Бізнес-планСторінка4/8
Дата конвертації10.01.2019
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.4. Навчальний процес


Навчальні програми

У Харківському професійному ліцеї машинобудування навчання учнів здійснюється згідно:

1. Державних стандартів ПТО з професій:


 • 8211 Верстатник широкого профілю кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1092 від 30.09.2014.

 • 8211 Верстатник широкого профілю кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 771 від 29.08. 2007.

 • 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1226 від 24.10.2014.

 • 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 771 від 29.08.2007.

 • 7233 Слюсар-ремонтник кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1027 від 08.09.2014.

 • 7233 Слюсар-ремонтник кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 632 від 23.08.2006.

 • 7231 Слюсар з ремонту автомобілів кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1201 від 24.10.2014.

 • 7231 Слюсар з ремонту автомобілів кваліфікація 2,3 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 632 від 23.08.2006.

 • 4112 Оператор комп’ютерного набору кваліфікація 2,1 категорія затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 632 від 23.07.2006.

 • 4121 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1025 від 09.09.2014.

 • 4121 Конторський службовець (бухгалтерія) затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 771 від 29.08.2007.

 • 7241 Електромонтер з ремонту й обслуговування електроустаткування кваліфікація 2,3,4 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1489 від 28.10.2013.

 • 7232 Слюсар – складальник літальних апаратів кваліфікація 2,3,4 розряди затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1160 від 24.10. 2012.

2. Кваліфікаційної характеристики з професії «Слюсар-складальник літальних апаратів» взятої ДКХ ПП, випуск 55, 2006 р.

3. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції країни 15.06.2006 за №711/12585.

4. Наказ МОНУ від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (із змінами).

5. Наказ МОНУ від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів».

6. Наказ МОНУ від 13.10.2010 № 947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах».

Зміст професійно-технічної освіти за кожною професією визначався Робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності до Державних стандартів ПТО, затверджені Директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, та комплектами програм з предметів, які зазначені у робочих навчальних планах. Комплекти програм загально професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки повністю відповідають кваліфікованим характеристикам професій, за якими ведеться підготовка кваліфікованих робітників.

Стан комплексного методичного забезпечення предметів та професій для здійснення процесу навчання відображений у паспортах комплексного методичного забезпечення предметів та професій.

Забезпеченість слухачів підручниками та навчальними посібниками

В ліцеї постійно створюються необхідні умови для навчально-виховного процесу. Для цього бібліотека ліцею використовує різні можливості: відповідно до контингенту учнів замовляє підручники за бюджетні кошти, проводяться акції, презентації, залучаються кошти спонсорів на придбання навчальної, довідкової, художньої літератури; дбайливо зберігає методичні інформаційні видання: газету «Вісник профосвіти» та журнал «Професійна освіта: теорія і практика», які видає Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області.

Періодичне видання є одним із найоперативніших джерел інформації. Завдяки їм учні та викладачі можуть знаходити відповіді на запитання, що цікавлять їх. Тому передплата періодичних видань у бібліотеці ліцею з кожним роком збільшується. Бібліотека періодичні видання передплачує за рахунок позабюджетних коштів. На 01.01.2015 року оформлена підписка на періодичні видання – 45 прим. газет і журналів.

За 2014 рік отримано 231 прим. підручників і навчальних посібників із загальноосвітніх і професійно – технічних предметів на суму 6747,00 грн..

Для задовільного забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками бібліотекою ліцею проводиться моніторинг забезпеченості учнів навчальною літературою та періодичними виданнями.


Моніторинг щодо забезпеченості підручниками в 2014/2015 н.р.


№ з-п

Забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки

%

1.

«7233 Слюсар-ремонтник; 7231 Слюсар з ремонту автомобілів»

90,9

2.

«4112 Оператор комп'ютерного набору; 4122 Конторський(офісний) службовець (бухгалтерія)»

65,4

3.

«8211 Верстатник широкого профілю»

70,5

4.

«7232 Слюсар-складальник літальних апаратів»

64,4

5.

«7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

71,1
Забезпеченість підручниками з предметів загальноосвітньої підготовки (стандарт)
6.

Для учнів 9 класів

83,6

7.

Для учнів 10 класів

26.8

8.

Для учнів 11 класів

18

У 2014/2015 навчальному році не було отримано достатня кількість підручників, хоча замовлення на них було подано своєчасно. Учні І курсу навчались за електронними підручниками з загальноосвітніх предметів.

Бібліотечні фонди потребують інтелектуального підживлення новими інформаційними ресурсами. Потреба сьогодення – перетворення бібліотеки на інформаційний центр. «… На підтвердження можна навести приклад дитячого читання, яке сьогодні набуває інформаційного характеру…» (Ю.М. Зражевський).

У листі керівника проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» Ю.М. Зражевського сказано: «… На задній план відійдуть проблеми комплектування бібліотек друкованими виданнями, їх зберігання і видача. … Можна спрогнозувати, що фонд підручників буде зменшуватися за рахунок того, що держава не буде спроможна на довготривале забезпечення школи навчальною літературою. Фонд художньої літератури теж стає все скромнішим, ресурси на його поповнення практично відсутні. Та й бажання щодо розширення фонду не проглядається вже більше 20 років. … На сьогодні реальним засобом вирішення проблеми стає електронний інформаційний фонд. Можливості інформаційно-комунікаційних технологій настільки великі, що ми будемо в змозі досягнути бажаного результату за короткий строк при мінімальних затратах».

Бібліотекою ліцею поступово строюється фонд періодичних видань, енциклопедій, підручників на електронних носіях, а скористатися ними користувачі бібліотеки не мають змоги: не вистачає сучасної комп’ютерної техніки, яка дозволила б використовувати сучасні носії інформації. Тому головню проблемою стає придбання сучасної комп’ютерної техніки для створення електронного фонду підручників та фонду художньої літератури (хоча б програмних творів).

Головним завданням бібліотеки як інформаційного центру ліцею є адаптація учнів до проблем інформаційного середовища. Для групових занять у читальному залі є телевізор з відеомагнітофоном, DVD. Створено фонд документів на недрукованих носіях. При проведенні масових заходів, бібліотечних уроків використовується відео-проектор, готуються презентації, віртуальні книжкові виставки, рекомендаційні списки по пропаганді читання та «За сторінками вашого підручника», дайджести; проводяться Дні інформації із використанням ІКТ тощо. Активно використовується Інтернет для пошуку інформації та інформування користувачів бібліотеки про масові заходи та нові надходження до фонду (на сайті ліцею існує сторінка «Наша бібліотека»).
Викладацький склад

В Харківському професійному ліцеї машинобудування сформований педагогічний колектив, який нараховує 37 педагогічних працівників. Середній вік педагогічних працівників становить 40 років.


Всі педагогічні працівники Харківського професійного ліцею машинобудування періодично проходять курси підвищення кваліфікації, а майстри виробничого навчання проходять стажування.


Кількість педпрацівників, які повинні пройти курси підвищення кваліфікації протягом 2016-2020 н.р.

Роки

2015-2016 н.р

2016-2017 н.р

2017-2018 н.р

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р

Адміністрація

1

-

2

1

2

Кількість викладачів

5

4

2

8

2

Кількість майстрів в/н

2

2

3

4

2

Керівники гуртків

-

-

1

-

-

Бібліотекар

-
1

-

-

Психолог

1

-

-

-

-

Соціальний педагог

-

-

1

-

1

Всього

9

6

10

13

7Підвищення ефективності забезпечення ліцею педагогічними працівниками в 2016-2020 р.р.

Найменування заходів


Необхідні обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього коштів

(тис. грн.)Джерела фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

Спец.

фонд


Місцевий бюджет

Інші джерела

1. Розробити план та скласти угоди щодо стажування майстрів в/н і викладачів на штатних робочих місцях підприємств-замовників кадрів

2,5

4,5

5,0

5,1

6,0

23,1

-

-

23,1

-

2. Розробити дійову схему матеріального стимулювання педагогічних працівників

137,2

144,1

151,3

158,8

166,8

758,2

-

-

758,2

-

3. Організувати роботу щодо профпідготовки та перепідготовки на базах вищих навчальних закладах, базових підприємствах, працюючих в ліцеї майстрів в/н, викладачів професійно-теоретичної підготовки та загальноосвітніх дисциплін

8

8

8

8

7

39

-

-

39
Разом:

147,7

156,6

164,3

171,9

179,8

820,3

-

-

820,3

-

Для всіх педагогічних працівників проводяться консультації з планування, ведення ліцейної документації, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес ліцею. З метою допомоги молодим викладачам в ліцеї була організована робота школи молодого викладача та майстра в/н, проведені співбесіди з молодими працівниками, організоване взаємовідвідування уроків молодих спеціалістів і їх наставників.

Велике значення викладачі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Над цією проблемою ліцей працює не перший рік. У вересні 2015 р. на базі ліцею пройшла обласна школа передового досвіду для голів методичних комісій, що організують інноваційну діяльність на тему: «Інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчально-виховному процесі»; семінар обласної школи позитивного досвіду роботи для викладачів фізичного виховання на тему: «Інноваційний потенціал фізичного виховання щодо реабілітації учнів з ослабленим здоров’ям в умовах системи ПТО» пройшов у листопаді. Постійно діючий семінар-практикум для викладачів географії за темою «Підготовка викладача до сучасного уроку географії» відбувся у грудні у стінах ХПЛМ.

У січні 2016 року відбулося засідання круглого столу за темою: «Організація надання якісної професійно – технічної освіти та запровадження особисто - орієнтованих технологій ».

В основу роботи з учнями покладено якісний урок як основу навчально-виховного процесу. Зусилля педагогічних працівників ліцею спрямовані на творчий пошук: кожен педагог працює над власною методичною проблемою, прагне урізноманітнити модель уроку, постійно вдосконалює його технологію.

Педагоги ліцею активно працюють над комплексно-методичним забезпеченням з предметів та професій. Творчий досвід яких внесено до картотеки ліцею та НМЦ ПТО у ХО, деякі їх розробки опубліковані в газеті “Вісник профосвіти”. Із 43 професійно-технічних навчальних закладів наш ліцей посів 14 місце за підсумками огляду дидактичних та методичних матеріалів викладачів у 2014-2015 навчальному році, а саме:

Кожушко Ю.В. – викладач іноземної мови, зайняла 3 місце обласної виставки-огляду методичних та дидактичних матеріалів, яка проводилась у ході обласної олімпіади серед учнів ПТНЗ Харківської області з предмета «Іноземна мова».

Коцюр І.М.– викладач хімії і біології, зайняла 9 місце обласної виставки-огляду методичних та дидактичних матеріалів, яка проводилась у ході обласної олімпіади серед учнів ПТНЗ Харківської області з предмета «Біологія».

Чупрініна В.І. – викладач фізики, географії, астрономії зайняла 8 місце обласної виставки-огляду методичних та дидактичних матеріалів, яка проводилась у ході обласної олімпіади серед учнів ПТНЗ Харківської області з предмета «Географія».

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з професійно-теоретичної підготовки з професії «Конторський службовець( бухгалтерія)» посіли 4 місце, у конкурсі «Майбутнє України» - 2місце, учні ліцею прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН. Обласний конкурс «Учень року», номінація «Театральне мистецтво» - 2 місце, обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності – 3 місце.Для підвищення якості навчально-виховного процесу ліцею та більш глибокого засвоєння навчального матеріалу викладачами ліцею проводяться консультації, працюють гуртки. Це дозволяє підготувати обдарованих дітей для обласних олімпіад.

Робота гуртків технічної та декоративно-прикладної творчості на 2016-2020рр.

з/п

Назва гуртків

2016

2017

2018

2019

2020

Всього за п’ять років

кількість
1

Гурток токарної справи «Верстатник»

1

1

1

1

1

5

2

Гурток технічної творчості автомобільної справи «Байк»

1

1

1

1

1

5

3

Гурток складання літальний пристроїв «Авіатор»

1

1

1

1

1

5

4

Гурток «Електрик»

1

1

1

1

1

5

5

Гурток «Машинобудівник»

1

1

1

1

1

5

6

Гурток технічної творчості операторів комп’ютерного набору

1

1

1

1

1

5

7

Гурток «Металік»

1

1

1

1

1

5

8

Гурток «Ремонтник»

1

1

1

1

1

5

10

Всього гуртків

8

8

8

8

8

40
Всього охоплено учнів

200

210

215

220

230

1075


Робота гуртків художньої самодіяльності на 2016-2020рр.з/п

Назва гуртка

2016

2017

2018

2019

2020

Всього за

5 років

Кількість/Джерело фінансування

1

Танцювальний

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

5

2

Художньо-естетичний

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

5

3

Театральний

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

5

4

Вокально-інструментальний

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

1/Д

5

Всього гуртків

4

4

4

4

4

20

Охоплено учнів художньою самодіяльністю(чол.)

65

78

85

80

90

398


* Д- державний бюджет; В- власні кошти; М- місцевий бюджет; І – інші надходження
Заходи щодо активізації позаурочної роботиз/п
2016

2017

2018

2019

2020

Всього за

5 років

Кількість/Джерело фінансування

1

Охоплення учнів позаурочною роботою (чол..)

65/Д,М

78/Д,М

85/Д,М

80/Д,М

90/Д,М

398

2

Організація роботи предметних гуртків

140/Д,М

120/Д,М

130/Д,М

140/Д,М

150/Д,М

680

3

Організація роботи гуртків технічної творчості

200/Д,М

210/Д,М

215/Д,М

220/Д,М

230/Д,М

1075

4

Організація роботи спортивних секцій

95/Д,М

100/Д,М

115/Д,М

120/Д,М

130/Д,М

560

5

Модернізація спортивного майданчика


1/Д,М
1

6

Капітальний ремонт спортивної зали
1/Д,М


1

7

Капітальний ремонт актової зали

1/Д,М

1

* Д- державний бюджет; В- власні кошти; М- місцевий бюджет; І – інші надходження
Проведена певна робота стосовно вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Рівень педагогічної майстерності зростає: із 37 педагогічних працівників мають педагогічне звання 11 чол., що становить 29 %, “Спеціаліст вищої категорії ” - 10 педагога, що становить 26,3 %, “Спеціаліст І категорії ” - 4 педагога (це становить 10,5 %), «Спеціаліст ІІ категорії» – 4 педагога – 10,5 %, «Спеціаліст»-10 педагогічних працівника – 26,3 %.


Матеріально - технічна база

Матеріально-технічна база ліцею включає чотири поверхневу будівлю навчального корпусу загальною площею 2887,4м2 з обладнаними в ньому навчальними кабінетами (19), навчально - виробничі майстерні загальною площею 2327,1м2, громадсько – побутовий корпус загальною площею 2469,2м2, гараж загальною площею 180,2м2.

Названі споруди належать до будівель типової забудови, є цегляними із залізобетонними перекриттями.

Споруди приміщення та закріплена територія мають задовільний санітарний та технічний стан.Загальні показники роботи

з/п

Показники

Стан на 01.10.15р.

1

Мова навчання

Українська

2

Кількість груп

13

3

Загальне число учнів ліцею

300

4

Загальне число учнів І курсу

110

5

Кількість учнів на кінець 2014-2015 навчального року

193

6

На високому і достатньому рівні

45

7

Переможців обласних олімпіад, конкурсів

4

8

Переможців спортивних змагань

18

9

На обліку в ЦСССДМ

1

10

На обліку в КМСД

2

11

Сиріт

56

12

Під опікою

4

13

Чорнобильців

3

14

Напівсиріт

22

15

Малозабезпечених

1

16

Багатодітних сімей

12

17

Інвалідів

3

18

Кількість працівників (усього)

61
у. т. ч. : педагогічних

37
з них з вищою категорією

9
І категорією

4
ІІ категорією

4
спеціалісти

10
старші викладачі

6
викладач методист

2
психолог

1
методисти

2
майстри в\н з 12 тарифним розрядом

5
майстри в/н з 11 тарифним розрядом

3
майстри в/н з 10 тарифним розрядом

-
майстри в/н з 9 тарифним розрядом

6
«майстер в/н І категорії»

2
«майстер в/н ІІ категорії»

1

19

Середній вік (років)

40

20

Середній стаж роботи (років)

21

21

Обслуговуючих

24

22

Загальна площа всіх приміщень

7683,7 м2

23

Громадсько-побутовий корпус

2469,2 м2
у. т. ч. навчальних кабінетів

2887,4 м2
навчальних майстерень

2327,1 м2

24

Кількість кабінетів

16

25

- спортзалів

1 (360 м2)

26

- майстерень

6

27

Кількість робочих місць у комп’ютерному класі

16

28

Кількість робочих місць у майстернях

160

29

Забезпеченість навчальними кабінетами

100%

30

Забезпеченість підручниками

75%

31

Число книг у ліцейній бібліотеці (на одного учня)

88

32

Кількість посадових місць у буфеті

60

33

Площа земельної ділянки

1,4950 га

Ліцей має з кожної професії навчально – виробничі майстерні та лабораторію. Дві майстерні для підготовки слюсарів – ремонтників, майстерня для підготовки слюсарів складальників літальний апаратів, майстерня та лабораторія для підготовки слюсарів з ремонту автомобілів, токарна та фрезерувальна майстерня для підготовки верстатників широкого профілю; операторів верстатів з програмним керуванням, майстерня для підготовки електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, клас – лабораторія для підготовки офісних службовців (бухгалтерія), комп’ютерний клас для підготовки операторів комп’ютерного набору. Дані навчальні приміщення в основному оснащені необхідними верстатами, обладнанням, інструментами, деталями тощо.

Навчальна техніка, верстати, обладнання знаходяться у задовільному стані, відповідають вимогам охорони праці. Але треба відмітити, що поновлення матеріально-технічної бази майстерень, лабораторії та навчальних кабінетів за рахунок держбюджету не відбувалось на протязі 15 років.Аналіз паспортів оснащеності свідчить, що рівень забезпечення обладнанням, технікою, зразками, дидактичними матеріалами становить:

  • у навчальних кабінетах – 70-80%;

  • у навчальній лабораторії – 70-75%;

  • у навчальних майстернях – 80-85%;

  • навчальні кабінети обладнання необхідними меблями. У них зосереджуються різноманітні засоби навчання:

  • друковані – підручники, посібники, конспекти, інструкційні картки, матеріали для контролю знань, умінь та навичок;

  • площинні наочні посібники загального та індивідуального користування – плакати, схеми, таблиці;

  • об’ємні наочні посібники – макети, зразки натуральні та виконані в масштабі;

Для забезпечення фахового навчання ліцей має в майстернях та лабораторіях:

  • із професії “Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням ”: токарні верстати; 16К20, 1К62, 1А62, 1Е62, ТВ320; заточні верстати – 3Л631, прилади для перевірки на точність, різальний інструмент, пристосування для установки та кріплення деталей, натуральні зразки (вали, осі, втулки тощо); фрезерні верстати 6Р12, 6Н82Г, 6Н82,675,676,6Н13П, 6В11, 6Н81, 6Н80, 6Н12, 675, 6Н13ГН, різальний інструмент(фрези), пристосування, для установки та кріплення деталей, контрольно – вимірювальний інструмент, шаблони, натуральні зразки деталей, багато позиційні пристосування для кріплення деталей;

  • із професії “Слюсар - ремонтник ”: слюсарні верстати, свердлильні верстати 2Н125, 2А135, 2А118; заточні верстати 332Б, ручний прес, розміточні плити, наковальня, моделі передач, типові деталі механізмів, муфти, циліндри, кривошипно – шатунні механізми, фартух, шпиндель токарного верстата, вузли фрезерного верстата, вузли шліфувального верстата, натуральні зразки підшипників, зварні з’єднання;

  • із професії “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ”: робочі місця електромонтерів, слюсарні верстати, заточний верстат ЗЛ631, свердлильний верстат 2ММ112, електродвигун, тепло-вентилятор, електроточило, електролобзик, пальники тощо;

  • із професії “Офісний службовець (бухгалтерія)” – стенди, калькулятори “SITEZEN” калькулятори “FONON”, комп’ютери IBM – 80286 INTEL , принтер IBM- EPSON mode wsth HLQ, графопроектор “Пеленг – 2400”, планшети, план розрахунків бухгалтерського обліку, альбом бухгалтерських проводок, бланки звітності форм № 1,2,3.

  • із професії “ Слюсар – ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів”: токарний верстат 1К62, свердлильний верстат 675, заточувальний верстат 332Б, розміточна плита, слюсарні верстаки, вузли автомобілів, вузли токарного, фрезерного, шліфувального верстатів, вузли автомобілів, різне обладнання та устаткування, макет газово-паливного обладнання, макет рульових механізмів, розтини карбюраторів ГАЗ – 52, ЗІЛ- 130, блок циліндрів, двигун ГАЗ – 24, автомобіль ЗІЛ – 157, задні мости ГАЗ, ВАЗ, “ Москвич”, карданні вали, коробка передач, стартери різних автомобілів, генератори, акумуляторна батарея, поливний насос, карданні вали, колесо в зборі, кривошипно – шатунний механізм, карданна передача, головна передача, система охолодження, система живлення, система запалювання, прилади автомобілів.

  • з професії «Оператор комп’ютерного набору»

№ з/п

Найменування

Кількість на групу

Для індивідуального користування

Для групового користування

Обладнання

1

Комп’ютер

1

15

2

Сканер

1

1

3

Звукові колонки

1

2

4

Принтер

1

1

Програмне забезпечення

1

Операційна система

1

15

2

Програмне забезпечення для обробки текстової, табличної та графічної інформації

1

15

3

Система управління базами даних

1

15

4

Програмне забезпечення роботи в комп’ютерних мережах

1

15


Ремонт та реконструкція матеріально-технічної бази

з/п
2016

2017

2018

2019

2020

Всього

1

Ремонт покрівлі, м2/тис. грн

200/80

600/240

650/260

625/250

625/250

2700/1080

2

Ремонт систем водопостачання, п.м/тис. грн.

50/15

60/18

70/21

75/22,5

75/22,5

330/99

3

Ремонт систем водовідведення, п.м/тис. грн.

30/9

45/13,5

50/15

40/12

45/13,5

210/63

3

Ремонт системи тепло забезпечення, п.м/тис. грн.

70/140

80/160

95/190

90/180

100/200

435/870

4

Ремонт систем електрозабезпечення, тис. грн.

8

12

15

16

18

69

5

Ремонт навчальних приміщень, м2/тис.грн.

210/25,2

650/78

700/84

780/93,6

820/98,4

3220/386,4

6

Ремонт та модернізація устаткування, од./тис. грн.

4/6

11/16,5

14/21

12/18

15/22,5

56/84

7

Робота по забезпеченню вимог охорони праці

2,4/2,4

2,6/2,6

2,2/2,2

1/1

1/1

9,2/9,2
Всього, тис. грн.

285,6

540,6

608,2

593,1

625,9

2653,4


Оновлення та капітальний ремонт верстатного парку

з/п
2016

2017

2018

2019

2020

Всього
Кількість, одиниць
1

Токарні верстати

1

1

2

2

3

9

2

Фрезерні верстати

-

1

1

1

2

5

3

Свердлувальні верстати

1

1

1

1

2

6

4

Заточні верстати

1

1

1

-

1

4
Всього

3

4

5

4

8

24
Вартість, тис. грн.
1

Токарні верстати

348,0

464,0

1596,0

1784,0

4200,0

8392,0

2

Фрезерні верстати

365,0

482,0

860,0

940,0

3200,0

5847,0

3

Свердлувальні верстати

48,0

52,0

71,0

86,0

172,0

429,0

4

Заточні верстати

12,0

14,0

15,8

-

18,0

59,8
Всього

773,0

1012,0

2542,8

2810,0

7590,0

14727,8


Забезпечення комп’ютерною та офісною технікою

з/п
2016

2017

2018

2019

2020

Всього
Кількість, одиниць
1

Комп’ютерний клас

1

-

1

-

-

2

2

Комп’ютер

3

3

3

3

4

16

3

Принтер

1

1

1

1

1

5

4

Сканер

1

1

1

1

1

5

5

Ксерокс

1

1

1

1

1

5

6

Ноутбук

1

1

1

1

1

5

7

Мультимедійний проектор

-

1

-

1

1

3

8

Інтерактивна дошка

-

-

1

-

1

2

9

Багатофункціональний пристрій

-

1

1

-

1

3
Всього

8

9

10

8

11

46

Забезпечення інструментами та пристроями


з/п
2016

2017

2018

2019

2020

Всього за 5 років
Інструменти і пристрої, кількість

700

780

820

900

1000

4200


Модернізація навчально-технічної бази ліцею в 2016-2020 р.р.


з/п
2016

2017

2018

2019

2020

Всього за 5 років
Модернізація1

Токарна майстерня
Б

Б

Б

Б

1

2

Майстерня з підготовки слюсарів з ремонту автомобілів
Б, І

Б, І1

3

Майстерня з підготовки електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання
Б,І
Б,І
1

4

Слюсарна майстерня

Б,І
Б,І1

5

Фрезерувальна майстерня
Б

Б

Б

Б

1

6

Майстерня з ремонту обладнання

Б,І

Б,І


1

7

Кабінети загальноосвітньої підготовки

1/Б,М,І

1/Б,М,І

1/Б,М,І

1/Б,М,І

1/Б,М,І

5

8

Кабінети професійно – теоретичної підготовки

1/Б,М,І

1/Б,М,І

1/Б,М,І

1/Б,М,І

1/Б,М,І

5

9

Лабораторія з технічного обслуговування автомобілів

ІБ,І
1
Створення1

Лабораторія з «Електротехніки»
1/Б,І


1

2

Майстерня з підготовки електрозварників на автоматичних та напівавтоматичних машинах1/Б,І1

* Б- державний бюджет; В- власні кошти; М- місцевий бюджет; І – інші надходження
Впровадження нових професій у ХПЛМ в 2016-2020 р.р.


з/п

Професія

2016

2017

2018

2019

2020

Всього за 5 років

1

7233 Слюсар механоскладальних робіт

-

25

25

25

25

100


Процедури контролю якості навчального процесу

У Харківському професійному ліцеї машинобудування поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів здійснюється згідно розроблених для кожної професії «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів».

- Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

- Критерії оцінювання навчальних досягнень (знань, умінь та навичок) учнів взяті з Державних стандартів ПТО для кожної професій окремо та з кожного із предметів робочих навчальних планів;

- Знання, уміння та навички учнів професійного ліцею оцінюють балами згідно рівня компетентності:

1,2,3 – початковий рівень; 4,5,6 – середній рівень; 7,8,9 – достатній рівень; 10,11,12 – високий рівень.

- Поведінка учня оцінюється як зразкова, задовільна, незадовільна.

- Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами та включають в себе три основних види контролю вхідний, поточний, вихідний.

- З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійного навчання проводиться поетапна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія).

- Вихідний контроль передбачає виконання кваліфікаційних пробних робіт, державну кваліфікаційну атестацію.

- Учні, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, контрольні та перевірні роботи, тестування тощо. Проміжний контроль – заліки, ПКА, ДКА, ДПА, індивідуальне завдання. Вихідний контроль як складова управлінської діяльності, внутрішньоліцейний контроль має свою специфіку. Він виконує роль основного джерела інформації для прийняття управлінського рішення, дієвою частиною якого є накази (в папках приготовлені документи різних років, які свідчить, що функція контролю діє не стихійно, а є системою роботи).

В своїй роботі ми намагаємось використовувати різноманітні види контролю, аналізу, які охоплюють всі аспекти роботи ліцею. Таким чином, об'єктивний і правильно повний аналіз стану НВП допомагає ставити задачі перед педколективом і визначати шляхи виконання. Це значно полегшує планування педагогічної ради, м/к, методичної роботи в ліцеї, річного плану роботи ліцею, проведення атестації ПП, визначення педнавантаження, що сприяє покращенню професійної підготовки майбутніх робітників.

Сильні сторони:


  • на ряду з наданням первинної професійної освіти учні мають можливість отримати загальну базову середню освіту та повну загальну середню освіту;

  • навчання на сучасній матеріально-технічній базі з використанням новітніх технічних засобів навчання;

  • можливість організувати навчання за індивідуальною формою та модульною системою;

  • залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;

  • гнучкість у підборі викладацького складу.

Слабкі сторони:

  • можливість змінювати навчальні плани та програми лише в межах 20 %;

  • перехід на нові державні стандарти загрожує значним збільшенням термінів навчання;

  • відсутність або недостатня кількість підручників за окремими професіями українською мовою;

  • низькій рівень оплати праці майстрів виробничого навчання та викладачів не сприяє їх зацікавленості роботою.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка