Біологія тестові завдання 2007 року з відповідями та коментарямиСкачати 163.92 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір163.92 Kb.

БІОЛОГІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти

1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни

концентрації СО2 в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини:
А молекулярний;

Б організменний;

В популяційний;

Г біосферний.


Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистемний, біосферний
2. Позначте, схема ділянки молекули якої

з кислот наведена на рисунку:


А АТФ;

Б АДФ;


В ДНК;

Г РНК.


Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах
3. Позначте температуру, вище якої починається інактивація більшості фер7

ментів:
А 60°С;

Б 70°С;

В 90°С;


Г 100°С.
Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

4. Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить до складу молекули ДНК:


А аденін;

Б урацил;

В гуанін;

Г цитозин.


Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах
5. Позначте твердження, що відображає функцію амілази:
А прискорює реакції синтезу;

Б розщеплює ліпіди;

В розщеплює білки;

Г розщеплює полісахариди.


Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах
6. Позначте, яка зі структур білків визначає їх специфічність:
А первинна;

Б вторинна;

В третинна;

Г четвертинна.


Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

7. Позначте, які з наведених клітин мають дископодібну форму:


А яйцеклітини;

Б нервові клітини;

В еритроцити;

Г м’язові клітини.


Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин
8. Позначте, порушення будови та функцій якого з компонентів клітини є причи7

ною більшості захворювань людини:


А мітохондрії;

Б комплекс Гольджі;

В мембрани;

Г рибосоми.


Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

9. Позначте, під дією яких органел відбувається розсмоктування хвоста пуголовків

у процесі метаморфозу:
А мітохондрії;

Б лізосоми;

В рибосоми;

Г ядерця.


Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел
10. Позначте частину ядра, що відсутня під час мітотичного поділу:

А каріоплазма;

Б хроматин;

В ядерце;

Г ядерна мембрана.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел
11. Позначте, скільки води міститься в клітинах новонародженої дитини:
А 97,5 %;

Б 83 %;


В 74 %;

Г 66 %.
Правильна відповідь ВКомпоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин
12. Позначте, що визначає буферні властивості цитоплазми:
А наявність органел;

Б наявність солей;

В наявність білків;

Г наявність вуглеводів.


Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел, Неорганічні та органічні сполуки в організмах

13. Позначте, які з пластид є безбарвними:


А хлоропласти;

Б хроматофори;

В лейкопласти;

Г хромопласти.
Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин
14. Позначте, до якої молекули подібна молекула хлорофілу:
А молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти;

Б молекула гемоглобіну;

В молекула рибонуклеїнової кислоти;

Г молекула аденозинтрифосфорної кислоти.


Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

15. Позначте представника неклітинної форми життя:


А амеба;

Б бульбочкова бактерія;

В вірус грипу;

Г молочнокисла бактерія.
Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Віруси та пріони

16. Позначте збудників захворювання на сказ та кір:


А бактерії;

Б віруси;

В найпростіші;

Г гриби.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Віруси та пріони
17. Позначте літеру, якою на рисунку відмічені спірили:


Форми бактерій
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії
18. Позначте, до якого типу за способом живлення належать нітрифікуючі

бактерії:


А сапрофіти;

Б паразити;

В фототрофи;

Г хемотрофи.


Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії
19. Позначте, який з організмів НЕ має скоротливої вакуолі:
А планарія біла;

Б евглена зелена;

В інфузорія туфелька;

Г амеба звичайна.
Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

20. Позначте, яка з рослин є водорістю:


А маршанція;

Б фукус;


В орляк;

Г латаття.


Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Еукаріоти: царство Рослини – різні відділи водоростей; царство Гриби – різні групи грибів; царство Тварини: підцарство Одноклітинні тварини
21. Позначте ознаки, притаманні грибам–паразитам:
А живуть в інших живих організмах і є корисними для них;

Б мешкають у ґрунті та водоймах;

В живуть в інших живих організмах і завдають їм шкоди;

Г живуть у відмерлих органічних рештках.


Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царства Гриби і Лишайники
22. Позначте, у якого з грибів плодове тіло складається з шапки та ніжки:
А сироїжка;

Б трутовик;

В трюфель;

Г сажка.
Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин
23. Позначте, яка з рослин занесена до Червоної книги України:
А лобода біла;

Б рябчик руський;

В бузина чорна;

Г ліщина звичайна.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій

24. Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в

цьому тексті:

Дихальна система кісткових риб представлена (1), що складаються

з (2) і (3), які пронизані (4) та (5). У кісткових риб (6) серце.
А 1 — парними легенями; 2 — ротової порожнини; 3 — трахеї; 4 — капілярами;

5 — бронхів; 6 — трикамерне;

Б 1 — легенями; 2 — ніздрів; 3 — ротової порожнини; 4 — артеріями;5 — трахеями;

6 — трикамерне;

В 1 — зябрами; 2 — зябрових дуг; 3 — зябрових пелюсток; 4 — капілярами;

5 — зябровими тичинками; 6 — двокамерне;

Г 1 — легенями; 2 — щільної губчастої тканини; 3 — повітряних мішків; 4 — капілярами; 5 — артеріями; 6 — чотирикамерне.
Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин
25. Позначте, яка з рослин належить до класу Однодольні:

Правильна відповідь БКомпоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні ; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )
26. Позначте остаточного хазяїна малярійних плазмодіїв:
А людина;

Б комар;

В кішка;

Г велика рогата худоба.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами

27. Позначте тканину, яка відсутня в рослин:


А нервова;

Б механічна;

В покривна;

Г провідна.
Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, провідна)
28. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені мікростробіл і шишка сосни

звичайної:

А мікростробіл — 4; шишка — 5;

Б мікростробіл — 2; шишка — 1;

В мікростробіл — 3; шишка — 1;

Г мікростробіл — 1; шишка — 2.


Правильна відповідь БКомпоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин
29. Позначте органи, які має гаметофіт папоротеподібних:
А антеридії та архегонії;

Б джгутики;

В соруси;

Г спорангії.


Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

30. Позначте рослину, що є отруйною для людини:


А пастернак;

Б цикута;

В лобода;

Г череда.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні ; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )
31. Позначте, яким тваринам властиве шкірне дихання:
А птахам;

Б рибам;

В плазунам;

Г земноводним.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Властивості багатоклітинних організмів: відокремленість живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін речовин, регуляція функцій
32. Позначте тварин, які належать до Плацентарних ссавців:
А коала, опосум;

Б качкодзьоб, єхидна;

В миші, щури;

Г кенгуру, сумчастий кріт.


Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Клас Ссавці
33. Позначте рибу, у якої відсутній плавальний міхур:
А сом;

Б лосось;

В короп;

Г акула.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Властивості багатоклітинних організмів: відокремленість живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін речовин, регуляція функцій

34. Позначте ряди тварин, представники яких є носіями збудників туляремії та

чуми:
А хижі;

Б ластоногі;

В гризуни;

Г непарнокопиті.


Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами
35. Укажіть, якою цифрою на рисунку

позначені первинні овоцити:


А 1;

Б 2;


В 3;

Г 4.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові)

36. Позначте твердження, що відповідає поняттю «анемія»:


А зв’язування кисню з гемоглобіном;

Б зменшення кількості еритроцитів у крові;

В перетворення розчинного в крові білка фібриногену на нерозчинний —

фібрин;


Г збільшення кількості еритроцитів у крові.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров та лімфа.
37. Позначте, яка з залоз людини є залозою змішаної секреції:
А гіпофіз;

Б щитоподібна;

В підшлункова;

Г вилочкова.
Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Ендокринна система.
38. Позначте, як називаються ритмічні коливання стінки артеріальних судин, ви7

кликані роботою серця:


А аритмія;

Б пульс;

В інфаркт;

Г спазм.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров та лімфа
39. Позначте, прикладом якого схрещування є схема:
Р ААВВСС × ааввсс

Гамети АВС авсF1 АаВвСс
А моногібридного;

Б дигібридного дигомозиготних особин;

В дигібридного дигетерозиготних особин;

Г тригібридного тригомозиготних особин.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Методи вивчення спадковості

40. Позначте, якою є тривалість життя лейкоцитів людини:


А 3–5 днів;

Б 9–12 днів;

В 15–20 днів;

Г 50 днів.
Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров та лімфа.

41. До медико–генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого здо7

ровий, а жінка народилась із захворюванням на фенілкетонурію, виявленим

у 3–тижневому віці. Вона пройшла відповідне лікування, внаслідок чого має

нормальний фізичний і розумовий розвиток. Позначте, який прогноз народже7

ння дітей з такою хворобою у цього подружжя, якщо чоловік гомозиготний

за домінантним геном:
А усі діти будуть хворими;

Б усі діти будуть здоровими, з нормальним генотипом та фенотипом;

В усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні за фенілкетонурією;

Г 50 % дітей будуть хворими.
Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Методи вивчення спадковості.

42. Позначте перелік типів сполучної тканини:


А одношарова, багатошарова;

Б плоска, кубічна, циліндрична, війчаста;

В гладенька, поперечносмугаста скелетна, поперечносмугаста серцева;

Г опорна, щільна, жирова, трофічна.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Тканини багатоклітинних тварин (епітеліальна, тканини внутрішнього середовища, м’язова та нервова)
43. Позначте, що є елементарною одиницею еволюції:
А родина;

Б рід;

В вид;

Г популяція.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні положення синтетичної теорії еволюці

44. Позначте визначення, що розкриває поняття «ноосфера»:


А оболонка Землі, заселена живими організмами;

Б фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає визна7

чальним фактором її функціонування;В штучний біогеоценоз;

Г сукупність живих організмів, що взаємодіє з навколишнім середовищем.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Біосфера, ноосфера.
45. Позначте, хто є основоположником учення про центри походження культур7

них рослин:


А М. В. Ломоносов;

Б Г. Мендель;

В В. І. Вернадський;

Г М. І. Вавилов.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.
46. Позначте загальну первинну продуктивність суші:
А 100 тис. т;

Б 5 млрд. т;

В 28 млрд. т;

Г 150 млрд. т.
Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій.
47. Позначте, у скільки разів приблизно зменшується загальна біомаса кожної

наступної ланки ланцюга живлення:


А удвічі;

Б у 5 разів;

В у 10 разів;

Г у 50 разів.
Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій.

48. Позначте визначення, що відповідає поняттю «заказник»:


А окремі природні об’єкти, що мають наукове, історичне та культурно–есте7

тичне значення;Б територія або акваторія, що особливо охороняється, цілком виключена

з господарської діяльності з метою збереження природних комплексів, охо7

рони видів живого та стеження за природними ресурсами;

В велика територія або акваторія, що перебуває під охороною, де природа

не зазнала впливу людини;Г територія або акваторія, в межах якої протягом певного часу перебувають

під охороною окремі елементи природного комплексу.


Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Форми територіальної охорони природи
49. Позначте рису, НЕ притаманну тваринам–ендопаразитам:
А відсутність органів руху;

Б захисна пігментація;

В двостатевість;

Г анаеробна дисиміляція.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій
50. Позначте послідовність основних таксономічних одиниць сучасної системи

органічного світу в порядку від найнижчої до найвищої:


А рід — родина — вид — клас — порядок (ряд) — тип;

Б вид — рід — родина — порядок (ряд) — клас — тип;

В вид –порядок (ряд) — рід — родина — тип — клас;

Г тип — клас — порядок (ряд) — родина — рід — вид.
Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні таксономічні одиниці сучасної системи органічного світу

51. Установіть відповідність між описом компонентів біогеохімічної функції живої речовини та її назвою:

Правильна відповідь 1 3 4 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.
52. Установіть відповідність між групами в екологічній системі океану та організмами:


А продуценти;

Б консументи 1-го порядку;

В консументи 2-го порядку;

Г редуценти.1 риби;

2 дрібні ракоподібні;

3 одноклітинні водорості;

4 бактерії гниття;

5 пріони.

Правильна відповідь 3 2 1 4Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття
53. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на рисунку:


А містить ДНК;

Б складається з геміцелюлози та пектину;

В оточує цитоплазму клітини;Схема будови бактеріальної клітини

Правильна відповідь 2 1 5Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин
54. Установіть відповідність між категоріями органів і прикладами, що їх ілюструють:


А атавістичні;

Б аналогічні;

В рудиментарні.


1 куприк у людини;

2 смугастість у домашніх свиней;

3 зябра ракоподібних та зябра риб;

4 крило кажана та рука людини.


Правильна відповідь 2 3 1Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні положення синтетичної теорії еволюці
55. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними

категоріями та наведеними назвами:
А тип;

Б клас;


В ряд.

1 Хордові;

2 Членистоногі;

3 Комахи;

4 Павуки-павутинники;

5 Павукоподібні;

6 Кліщі;


7 Павук-хрестовик.

Правильна відповідь 2 5 4Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні таксономічні одиниці сучасної системи органічного світу
56. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:


А утворення жіночих гамет;

Б перенесення пилку на приймочку маточки;

В злиття сперматозоїда з яйцеклітиною;


1 запліднення;

2 сперматогенез;

3 овогенез;

4 запилення.


Правильна відповідь 3 4 1Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові)
57. Установіть відповідність між назвами екологічних груп та їх характеристикою:


А ксерофіти;

Б сукуленти;

В гігрофіти;


1 рослини вологої атмосфери;

2. рослини, що запасають воду;

3. посухостійкі рослини;

4. водяні рослини


Правильна відповідь 3 2 1Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.

58. Установіть відповідність між типами суцвіть, які зображені на рисунку, і їх назвами:А китиця;

Б головка;

В кошик.
Правильна відповідь 1 5 6Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин
59. Визначте послідовність подій у ході еволюції життя на Землі:
А поява людини;

Б вимирання великих плазунів;

В поява перших хордових;

Г вихід рослин на сушу;

Д поява насінних папоротей.
Правильна відповідь В Г Д Б А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні положення синтетичної теорії еволюці
60. Визначте послідовність складових частин великого кола кровообігу людини, починаючи з найбільшої артерії:
А капіляри;

Б аорта;


В верхня та нижня порожнисті вени;

Г артерії;Д артеріоли.
Правильна відповідь Б Г Д А В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров і лімфа

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка