 эта фигура еще достаточно жесткая, но при n=8 она уже может изгибаться и выворачиваться до бесконечности как колечко дыма. Когда n четно, фигура стремиться принять симметрическую форму; особенно хороша она при n=10. Когда n нечетно, из-за полного отсутствия симметрии картина становиться, пожалуй, еще более захватывающей. При n, большем или равном 22, кольцо может заузливаться.

Для изготовления модели такого кольца достаточно одного листа бумаги.Поскольку у такого многогранника два типа ребер, он неправильный, и вместо равносторонних треугольников можно рассматривать равнобедренные. Сделав двойные ребра достаточно короткими по сравнению с остальными ребрами, можно добиться того, что и при n=6 кольцо удастся полностью вывернуть.

На рисунке модель перед склеиванием, клапаны прилегают неплотно. Это сделано намеренно, чтобы проиллюстрировать способ складывания. После склеивания получается очень аккуратная моделька.

Единственный этап на котором могут возникнуть трудности, - приклеивание клапанов последнего тетраэдра(половина которого находится на одном конце развертки, а половина – на другом).

Остальные тетраэдры складываются почти автоматически, если аккуратно согнуть развертку по всем линиям еще до начала складывания.
  1. Бумажный кубик – трансформер или розочка из бумаги.

Для изготовления этой игрушки берем два листа цветной бумаги: красную и зелёную.

Из красной будут лепестки розы, а из зелёной – чашелистник.

Вырезаем по три квадрата размером 10 Х 10см из каждого листочка. Путем складывания модулей формируем кубик.


Так он выглядит после полной сборки

Вытягиваем зеленые листочкиТак выглядит полностью раскрывшаяся роза


  1. Многогранник.

Этот многогранник состоит из 8-модулей.

Для изготовления этой игрушки берем два листа цветной бумаги:

розовый и голубую. Так же можно использовать для каждой грани

свой цвет, тогда игрушка будет ярче и красочней.

Все 8-мь модулей соединям между собой.

Это модули

Используемая литература:

У.Болл, Г.Коксетер «Математические эссе и развлечения».

Эллипсом называется геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний которых от двух данных точек F1 и F2есть постоянное число;прямая со стрелкой 2270прямая со стрелкой 47

Точки F1 и F2 называются фокусами эллипса;

Прямая F1F2 называется фокальной осью эллипса.

Каноническое уравнение эллипса:Площадь эллипса вычисляется по формуле:

S= π*a*b , где

a - длина большой полуоси;

b - длина малой полуоси.

Эллипс в жизни
Замечательное оптическое свойство эллипса лежит в основе интересного акустического эффекта, наблюдаемого в некоторых пещерах и искусственных сооружениях, своды которых имеют эллиптическую форму: если находиться в одном из фокусов, то речь человека , стоящего в другом фокусе, слышна так хорошо,как будто он находится рядом, хотя расстояние на самом деле велико.

Эллипсы мы часто наблюдаем в жизни

Если, например, наклонить стакан с водой, то очертание верхнего слоя воды будет эллипсом.

овал 46

Точно также, если от цилиндрического куска колбасы отрезать ломтики, ставя нож косо, то ломтики эти будут иметь очертания эллипсов.
Детская книжка раскраска
ЛицоНазвание детали

Уравнение эллипса

1

Голова2

Нос3

Рот4

Правое ухо5

Левое ухо6

Правый глаз7

Левый глазЧерепаха
Название детали

Уравнение эллипса

1

Панцирь2

Голова3

Правая лапа4

Левая лапа5

Пятно6

Пятно7

Пятно8

Пятно9

Пятно10

Пятно11

ПятноСнеговик
Название детали

Уравнение эллипса

1

Шляпа2

Шляпа3

Голова4

Нос5

Туловище6

Туловище7

Левая рука8

Правая рука9

Левая нога10

Правая ногаПрезентация книжки-раскраски «Веселый эллипс» среди учащихся 7-8 классов


Геніями не народжуються

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка