Анотований каталогСкачати 327.46 Kb.
Дата конвертації09.05.2018
Розмір327.46 Kb.

ВІДДІЛ ОСВІТИ

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ
районної педагогічної виставки
ОСВІТА БОРИСПІЛЬЩИНИ – 2014“

Бориспіль

2014

Редакційна група:

Кравцов Віктор Іванович – завідувач РМКЧигрин Т.В.− методист РМК
Рекомендовано методичною радою та районною атестаційною комісією

відділу освіти Бориспільської райдержадміністрації

(протокол №5 від 17.06..2014)

Анотований каталог районної педагогічної виставки “Освіта Бориспільщини – 2014“// За заг.ред. В.І.Кравцова. − Бориспіль: відділ освіти Бориспільської РДА, 2014. − 38 с.

Зміст

Зміст

Кількість

Стор

Передмова4

Управління навчальним закладом і методична робота

4

5

Гуманітарна освіта- українська мова і література

5

7

- світова література і російська мова

7

9

- англійська мова

4

12

- історія і правознавство

2

13

Природничо-математична освіта- математика

3

14

- фізика

3

15

- інформатика

1

16

- біологія і екологія

4

17

- хімія

3

18

- географія і економіка

2

19

- київщинознавство

1

19

Розвивально-естетична освіта- музика

1

20

- образотворче мистецтво

2

20

- трудове навчання

5

21

Початкова освіта

11

23

Фізична культура

4

27

Виховна робота

17

29

Психологія і соціальна робота

4

36

Дошкільне виховання

1

39

Позашкільна освіта

1

39

Передмова

Учитель − це вічний двигун людської душі, а вчительська праця − це щоденна творчість і мистецтво

В.О.Сухомлинський

Шановна педагогічна громадськість Бориспільщини!

Фахові конкурси, як і атестація, семінари-практикуми, творчі групи і майстерні, школи ППД педагогічних працівників є стимулом до зростання професійної майстерності, генератором творчого потенціалу вчителя. Презентовані на районній педагогічній виставці „Освіта Бориспільщини − 2011“ кращі матеріали педагогічного досвіду занесені до анотованого каталогу. Підготовлено анотації 85 досвідів освітян Бориспільщини, з них 42 досвіди − представлені на обласній педагогічній виставці. Представлені матеріали розкривають актуальні для сучасної школи особливості змісту педагогічної роботи із застосуванням ІТК на уроках, що забезпечують результативність навчально-виховного процесу та сприяють зростанню професійної компетентності вчителя.

Сподіваємося, що матеріали, вміщені в анотованому каталозі, зацікавлять вас до більш детального ознайомлення з доробками вчителів та сприятимуть впровадженню кращого педагогічного досвіду у практику роботи.

Управління навчальним закладом і методична робота

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

Українська мова і література

Гурська Л.В.

Вишенська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови: навчально-методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014. – 45 с.У даній роботі розкрита теоретична основа інтерактивного навчання на уроках української мови, досліджуються інтерактивні методи навчання на сучасному етапі вивчення української мови.

Особлива увага приділяється моделям інтерактивного навчання як шляхам підвищення ефективності уроку.

У роботі висвітлюється структура та методика проведення інтерактивного уроку.

Посібник призначений для вчителів української мови і літератури.

Ткаченко Н.І.

Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української і світової літератури: навчально-методичний посібник – Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 103 с.Ткаченко Н.І. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української і світової літератури: Навчально -методичний посібник. – Старе:шкільний методичний кабінет, 2014. – 103с.

Навчально – методичний посібник містить теоретичний і практичний матеріал щодо розвитку творчих здібностей учнів на уроках української і світової літератури. Автором представлені розробки уроків та позакласних заходів із застосуванням інтерактивних форм навчання, які сприяють формуванню ключових компетентностей школярів.

Пропонований матеріал стане в нагоді вчителям – словесникам загальноосвітніх навчальних закладів.
Руденко Н.І.

Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Розвиток креативних здібностей учнів на уроках української мови і літератури та в позаурочний час: навчально-методичний посібник – Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 120 с.


В посібнику висвітлено досвід роботи вчителя про розвиток креативних здібностей учнів на уроках української мови і літератури та в позаурочний час; представлено розробки уроків та позакласний захід.

Адресовано вчителям української мови та літератури.


Коваль Н. П.

Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Кобзареве вічне слово: навчально-методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2014. – 163 с.Даний навчально-методичний посібник присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка. Він створений з метою поглиблення в учнів знання творчості Кобзаря та її популяризації.

Посібник містить цікавий і корисний матеріал : афоризми поета; вислови вітчизняних і світових діячів, народні приказки та прислів’ я про життя і творчість Т. Шевченка; вікторини, кросворди, складені з уривків творів та біографічних матеріалів із життя великого сина українського народу; сценарії виховних годин, брей-рингів, КВК, літературних вечорів .

Вчителю – словеснику знадобиться у роботі дидактичний матеріал з української мови на основі творів Кобзаря та Шевченківський збірник диктантів, тексти якого можна використати як у процесі засвоєння та закріплення окремих тем , так і для контролю навчальних досягнень учнів .

Окремі розділи посібника містять цікавий матеріал про історію Шевченківської премії , її лауреатів, а також літературний календар.

Пропоновані різноманітні поурочні та позаурочні матеріали суттєво доповнять навчальну програму, урізноманітнять позакласну роботу і відкриють велич видатного сина України , дадуть можливість спланувати та організувати навчальний і виховний процес на рівні сучасних інноваційних технологій.

Збірник стане надійним помічником вчителя-словесника, буде цікавий педагогам-організаторам, класним керівникам, всім , хто вивчає спадщину нашого Пророка, допоможе прищепити любов до творів Кобзаря.

Лінчук Н.В.

Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Використання між предметних зв’язків у вивченні української мови у школі: збірник дидактичних матеріалів – Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 61 с.
Нагорська Л.А.

Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Упровадження навчальної проектної технології у процес вивчення

української літератури: навчально-методичний посібник. – Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 89 с.
Процес навчання в сучасній школі не є автоматичним укладанням навчального матеріалу в голови учнів. Він потребує напруженої розумової роботи дитини, її власної активної участі. Пояснення й демонстрація самі по собі не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягнути за допомогою використання інноваційних методів навчання, зокрема, проектної діяльності.

У роботі розкривається термін «проект», подаються методичні рекомендації щодо впровадження навчальної проектної технології у процесі вивчення української літератури та розробки уроків, відкритих батьківських зборів, пошуково-дослідницького проекту.

Адресовано вчителям української мови та літератури, керівникам методичних об’єднань філологічного циклу, викладачам факультативних курсів.

Фісоченко Т.М.

Щасливський НВК, вчитель української мови та літератури

Упровадження технології критичного мислення на уроках української мови та літератури: навчально-методичний посібник – Щасливе, 2014. – 53 с.Світова література і російська мова
Волошина Т. В.

Любарецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури

Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання на уроках словесності.: Навчально-методичний посібник- Любарецька ЗОШ – 2014 – 86 с.
Демократизація навчання, що є потребою суспільства, неможлива без осучаснення уроку. Уроку, який проводиться для учнів і заради учнів. Майстерність учителя сьогодні полягає у творчому підході до конструювання уроків, у постійному прагненні підвищити результативність навчально-пізнавальної діяльності. Одним із кроків підвищення ефективності уроків словесності є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій.

У посібнику обгрунтовано необхідність поєднання різних методів, прийомів роботи на уроці задля підвищення його ефективності, даються методичні рекомендації щодо конструювання сучасного уроку, практичні поради, наводяться зразки різних форм роботи, подаються розробки уроків.
Довженок В. В.

Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури

Формування критичного мислення учнів на уроках світової літератури: навчально- методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2014. – 72 с.


В посібнику теоретично обґрунтовано необхідність застосування технології формування критичного мислення на уроках світової літератури, даються методичні рекомендації щодо використання даної технології, практичні поради, наводяться приклади формування критичного мислення на кожному етапі уроку.

Посібник переконує, що навчання за технологією формування критичного мислення є ефективним і результативним, бо воно прищеплює учням навички саморозвитку, здатність правильно обирати розв’язання проблеми, бути відкритим до думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.


Тичина Л.П.

Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури

Дидактичні ігри на уроках світової літератури: навчально-методичний посібник – Кірове. 2014. – 40 с.


Формування активного, культурного, розвиненого читача – одне із складних і необхідних завдань, яке має вирішити вчитель світової літератури. Серед прийомів залучення дитини до книги слід пам’ятати про ігрові технології на уроках.

Даний посібник містить теоретичний матеріал щодо організації гри на уроках, інструкції проведення гри та наповнений прикладами дидактичних ігор в різних класах з тем. Робиться висновок про те, що дидактичні ігри продуктивні на уроках узагальнення отриманих знань, закріплення їх або вироблення практичних умінь і навичок. Навчально-методичний посібник дасть можливість вчителеві проектувати власні ігрові ситуації спираючись на приклади описані автором .

Даний посібник може бути використаний вчителями світової літератури під час підготовки до уроків.

Тригуб І.А.

Щасливський НВК, вчитель світової літератури

Методика контекстного вивчення художньої літератури в умовах профільного навчання: навчально-методичний посібник – Щасливе, 2014. – 43 с.


Даний посібник може бути використаний вчителями світової літератури під час підготовки до уроків.

Англійська мова


Історія і правознавство

Бортнік М.І.

Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель історії

Історія України. 8 клас. Історичні диктанти: Бориспіль, районний методичний кабінет, 2014.- 41 с.


Сучасне оновлення шкільної освіти спонукає вчителя приділяти увагу вирішенню доволі складних проблем. Однією з них є пошук нових форм та методів оцінювання навчальних досягнень учнів. Головна мета пропонованого навчального посібника – допомогти вчителю в цьому.

Посібник містить різноманітні тестові завдання у формі так званих «історичних диктантів». Зміст кожного завдання вимагає короткої та лаконічної відповіді. Однією з переваг такого діагностування є те, що воно потребує небагато часу. Варто зазначити також, що ця, як і будь-яка, форма перевірки знань не є вичерпною і не виключає застосування інших.

Посібник розрахований як на вчителя, так і на учнів. Його складено відповідно до вимог діючої «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 6-11 класи» та відповідних підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Лазаренко Л.І.

Вишенська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель історії

Організація дослідницької діяльності як засіб формування ключових компетентностей при вивченні історії: навчально-методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014. – 53с.Одним із основних завдань школи на сучасному етапі є розвиток інтелектуального потенціалу підростаючого покоління, творчо обдарованої молоді, її залучення до наукової діяльності, орієнтованої на підвищення нагальних проблем суспільства, вдоволення національних інтересів країни, формування нових громадян України, основними рисами яких є компетентність, діловитість, прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, різнобічність інтересів та захоплень.

Дослідницька робота є вищою формою самоосвітньої діяльності учнів. Формування науково-дослідницьких умінь школярів - процес складний і довготривалий. Однією з умов успішного виконання науково-дослідницької роботи є відповідність його віковим та розумовим особливостям розвитку школяра.

У посібнику розкрито методологію наукового дослідження, питання навчальної проектної діяльності учнів у процесі вивчення історії. Представлено зразки учнівських дослідницьких робіт.

Посібник буде корисним вчителям історії загальноосвітніх навчальних закладів при проведенні науково-дослідницької роботи (МАН, проектна діяльність)


Курта С.В.

Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель історії

Методичні рекомендації щодо роботи з історичними джерелами на уроках суспільствознавчих предметів – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014. – 45 с.У досвіді розкрито методику використання історичних джерел на уроках суспільствознавчих предметів, у роботі наголошується, що школярі мають розуміти природу і сутність наукових історичних знань, критично сприймати інтерпретації історичного процесу, бути здатними дати його власне бачення та аргументоване тлумачення крізь призму тієї інформації, яка міститься в історичному документі.

Представлено добірку уроків для 5, 8, 9, 10 класів, в яких за допомогою використання історичних джерел учням запропонована робота з документами яка включає: читання, переказ документа та складання плану; пояснювальне читання з попередньою й заключною бесідою; самостійний розбір документа та відповіді на запитання до нього; порівняльне зіставлення двох документів, що доповнюють один одного та характеризують одну й ту саму подію; надають критичну оцінку документа.

Даний матеріал буде корисним вчителям історії, які намагаються використовувати історичні джерела на уроках суспільствознавчих предметів.
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА

Математика

Балаш Г.О.

Сеньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель математики

Використання комп’ютерних технологій на уроках математики: методичний посібник, Сеньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 40 с. (диск)В наданому посібнику презентовано матеріал з досвіду роботи учителя вищої категорії Сеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області з використання комп’ютерних технологій на уроках математики.

Для вчителів математики.
Беляєва С.С.

Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель математики

Розвиток логічного мислення на уроках математики.: методичний посібник, Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 50 с. (диск)В посібнику теоретично обґрунтовано необхідність застосування технології формування логічного мислення на уроках математики, даються методичні рекомендації щодо використання даної технології, практичні поради, наводяться приклади формування логічного мислення на кожному етапі уроку.

Посібник переконує, що навчання за технологією формування логічного мислення є ефективним і результативним, бо воно прищеплює учням навички саморозвитку, здатність правильно обирати розв’язання проблеми, бути відкритим до думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Посібник рекомендовано для вчителів математики.

Литвин К.П.

Сеньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель математики

Шляхи і методи формування і розвитку творчого потенціалу учнів. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики на основі використання новітніх технологій: методичний посібник, Сеньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 90 с. (диск)


У роботі розглядаються теоретичні та практичні основи новітніх освітніх технологій, яки сприяють формуванню і розвитку творчого потенціалу учнів, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. На сучасному етапі розвитку освіти більшої актуальності набуває проблема розвитку пізнавальних інтересів школярів, яка спонукає до пошуку різноманітних підходів щодо організації навчальної діяльності школярів на уроках та в позаурочний час. В роботі мова йде про застосування інтерактивних технологій на уроках математики, таких, як „кооперативне навчання", „робота в парах", „робота в групах", „пошук інформації", „мікрофон", „незакінчені речення", „мозковий штурм", „метод проектів".
Касян Г.Т..

Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель математики та фізики

Використання інтерактивних технологій навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та фізики: методичний посібник, Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 45 с.В наданому

Фізика
Шульга К.Г.

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель фізики

Впровадження мультимедійних презентацій на уроках фізики, як умова ефективності пізнавальної діяльності учнів: навчально-методичний посібник – Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 12 с.(диск)


Бумбар М.Г.

Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель фізики

Виховання на уроках фізики національного самоусвідомлення для духовного самозбереження та само ідентифікації особистості на прикладах історичного матеріалу про українських вчених-фізиків: навчально-методичний посібник – Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 167 с. (диск)В посібнику досить актуально розкрита тема використання історичного матеріалу про українських вчених-фізиків, що є головним пріоритетом національного виховання, а це в першу чергу є виховання свідомого громадянина, патріота. Змістовні матеріали посібника сприятимуть формуванню у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, трудової, екологічної культури.

Головним з усього цього є формування гордості за українців-науковців, які здивували світ.

Кисіль Н.В.

Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель фізики

Фізика 9 клас. Контрольні роботи: методичний посібник — Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014. – 28 с.


Цей посібник містить шість контрольних робіт, що відповідають чинній програмі та методичним рекомендаціям із тематичного оцінювання.

У кожній темі пропонуються три рівноцінні за складністю варіанти. Можна використовувати всі варіанти для контролю або один з варіантів опрацьовувати в класі, а два інші використовувати для контролю.

Кожний варіант містить шість або п’ять завдань, які розташовані в міру зростання складності. У кожному завданні зазначена кількість балів, яку можна отримати за правильно розв’язану задачу.

Посібник адресовано учням 9-х класів загальноосвітніх шкіл.

Носулько В.А.

Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель фізики

Фізика 7 клас. Підсумковий контроль. Практичний тренінг. Контрольні роботи: методичний посібник – Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 45 с.


У посібнику розроблено тренувальні та контрольні роботи для учнів 7 класу за програмою 11 річної школи. пропоноване навчальне видання допоможе вчителеві здійснити ефективний контроль над засвоєнням учнями навчального матеріалу, а учневі – зорієнтуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей.
Посібник рекомендовано учителям фізики.
Торбін Н.В..

Щасливський НВК, вчитель фізики

Особистісно орієнтоване навчання фізики: методичний посібник – Щасливе, 2014. – 47 с.


.
Посібник рекомендовано учителям фізики.
Інформатика

Остапець В.С.

Щасливський НВК, вчитель інформатики

Проблеми шкільної інформатики: методичний посібник – Щасливе, 2014. – 163 с..

Біологія і екологія
Митяй Г.В.

Вишенська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель біології

Інноваційні технології розвитку життєвої компетентності учнів у процесі вивчення біології в загальноосвітній школі: навчально-методичний посібник – Вишенська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 50 с.


У посібнику вміщено методичні матеріали та розробки уроків до розділу «Царство Грибів» та мультимедійний супровід до нього.

Розробка уроків призначена для застосування вчителями на уроках в 7 класі.

Мультимедійний супровід містить ілюстративний матеріал для використання в навчальних цілях, відповідає навчальній програмі, легко демонструється на комп’ютері.

Матеріали можуть бути рекомендовані вчителям біології загальноосвітніх навчальних закладів


Хімія


Олешко Ю.А..

Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель хімії та природознавства

Особливості проведення узагальнюючих уроків з хімії та природознавства: навчально-методичний посібник – Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 47 с.Географія
Видиборець В.В.

Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, географії
Групова діяльність на уроках географії, як засіб підвищення пізнавального інтересу у дітей: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014.
Групова діяльність є активною формою навчання. Вона викликає значний інтерес педагогів з огляду на те, що дає змогу створити оптимальні умови для навчальної діяльності учнів, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей особистості.

Посібник містить методичні рекомендації щодо проведення групової роботи на уроках географії, ефективні прийоми та методи організації групової діяльності, а також фрагмент методичної розробки, та уроки з використанням групової діяльності.

Матеріал рекомендований вчителям географії для використання в роботі з учнями.
Савків О.М.

Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель географії

Формування стійкої мотивації в учнів основної школи: навчально-методичний посібник. – Кірове, 2014. – 72 с.


Проблема формування мотивації завжди була актуальною і залишається в наш час, так як вона є передумовою свідомої діяльності школяра відносно освіти в цілому.

В даному посібнику розглянуті різноманітні форми й методи організації роботи, що враховують суб’єктивний досвід учнів щодо теми, яка розглядається. Пропонуються ситуації, що створюють атмосферу зацікавленості кожного учня як у власній роботі, так і в роботу всього колективу (види групової роботи), а також такі ситуації спілкування, що дозволяють кожному учневі, незалежно від ступеня його готовності до уроку, виявляти ініціативу, самостійність і винахідливість у формах роботи.

Дані матеріали можуть бути використані вчителями географії під час вивчення теми «Світовий океан» із розділу «Гідросфера», позакласній роботі.

Замотіна Н.М.

Щасливський НВК, вчитель географії

Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами мистецтва на уроках географії: Навчально-методичний посібник. – Щасливе, 2014. – 34 с.


Київщинознавство

РОЗВИВАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА

Музичне мистецтво
Кирпа С.М.

Любарецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель музичного мистецтва

Використання інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва. Навчально – методичний посібник.- Любарецька ЗОШ, 2014, 46 с.Посібник містить методичні поради та фактичний матеріал для проведення музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва, подано розробку уроків з курсу музичного мистецтва в 5 класі. Уроків розроблені з використанням різних інтерактивних технологій, які є актуальними в сучасній школі.
Образотворче мистецтво

Бугай М.П..

Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Формування міжпредметної естетичної компетентності на уроках образотворчого мистецтва, технологій та позашкільній діяльності: навчально-методичний посібник – Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 72 с.Трудове навчання


ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Бац Н.Г.

Щасливський НВК, вчитель початкових класів

Створення ситуації успіху для розвитку особистості учня: навчально-методичній посібник. – Щасливе 2014р – 64 с.


Пропонований посібник містить методичні рекомендації та практичні поради щодо створення ситуації успіху для розвитку особистості учня початкової школи.

Посібник стане у пригоді вчителям початкових класів, вихователям ГПД, батькам.
Білик Н.М.

Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Формування екологічної культури молодших школярів у навчально - виховному процесі: навчально-методичний посібник. – Кірове: 2014. – 88 с.


Пропонований посібник допоможе підібрати форми роботи для організації навчально–виховного процесу з екологічного виховання учнів молодших класів.

Екологічна культура передбачає певні знання і переконання, готовність виконувати практичні дії, що узгоджуються з вимогами бережного ставлення до природи. Формувати екологічну культуру слід починати саме з молодших класів, підбираючи форми і методи, відповідні до цього віку.

Матеріали посібника можуть бути використані у роботі вчителів початкових класів при підготовці до уроків.
Білокриницька О.О.

Гнідинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Петра Яцика, вчитель початкових класів

Рухливі ігри в початковій школі: навчально-методичний посібник. – Гнідин: 2014. – 70 с.


Збереження здоровʼя нації – одне з першочергових завдань фізичного виховання в школі. Вагоме місце у вдосконаленні нормального фізичного розвитку, рухових навичок, зміцненні здоровʼя має гра. У посібнику міститься теоретичний матеріал щодо організації та методики проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури, зібрані всі рухливі ігри, передбачені для вивчення за навчальною програмою 2012 року, подано зміст і основні правила проведення 120-ти рухливих ігор. Ігри розподілені по «школах», які об’єднані за способами рухової діяльності дітей.

Матеріали посібника адресовані вчителям початкових класів та вчителям фізичної культури, які ведуть уроки в початковій школі для використання у роботі.
Бороденчик Н.М.

Головурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Творчі завдання на розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики.: Навчальний методичний посібник – 2014 – 68с.


У посібнику вміщені яскраві і цікаві для учнів творчі завдання й задачі, які розвивають математичне мислення, творчу уяву, інтуїцію, привчають дітей міркувати логічно, заохочують до творчого пошуку, розкривають здібності молодшого школяра, пов’язані з арифметичними (числовими) й геометричними (фігурними) уявленнями.

Грицай Н.О.

Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Створення оптимальних умов для розвитку зв’язного мовлення на заняттях з української мови у дітей з порушенням розумового розвитку, затримкою психічного розвитку: навчально-методичний посібник – Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 48 с.До збірника увійшли розробки занять для дітей з порушенням розумового розвитку, затримкою психічного розвитку (Інтегровані заняття з української мови, української літератури та образотворчого мистецтва, з природознавства і трудового навчання, занять з позакласного читання).

Даний посібник можуть використовувати вчителі, які навчають дітей за індивідуальною формою навчання.


Гудим Н.М.

Рогозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Формування мовленнєвої компетентності на уроках зв’язного мовлення в початкових класах: навчально-методичний посібник – Рогозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 81 с.Дика С.П.

Любарецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Використання інтерактивних технологій у початкових класах. : Навчально-методичний посібник – Любарецька ЗОШ – 2014, 44 с.


У посібнику подано розгорнутий конспект уроку з курсу «Я і Україна» для 4 класу, а також виховний захід «Обираємо здоровий спосіб життя». Додатковий матеріал містить малюнки з презентації, вірші, об’єднані тематикою уроку і виховного заходу.


Джавах Н.О.

Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Традиції і інновації в сучасній школі: навчальний посібник – Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 87 с.


У цьому посібнику вміщені різні вправи, які можна використовувати на уроках читання. Починаючи від найпростішого


Перевозник Л.Г.

Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів: навчально-методичний посібник - Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014.- 84 с.Мовленнєва компетентність- це вміння адекватно й доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях, використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби вираження мовлення.

В даній роботі досліджено проблему формування умінь і навичок молодших школярів сприймати, розуміти та продукувати усні й писемні тексти.

Робота спрямована на збагачення словникового запасу дітей, формувань умінь граматично правильно і лексично виправдано застосовувати у власному мовленні слова різних лексико-граматичних висловлювань певного типу (опис, розповідь).

Запропоновано систему уроків та творчих вправ для розвитку усного і писемного зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках читання, рідної мови та інтегрованих уроках (природознавство, трудове навчання, образотворче мистецтво).

Дана робота рекомендована для вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня.
Засенко Н.О.

Любарецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Виховна робота у початковій школі – одна з важливих складових формування гармонійної особистості школяра.: Навчальний методичний посібник – 2014 – 52 с.


У даному посібнику подані сценарії виховних заходів до жіночого свята 8 Березня і свято Букваря. А також розробки уроків з природознавства, основ здоров»я і математики для 1 класу. Матеріали посібника спрямовані на зміцнення і розвиток паростків добра і любові маленької дитини, дружби і взаємодопомоги, а також здорового способу життя.

Розумна Л.М.

Процівська загальноосвітня школа І ступеня, вчитель початкових класів

Формування читацької культури молодшого школяра засобами театральної педагогіки: навчально-методичний посібник – Проців: загальноосвітня школа І ступеня, 2014 р. – 103 с.


У методичному посібнику розкриваються шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів, подаються вправи на розвиток навички антиципації, описується загальна характеристика творів різних жанрів для дітей, пропонується методи та способи використання малюнків та ілюстрацій під час вивчення творів. У посібнику представлено розробки свят, виховних годин, уроків вивчення нового матеріалу та уроків позакласного читання.

Посібник розрахований для вчителів початкових класів, класних керівників та організаторів позакласної роботи.

Симоненко І. М.Любарецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Організація ігрової діяльності з учнями початкових класів: навчально-методичний посібник – Любарецька ЗОШ – 2014 – 32 с.Посібник містить методичні поради та фактичний матеріал для проведення ігор у години дозвілля в початкових класах. Пропонований посібник призначений для педагогів – організаторів та учнів.

Смарж О.Є.

Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Смарж О.Є. Застосування інтерактивних технологій у формуванні компетентної особистості: методичний посібник – Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014.


Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Розвязання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого застосування нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інтелектуально – творчих здібностей та нахилів особистості.

Матеріали знайомлять із новими підходами до організації навчального процесу – інтерактивними технологіями. Досліджено доцільність впровадження нестандартних уроків у формуванні пізнавальної активності учнів, розвитку стійкого інтересу до знань.

В збірнику вміщено розробки уроків з різних предметів з використанням інтерактивних технологій. Адресовано вчителям початкових класів.

Сова Т.В.

Сошниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Цікаві завдання для розвитку навичок читання: навчальний посібник – Сошниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014. – 49 с., диск


У цьому посібнику вміщені різні вправи, які можна використовувати на уроках читання. Починаючи від найпростішого – складових таблиць та видами роботи з ними, потім вправи зі словами, словосполученнями, робота з деформованими текстами, робота з ребусами. Ці вправи спрямовані на удосконалення навички читання в учнів початкових класів.

Форостянко Л. В.

Старинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів

Здоров’язберігаючі технології на уроках в початкових класах: навчально-методичний посібник – Старе: шкільний методичний кабінет, 2014. – 113 с.


В посібнику висвітлений досвід роботи вчителя по формуванню здорового способу життя на уроках та в позаурочний час.В збірці широко представлені здоров’язберігаючі технології.

Адресовано вчителям початкових класів

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Яцюта Г.В.

Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель фізичної культури

Фізична підготовка. Розвиток фізичних якостей учнів на заняттях фізичної культури та захисту Вітчизни: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014. – 37 с.


Фізичне виховання складається з фізкультурної освіти і фізичної підготовки. Фізична підготовка — це організований процес рухової діяльності людини з метою оптимізації розвитку її фізичних якостей.

В даній роботі в доступній формі сформульовані правила розвитку та виховання основних фізичних якостей. Фізичні якості — це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність.

Матеріал роботи рекомендується як робочий посібник учителям фізичної культури і захисту Вітчизни, тренерам-викладачам з видів спорту, батькам, учням старших класів, широкому колу читачів.


ВИХОВНА РОБОТА


ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІАЛЬНА РОБОТА


Бібліотекарі

Опарієнко І.А.

Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, бібліотекар.

Сучасні діти та культура читання. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу шкільних бібліотек з метою підвищення рівня читацької культури учнів: методичний посібник. – Бориспіль, 2014. – 66 с.Особливої актуальності на сучасному етапі набуває літературний розвиток школярів, коли спостерігається значне поширення ІКТ і телебачення, що призводить до зниження інтересу до літератури, падіння рівня читацької культури і рівня культури в цілому.

У посібнику представлено систему роботи, яка спрямована на формування і збагачення інтелектуального розвитку особистості, підвищення інтересу до книги та читання шляхом використання як традиційних методів роботи, так і новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Подано розробки занять, виховних заходів, які забезпечують духовне становлення особистості, виховують в учнів культуру читання, інформаційну культуру; формують вміння користуватися книгою, бібліотекою, її послугами; розвивають творчу думку, пізнавальні здібності й інтереси учнів.

Адресовано шкільним бібліотекарям, вчителям, керівникам гуртків, учням загальноосвітніх навчальних закладів.
Островська О.В.

Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, бібліотекар.

Формування інформаційної культури читача: навчально-методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2014.- 55с.
Розвиток інформаційної культури починається з розуміння ролі інформації в

житті суспільства. Сучасний школяр має усвідомлювати, наскільки важливо володіти інформацією, зберігати її, систематизувати і передавати, а також він повинен розуміти, що комп'ютери відіграють особливу роль у вирішенні цих завдань.
Бібліотекарем розроблено власну програму занять з формування інформаційної культури школярів. Використовує для роботи з популяризації бібліотечно-інформаційних знань серед учнів організації книжкових виставок, оглядів, проведенням бібліотечних уроків, а використання комп’ютерних технологій сприяє зростанню інтересу школярів до читання.

Науково-методичні рекомендації розраховані на бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, а також інших фахівців, які забезпечують інформаційну підготовку учнів.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА


Шановні освітяни, Учителю!

Наступна анотація − Ваша. З власними напрацюваннями, досвідом роботи поділіться з колегами, дізнайтеся про їх думку. Запрошуємо до співпраці, що сприятиме Вашому професійному зростанню.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка