Аналіз діяльності педагогічного колективу Білоцерківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №22 Білоцерківської міської ради Київської області у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рікСторінка1/5
Дата конвертації16.01.2018
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5

Аналіз діяльності педагогічного колективу Білоцерківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рік у контексті Концепції національно – патріотичного виховання та Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

У 2014/2015 навчальному році Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області працювала відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, законодавчо-нормативних актів, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області з метою реалізації державної політики у галузі освіти.

З метою виконання завдань освіти педагогічною радою навчального закладу від 29.08.2014 р. протокол № 12 було прийнято річний план роботи школи, який став основним робочим документом. Розділи річного плану охоплювали всі аспекти діяльності школи і базувалися на глибокому аналізі діяльності школи і баченні перспектив її розвитку.

Над пошуком шляхів для реалізації завдань, визначених законодавством України в галузі освіти й виховання, працював педагогічний колектив Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області, реалізуючи методичну проблему «Комп’ютеризація навчально-виховного процесу як засіб підвищення інтересу учнів до навчання».

Навчально – виховний процес було зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного учня, вихованця навчального закладу, на розвиток в учнів та педагогів потреби в самовдосконаленні й самоосвіті та організовано відповідно до робочих навчальних планів на 2014/2015 навчальний рік, річного плану роботи навчального закладу. Плануванню роботи передувала система заходів, які поєднували різноманітні форми, що проведені на рівні всіх учасників НВП – адміністрації, учителів, учнів, батьків.

Забезпечення конституційного права громадян на освіту

Для задоволення освітніх потреб учнів навчального закладу у 2014/2015 навчальному році у школі навчалося 804 учні (на 05.09.2014 року) та 798 учнів (на 29.05.2015 року), з них, у школі І ступеня (1-4 класи) – 392/392 учні, у школі ІІ ступеня (5 – 9 класи) – 345/342 учнів, у школі ІІІ ступеня (10 – 11 класи) – 67/64 учні.


Контингент учнів по роках висвітлено у діаграмі та таблиці:


Рік

Кількість учнів

2009/2010

868

2010/2011

782

2011/2012

798

2012/2013

758

2013/2014

757

2014/2015

804

Прийом учнів до школи здійснювався на підставі заяв батьків (або осіб, які їх заміняють) відповідно до чинного законодавства. Робота школи у цьому напрямку була спрямована на 100% охоплення дітей мікрорайону школи загальною середньою освітою, при цьому враховувалося право батьків і учнів обирати навчальний заклад (ст.35, ст.51 Закону України «Про освіту», ст.3, ст.29 Закону України «Про загальну середню освіту).

До 1-го класу було зараховано 120 учнів 6-ти річного віку (на 29.05.2015- 119 учнів), навчання яких здійснювалося на базі школи, де їм були створені задовільні санітарно-гігієнічні умови з метою збереження їх фізичного і психічного здоров’я та успішної адаптації до навчального процесу.

Протягом 2014-2015 навчального періоду (станом на 29.05.2015 року) із школи вибуло – 16 учнів, прибуло – 10 учнів. Із 16 учнів, що вибули: зміна школи БЗШ № 12 – 1 учень, БЗШ № 3 – 1 учень, БЗШ № 11 – 1 учень, БЗШ № 5 – 1 учень, БЗШ № 1 – 1 учень, зміна області проживання, країни – 9 осіб, коледж – 1 учень, смерть – 1 учень (Кеба М.)
Прибуло за навчальний період

2013/2014

2014/2015

Вибуло за навчальний період

2013/2014

2014/2015
17

10
29

16
Прибуло

(червень – серпень)2013/2014

2014/2015

Вибуло

(червень – серпень)2013/2014

2014/2015
24

16
22

25

Протягом червня – серпня 2015 року (станом на 27.08.2015 року) із школи вибуло – 25 учнів, прибуло – 16 учнів. Із 25 учнів, що вибули: зміна школи БЗШ № 12 – 1 учень, БЗШ №3 – 1 учень, БЗШ №16 – 1 учень, БЗШ № 18 – 3 учні, БЗШ № 9 – 2 учні, БЗШ № 17 – 1 учень, БЗШ № 20 – 1 учень, зміна області, міста, країни проживання – 5 осіб, колегіум – 3 учні, спортивний ліцей – 2 учні, БНВО № 1 – 1 учень, ліцей – 4 учні.

У 2014/2015 н.р. 1 А, 2 А клас працював за педагогічною технологією «Росток».

5 А, Б, 6 Б класи вивчали російську мову; учні 6- А, В, 7 А, 9 А класи - англійську та німецьку або французьку мови.

Враховуючи інтереси і нахили дітей, на основі діагностик щодо виявлення нахилів і здібностей учнів, анкетувань батьків, готуючи їх до профільного навчання, у школі ІІ ступеня у 8 А класі здійснювалося поглиблене вивчення української мови та літератури, у 8 Б – поглиблене вивчення географії.

Формування 10-го класу здійснювалося на основі задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків. Для цього було відкрито 10 клас інформаційно – технологічного профілю (технологічного напряму) з кількістю учнів – 34/32учнів.

11 клас продовжив навчання за математичним профілем (природничо – математичним напрямком). На 26.07.2015 року із 32 учнів випускного 11 класу випущено зі школи 32 учні, з них – 1 (Захарчук Дмитро) нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні». 28 учнів 11 – го класу пройшли державну підсумкову атестацію у навчальному закладі, 4 - звільнені від ДПА.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчальних планів здійснювалася за державними й регіональними програмами.

Завдання, яке стоїть перед педагогічним колективом у новому навчальному році, - це продовження забезпечення профільності предметів та гнучкості, варіативності робочого навчального плану. Продовження надання допомоги кожному учневі школи для самореалізації та задоволення індивідуальних прагнень, можливість широкого вибору з точки зору природо відповідності, у руслі загального рівного доступу кожного школяра до якісної освіти та вимог профільної освіти.

З метою соціального захисту дітей на обліку у школі перебувало 5 сиріт, 28 напівсиріт, 16 інвалідів, 45 учнів з багатодітних сімей, малозабезпечених – 0 учнів. Ці категорії дітей знаходилися під посиленою увагою педагогів, соціально-психологічної служби школи. Були вивчені житлово-побутові умови цих дітей, умови для навчання, складені відповідні акти, оформлені документи на отримання матеріальної допомоги.

Фізичне і психічне здоров’я учнів школи знаходилося під постійним контролем адміністрації школи, психологічної служби, медичного пункту.

У 2014 році підлягало медичному огляду 797 учнів, оглянуто 795 учнів школи та 2 учні, які навчалися на індивідуальних навчальних планах. Пройшли медичний огляд усі учні школи. Для 5 учнів було організовано індивідуальне навчання, що у порівнянні з минулим навчальним роком на 1 учня менше.

Викликають занепокоєність такі порушення у здоров’ї як зір, опорно-руховий апарат, щитовидна залоза, які є постійними упродовж десятка років. У структурі диспансерної групи І місце – ендокринолог -112 (14,0%), ІІ місце займає окуліст – 97(12,2%), ІІІ – ЛФК – 59(7,4%), ІV- ЛОР – 31(3,8%). На диспансерному обліку перебуває 199 дітей, що у порівнянні з минулим навчальним роком на 37 учнів більше(162 дітей).

2013/2014

2014/2015

Ендокринолог

92 (12,2%)

112 (14,0%)

Окуліст

93 учні (12,2%)

97(12,2%)

ЛФК

44(5,8%)

59(7,4%)

ЛОР

38(5,1%)

31(3,8%)

Для профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя у школі регулярно випускалися бюлетені, стіннівки, проводилися тижні і місячники з різних питань безпеки життєдіяльності учнів.

За 2014/2015 навчальний рік поліпшено рівень освітлення у двох класних приміщеннях (кабінет 419,418), приведено його до санітарних норм, ця робота і далі продовжуватиметься, бо потребує особливої уваги. Протягом 2014/2015 навчального року і літнього періоду батьківськими комітетами 4-х класів проведено заміну учнівських парт і столів на більш сучасні, які в певній мірі забезпечують профілактику захворювань опорно-рухової системи.

Актуальною залишається проблема профілактики захворювань учнів ( через оздоровлення), яка на даний час у повній мірі тепер залежить лише від батьків. Літнім відпочинком у 2014/2015 навчальному році за бюджетні кошти у денних пришкільних таборах було забезпечено 60 учнів: на базі БЗШ № 3 – 18 учнів, БСЗШ № 9 – 20 учнів, БНВО «Звитяга» - 9 учнів, на базі економіко – правового ліцею – 4 учні, гімназії № 2 – 9 учнів, відпочинок у яких забезпечували педагогічні працівники нашої школи Валентенко О.І., Коломієць Т.В., Січкар Л.В., Цимбал О.Ю., Яценко С.М., Самійленко І.М.

Не менш важливим завданням збереження здоров’я дітей є і організація гарячого харчування, яким у школі було охоплено 100% учнів 1-4 –х класівлише у І семестрі 2014/2015 н.р:.

Для всіх молодших школярів і соціально-незахищених дітей, кошти були виділені з міського бюджету для їх безоплатного гарячого харчування. Організацію гарячого харчування учнів школи здійснювало ТОВ «Візит» (дир. Глиняна Т.А.). Кількість школярів, які мали посвідчення потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи і отримували гаряче харчуванням, становила 712 учнів.

Для контролю за якістю харчування у школі створено бракеражну комісію, до складу якої входили медсестра, учителі, члени адміністрації, батьки. Крім цього, працівники міської санепідемслужби регулярно перевіряли харчоблок, брали змиви та зразки страв на аналізи. Харчових отруєнь з вини організаторів харчування (ТОВ «Візит») не було. Молочні, м’ясні та рибні продукти завозилися щодня лише в кількості, яка необхідна згідно з денним меню, тобто запаси цих продуктів не здійснювалися. Працівники їдальні регулярно проходили медичні огляди та навчання.

Після введеня в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2014 року № 76 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність», згідно якої було скасовано четверту зону посиленого радіологічного контролю, з 01.01.2015 року учні, які мали статус потерпілої від аварії на ЧАЕС втратили можливість отримувати безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні, а тому навчальний заклад уклав угоду про функціонування шкільного буфету, діяльність якого забезпечувалася до 28 травня 2015 року. Проведення тендерних процедур харчування учнів 1-4 – х класів навчальний заклад розпочав з лютого 2015 року, який через скарги від Антимонопольного комітету затягувався і не відбувся через явку лише одного бажаючого брати участь у торгах. На даний час розпочато новий тендер.

Безпека життєдіяльності учнів займала важливе місце у роботі педагогічного колективу школи: систематично проводилися огляди навчальних приміщень на питання дотримання правил безпеки, бесіди з учнями згідно з планами роботи класоводів і класних керівників, вступні і первинні інструктажі, інструктажі на робочому місці, проведено заміри опору ізоляції, навчання відповідальних осіб. Але залишаються проблеми: відсутність достатнього фінансування не дає можливості вирішити питання автоматичної пожежної сигналізації; встановлення дверей та люків з межею вогнестійкості; виведення сигналу від приймально – контрольного приладу на пульт централізованого спостереження; заключення договорів на технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації; захисту електрощитків автономними системами пожежогасіння; двері коридорів, сходових кліток обладнати пристроями само зачинення та ущільнення в притулах; укомплектувати пожежний щит згідно норм, здійснити ремонт спортивного міні майданчика.

Разом з цим необхідно говорити про кількість травмованих учнів під час уроків, зокрема фізичної культури (1 учень). Травматизм спричинило незадовільне покриття спортивного майданчика та власна необережність учня. Актуальними залишаються питання чергування учителів на перервах та пильна увага за діяльністю учнів на уроках. Але при цьому кількість травм, по наслідкам яких складалися акти, дещо зменшилася.

Стан травматизму
Навчання у школі завершилося проходженням державної підсумкової атестації учнями 4 - х, 9-х і 11-х класів та видачею державних документів про освіту учням 9-х, 11-х класів.

Результати державної підсумкової атестації проаналізовані у наказах по школі № 121 від 29.05.2015 року «Про підсумки проведення державної підсумкової атестації в 11-их класах у 2014/2015 навчальному році», № 129 від 02.06.2014 року «Про результати державної підсумкової атестації у 4-х класах з української мови (мова і читання) та математики у 2014/2015 навчальному році», № 141 від 12.06.2015 року «Про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів у 2014/2015 навчальному році».

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 05.03.2015 № 31 «Про закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах м. Білої Церкви» у 4-х класах була проведена державна підсумкова атестація у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та математики.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи (К.: Початкова школа, 2006; 2007)).

Завдання для підсумкових контрольних робіт розроблялися учителями початкових класів Макаровою І.І., Семенюк І.В., Стовбецькою Т.В., були погоджені педагогічною радою (протокол № 5 від 27.04.2015) та затверджені директором школи.

Підсумкова контрольна робота з української мови була проведена 13.05.2015 року.За даними аналізу робіт, успішність учнів 4-х класів з української мови характеризується такими показниками:


Клас

Учитель

К-сть учнів за списком

К-сть учнів, які проходили ДПА

Рівні навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

4-А

Макарова І.І.

28

28

9

32,1

15

53,7

4

14,2

-

-

4-Б

Семенюк І.В.

26

24

5

21,0

15

63,0

4

16,0

-

-

4-В

Стовбецька Т.В.

30

28

14

50,0

13

46,4

1

3,6

-

-

Всього__84__80__28__35,0'>Всього

84

80

28

35,0

43

53,8

9

11,2

-

-

Аналіз результатів показав, що 71 (88,8%) учень написав контрольну роботу з української мови на високому та достатньому рівнях; 9 (11,2%) – на середньому.

Але під час виконання завдань підсумкової контрольної роботи учнями були допущені помилки. Причиною даних недоліків є слабо розвинений фонематичний слух дітей, невміння ними теоретичні знання закріплювати на практиці, слабкий розвиток зв’язного мовлення, уваги та зосередженості під час виконання мовних завдань. На це слід звернути увагу вчителям початкових класів у наступному навчальному році.

Підсумкова контрольна робота з математики була проведена 19.05.2015 року.За даними аналізу робіт, успішність учнів 4-х класів з математики характеризується такими показниками:


Клас

Учитель

К-сть учнів за списком

К-сть учнів, які проходили ДПА

Рівні навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

4-А

Макарова І.І.

28

26

10

38,5

13

50,0

3

11,5

-

-

4-Б

Семенюк І.В.

26

24

5

21,0

15

63,0

3

12,0

1

4,0

4-В

Стовбецька Т.В.

30

28

11

39,2

15

53,6

2

7,2

-

-

Всього

84

78

26

33,3

43

55,1

8

10,3

1

1,3


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка