Анатомія, фізіологія дітей з основами генетики МетаСкачати 69.89 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір69.89 Kb.
ТипЗакон

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»Анатомія, фізіологія дітей з основами генетики

Мета. Формування у студентів відповідних знань про вікові особливості дитячого організму і, насамперед, вікові закономірності формування та розвитку вищої нервової діяльності, що є необхідним для розуміння окремих розділів педагогіки, загальної та вікової психології, практики навчально-виховного процесу, фізичного та трудового виховання учнів. Даний курс є теоретичною основою шкільної гігієни.

Завдання. Навчити студентів формувати уявлення про загальні закономірності розвитку організму людини; навчити прогнозувати наслідки дії шкідливих факторів на дитячий організм; сформувати уявлення про вплив генотипу на формування індивідуальних, типологічних ознак і темпераменту дитини, що є первинним джерелом у навчанні і вихованні підростаючого покоління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: Основні етапи розвитку і росту дитини (класифікацію); закономірності будови і ембріонального розвитку таких систем організму як: опорно-рухової, дихальної, серцево-судинної, нервової, ендокринної, сечостатевої систем; ключові поняття про ген, ДНК, ознаки, генетичні захворювання.

вміти: розробляти харчовий раціон; визначати рівень слуху, гостроти зору, оцінювати показники пям’яті, серцево-судинної системи в нормі і патології; характеризувати основні генетичні захворювання та особливості і методики їх дослідження.

Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опорно-рухова система.

2

2

Внутрішнє середовище організму. Травлення. Обмін речовин та енергії.

2

3

Дихання. Система виділення. Ендокринна система

2

4

Нервова система. Аналізатори (сенсорні системи). Вища нервова діяльність

2

5

Поняття про ген, ДНК, ознаки. Методи дослідження генетики. Основні закономірності генетики людини. Спадкові хвороби, їх прояв. Методи дослідження генетичних хвороб.

2

6

Розмноження організмів. Індивідуальний розвиток організмів.

2

7

Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції та біотехнології.

4


Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Внутрішнє середовище організму. Травлення. Обмін речовин та енергії.

2

2

Дихання. Система виділення. Ендокринна система

2

3

Нервова система. Аналізатори (сенсорні системи). Вища нервова діяльність

2


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Загальні закономірності росту і розвитку дитини

2

2

Вікові особливості опорно-рухового апарату дитини.

2

3

Фізіологія нервової системи, її вікові особливості.

4

4

Вікова фізіологія та гігієна аналізаторів...

2

5

Поняття про ген, ДНК, ознаки. Методи дослідження генетики

Основні закономірності генетики людини. Спадкові хвороби, їх прояв. Методи дослідження генетичних хвороб12

6

Основи медичної генетики

8
Разом

30


Індивідуальні завдання

Теми рефератів

 1. Загальна будова організму. Система органів.

 2. Загальна будова і функції нервової системи, її еволюція.

 3. Нейронна теорія будови нервової системи.

 4. Спинний мозок: положення, форма, будова.

 5. Функціональна будова спинного мозку: центри та нервові провідні шляхи

 6. Головний мозок: загальний огляд, розвиток, стовбур.

 7. Кора півкуль, особливості будови. Функціональне значення окремих зон кори, методи вивчення. Лімбічна система мозку.

 8. Головні провідні шляхи головного та спинного мозку.

 9. Спинномозкові нерви: будова, функції.

 10. Загальний стан будови автономної (вегетативної) нервової системи.

 11. Симпатична частина автономної нервової системи. Особливості впливу на функції організму

 12. Парасимпатична частина автономної нервової системи.

 13. Аналізатори: види, структура. Сенсорні системи.

 14. Ядра, волокна у складі різних нервів; вузли, іннервація внутрішніх органів.

 15. Фізіологічне значення автономної нервової системи.

 16. Особливості впливу на функції організму симпатичної та парасимпатичної частин нервової системи.

 17. Медіатори автономної нервової системи.

 18. Поняття про провідні шляхи головного та спинного мозку.

 19. Аналіз рефлекторних дуг.

 20. Зони кори головного мозку.

 21. Відділи ЦНС та їх утворення.

 22. Сегментарна іннервація тіла людини, сегменти спинного мозку.

 23. Еволюція нервової системи.

 24. Рецептори, їх класифікація.

 25. Поняття про нервово-м’язову систему, синапси, їх види і властивості, передавання збудження через синапси.

 26. Будова і функції нервових клітин, їх особливості.

 27. Нервові центри, їх властивості.

 28. Загальний огляд розвитку головного мозку.

 29. Система органів і загальна будова організму.

 30. Типи вищої нервової діяльності. Анатомічно-функціональні їх особливості.

 31. Умовні та бузумовні рефлекси. Інстинкти.

 32. Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства та довкілля.

 33. Антропогенез та його рушійні сили.

 34. Основні механізми захисту організму людини від хвороботворних мікрооргінізмів і отруйних речовин у травному каналі. Ожиріння та діабет.

 35. Вітаміни і їх значення для організму

Рекомендована література

 1. Антипчук  Ю .П., Вожик  Й. Б., Лебедєва  Н. С., Луніна  Н. В. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум. – К.: Вища школа, 1984.

 2. Даценко  І. І. Гігієна і екологія людини. – Львів: Афіша, 2000.

 3. Литвинова  Г. О., Ванханен  В. Д. Гігієна. – К.: Здоров’я, 1994

 4. Дубинин  Н. П., Общая генетика. – М.: Наука ,1986. – 560с.

 5. Біда О.А. Біологія: Довідник для абітурієнтів та школярів знз: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 656 с.

 6. Слюсарев  А. А Біологія с общей генетикой.- М.: Медицина. - 1978


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка