Бізнес-планСторінка2/8
Дата конвертації10.01.2019
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

мета програмиЗабезпечення оптимальних умов функціонування ліцею як цілісної соціально-педагогічної системи та модернізація навчально-матеріальної бази для якісної підготовки робітничих кадрів, з урахуванням вимог ринку праці
Основні напрямки

- Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу шляхом оснащення новим обладнанням, устаткуванням та технікою

- Забезпечення рівного доступу до якісної і безоплатної первинної професійної освіти

- Оперативність прийняття управлінських рішень щодо розв’язання проблем навчально-виховного процесу

- Упровадження в навчальний процес інноваційних технологій, досягнень передового й перспективного педагогічного досвіду.

- Соціальна та гендерна рівність всіх учасників навчально-виховного процесу

- Найсуворіша економія бюджетних коштів, пошук і залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу.

Очікувані результати

- Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу

- Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного та навчально-виробничого процесів

- Забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих робітників, шляхом вдосконалення організації освітнього процесу.

- Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес закладу шляхом утворення електронних бібліотек, оснащення комп’ютерними комплексами

2.0. Огляд середовища
2.1. Опис навчального закладуКоротка історія Харківського професійного ліцею машинобудування

Наш навчальний заклад був заснований в 1943 році як Харківське жіноче спеціальне ремісниче училище радіосправи відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів Союзу РСР і ЦК ВКП(б) від 21.07.1943р. та Постанови Харківського Міського Комітету КП /б/у від 01. 09. 1943р. Історія ПТУ – 5 розпочалась у суворі дні Великої Вітчизняної, 26 серпня 1943 року, через 3 дні після визволення рідного Харкова від фашистської навали, за рішенням партії і уряду, у напівзруйнованому приміщенні на Мельникова, 6, у надто примітивно обладнаних класах та навчально – виробничих майстернях, розпочалась навчання дівчат – сиріт. Щоб придбати будівельні матеріали для своїх майстерень, дівчата – підлітки в надурочний час, після занять відпрацьовували на будівельних роботах по 50 годин. Тоді в 1943 році, училище називалось Спеціальним ремісничим училищем, в якому навчались радіосправі дівчата – сироти, що в дні війни втратили батьків. З 1958 року в училищі почали навчатися і хлопці.

Новий 1959-1960 навчальний рік учнів зустрічав новими майстернями, обладнаними сучасними верстатами та які були укомплектовані необхідним інструментом. Змінилась і назва училища, воно стало професійно – технічним.

Починаючи з 1973 року, училище крім кваліфікації стало надавати учням і середнью освіту. У зв’язку з підвищенням статусу виникла необхідність побудувати новий навчально – виробничий комплекс, навчально – матеріальна база якого відповідала б новим вимогам. На улиці Пушкінський, 87 було зведено новий виробничий комплекс, з уніфікованою на той час технічною базою. Вийшло красиве просторе приміщення, в якому юнаки та дівчата навчаються на сьогоднішній день. За короткий час педагогічний колектив разом з учнями устаткував навчальні кабінети, виробничі дільниці слюсарної, токарної та фрезерної справи, оснастивши їх всім необхідним для виконання навчальних планів та програм.

Харківський професійний ліцей машинобудування є професійно-технічним навчальним закладом ІІ атестаційного рівня.

Навчальному закладу надана в безстрокове та безкоштовне користування земельна ділянка площею 1,495 га, на якій розташовані навчально-адміністративний корпус, навчально-виробничий корпус, громадянсько-побутовий корпус, спортивно-ігрова зала та спортивна зона з баскетбольним, волейбольно-мініфутбольним майданчиком та малими спортивними спорудами, теслярна дільниця, складські приміщення. Всі приміщення власні. Санітарно – технічний стан відповідає вимогам.

Проектна потужність ліцею – 550 учнів. Ліцей – типові забудови, загальна площа приміщень 7683,7 м2, навчальна площа – 3199 м2, площа на одного учня відповідає санітарним нормам і в середньому становить в навчальних кабінетах - 2,68 м2, в майстернях – 7,8 м2 , забезпеченість предметів професійної підготовки кабінетами, лабораторіями, майстернями становить 100% у відповідності до вимог робочих навчальних планів, усі приміщення відповідають санітарно-технічним вимогам, оснащенні навчальними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм на 83%.

- Навчально-адміністративний корпус - це чотирьохповерхова цегляна будівля типової забудови із залізобетонними перекриттями площею 2887,4 м2 (збудована в 1973 році), де знаходяться:  • 16 навчальних кабінетів (загальна площа 1152 м2) в т.ч.:

  • бібліотека та читальна зала (загальна площа 131 м2);

  • медичний кабінет (18 м2);

  • музей бойової та трудової слави імені 7-го Гвардійського штурмового авіаполку (50,2 м2);

  • адміністративні приміщення.

- Навчально-виробничий корпус – це одноповерхова цегляна пристосована будівля площею 2327,1 м2 (збудована в 1967 році), де розміщені:

 • електромонтажна майстерня (180 м2);

 • слюсарна майстерня (320 м2);

 • токарна майстерня (290 м2);

 • фрезерувальна майстерня (270 м2);

 • майстерня з ремонту автомобілів (140 м2);

 • майстерня з ремонту обладнання (270 м2);

 • заготівельна дільниця (90 м2);

 • інструментальна комора (25 м2);

 • лабораторія з технічного обслуговування автомобілів (140 м2);

 • гараж (180,2 м2);

 • складські приміщення (54,6 м2).

- Громадсько-побутовий корпус загальною площею 2469,2 м2, де розміщені:

 • актова зала (290 місць, 250 м2);

 • буфет (60 місць, 103 м2);

 • приймальна комісія (18,2 м2).

- Спортивна зала (267 м2).

- Спортивно-ігрова кімната (80 м2).

- Баскетбольний, волейбольний та міні-футбольний майданчики, малі спортивні споруди.

Площа на одного учня відповідає санітарним нормам і в середньому становить: в навчальних кабінетах – 2,68 м2 , в майстернях – 7,8 м2.

Всі приміщення власні, використовуються за призначенням.

Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти для підприємств машинобудівної галузі, промисловості та автомобільного транспорту, відповідно укладених угод з ДП «ХМЗ «ФЕД», ХДАВП, ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод імені В.О. Малишева», ДП науково-виробнича фірма «ОРТТЕХ-ПЛЮС», ТОВ «Шумаго-Графік», СТО «Ентузіаст», ВА ХМЗ «Світло шахтаря», ТОВ «Агродар», ТОВ «IBS», ТОВ «АТЛ», а також з іншими підприємствами-замовниками. Відносини з підприємствами регулюються за договорами на підставі чинного законодавства.

В своїй діяльності ліцей керується нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Від дня організації училище випустило понад 16 тисяч кваліфікованих спеціалістів для підприємств Харкова. Його випускники внесли і щоденно вносять свою частку у розвиток промислових підприємств міста і України. Багато з визначних досягнень Харківщини, через її промислову еліту, в тому числі Харківський авіаційний, стали можливими завдяки висококласним спеціалістам, що вийшли зі стін ПТУ-5. Це вони відроджували авіаційну міць держави, вписували яскраві сторінки в біографію заводу, міста, регіону. І серед них Герой Соціалістичної Праці слюсар – інструментальник Юрій Братчиков, помічник генерального директора Петро Токар, начальник відділу збуту та цінової політики Олексій Вернигора, головний механік заводу Василь Трушев і сотні робітників – літакобудівників якнайвищої кваліфікації.

Вихованцям ПТУ – 5 свого часу були: Народна артистка СРСР, прима Київського тетру опери та балету, професор Євгенія Мирошніченко, балерина Ніна Кулаковська, солістка Пермського оперного театру Віра Кондрашова, завідувачка педагогічно – музичної школи в м. Києві – Ольга Лашко, майстер спорту міжнародного класу Людмила Мензель і багато інших.

За час існування професійно технічного навчального закладу були проведені такі реорганізаційні заходи: • Постанова Укрпромради від 2 лютого 1969р. №68 спеціальне жіноче ремісниче училище (радіосправи) реорганізовано в міське професійно-технічне училище №5;

 • 1973р. міське професійно – технічне училище №5 реорганізовано в середнє професійно – технічне училище №5 м. Харкова;

 • Постановою ЦК КПСС та Ради Міністрів СРСР від 12 квітня 1984р. №315 та Постанова ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР в 19 липня 1984р. № 284 професійно – технічне училище було реорганізовано в середнє професійно – технічне училище №5 м. Харкова із передачею його обласному Управлінню профтехосвіти;

 • Наказом Головного управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 11 лютого 1993 р. №83 середні професійні училища були перейменовані в професійно технічні училища на підставі статті 32 Закону України “Про освіту”

 • Наказом Міністерства освіти і науки України №380 від 13.06.2003р. професійно технічне училище №5 м. Харкова перейменовано на Харківський професійний ліцей машинобудування


Коло повноважень Харківського професійного ліцею машинобудування
Харківський професійний ліцей машинобудування діє на підставі Статуту, затверджений Заступником Міністра освіти і науки України наказ від 29.08.2014 року № 965.

Довідка АА № 314143 від 01.03.2010 Харківського обласного управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Ліцей здійснює підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Ліцей має статус юридичної особи та самостійний баланс, а також реєстраційні рахунки при Київському відділенні державного казначейства м. Харкова, штамп, печатку.

Харківський професійний ліцей машинобудування у своїй діяльності дотримується законності, державної дисципліни і керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затверджений наказом МОНУ від 30.05.2006 року № 419, тимчасовим «Положенням про професійний ліцей», затверджений наказом МОНУ від 17.10.2002 року № 587, Статутом Харківського професійного ліцею машинобудування.

Статут прийнято на загальних зборах колективу ліцею, протокол № 6 від 15 травня 2013 р., затверджений Заступником Міністра освіти і науки України наказ від 29.08.2014 року № 965, зареєстрований Державним реєстратором 05.02.2015р. номер запису 14801050005040720. Ліцей має Державний акт на право користування землею, виданий № 11.01.2008 р. виконкомом Харківської міської Ради народних депутатів серія ЯЯ № 2319517. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно видане на підставі Розпорядження Харківського міського голови від 06.05.2004 р. за № 1167.

Ліцей володіє земельною ділянкою загальною площею 1,4950 га по вул. Пушкінській, 87 (Київський район).


Стратегічна мета Харківського професійного ліцею машинобудування
Стратегічною метою Харківського професійного ліцею машинобудування є забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ.

Забезпечення оптимального функціонування всіх підсистем НВП (організаційно-інформаційне забезпечення, науково-методичний супровід) та переведення кожної підсистеми на вищий рівень розвитку.

Створення організаційної єдності педагогічного, учнівського, батьківського колективів за мобілізаційної, керівної та виховної ролі керівника.

Розробка оптимальних форм взаємодії учасників освітнього процесу (викладачів, учнів та їхніх батьків).

Стимулювання неперервної фаховою, якісної роботи, творчого зростання кожного педагога.

Створення умов для саморозвитку особистості кожного учасника НВП.

Делегування управлінських повноважень с метою залучення учасників НВП до управлінської діяльності.

Співпраця з батьками щодо ефективності впливу родини та правильних методів виховання, організація режиму учня та домашньої праці тощо.

Прагнення до самовдосконалення.

Участь у створенні ефективної системи самоврядування в ліцеї.

Організація самоврядування в групах.

Забезпечення умови індивідуального розвитку учнів, досягнення ними рівня професійної навченості відповідного професійного розряду за навчальним планами.

Створення умов для розвитку творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.

Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації професійного навчання на основі даних діагностики.

Удосконалення роботи з базовими підприємствами: Харківським машинобудівним заводом ДП ХМЗ «ФЕД», Харківським державним авіаційним виробничим підприємством.

Спрямування діяльності майстрів в/н на вдосконалення навчально – виховного процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій, різних форм методів і засобів навчання.

Надання майстрам в\н необхідних знань з методики і організації виробничого навчання в навчальних майстернях ліцею в умовах модернізації та впровадження нових механізмів подальшого вдосконалення базового, вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки учнів.

Підтримати високу працездатність учнів протягом періоду навчання в ліцеї та виховувати в учнів високі моральні, вольові якості, готовність до високопродуктивної праці.

Готувати гармонійно розвинених висококваліфікованих спеціалістів серед учнів ліцею.

Виховати в учнів почуття професійної честі і гідності, вміння працювати у виробничому колективі.

Організація позаурочної діяльності з професійної підготовки.

Використання дієвих форм, методів і прийомів контролю якості професійного навчання.

Пріоритетом ХПЛМ є професійне навчання учнів за договорами з підприємствами міста Харкова, доступність професійного навчання.

Опис навчальних послуг Харківського професійного ліцею машинобудування

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 29.11.2012 р. протокол № 99 ліцей атестований (Свідоцтво про атестацію, серія РД № 016955 від 12.02.2013 р.)

Ліцею надано право на проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної підготовки, про що зазначено в ліцензії серії АЕ № 270312 від 10.04.2013.

Дані з додатків представлені нижче:п/п


Код за

Держав-


ним

класифі


катором

України


Назва професії

Вид підготовки

Ліцензований

обсяг


Термін діі

ліцензії


Термін навчання

1

7233

7231

Слюсар-ремонтник

Слюсар з ремонту

автомобілів


Первинна професійна

підготовка, перепідготовка60

29.11.2022

3 р.

1,5 р.2

4112

4121

Оператор комп’ютерного набору

Офісний службовець

(бухгалтерія)


Первинна професійна

підготовка60

29.11.2022

3 р.

1,5 р.3

8211
8211

Верстатник широкого профілю

Оператор верстатів з програмним

керуванням


Первинна професійна

підготовка60

29.11.2022

3 р.

1,5 р.4

7241

Електромонтер з

ремонту та

обслуговування

електроустаткуванняПервинна професійна

підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка60

29.11.2015

продовжена протокол

№ 116 від 26.05.2015


4 р.

3 р.


1,5 р.


5

7232


Слюсар – складальник літальних апаратів

Первинна професійна

підготовка30

29.11.2022

4 р

3 р.


1,5 р

Освітню діяльність Харківського професійного ліцею машинобудування здійснює на підставі Ліцензії.

Загальний ліцензований обсяг прийому становить 270 чол. Ліцензія АЕ

№ 270312


Фактичний контингент учнів, які навчаються за державним замовленням, становить 302 особи.

Назва професій за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, відповідають Державному класифікатору професій.

Перелік професій свідчить, як про різноманітність фахового навчання ліцею, так і про його галузеву спрямованість.
Прийом учнів на навчання до Харківського професійного ліцею машинобудування у 2016-2020рр.


№ з/п

Напрямки економічної діяльності

2016

2017

2018

2019

2020

Всього

1

Загальні для всіх галузей економіки

25

25

25

25

25

125

2

загальні професії електротехнічного виробництва

75

60

60

60

60

315

3

виробництво і ремонт літальних апаратів, двигунів і обладнання

-

25

25

25

25

100

Всього

100

110

110

110

110

550

Відповідно до кожної професії розроблені навчальні плани, які адаптовані до конкретних умов виробництва, яке складається з двох етапів. Перший етап учні проходять виробниче навчання в виробничих майстернях навчального закладу, а другий етап на виробництві. Для цього Харківський професійний ліцей машинобудування укладає угоди про надання робочих місць з підприємствами міста, які мають сучасне технологічне оснащення та можуть забезпечити виконання навчальної програми. Учням, які завершили курс професійного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестації за рішенням державної кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікаційний розряд та видається документ встановленого зразка (диплом кваліфікованого робітника).

Форма навчання у навчальному закладі – денна.

Ефективність роботи Харківського професійного ліцею машинобудування вимірюється такими показниками:Найкраще працевлаштовується:

 • верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням;

 • слюсар з ремонту автомобілів

 • слюсар – ремонтник;

 • токар;

 • фрезерувальник;

Важче працевлаштуватися:

 • операторам комп’ютерного набору;

 • офісний службовець (бухгалтерія);


Сильними сторонами Харківського професійного ліцею машинобудування є:

 • прийом на навчання без вступних іспитів;

 • безкоштовне навчання;

 • наявність необхідної матеріально – технічної бази;

 • тісна взаємодія між теоретичним та практичним навчанням;

 • підготовка за професією «Верстатник широкого профілю»;

 • працевлаштування на базові підприємства;

 • наявність висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання;

 • можливість випускників – відмінників поступити на пільгових засадах до Української інженерно – педагогічної академії;

 • вдале розташування ліцею у центрі міста;

 • пільговий проїзд у громадському транспорті;

 • виплата стипендії;

 • виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства;

 • безкоштовне харчування на базових підприємствах під час виробничої практики.


Слабкими сторонами є:

 • відсутність сучасних верстатів та устаткування;

 • низька оплата праці, через яку проблематично залучити висококваліфікованих педпрацівників;

 • відсутність гуртожитку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка