Бізнес-планСторінка5/8
Дата конвертації10.01.2019
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.5. Управління і організація

1. Управління ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на основі нормативно-правових документів у галузі професійно-технічної освіти, в першу чергу, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також Статуту ліцею.

2. Діяльністю ліцею керує директор, який організовує навчально-виробничий та навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників. Відповідно до Статуту навчального закладу Харківський професійний ліцей машинобудування очолює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі, шляхом укладання з ним контракту.

Усі інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора.

Директор ліцею координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності і є головою педагогічної ради. Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею.

4. Керівництво в структурних підрозділах навчального закладу, директор, здійснює через своїх заступників.

5. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори трудового колективу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу. Рішення загальних зборів мають дорадчий характер, які скликаються не раніше одного разу на рік.

Також в ліцеї створено первинну профспілкову організацію, яка входить до складу обласної профспілкової організації працівників освіти. Первинна профспілкова організація в ліцеї здійснює громадський контроль стосовно виконання норм трудового законодавства та колективного договору.

6. В керівництві навчально-виховним процесом важливу роль відіграють методичні комісії ліцею. На даний час їх в ліцеї 7 (3 професійного спрямування, 3 загальноосвітніх і комісія класних керівників, майстрів виробничого навчання).

У штатному розписі Харківського професійного ліцею машинобудування 69,8 штатних одиниць, з них – 18 обслуговуючий персонал, педагогічних працівників – 41,3 штатних одиниць і 10,5 спеціалістів.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

- адаптація учнів І курсу до навчання;

- отримання інформації для педагогічного аналізу;

- надання методичної, практичної допомоги викладачам та майстрам в/н;

- створення оптимальних умов для навчання і розвитку учнів;

- удосконалення НВП, реалізація науково-методичної теми ліцею.Протягом навчального року здійснювався внутрішньоліцейний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з загальноосвітніх та професійно – технічних предметів та уроків виробничого навчання. Усі матеріали внутрішньоліцейного контролю узагальнено в довідках і наказах по ліцею.
Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу в 2016-2020рр.


Найменування заходів

Необхідні обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього коштів (тис. грн.)

Джерела фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

Спец. фонд

Місцевий бюджет

Інші джерела

1.Оздоровлення педпрацівників

70,9

75,9

81,2

86,9

92,9

407,8407,8
2. Оздоровлення учнів пільгового контингенту

53,4

57,1

61,1

65,4

70,0

307,0307,0
3. Медичне обстеження працівників

5,8

5,9

7,2

8,2

9,1

36,2
36,24. Медичне обстеження учнів

20,5

21,6

24,8

26,4

30,9

124,2


124,2

5. Учнівські квитки

10,0

11,0

11,0

11,0

12,0

55,0
55,06. Випускні документі (дипломи, атестати)

10,2

11,0

9,2

9,0

9,0

48,4
48,4


170,8

182,5

194,5

206,9

223,9

978,6
139,6

714,8

124,2Оновлення змісту професійно-технічної освіти ХПЛМ на 2016-2020 р.р.


Найменування заходів

Необхідні обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього коштів (тис. грн.)

Джерела фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

Спец. фонд

Місцевий бюджет

Інші джерела

1. Створення на базі ліцею сучасних технологій навчання (одиниць/тис. грн.)

-

75

75

-

-

150

-

-

-

150

2. Ліцензування нових професій

- 7233 Слюсар механоскладальних робіт-

-

2,0

-

-

2,0

-

-

2,0

-

3. Створення нових лабораторій майстерень:

- Майстерня з підготовки електрозварників на автоматичних та напівавтоматичних машина

- Лабораторія з «Електротехніки»


-

-

25

25

-

50

-

-

50

-

4. Придбання сучасного устаткування

10

15

15

15

15

60

-

20

20

20

5. Придбання сучасних матеріалів для впровадження інноваційних технологій

10

10

10

10

10

50

-

30

-

20

6. Навчальні комп’ютерні програми

5

5

5

5

5

25

-

10

10

5

7. Модернізація:

- кабінету «Бухгалтерського обліку»

- лабораторія технологій комп’ютерної обробки інформації


-

-

20

25

10

55

-

10

30

15

Разом

25

105

152

80

40

392

-

70

112

210


Сильними сторонами існуючої управлінської структури Харківського професійного ліцею машинобудування є:

  • залучення базових підприємств до проходження практики та працевлаштування учнів;

  • наявність методичних комісій за професіями;

  • чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу;

  • забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності навчального закладу питань.


Слабкою стороною можна вважати:

  • відсутність штатної одиниці, відповідальної за економічно – маркетингових функцій.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка