Бізнес-планСторінка7/8
Дата конвертації10.01.2019
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.0. Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT)

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • прийом на навчання без вступних іспитів;

 • безкоштовне навчання;

 • наявність необхідної матеріально – технічної бази;

 • тісна взаємодія між теоретичним та практичним навчанням;

 • підготовка за спеціальністю «Слюсар – збірник літальних апаратів»;

 • працевлаштування на базові підприємства;

 • наявність висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання;

 • можливість випускників – відмінників поступити на пільгових засадах до Української інженерно – педагогічної академії;

 • вдале розташування ліцею у центрі міста;

 • пільговий проїзд у громадському транспорті;

 • виплата стипендії;

 • виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

 • залучення базових підприємств до проходження практики та працевлаштування учнів;

 • наявність методичних комісій за професіями;

 • чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу.

 • можливість несуттєво змінювати навчальні плани і програми від державних стандартів, що не завжди відповідає вимогам, які висуваються до кваліфікованих робітників на сучасному ринку праці;

 • нестача сучасних верстатів та устаткування;

 • низька оплата праці, через яку проблематично залучити висококваліфікованих педпрацівників;

 • відсутність гуртожитку;

 • відсутність штатної одиниці, відповідальної за економічно – маркетингових функцій;

 • недостатнє фінансування на капітальні видатки.
Можливості

Загрози

 • залучення позабюджетних фондів;

 • використання новітніх технологій;

 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;

 • не стабільне становище роботи підприємств міста;

 • недостатня гнучкість щодо внесення змін до навчальних програм;

 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам сучасного ринку праці;

 • нестабільна політична ситуація в країні;

 • економічна криза;

 • загальне падіння моральних цінностей у суспільстві та серед молоді, що погіршує якість учнів.

 • складна система тендерних закупівель.


4.0. Пріоритетні напрямки та цілі

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1. Адміністративна система

1.1 Змінити статус ХПЛМ на регіональний навчально-практичний центр машинобудування

1.2 Створити навчально-виробничий комплекс спільно з Харківським Державним авіаційним виробничим підприємством та Державним підприємством Харківським машинобудівним заводом «ФЕД»

1.3 Створити консультативну раду за професіями «Верстатник широкого профілю; Оператор верстатів з ПК», «Слюсар-складальник літальних апаратів», «Слюсар-ремонтник; Слюсар з ремонту автомобілів»


2. Фінанси та контроль

2.1 Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2017 р.

3. Людські ресурси

3.1 Провести навчання педпрацівників ліцею з інноваційних педагогічних технологій та впровадження нових механізмів вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки учнів

3.2 Забезпечити навчання комп’ютерній освіті всіх співпрацівників ХПЛМ4. Навчальні плани

4.1 Підготувати пакет документів щодо атестації професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

4.2 Підготувати пакет документів щодо ліцензування професії «Слюсар механоскладальних робіт»5. Викладання

5.1 Закупити пакети навчальної модульної документації за професією «Верстатник широкого профілю»

5.2 Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у викладання окремих блоків за всіма професіями6. Матеріально-технічна база

6.1 Розпочати процес модернізації матеріально-технічної бази майстерень для підготовки верстатників широкого профілю та електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

7. Соціальна і гендерна рівність

7.1 Забезпечити рівні можливості для учнів різних соціальних та гендерних груп


5.0. План досягнення цілей


Пріоритетний напрямок 1.0: Адміністративна системаЦіль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

1.1

Змінити статус ХПЛМ на регіональний навчально - практичний центр машинобудування

1.1.1 Розробити статут та подати на затвердження і реєстрацію в Міністерство освіти і науки України, Київської районної Ради м. Харкова

Грудень 2018 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Директор

1.1.2 Провести зміни в установчі документи ХПЛМ

Січень 2018 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Директор

1.1.3 Підготувати пакет документів для зміни штатного розкладу

Січень 2018 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Директор

1.1.4 Відкоригувати перспективний план ХПЛМ у відповідності до можливостей нового статусу

Травень 2018 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Директор

1.2

Створити нав-чально – вироб-ничий комплекс спільно з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством та Державним підприємством Харківським машинобудівним заводом «ФЕД»


1.2.1 Провести пере-говори з зацікавле-ними сторонами (Базові підприємства ХДАВП та Машинобудівний завод «ФЕД», Департаментом науки і освіти ХОДА

Грудень 2017 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Директор

1.2.2 Підписати договір про створення НВК

Грудень 2017 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Директор

1.2.3 Взяти участь в розробці положення НВК

Грудень 2017 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Методист

Заст. директора з НВрР1.2.4 Розробити пакет документів для проведення ліцензування за професіями, яким будуть навчати в НВК

Березень – квітень 2017 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Методист

Заст. директора з НВрР1.3

Підготувати пакети документів: :

- атестації професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

- ліцензування професії «Слюсар механоскладальних робіт»


1.3.1 Визначити вико-навців для підготовки пакетів документації для атестації та ліцензування професій

2018 -2019 рр.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Заст. Директора з НВхР

Заст. Директора з НВвР

Ст. майстер

Методист


Голови м/к

1.3.2 Підготовка комплектів атестаційних та ліцензійних матеріалів

2018 -2019 рр.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Згідно наказу директора

Пріоритетний напрямок 2.0: Фінанси та контроль

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

2.1

Підготувати кошторис витрат для професійного навчання (підготовку, перепідготовку) безробітних на 2016 рік


2.1.1 Підготувати кошторис витрат для професійного навчання (підготовку, перепідготовку) безробітних на 2016 рік


Березень 2016 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Головний бухгалтер

Пріоритетний напрямок 3.0: Людські ресурси

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

3.1

3.1 Провести навчання педпра-цівників ліцею з інноваційних педагогічних технологій та впровадження нових механізмів вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки учнів
3.1.1 Скласти список учасників семінару з обміну досвіду

Травень 2016 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти ХПЛМ

Методист

3.1.2 Оплатити рахунок з стажування, підготовки , перепідготовки, підвищення кваліфікації педпрацівників

Вересень 2016 р.

10000 грн.

Бюджетні кошти

Головний бухгалтер

3.1.3 Укладення договорів з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», «Харківська академія неперервної освіти», УІПА на навчання ПП інноваційним педагогічним технологіям

2020 р.

2016-2017 рр.
2016-2017 рр.


10000 гр.


2500 гр.


10000 гр.

Бюджетні кошти

Головний бухгалтер

Методист


3.2

Забезпечити нав-чання комп’ютер-ній освіті всіх співпрацівників ХПЛМ

3.2.1 Скласти та затвердити списки учасників навчання з інформаційно-комунікативних технологій

2016-2017 н.р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти

Методист

3.2.2 Призначити відповідальну особу, яка буде проводити заняття з педпрацівниками ліцею

Квітень 2017 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти

Згідно наказу по ліцею

3.2.3 Скласти розклад додаткових занять з педпрацівниками ліцею

Травень 2017 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти

Методист

Заст. директора з НВхР3.2.4 Здійснити оплату згідно проведених годин

За розкладом

1000 грн.

Позабюджетні кошти

Головний бухгалтер


3.3

Створення соціальної реклами престижності робітничих професій

3.3.1 Забезпечення висвітлення питань профорієнтації населення у засобах масової інформації

Згідно плану профорієнтаційної роботи

10000 грн.

Позабюджетні кошти

Адміністрація

3.3.2 Участь у регіональних конкурсах, виставках робітничих професій, розміщення рекламних роликів на радіо та телебаченні, з метою інформування громадян про особливості різних робітничих професій

Згідно плану профорієнтаційної роботи

15000 грн.

Позабюджетні кошти

Адміністрація

Пріоритетний напрямок 4.0: Навчальні плани

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

4.1

Ліцензування професії «Слюсар механоскладальних робіт»
4.1.2 Визначити виконавців підготовки пакетів документації для отримання ліцензії за професією

2018 р.

-

-

Заст. директора з НВР

Методист


4.1.3 Підготовка та комплектація ліцензійних матеріалів (у 3-х примірниках)

2018 р.

-

-

Призначені виконавці та голови м/к

4.1.4 Підготувати та подати заяву до Департаменту науки і освіти ХОДА на видачу ліцензії

2018 р.

-

-

Методист

4.1.5 Оплатити витрати на проведення ліцензування

2018 р.

1000

Бюджет ХПЛМ

Головний бухгалтер

4.1.6 Оплатити ліцензію

2018 р.

500

Бюджет ХПЛМ

Головний бухгалтер

4.2

Атестація професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

4.2.2 Визначити виконавців підготовки пакетів документації для атестації за професією

2019 р.

-

-

Заст. директора з НВР

Методист


4.2.3 Підготовка та комплектація атестаційних матеріалів (у 3-х примірниках)

2019 р.

-

-

Призначені виконавці та голови м/к

4.2.4 Підготувати та подати заяву до Департаменту науки і освіти ХОДА на видачу свідоцтва про атестацію

2019 р.


-

-

Методист

4.2.5 Оплатити витрати на проведення атестації

2019 р.

1000

Бюджет ХПЛМ

Головний бухгалтер

4.2.6 Сплатити за бланк свідоцтва про атестацію

2019 р.

500

Бюджет ХПЛМ

Головний бухгалтер

Пріоритетний напрямок 5.0: Викладання

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

5.1

Закупити прикладні програмні засоби навчання

5.1.1 Укласти договір про придбання ППЗ з професій з яких ведеться підготовка в ХПЛМ

2016 р.

-

-

Директор

5.1.2 Оплатити рахунок за надані послуги

Жовтень 2016 р.

1800

Бюджет ХПЛМ

Головний бухгалтер

5.1.3 Провести бібліотечний облік отриманих пакетів

Листопад 2016 р.

-

-

Бібліотекар

5.2

Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у викладанні окремих блоків за всіма професіями

5.2.1 Розробити інструкції з вико-ристання мульти-медійних технологій

Берзень 2016 р.

-

Бюджет ХПЛМ

Згідно наказу

5.2.2 Провести серію додаткових короткотермінових (до 2 год.) навчання педпрацівників з використання муль-тимедійних техно-логій в навчальному процесі

Травень 2016 р.

-

-

Згідно наказу

5.2.3 Розробити навчальні матеріали з предметів, які б передбачали засто-сування мульти-медійних технологій

До вересня 2016 р.

-

-

Заст. директора з НВрР

Методист


Голови м/к

5.2.4 Провести семінар для майстрів та викладачів з обміну досвідом на тему «Використання сучасних комп’ютерних технологій у навчально – виховному процесі»

Жовтень 2017 р.

-

-

Заст. директора з НВрР

Методист

Пріоритетний напрямок 6.0: Матеріально-технічна база
Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

6.1

Розпочати процес модернізації матеріально-технічної бази майстерень для підготовки верстатників широкого профілю та електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

6.2.1. Провести тендер на модернізацію матеріально-технічної бази майстерень з професій: «Верстатник широкого профілю», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Жовтень 2018р.

-

-

Директор, заст.. директора, ст .майстер, гол. бухгалтер

6.2.2. Укласти угоду та почати фінансування на нове обладнання

Листопад 2018р.

1,5 млн. грн.

Бюджет

Директор, гол. бухгалтер

6.2.3.Модернізувати навчальну базу за професіями: «Верстатник широкого профілю» та «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Грудень 2019р.

У межах, передбачених кошторисом

Бюджет

Директор

Пріоритетний напрямок 7.0 Соціальна і гендерна рівність

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет

грн..


Джерела ресурсів

Відповідь

1

2

3

4

5

6

7

7.1

Забезпечити рівні можливості для учнів різних соціальних та гендерних груп

7.1.1. Забезпечувати учнів інформацією щодо працевлаштування, надавати допомогу у налагодженні контактів з роботодавцями

постійно

-

-

Заступники директора

7.1.2. Забезпечити умови для рівного доступу слухачів до всіх ресурсів ХПЛМ: як для навчання (класних кімнат, бібліотек, майстерень тощо), так і для спілкування, медичної допомоги

постійно

-

-

Директор

7.1.3. Забезпечити конфіденційність щодо особистої інформації про учнів зі спеціальними потребами

постійноЗаст. директора з НВхР

Соц. педагог7.1.4.Створення соціально – педагогічних умов, сприятливих для позитивних змін у знаннях, уміннях, навичках і вчинках, у ставленні учнів до здорового способу життя

постійно

-

-

психолог

Соц. педагог7.1.5.Створення організаційних умов для активної просвітницької діяльності щодо здорового способу життя серед учнів через надання повноважень самим підліткам

постійно

-

-

Психолог

Соц. педагог7.1.6.Виявлення у молодіжному середовищі позитивних лідерів, а також спонукання осіб з «групи ризику» до переорієнтації лідерських якостей з негативних на позитивні

постійно

-

-

Психолог

Соц. педагог7.1.7.Сприяння розумінню проблем молоді суспільством, розширенню нормативно – правової бази захисту здоров’я

постійно

-

-

Психолог

Соц. педагогПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка